Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Drakula

 

A halálsápadt Drakula kísérteties alakja, (vértől csöpögő, tűhegyes fogaival) a horror-irodalom jelképes figurája.

Akiről mintázták nem kevésbé vérszomjas alak, akire hazájában nemzeti hősként emlékeznek.

"Iszonyat és rettegés fogott el, amikor láttam, hogy a férfi lassan kimászik az ablakon, és arccal lefelé araszol le a kastély falán a félelmetes szakadék felé. Szétterült köpönyege mintha hatalmas szárny lett volna."

Jonathan Harker, az ifjú angol ügyvédbojtár pillantotta meg így a holdvilágnál nemes vendéglátóját egy vad, sziklás tájon, valahol az erdélyi Kárpátokban, a mai Románia területén.

Drakula gróf, (ez a sápadt, magas, mindig feketében járó alak), már előzőleg is meglehetősen különösen viselkedett.

Amikor az ősi családi kastély alatti 300 méteres szakadékból éjszaka farkasüvöltés hallatszott, a gróf szeme kigyúlt és felkiáltott: - Hallgassa csak, dalolnak az éjszaka gyermekei !

Amikor Harker elvágja magát borotválkozás közben, az idősebb férfi “szemében démoni őrület lángjával" a torka után kap, de amint megérinti a döbbent vendége nyakában láncon függő keresztet, visszahúzza a kezét.

Harker közvetlenül eme epizód előtt vette észre, hogy bár Drakula a szobában áll, nem látható a borotválkozó tükörben.

A grófhoz utaztában az utolsó állomáson a fiatal angolt körülvették a parasztok, “ördög", pokol" dörmögték, és sűrűn hányták magukra a keresztet. Egyszer csak bezárva találja magát a hatalmas romos várkastélyba, melynek magas fekete ablakain egyetlen fénysugár sem hatol keresztül, és a bástyák csorba oromzata baljós fekete fogsorként meredezik a holdsütötte égbolt háttere előtt". Vendéglátója, aki szemmel láthatóan egyedül lakja a komor erődítményt, csak éjszaka mutatkozik. A rémült Harker kétségek közt vergődik, mert nem tudja, látja-e még valaha szülőhazáját.

Bram Stoker sikersztorija

Harker persze minden idők egyik legnépszerűbb rémregényének, a Drakulának a főhőse. A könyv 1897-es londoni megjelenésekor azonnal kirobbanó sikert aratott, és azóta is a bestseller-listák élén van. Számos film, színpadi mű és képregény, sőt egy balett is feldolgozta, és a gyűlöletes vérszívó vámpír-gróf történetét emberek milliói ismerték meg világszerte.

A regénybeli Drakula Angliába utazik hogy a vámpírok kultuszát terjessze de végül kudarcot vall, mert Harker megszökik a várból, és összefog dr. Abraham van Helsinggel, a vámpirológia holland szakértőjével. Egyedül Helsing tudja, hogy a szörny irtózik a napvilágtól, a fokhagymától és a kereszt jelétől. Azt is megtanulta, hogy a "haláltalanokat", ahogy a vámpírokat nevezik, csak a szívükön átszúrt karóval lehet elpusztítani.

Évezredes legenda

Stoker vámpírhistóriája a félelmetes lényekben való hit gazdag és kiterjedt hagyományára épül, amelynek gyökerei egészen az ókori egyiptomi és görög irodalomig nyúlnak vissza. Minthogy sok haldokló vérveszteség miatt gyöngül el, az egyszerű emberek bizonyára azt hitték, hogy a vérivás helyreállítja az erőt, sőt, az élők vére életre keltheti a holtakat.

A Drakula regény legtöbbet azonban a mélyen gyökerező román paraszti néphitből merített. Az ottani uralkodó vallás, (az ortodox görögkeleti kereszténység) tanítása szerint, aki a kiközösítés átkától sújtva hal meg, az visszajáró halott, “moroi" lesz mindaddig, amíg az egyház föl nem oldozza az átok alól.

A helyi babonák ismerik emellett a “strigoi" nevű démoni madarakat, amelyek csak éjjel röpülnek, emberi húsra és vérre éhesen. A néphit úgy tartotta, hogy a pestist is vámpírok okozzák.

