Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Feltételek
Fizetés-Feltételek
A Gameforge Productions GmbH cég, Albert-Nestler-Strasse 8, 76131 Karlsruhe, HRB 10520 Karlsruhe helyi biróság, ezentúl Gameforge, kéri minden Gameforge Productions GmbH játék használóját, hogy olvassa el és fogadja el a következő feltételeket ragisztrálas előtt:

A Feltétlek 30.05.2007 �án jelentek meg és 14.06.2007 -ától léptek érvényre.
The Terms and Conditions which are valid till the 13.06.2007 you can see
here


Bekezdés 1: Szolgáltatások
(I) Részvételi feltételek
Bármely Gameforge játék használatához, minden felhasználónak el kell fogadnia a Feltételeket. A Feltételek általánosan, de nem kizárólagosan mindenGameforge megjelenésre vonatkoznak.

(II) Felelősség
Gameforge mindig törekszik biztosítani az összes szolgáltatásának elérhetősését. Sajnos, bizonyos körülmények felett nincs ellenőrzésünk, néhány szolgáltatásunk nem mindig elérhető. A hordozó nem felelős bármely szerver meghibásodás, hibás programozás stb miatt. Valamennyi veszteség ami a felhasználót érte nem jogositja fel számlájának az esemény előtti állapotnak megfelelő visszaállitására.Lasd §8 a Feltételekben a további felelősségi pontokat.Bekezdés 2: Tagság
(I) Tagság beinditása
Tagság a Játékos/Fórum regisztrálás után indul megA felhasználónak létező Email cimet kell adnia, melyet a Gameforge bármikor ellenőrizhet..

(II) Felhasználó általi megszüntetés
A tagságot megszüntetheti a felhasználó a számla törlésével. Az adatok törlése késleltetett lehet technikai indok miatt. További szabályok a §6ban.

(III) Szolgáltató általi megszüntetés
A felhasználó nem kérheti a Gameforgetól a szolgáltatásban való részvételt. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy beszüntesse vagy befagyassza bármely felhasználói számlát, olyan esetben, ha megsértették a Feltételeket illetve a Játék/Fórum szabályait. The projekt menedzsmentdönt a törlésről. Tiltakozást csak a projekt menedzsment ellen lehet benyújtani. A számla törlésére jogi orvoslat nincs..

(IV) Visszafizetés
A felhasználó nem tarthat igényt visszatérítésre kivéve ha a tagságot a Gameforge szüntette be és a felhasználó nem szegte meg a Feltételeket illetve a Játék/Fórum szabályait vagy az alkalmazott törvényt.

(V) Egyébb
Ha egy számlát felhasználó fizet, a felhasználó nyeresége csak a fizetett jogokra terjed ki (e.g. advertising-free számla, használata egy számlanak) és nem lehet további igénye. Összes jogok a szolgáltatóé .


Section 3: Tartalom / Felelősség
Gameforge biztosit egy Fórumot, melyen a felhasználók kapcsolatban lehetnek egymással . A felhasználók felelősek a tartalomért.. Szeméremsértő, idegengyűlölő, támadó és törvénytelen tartalom nincs engedélyezett és ez miatt nincs felelőssége a szolgáltatónak. A fenn emlitettek megsértése a Gameforge szolgáltatások befagyasztásával vagy megszüntetésével jár.


Bekezdés 4: Tiltott tevékenység
(I) Manipulativ tevékenység
A felhasználó nem használhat olyan programot vagy mehanizmust mely megváltoztatja a honlap vagy a játék működését. A felhasználóknak tilos olyan műveletet végezniük mely elfogadhatatlan vagy mértékem felül használják a technikai mehanizmusokat. A felhasználók nem blokkolhatjaák, nem törölhetik és men módosithatják a tartalmat melyet a projekt menedzsment hozott létre.

(II) Tiltott programok
Tilos a játékokat más programmal betölteni, csak internet kezelőprogramok engedélyezettek. Más programok, melyeket gyűjtőszóval "Bot"-oknak nevezünk, olyan eszközök melyek szimulálják, felülirják vagy kiegészitik a a hálózati interfészt. Ugyanez vonatkozik a script-ekre és fél- vagy autómikus programokra melyek előnyt adhatnak a felhasználónak. Autómatikus frissités-funkciók és más beépitett mehanizmusok már jelen vannak a web keresőben.Reklámokat letiltó opciók használata tilos . Ne játszik szerepet, miképp történik a reklám kitiltása: tudatosan vagy po up-blocker , textuális olvasóval vagy hasonló eljárással. Kivételt csak azok képezhetnek akik kizárólagos engedélyt kaptak a Gameforge-tól.

