Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Drakula

 

A halálsápadt Drakula kísérteties alakja, (vértől csöpögő, tűhegyes fogaival) a horror-irodalom jelképes figurája.

Akiről mintázták nem kevésbé vérszomjas alak, akire hazájában nemzeti hősként emlékeznek.

"Iszonyat és rettegés fogott el, amikor láttam, hogy a férfi lassan kimászik az ablakon, és arccal lefelé araszol le a kastély falán a félelmetes szakadék felé. Szétterült köpönyege mintha hatalmas szárny lett volna."

Jonathan Harker, az ifjú angol ügyvédbojtár pillantotta meg így a holdvilágnál nemes vendéglátóját egy vad, sziklás tájon, valahol az erdélyi Kárpátokban, a mai Románia területén.

Drakula gróf, (ez a sápadt, magas, mindig feketében járó alak), már előzőleg is meglehetősen különösen viselkedett.

Amikor az ősi családi kastély alatti 300 méteres szakadékból éjszaka farkasüvöltés hallatszott, a gróf szeme kigyúlt és felkiáltott: - Hallgassa csak, dalolnak az éjszaka gyermekei !

Amikor Harker elvágja magát borotválkozás közben, az idősebb férfi “szemében démoni őrület lángjával" a torka után kap, de amint megérinti a döbbent vendége nyakában láncon függő keresztet, visszahúzza a kezét.

Harker közvetlenül eme epizód előtt vette észre, hogy bár Drakula a szobában áll, nem látható a borotválkozó tükörben.

A grófhoz utaztában az utolsó állomáson a fiatal angolt körülvették a parasztok, “ördög", pokol" dörmögték, és sűrűn hányták magukra a keresztet. Egyszer csak bezárva találja magát a hatalmas romos várkastélyba, melynek magas fekete ablakain egyetlen fénysugár sem hatol keresztül, és a bástyák csorba oromzata baljós fekete fogsorként meredezik a holdsütötte égbolt háttere előtt". Vendéglátója, aki szemmel láthatóan egyedül lakja a komor erődítményt, csak éjszaka mutatkozik. A rémült Harker kétségek közt vergődik, mert nem tudja, látja-e még valaha szülőhazáját.

Bram Stoker sikersztorija

Harker persze minden idők egyik legnépszerűbb rémregényének, a Drakulának a főhőse. A könyv 1897-es londoni megjelenésekor azonnal kirobbanó sikert aratott, és azóta is a bestseller-listák élén van. Számos film, színpadi mű és képregény, sőt egy balett is feldolgozta, és a gyűlöletes vérszívó vámpír-gróf történetét emberek milliói ismerték meg világszerte.

A regénybeli Drakula Angliába utazik hogy a vámpírok kultuszát terjessze de végül kudarcot vall, mert Harker megszökik a várból, és összefog dr. Abraham van Helsinggel, a vámpirológia holland szakértőjével. Egyedül Helsing tudja, hogy a szörny irtózik a napvilágtól, a fokhagymától és a kereszt jelétől. Azt is megtanulta, hogy a "haláltalanokat", ahogy a vámpírokat nevezik, csak a szívükön átszúrt karóval lehet elpusztítani.

Évezredes legenda

Stoker vámpírhistóriája a félelmetes lényekben való hit gazdag és kiterjedt hagyományára épül, amelynek gyökerei egészen az ókori egyiptomi és görög irodalomig nyúlnak vissza. Minthogy sok haldokló vérveszteség miatt gyöngül el, az egyszerű emberek bizonyára azt hitték, hogy a vérivás helyreállítja az erőt, sőt, az élők vére életre keltheti a holtakat.

A Drakula regény legtöbbet azonban a mélyen gyökerező román paraszti néphitből merített. Az ottani uralkodó vallás, (az ortodox görögkeleti kereszténység) tanítása szerint, aki a kiközösítés átkától sújtva hal meg, az visszajáró halott, “moroi" lesz mindaddig, amíg az egyház föl nem oldozza az átok alól.

A helyi babonák ismerik emellett a “strigoi" nevű démoni madarakat, amelyek csak éjjel röpülnek, emberi húsra és vérre éhesen. A néphit úgy tartotta, hogy a pestist is vámpírok okozzák.