A román legendák szerint bizonyos embereknek (például a törvénytelen vagy meg nem keresztelt gyermekeknek, vagy a hetedik fiúk hetedik fiainak) végzete, hogy vámpírrá legyenek. A vámpírnak hatalmában áll, hogy állattá (legtöbbször denevérré vagy farkassá) változzék.

Némelyik faluban a vámpírság gyanújába keveredik az, aki visszautasítja, hogy fokhagymát egyen. Tulajdonképpen a vérivók éjszakai támadását a ház lakói úgy kerülhetik el a legbiztosabban, ha fokhagymával bedörzsölnek minden ajtót és ablakot.

Stoker a londoni British Museumban folytatott intenzív kutatásai és a magyar tudós, Vámbéry Árminnal folytatott beszélgetései révén ismerte meg e hiedelmeket. De hatással volt rá a Hasfelmetsző Jack-féle megoldatlan gyilkosságsorozat is, valamint barátsága az irodalmár és felfedező Richard Burtonnel, aki többek között tizenegy hindu vámpírtörténetet lefordított.

Rejtett érzékiség

Sok kritikus állítja, hogy Viktória királynő elfojtott szexualitású korában az erotikus tartalmak gyakran álcázott formában jelentek meg. Stoker regénye öntudatlanul is rejtett szexuális jelentést hordoz a vámpírok titokzatos és hátborzongató éjszakai támadásában véres erőszak és az érzéki tapasztalat iránti szenvedélyes sóvárgás elegyedik. Harkernek például nyilvánvalóan tetszik, hogy Drakula három ifjú követője álmában meglepi: “Mind a háromnak ragyogóan fehér fogai voltak, melyek úgy villantak elő érzéki ajkaik mögül, mint rubinok közül a gyöngy. Volt bennük valami nyugtalanító, valami vonzó, de ugyanakkor halálosan fenyegető. A szívem mélyén égető, bűnös vágy ébredt, hogy bárcsak azok a vérpiros ajkak megcsókolnának..."

Ezt az érzéki varázst és az éjjel kóborló vérszívó "halhatatlanokról" szóló ősi babona kétségtelenül hátborzongató hatását Stoker regényében még egy fantasztikus elem erősíti: egy román nemzeti hős hihetetlen, de igaz története. Valóban, Drakula maga dicsekszik Harkernak a törökök ellen vitézül harcoló hazafias ősével, azzal a zsarnokkal, akit Karóbahúzó Vlad néven ismer a történelem.

Egy kegyetlen hazafi

Az eredeti Drakula a XV. században az Erdéllyel szomszédos hegyvidéki terület, a Havasalföld fejedelme volt. Festményeken és fametszeteken megörökített arcképeinek tanúsága szerint vastag bajszú, horgas orrú és nagy, meredt szemű férfi volt, a keresztségben a Vlad nevet kapta, de Drakulának is nevezték, mert családjának címerében “dracul", vagyis sárkány ágaskodott. E szónak történetesen “ördög" jelentése is van.

Fiatal korában túszként a törökök fogságába került, ahol ellesett egy gyötrelmes kivégzési módot, a karóba húzást. E barbár büntetés során az áldozat testén kihegyezett fakarót vagy vas lándzsát szúrnak keresztül, majd felállítva a földbe ássák, hogy lassú kínok között szenvedjen ki rajta.

1448-ban Vlad valószínűleg 18 éves volt csupán, amikor a törökök a havasalföldi trónra ültették, de ő két hónap múlva egy keresztény kolostor falai közé menekült. Miután a törökök bevették Konstantinápolyt, az ortodox kereszténység fővárosát, Vlad 1456-ban visszatért öröklött trónjára, és ettől kezdve négy évig példátlanul leleményes kegyetlenséggel uralkodott. Egy alkalommal minden ok nélkül feldűlt egy vele baráti viszonyban álló várost, ennek 10 ezer polgárát megkínoztatta, sokat karóba is húzatott. Ekkor tett szert új ragadványnevére: Tepes, vagyis "karóbahúzó". Leghírhedtebb tömegmészárlását 1640 Szent Bertalan napján követte el, ekkor az egyik erdélyi városban 30 ezer embert húzatott karóba.

Vajon Drakula közönséges szadista volt, vagy kegyetlen pusztításai mögött politikai indítékot kell keresnünk ?