(III) Direkt bejelentkezés
A bejelentkezés csak a játék kezdőoldaláról engedélyezett.Autómatikus számlanyitás, még a játék kezdőoldaláról is szigorúan tilos.

Bekezdés 5: Megkötések
(I) Számlák maximális száma
Szerverenként minden játékosnak csak egy játékosi számlája lehet. Ún. �Multik", lásd olyan játékosok, kik ezt nem tartjaák be bármikor, figyelmeztetés nélkül kitilthatóak és törölhetőek.

(II) Szabályok
Teljes leirás a játékszabályokban.A játékszabályok minden felhasználóra vonatkoznak.

(III) Eltiltás
A felhasználót időlegesen vagy folyamatosa a szolgáltató eltilthatja. Az eltiltás vonatkozhat bizonyos vagy minden szolgáltatásra.


Bekezdés 6: Adatvédelem
(I) Személyes adatok tárolása
A szolgátató fenntartja a jogot, hogy tárolja a személyes adatokat.Ellenőrizheti a játékosok szabályok, Feltételek és a használatban levő jog betartását. Ilyen adatok lehetnek: IP cim, csatlakozási idő, csatlakozási modszer, regisztrált email cim és a megadott személyes adatok (ha létezik). A Fórumon megadott adatok szintén tároásra kerülnek.

(II) Továbbitás és adatfelhaszmálás
A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Német Adatvédelmi törvénynek és más alapszabályoknak megfelelően, a hatóságoknak, ügyvédeknek, tisztviselőknek kiadja a személyes adatokat, amennyiben ez szükséges és amennyire szükséges, olyan mértékben, amilyenben a szolgáltató jogainak vedelme vagy a hatóságok jogainak védelme megköveteli. Továbbá, a felhasználó adatait harmadik személynek promóciós célokra a szolgáltató átadhatja.

(III) Tiltakozás
A felhasználó bármikor tiltakozhat adatai tárolása miatt. A tiltakozást követően, a tecnika álltal mégkatározott időn belül, az adatok és a játékosi számla törölve lesz.


Bekezdés 7: A szolgáltató jogai a játékosi számlát illetően
(I) Általános jogok
Minden játékosi számla, beleértve a rajta található erőforrásokkal, egységekkel, stb a játék vituális tárgya. A felhasználót nem illetik más jogok a számláról. Minden jog a szolgáltatóé. Semmilyen jog, elsősorban hasznositási jog nem illeti a felhasználót.

(II) Tilalom a hasznositásra
A szolgáltató irásos engedélye nelkül, tilos harmadik személynek átutalni a számlát, felhasználni a számlát, részesedést adni, adatot adni. Kifejezetten tiltott a számlák vagy erőforrások eladása és bármiféle haszon megvalósitása a számlák vagy erőforrások eladásával. Ugyanez vonatkozik a belépési adatokra, felhasználási jogokra és bármely kisérletre amely e reguláció megkerülésére irányul. A szolgáltató ezen jogainak megsértése, a hatóságok értesitésével és feljelentéssel jár.

(III) Kivételek
Kivételt képeznek a véglegesen és ingyenesen átadott számlák és a játékon belüli �kereskedelem� a játék szabályait betartva.


Bekezdés 8: Felelősség
A szolgáltató nem felelős semmilyen keléetkezett kárért melyet a Gameforge játékai okoztak, kivéve ha a kár tudatosan vagy felelőtlen okok miatt keletkezett, valamint minden kár ami személyes sérülést vagy halált okozott. A Gameforge szeretné figyelmeztetni felhasználóit, hogy a számitógépes játékok túlzott használata személyi sérülés fokozott kockázatát hordozza magában.


Bekezdés 9: A Feltételek módositása
A szolgáltató fennfartja jogot a Feltetelek módositására. A módositott feltételek, ervénybelépés előtt legalább két héttel nyilvánosságra lesznek hozva.Bekezdés 10: Használt jog
A Német törvénykezés használandó minden jogi ügy kapcsán ami a Gameforge-t illeti. Ha több fennhatóság használható, akkor a Gameforge fennhatósága a mérvadó. A nemzetközi jogi ügyekben a Gameforge fennhatósága az egyedüli felelősség.


A fenn emlitett elveken kivül, a következö fizetési szabályok érvényesek. (Fizetési Feltételek)

A Fizetés
(I) Fizetés tipusa
A fizetés tipusa változó országonként � a piaci és technikai lehetőségektől függően.