A román legendák szerint bizonyos embereknek (például a törvénytelen vagy meg nem keresztelt gyermekeknek, vagy a hetedik fiúk hetedik fiainak) végzete, hogy vámpírrá legyenek. A vámpírnak hatalmában áll, hogy állattá (legtöbbször denevérré vagy farkassá) változzék.

Némelyik faluban a vámpírság gyanújába keveredik az, aki visszautasítja, hogy fokhagymát egyen. Tulajdonképpen a vérivók éjszakai támadását a ház lakói úgy kerülhetik el a legbiztosabban, ha fokhagymával bedörzsölnek minden ajtót és ablakot.

Stoker a londoni British Museumban folytatott intenzív kutatásai és a magyar tudós, Vámbéry Árminnal folytatott beszélgetései révén ismerte meg e hiedelmeket. De hatással volt rá a Hasfelmetsző Jack-féle megoldatlan gyilkosságsorozat is, valamint barátsága az irodalmár és felfedező Richard Burtonnel, aki többek között tizenegy hindu vámpírtörténetet lefordított.

Rejtett érzékiség

Sok kritikus állítja, hogy Viktória királynő elfojtott szexualitású korában az erotikus tartalmak gyakran álcázott formában jelentek meg. Stoker regénye öntudatlanul is rejtett szexuális jelentést hordoz a vámpírok titokzatos és hátborzongató éjszakai támadásában véres erőszak és az érzéki tapasztalat iránti szenvedélyes sóvárgás elegyedik. Harkernek például nyilvánvalóan tetszik, hogy Drakula három ifjú követője álmában meglepi: “Mind a háromnak ragyogóan fehér fogai voltak, melyek úgy villantak elő érzéki ajkaik mögül, mint rubinok közül a gyöngy. Volt bennük valami nyugtalanító, valami vonzó, de ugyanakkor halálosan fenyegető. A szívem mélyén égető, bűnös vágy ébredt, hogy bárcsak azok a vérpiros ajkak megcsókolnának..."

Ezt az érzéki varázst és az éjjel kóborló vérszívó "halhatatlanokról" szóló ősi babona kétségtelenül hátborzongató hatását Stoker regényében még egy fantasztikus elem erősíti: egy román nemzeti hős hihetetlen, de igaz története. Valóban, Drakula maga dicsekszik Harkernak a törökök ellen vitézül harcoló hazafias ősével, azzal a zsarnokkal, akit Karóbahúzó Vlad néven ismer a történelem.

Egy kegyetlen hazafi

Az eredeti Drakula a XV. században az Erdéllyel szomszédos hegyvidéki terület, a Havasalföld fejedelme volt. Festményeken és fametszeteken megörökített arcképeinek tanúsága szerint vastag bajszú, horgas orrú és nagy, meredt szemű férfi volt, a keresztségben a Vlad nevet kapta, de Drakulának is nevezték, mert családjának címerében “dracul", vagyis sárkány ágaskodott. E szónak történetesen “ördög" jelentése is van.

Fiatal korában túszként a törökök fogságába került, ahol ellesett egy gyötrelmes kivégzési módot, a karóba húzást. E barbár büntetés során az áldozat testén kihegyezett fakarót vagy vas lándzsát szúrnak keresztül, majd felállítva a földbe ássák, hogy lassú kínok között szenvedjen ki rajta.

1448-ban Vlad valószínűleg 18 éves volt csupán, amikor a törökök a havasalföldi trónra ültették, de ő két hónap múlva egy keresztény kolostor falai közé menekült. Miután a törökök bevették Konstantinápolyt, az ortodox kereszténység fővárosát, Vlad 1456-ban visszatért öröklött trónjára, és ettől kezdve négy évig példátlanul leleményes kegyetlenséggel uralkodott. Egy alkalommal minden ok nélkül feldűlt egy vele baráti viszonyban álló várost, ennek 10 ezer polgárát megkínoztatta, sokat karóba is húzatott. Ekkor tett szert új ragadványnevére: Tepes, vagyis "karóbahúzó". Leghírhedtebb tömegmészárlását 1640 Szent Bertalan napján követte el, ekkor az egyik erdélyi városban 30 ezer embert húzatott karóba.

Vajon Drakula közönséges szadista volt, vagy kegyetlen pusztításai mögött politikai indítékot kell keresnünk ?