A válasz valószínűleg: is-is. Amikor a török udvar követei nem vették le jelenlétében a turbánjukat, megparancsolta, hogy szögezzék a koponyájukhoz, ez nyilvánvalóan a függetlenség arcátlanul merész kinyilvánítása volt. Bármily barbár volt, hírnevet szerzett a keresztény Európában, számos Duna menti várat foglalt vissza a törököktől, és seregével csaknem a Fekete-tengerig hatolt.

Az érem másik oldala, hogy miután visszafordult csapataival, a saját népe akarta hamisított levelekkel gyanúba keverni, hogy összejátszik a törökökkel. Drakulát Corvin Mátyás magyar király, se szó, se beszéd, tizenkét évre lecsukatta. Lehet, hogy maguk a havasalföldiek undorodtak meg saját uralkodójuk büntető módszereinek bámulatos változatosságától, amelybe az elevenen megfőzéstől és megnyúzástól az égetésig és a csonkításig minden belefért.

Börtönévei alatt Drakula, aki fondorlatosan elbűvölő személyiség lehetett, összebarátkozott őreivel, akik segítőkészen ellátták egerekkel és más kis állatokkal, hogy a cellájában karóba húzhassa őket csak úgy, a maga örömére. 1474-ben kiszabadult. Két évvel később (immár harmadszor) bejelentette igényét a havasalföldi trónra, de két hónappal ezután, 45 éves korában, mikor ismét részt vett egy törökök elleni csatában, megölték. Fejét levágták, és mézben konzerválva trófeaként küldték a szultánnak, testét jeltelen sírba temették.

A továbbélő vámpír

Miért hozta kapcsolatba Stoker Vlad Tepest, a Drakulát a vámpírizmussal ? A romániai parasztgyerekek nemzedékeit riogatták a “Jó legyél, vagy elvisz a Drakula" fenyegetéssel.

Másrészt viszont az a hit is tovább él az egyszerű népben, hogy Drakula, a hős vezér valamilyen módon visszatér, ha országa súlyos veszélybe kerül. Lehet, hogy a karóba húzó fejedelem évszázados legendája elbűvölte a szerzőt, aki regényében fel akarta használni az izgalmas néphagyomány motívumait, és be akarta mutatni Románia kísértetiesen szép, kietlen tájait.

Mindenesetre Stoker kitalált Drakula grófja szembeszegül az elmúlással. A nevét viselő filmek, játékok, sőt élelmiszerek továbbra is jól fogynak a piacon.

Lugosi Béla magyar színész (a filmvásznon minden idők leghíresebb Drakulája) vagyont keresett szerepével, de a morfium csaknem az egészet felemésztette. Amikor 1956-ban, hetvenhárom évesen meghalt, kívánságára abban a vörös szaténszegélyes fekete köpenyben temették el, amelyet a vámpír szerepében viselt.

Az 1980-as évek közepe táján közzétett, a porphyria nevű nagyon ritka betegségről szóló orvosi tanulmányok felkavarták a vámpírtörténetek esetleges valóságalapja iránti érdeklődést, a sajtó újból sokat cikkezett az ún. “Drakula-kórról".

Valójában a porphyriának csak a CEP néven ismert válfaja vezet vámpírszerű külső jegyek: hegyes fogak, erős szőrzet, a fénnyel szembeni túlérzékenység és vérszegénység kialakulásához. Mindössze hatvan ilyen esetet jegyeztek fel.

Mindenesetre a porphyria orvosi kutatásáról közölt izgatott sajtóbeszámolók még egyszer bebizonyították, hogy a kitalált Drakula-figura ma is éppoly mélyen megigézi a közvéleményt, mint a fiatal Harkert, aki a regényben döbbenten teszi fel a kérdést: “Miféle ember ez, vagy miféle teremtmény, emberbőrbe bújva ?"

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

создание и продвижение сайтов в перми продвижение сайта в поисковых системах

(Sashajck, 2020.03.18 17:55)

Привет господа!
Интернет-студия "ПРО" предлагает успешное продвижение сайтов!
Наша компания по созданию и продвижению сайтов полностью ориентирована на успех Вашего сайта — мы учитываем все современные
алгоритмы продвижения поисковых систем, чтобы результат работы не только соответствовал ожиданиям, но и приносил Вам Успех!

Мы НАУЧИМ ВАШ САЙТ ПРОДАВАТЬ!!!

[url=https://vk.com/prodnizheniesaitov_perm]https://vk.com/prodnizheniesaitov_perm[/url]

<a href=https://vk.com/prodnizheniesaitov_perm/>https://vk.com/prodnizheniesaitov_perm</a>

Увидимся!