(II) Kötelezettség tipusa
A fizetés tipusától függően a fizetés leget előfizetés vagy egyszeri befizetés. Ha előfizetésről van szó, a felhasználó erről éertesitést kap. Az előfizetés hossza és a meghoszzabbitási feltételek a fizetési tipustól függenek minden esetben és a regisztrálás helyén olvashatóak el.

(III) Érvényesség
A befizetés az aktiváció után válik érvényessé.A befizetést meghatalmazott szolgáltató veheti csak fel. További befizetések, az előző befizetés lejártával válnak érvényessé. A szolgáltatás folytonossága miatt a befizetés idő előtti is lehet.

(IV) Térités
Ha a választott fizetési mód (mobiltelefon, bankhitel) nem tartalmaz megfelelő mennyiségű pénzt, akkor visszafizetési utalvány kerül kiküldésre. Ezután, autónatikusan jelentkezik egy 10�-t kitevő adminisztrációs költség minden visszafizetés után. Hitelkártya esetében ez az összeg �40.00. Mig a teljes tartozás ki nincs fizetve, a játékos el van tiltva a játéktól.

(V) Emlékeztető
Ha fizetési hátralék lepne fel, egy figyelmeztetést küldünk a felhasználó email cimere. A felhasználó kötelessége ennek az email cimnek a használhatósága.

(VI) Fizetésképtelenség
A felhasználó akkor is fizetésképtelennek nyilvánitható, ha 14 nappal a befizetés érvényessé válása után sem történik meg a befizetés.

(VII) Begyűjtés
A befizetés mellőzése magával vonhatja a felhasználó adatainak továbbitásat a megfelelő begyűjtőcéghez. A jelentkező költségek és a további költségek a felhasználót terhelik.

(VIII) Jeletéktelen ősszegek
�5.00-ig terjedő összegeket a Gameforge nem fog követelni és nem követelhetőek vissza sem bármilyen esetben sem.


B Visszavonás/ megszűntetés
(I) Visszavonási jog
Nem létezik visszavonási jog a § 312b III Nr. 6 BGB miatt

(II) Megszűntetés
Ha a befizetés előfizetésre szól, az előfizetési időszak lejártával szüntethető meg, ezt legalább 3 nappal az előfizetés lejarta előtt kell elvégezni, mely fel van tüntetve a játékosi számlán. Ha a felhasználó nem szünteti meg előfizetését, az autómatikusan hosszabbitásra kerül. A Gameforge különböző lehetőségeket tesz lehetővé az előfizetés megszüntetésére. A felhasználó üzenetet kap a web cimet illetőleg. Lehetőség van a support@gamepay.de -től segitséget kérni vagy a megfelelő web cimen támogatást kérni. Az előfizetés megszüntetése független a játékosi számla törlésétől vagy megszüntetésétől.


C Adatvédelem / harmadik személyek integrációja
A Gameforge segitséget kérhet harmadik személyektől a befizetések elvégzése miatt. A harmadik személyeket törvény kötelezi, hogy a személyes adatokat titkosan tartsa. Csak olyan esetben továbbitják az adatokat, ha a felhasználó nem teljesitette kötelezettségeit. .
A fizetéssel adott adatok nem kerülnek átadásra a Feltételek § 6 II-ának megfelelően. További információk az adatvédelenről:Adatvédelem .A felhasználónak jogában van vitatni a Feltételeket 14 napig a megjelentetéstől számitva. A játék használata a Feltételek elfogadása nélkül nem lehetséges, mivel a Feltételek el nem fogadása magában foglalja a megszüntetést és a kirekesztést a játékból. A Feltételek vitatásaát ki lehet nyilvánitani a játékosi számla törlésével is.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Cytotec Livraison Rapide EllPhergy

(Ellfalk, 2019.08.31 21:54)

Generic Pills Online Amoxicillin And Vitamin Interactions <a href=http://tadalaf20mg.com>buy cialis</a> Acheter Cialis Discount France

Clomid Pour Carte Des Hommes EllPhergy

(Ellfalk, 2019.08.30 19:06)

Comprar Viagra Cialis Levitra <a href=http://viaaorder.com>viagra</a> Kamagra Eriacta Tablets

Commander Du Viagra Sur Internet LesBrap

(LesBrap, 2019.03.27 01:13)

Brand Levitra 20mg Online India Progesterone 400mg Gesterol Middlesbrough <a href=http://bestviaonline.com>viagra</a> Cialis Sans Ordonnance En Belgique Canadian Online Pharmacies Levothyroxine

 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>

Statisztika

Online: 1
Összes: 193838
Hónap: 2180
Nap: 144