A válasz valószínűleg: is-is. Amikor a török udvar követei nem vették le jelenlétében a turbánjukat, megparancsolta, hogy szögezzék a koponyájukhoz, ez nyilvánvalóan a függetlenség arcátlanul merész kinyilvánítása volt. Bármily barbár volt, hírnevet szerzett a keresztény Európában, számos Duna menti várat foglalt vissza a törököktől, és seregével csaknem a Fekete-tengerig hatolt.

Az érem másik oldala, hogy miután visszafordult csapataival, a saját népe akarta hamisított levelekkel gyanúba keverni, hogy összejátszik a törökökkel. Drakulát Corvin Mátyás magyar király, se szó, se beszéd, tizenkét évre lecsukatta. Lehet, hogy maguk a havasalföldiek undorodtak meg saját uralkodójuk büntető módszereinek bámulatos változatosságától, amelybe az elevenen megfőzéstől és megnyúzástól az égetésig és a csonkításig minden belefért.

Börtönévei alatt Drakula, aki fondorlatosan elbűvölő személyiség lehetett, összebarátkozott őreivel, akik segítőkészen ellátták egerekkel és más kis állatokkal, hogy a cellájában karóba húzhassa őket csak úgy, a maga örömére. 1474-ben kiszabadult. Két évvel később (immár harmadszor) bejelentette igényét a havasalföldi trónra, de két hónappal ezután, 45 éves korában, mikor ismét részt vett egy törökök elleni csatában, megölték. Fejét levágták, és mézben konzerválva trófeaként küldték a szultánnak, testét jeltelen sírba temették.

A továbbélő vámpír

Miért hozta kapcsolatba Stoker Vlad Tepest, a Drakulát a vámpírizmussal ? A romániai parasztgyerekek nemzedékeit riogatták a “Jó legyél, vagy elvisz a Drakula" fenyegetéssel.

Másrészt viszont az a hit is tovább él az egyszerű népben, hogy Drakula, a hős vezér valamilyen módon visszatér, ha országa súlyos veszélybe kerül. Lehet, hogy a karóba húzó fejedelem évszázados legendája elbűvölte a szerzőt, aki regényében fel akarta használni az izgalmas néphagyomány motívumait, és be akarta mutatni Románia kísértetiesen szép, kietlen tájait.

Mindenesetre Stoker kitalált Drakula grófja szembeszegül az elmúlással. A nevét viselő filmek, játékok, sőt élelmiszerek továbbra is jól fogynak a piacon.

Lugosi Béla magyar színész (a filmvásznon minden idők leghíresebb Drakulája) vagyont keresett szerepével, de a morfium csaknem az egészet felemésztette. Amikor 1956-ban, hetvenhárom évesen meghalt, kívánságára abban a vörös szaténszegélyes fekete köpenyben temették el, amelyet a vámpír szerepében viselt.

Az 1980-as évek közepe táján közzétett, a porphyria nevű nagyon ritka betegségről szóló orvosi tanulmányok felkavarták a vámpírtörténetek esetleges valóságalapja iránti érdeklődést, a sajtó újból sokat cikkezett az ún. “Drakula-kórról".

Valójában a porphyriának csak a CEP néven ismert válfaja vezet vámpírszerű külső jegyek: hegyes fogak, erős szőrzet, a fénnyel szembeni túlérzékenység és vérszegénység kialakulásához. Mindössze hatvan ilyen esetet jegyeztek fel.

Mindenesetre a porphyria orvosi kutatásáról közölt izgatott sajtóbeszámolók még egyszer bebizonyították, hogy a kitalált Drakula-figura ma is éppoly mélyen megigézi a közvéleményt, mint a fiatal Harkert, aki a regényben döbbenten teszi fel a kérdést: “Miféle ember ez, vagy miféle teremtmény, emberbőrbe bújva ?"

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Для сохранения молодости лица эффективно применение мезороллеров и соответствующих сывороток.