Ловля карася на фидер ранней весной

(CharlesDrila16, 2020.03.17 12:02)

Здесь собирается много грязи. И если прекратить проводку, то приманка зависнет в толще воды. Если донки заброшены недалеко от берега, то удилище лучше оставлять на подставке или рогульке и наблюдать за ним из- за укрытия. [url=https://flexor.ru/lovlya-karasya-na-fider-ranney-vesnoy-112.html]Ловля карася на фидер ранней весной [/url] Из остатков болоньевой ткани вырезаем карманы желаемого размера и дублируем их при помощи утюга, используя клеевой дублерин. Лодка имеет отличную всхожесть на волну, что практически исключает попадание воды в лодку, даже при буксировке против волны. В период проведения соревнования запрещается употребление напитков, содержащих алкоголь, а так же наркотических средств.


https://flexor.ru/lovlya-lesha-v-avgust-797.html
https://flexor.ru/kak-zavyazivat-bezmotilku-164.html
https://flexor.ru/lovlya-ribi-brednem-173.html
https://flexor.ru/donkihot-doflamingo-art-845.html

Клей резиновый, купленный в нач. С другой стороны, если смотреть на рыбалку через призму микроджига, видно засилье подчеркнуто дорогих удилищ. Над нами гремят трубачи молодые.
<a href="https://arif76.webs.com/apps/guestbook/">Узел рапала для флюрокарбона</a>
<a href="https://drivesask.ca/apps/guestbook/">Рыболовный календарь кострома</a>
<a href="http://newdigital-world.com/announcements-fine-arts/58939-%C3%90%C2%9F%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0-%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%83%C3%90%C2%BB%C3%91%C2%8F-%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B8-%C3%91%C2%80%C3%91%C2%83%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B8.html#post98301">Приманка пуля своими руками</a>
6ecfe4f

billiga vaskor fran kina

(billiga vaskor fran kina, 2020.03.13 03:22)


Thankfulness to my father who stated to me on the topic of this website, this webpage is genuinely remarkable. billiga vaskor fran kina ropar.amelduab.se/map7.php billiga vaskor fran kina

Adult Dating

(Jimmiecut, 2020.03.13 01:16)

Hi! Guys tell me. On the site http://eskorttr.info/ you can find a girl.
http://shoessafety.xyz/4895.html
http://robotiroomsale.site/245.html
http://ru-medecina.site/5140.html
http://shariky.by/6115.html
http://sbercollector.gq/5430.html

This Shemale Dating In Asheboro Nc really is the reason we've chosen your time and time to give you an assortment of innovative girls together with the correct manners, sensual abilities and also an awareness of Shemale Dating In Asheboro Nc experience to pick from.
Dumfries Dating Site, 100% Free Online Dating in Dumfries, VA
Zoosk is the online dating site and dating app where you can browse photos of local singles, match with daters, and chat. You never know who you might find!

столы из цельного массива дерева

(derevlesruTusMG, 2020.03.11 23:57)

Интересует экологически чистая стильная и доступна [url=https://drov-les.ru/] кресло качалка массив дерева[/url]
.
[b]Тогда наше предложение для вас[/b]!
Мы уже более 15 лет занимаемся изготовлением замечательной мебели. В качестве материала мы используем только натуральную древесину. [url=https://derevles.ru/]Мебель для ресторанов из массива дерева[/url] прослужат долгие десятилетия, выглядят эстетично и, главное, являются абсолютно экологически чистыми!
Наши мастера работают с деревом уже много лет, имеют большой опыт в этой сфере и способны создавать настоящие шедевры столярного искусства.
Мебель из дерева ольхи в отличие от других материалов имеет целый ряд преимуществ:
- капитальность;
- возможность создавать проекты уникального дизайна;
- экологическая чистота.
Чтобы заказать натуральную [url=https://drov-les.ru/] журнальный стол массив красного дерева[/url]
ручной работы, звоните по нашим телефонам или оставляйте заявку на сайте!

Adult Dating

(Jimmiecut, 2020.03.10 23:57)

Hi! Guys tell me. On the site http://eskorttr.info/ you can find a girl.
http://top24news.site/7404.html
http://videosite2.ru/972.html
http://sv-energy.ru/8485.html
http://seotechnologies.ru/1487.html
http://potenc.space/5430.html

Anarchist Dating Site Description. Anarchist Dating Site. If you find product , Deals.If at the time will discount more Savings So you already decide you want have Anarchist Dating Site for your, but you don't know where to get the best price for this Anarchist Dating Site .We already done the research and spend a lot of time for you.
Make every single moment count. Tinder is more than a dating app. It’s a cultural movement. Welcome to #swipelife.
Who is Fabio Ide dating? Fabio Ide girlfriend, wife

Раскрутка Инстаграм

(MarthaMoupe, 2020.03.08 10:25)

Илизиум – самый лучший в интернете социальный инструмент, который позволит без труда добавить счетчик подписчиков, лайков, разрекламировать паблик и т.д.. мощный функционал даст возможность без труда управлять всей работой продвижения.
Чтобы приступить к продвижению нужно войти на сайт и сделать на сайте задание на продвижение. Для этого могут нужны монеты – это временная валюта биржи, необходимая в создании заданий. Если у вас больше виртуальной валюты у вас имеется, тем больше имеешь возможность приумножить количество подписчиков на группе, лайки, раскрутить группу и т.д..

Раскрутка Vkontakte:
Vkontakte можно добавить людей в сообщество, сделать участников на личную страницу, добавить сердечек на посты, добавить репосты на запись, а ещё добавить комментарии в группу.
Vkontakte – незаменимое площадка для продвижения наших интернет-страничек с великов прибылью и наш биржа вам в этом окажет незаменимую удачу.

Продвижение в InstaGram
В текущей соцсети Инстаграм с легкостью можно замутить прибавление участников в Инстаграме в бизнес профиль, увеличить лайков на посты и комменты в фото в InstaGram без труда. На этот момент раскрутка в Инстаграме – одно из самых прибыльных ролей деятельности в соцмаркетинге, которое позволяет быстро раскрутиться и приумножить целевую клиентуру блога в кротчайшие сроки. Добавление симпатий и целевых клиентов даст возможность легко взойти в топ и завоевать рынок потенциальных клиентов за сжатые временные рамки.

Накрутка в Ютубе – самое интересное дело на данный промежуток времени. Добавление like на Youtube ролике, просмотров для интересного видео ролика и накрутка смотрящих на на YouTube позволит тебя замечательно навариться за счет монетизации просмотров в сети видеохостинга. Если у тебя
избыток народа, то всего-лишь надо заливать интересные видео ролики и без труда заполучать просмотры этих роликов от собственной базы подписчиков.

Сайт: [url=https://ilizium.com]https://ilizium.com[/url]

Илизиум бот – робот для быстрой раскрутки в Вконтакте, Инстаграме, Ютубе
Ilizium Бот: [color=green]Скачать v8.9 [/color] - [url=https://yadi.sk/d/Ud95cXkzGqXm0g]с Яндекс Диска[/url] - 40, 100, 200, 500 и 1000 потоков
Вирустотал: [color=green]Глянуть[/color] - [url=https://www.virustotal.com/gui/file-analysis/ZjU4MTQ0NGI2M2IyMWU5YTMyZDA5YTNmNjllYzgxZGM6MTU3NjIzODM1Mg==]Тык[/url] - [color=green]0[/color] / [color=red]69[/color]
2014-2020 © Офф сайт Ilizium 2.0 [url=https://ilizium.com]Официальный сайт[/url]

Теги:
[url=https://ilizium.com]Накрутка ютуб бесплатно
[/url] [url=https://ilizium.com]Накрутка лайков Вконтакте
[/url] [url=https://ilizium.com]Накрутка ютуб бесплатно
[/url] [url=https://ilizium.com]Накрутка подписчиков в Ютуб
[/url]

Привет, отличное предложение

(TimothySoymn, 2020.02.29 23:03)

Привет, хочу представить новый и современный портал с очень
качественным товаром по отличной цене. Кучу новинок и интересных
предложений на любой вкус, будь с нами и получай лучшее !""
[url=http://hydra-relax.net/]
Гидра сайт [/url]

[url=http://hydra-web24.cn]
Гидра вход [/url]

Правельный выбор

(DevinMix, 2020.02.25 00:27)

Наши последние работы, выбираем [url=https://stairsprom.ru/uslugi/ograzhdeniya-lestnits/]ограждения лестниц[/url] в процессе монтажа и готовые

House cleaning services jobs manhattan

(Kennethfit, 2020.02.23 02:58)

Cleaning up cottages or cottages is a incredibly popular solution among proprietors of country houses. Keeping their cleanliness is often fairly frustrating as well as tough, since it is a big area of the premises and also the surrounding area, there are several bathrooms and also areas for numerous objectives. Self-care for a country house can be fairly challenging, since the process requires the availability of really different house chemicals, tools and takes a great deal of time.

PROMPTLY AND ALSO EFFICIENTLY
We strive not to waste time, however at the same time do not hurry to the hinderance of the outcome. Our group includes experts of the highest degree in all locations.

TRUTHFUL COSTS WITHOUT CONCEALED SUPPLEMENTS

Our rates are taken care of and also depend just on the location. We assure the safety and security of the cost as much as a dime.

TIME PLAYS ROLE

We appreciate the moment and understand a lot concerning the benefits. We agree on the phone and also come instantly to tidy.

Companies already have all the required cleansing tools, cleansing products of European high quality as well as experienced personnel that can easily deal with even one of the most tough discolorations. Before entering into a agreement, the manager and also the customer identify the entire plan of services, whether it is just general or comprehensive cleaning, whether additional home window cleaning or upholstered furnishings is required. Leave a demand, as well as our manager will certainly address concerns, trigger you on a collection of services and determine the cost of cleaning totally free. We welcome you to work together.

In residence cleaning services - excellent
[url=https://maidsmanhattan.club/need-maid-for-home/]Need maid for home[/url]
- it's quick and easy, convenient and budget friendly along with our firm.
Rely on the cleanliness leaders to residence cleansing Brooklyn! We use qualified laundry detergents and also technological devices of global producers in our job as well as carry out a great work with cleansing of any type of intricacy.

[url=https://maidsmanhattan.club/][size=8]Find house cleaning service new-york[/size][/url]

Collaboration along with the company is actually the guarantor of a flawless, lucrative and effective cleansing of expert home cleansing and also neighboring regions. Presently, residence cleaning company from our provider are made use of in New Shirt. Appreciate and you the genuine benefits as well as efficient benefits of our service proposition.

By authorizing an irreversible company deal along with us, you will certainly manage to abandon the requirement to keep a sizable team of technological staff, which, in turn, will certainly optimize prices. The expense of the facility, daily, basic house cleaning of Staten Island, performed through our staff members, will certainly always be actually less than the cost of earnings for cleaners, the purchase of cleaning items and equipment.

[size=6]Best maid service new-york[/size]

Leave behind a demand on the web site, define your name or even business title, connect with contact number and also day of desired cleaning, leave your wishes and also needs in a notification to the supervisor if needed, at that point our expert will call you in the fastest opportunity and indicate the date, opportunity as well as work place!

dotdnpel

(mvweuudn, 2020.02.21 16:01)

https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/xsa-435.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/xzf-zxcv-sf.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/xc-34asf.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/sdhj-dg-88.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/httpsgrequant.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/ad-cxv-af-24.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/sad-3r-dv-32r-dvas.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/saf-xcvz-sf.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/sdf-cz-32-asdf.html

Нужна срочно помощь.

(MiguelJuh, 2020.02.17 21:23)

Хэллоу друзья,
господа нужна помощь по поиску
музыки, всегда скачивал мп3 в одном месте, теперь хочу пополнить свою
коллекцию музыки может чем то новым.


https://msound.club/new
[url=https://msound.club/]скачать музыку мп3[/url]

ILIZIUM BOT - современный комбайн для раскрутки в Инстаграме

(MarthaMoupe, 2020.02.17 07:26)

[b][url=https://ilizium.com]Многопоточный Бот-Комбайн для сайта накрутки Илизиум[/url][/b] - [b]Официальная версия 2020 г. [/b]
Ilizium Bot – программа для бесплатной раскрутки в соц.сетях

[url=https://radikal.ru][img]https://d.radikal.ru/d43/1912/b6/910cb792fc37.png[/img][/url]

[img]https://ilizium.com/img/vk.png[/img][b][color=blue] Возможности для ВКонтакте:[/b][/color]
Подписчики на публичную страницу;
Участники в сообщество (группу);
Добавление друзей/подписчиков;
Лайки на фото/видео/запись;
Репосты для ваших постов;
Комментарии к фото/видео/постам.

[img]https://ilizium.com/img/instagram.png[/img][b][color=blue] Возможности для Instagram:[/b][/color]
Подписчики (фолловеры) на ваш профиль;
Лайки (мне нравится) на ваши фото/видео.

[img]https://ilizium.com/img/youtube.png[/img][b][color=blue] Возможности для YouTube:[/b][/color]
Накрутка лайков на видео;
Раскрутка канала подписчиками;
Накрутка просмотров.

[b][color=blue]Возможности и особенности бота:[/b][/color]
• Автоматическая авторизация в соцсетях и на сервисе;
• Автоматическое выполнение заданий на сервисе;
• Автоматическое разгадывание каптчи через Антигейт и Рукапчу;
• Бесплатная версия бота в 40 потоков на каждую соцсеть;
• Многопоточный режим - до 1000 потоков (до 3-5 тыс в разработке);
• Одновременная работа во всех социальных сетях;
• Выбор через какую версию сайта работать: веб или мобильную;
• Использование всех видов проксей;
• Набор стоп-слов;
• Система Анти-бан Вконтакте, Инстаграм, Ютуб;
• SMS-Подтверждение аккаунтов в Инстаграме через десяток смс-сервисов и на свои номера;
• Умная система задержек и запусков аккаунтов;


Ilizium Бот: [color=green]Скачать v8.9 [/color] - [url=https://yadi.sk/d/Ud95cXkzGqXm0g]с Яндекс Диска[/url] - 40, 100, 200, 500 и 1000 потоков
Вирустотал: [color=green]Глянуть[/color] - [url=https://www.virustotal.com/gui/file-analysis/ZjU4MTQ0NGI2M2IyMWU5YTMyZDA5YTNmNjllYzgxZGM6MTU3NjIzODM1Mg==]Тык[/url] - [color=green]0[/color] / [color=red]69[/color]
2014-2020 © Офф сайт Ilizium 2.0 [url=https://ilizium.com]Официальный сайт[/url]

appeartHupe tiycu

(appeartHupe, 2020.02.14 12:16)

<a href="https://cbdoilww.com/">buy cbd oil online </a> [url=https://cbdoilww.com/]buy hemp [/url] cbd
[url= https://cbdoilww.com/ ]hemp cbd [/url] <a href=" https://cbdoilww.com/ ">cbd vape </a>

appeartHupe icxzj

(appeartHupe, 2020.02.14 03:21)

<a href="https://cbdoilww.com/">buy hemp oil </a> [url=https://cbdoilww.com/]cbd cream [/url] buy cbd oil
[url= https://cbdoilww.com/ ]cbd vape [/url] <a href=" https://cbdoilww.com/ ">buy hemp </a>

slebooscobCot gfznx

(slebooscobCot, 2020.02.13 22:02)

<a href=" https://cbdoilww.com/ ">cbd tinctures </a> <a href="https://cbdoilww.com/">cbd gummies </a> [url=https://cbdoilww.com/]buy cbd oil online [/url]
[url=https://cbdoilww.com/]cbd oil online [/url]

slebooscobCot csvld

(slebooscobCot, 2020.02.13 10:40)

<a href=" https://cbdoilww.com/ ">cannapro cbd oil </a> <a href="https://cbdoilww.com/">cbd gummies for sleep </a> [url=https://cbdoilww.com/]cbd salve for pain [/url]
[url=https://cbdoilww.com/]cbd oil side effects [/url]

GunsBet Casino (ГансБет Казино)

(RonaldSen, 2020.02.13 08:39)

ГансБет Казино [url=https://gunsbet.xyz/]GunsBet Casino[/url] Официальный сайт играть онлайн бесплатно или на деньги

appeartHupe cqknq

(appeartHupe, 2020.02.13 07:20)

<a href="https://cbdoilww.com/">cbd gummies walmart </a> [url=https://cbdoilww.com/]cbd pure hemp oil [/url] cbd oil for sleep
[url= https://cbdoilww.com/ ]cannapro cbd oil [/url] <a href=" https://cbdoilww.com/ ">cbd oil walmart </a>

appeartHupe xpeyj

(appeartHupe, 2020.02.12 22:01)

<a href="https://cbdoilww.com/">cbd oil with thc </a> [url=https://cbdoilww.com/]koi cbd [/url] cbd stores near me
[url= https://cbdoilww.com/ ]hemp oil cbd [/url] <a href=" https://cbdoilww.com/ ">cbd md </a>


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< November / 2020 >>

Statisztika

Online: 3
Összes: 100510
Hónap: 2668
Nap: 192