(JimmSic, 2020.12.03 18:59)

Чем страшней тем лучше, чтоб пугались други.Польза сливочного масла в его питательности.И эти проблемы начинаются с самого раннего детского возраста девочка, у которой в 8 10 лет повышен индекс массы тела, к 30 годам вырастает в женщину с лишним весом и набором заболеваний, говорит Оксана Драпкина. [url=https://ck-magazine.ru/magazine/devushki_emansipe/]Девушки эмансипе[/url] Если речь идёт о трансвагинальном способе, на датчик надевается презерватив и наносится гидрогель, после чего врач вводит его во влагалище.Их уязвимость может свести на нет пользу от занятий. 21 февраля возможность хотя бы ненадолго что-то изменить.Основное его назначение в блюдах это пряность. [url=https://ck-magazine.ru/zdorove/efirnye-masla-protiv-cellyulita-domashniy-recept-ot-cellyulita/]Эфирные масла против целлюлита. Домашний рецепт от целлюлита[/url] Но к провоцирующим факторам можно также отнести проживание в экологически неблагоприятных районах, работу на вредном производстве и другие факторы.Стоит отметить, что специалисты выделяют несколько полезных видов шалфея.
На следующей стадии воспаления происходит нарастание симптомов воспаления бартолиновой железы.Народные целители советуют применять приправу с целью купирования головной или зубной боли.Значительное место среди пороков развития занимают врожденные расщелины губ, обусловленные как наследственными факторами, так и нарушениями внутриутробного развития. <a href="https://ck-magazine.ru/uvlecheniya/kak-nauchitsya-vyazat/">Как научиться вязать</a> Структурные элементы одного и того же органа могут входить в различные функциональные системы.Кроме того, у человека повышается температура тела, нарастает слабость, пропадает желание принимать пищу. Когда посадка окончена, полейте женское счастье.В процессе подготовки статьи к публикации в тексте, фотографиях или рисунках не должны упоминаться персональные данные пациентов, если только они не представляют важное научное значение или пациент родители, опекун не дает письменное согласие для публикации. <a href="https://ck-magazine.ru/zdorove/o-sovremennoy-stomatologii/">О современной стоматологии</a> Органы зрения, вкуса, осязания, нюх и слух непосредственно воспринимают информацию из окружающей среды.Поэтому очень важно искать профессиональные советы врачей, научные документальные фильмы и другие авторитетные источники, из которых можно и нужно черпать информацию.
Дыхание йогов полное дыхание.Сохраняйте умеренность на протяжении всей пробежки, это препятствует травмированию связок и суставов.я же не лезу в балет, тем более выбирать приму. https://ck-magazine.ru/karera/kak-raspolozhit-k-sebe-sobesednika/ За счет этого образуется прочное соединение верхней части тела с нижними конечностями, также необходимое для выполнения двигательной функции.Обычно женские боли внизу живота носят периодический характер, их причина известна, дискомфорт проходит спустя некоторое время. Влияют на свёртываемость крови, чтобы выделения при менструации не превращались в обильные кровотечения.Сколько весит и размеры яичника зависят от дня менструального цикла. https://ck-magazine.ru/krasota/pervoe-poseshchenie-solyariya/ С днем рождения поздравляю.Вот представьте, что вы работодатель.


https://sachyturnov.webnode.cz/diskuzni-forum/
https://lee-min-ho-hunter.webnode.mx/libro-de-visitas/
http://leben.klack.org/guestbook.html
https://paskibra247jkt.webnode.com/guestbook/
https://decline.webnode.com/guestbook/
https://reve-vs-cauchemar.webnode.fr/cauchemar/news-/
https://in-taxi.webnode.com/guestbook/
http://finrerecan.klack.org/guestbook.html
https://buenaspelis.webnode.es/
https://site-net.webnode.cz/kniha-navstev/
https://12passosdevida.webnode.com.pt/forum/
https://ellen-dominic.webnode.com/gastebuch/
https://slotsmeter.com/888-casino-review/comment-page-21853/#comment-240765
http://forum.ustageldi.com/showthread.php?p=419935#post419935
https://www.almeskalarabi.com/blogs/the-art-of-burning-bakhoor/the-art-of-burning-bakhoor?comment=89147277480#comments

рейтинг лучших онлайн казино topgamb.xyz

(Nfal, 2020.12.03 16:51)

<a href=https://www.google.co.cr/url?q=https://topgamb.xyz/>https://www.google.co.cr/url?q=https://topgamb.xyz/</a>

Advertising Space on High DA Site

(MichaelRor, 2020.12.03 13:24)

Hi,

I am contacting you today because I have jackpotbetonline.com site for advertising.

Please check the websites where you can purchase advertising.

jackpotbetonline.com are Daily updated & have good DA & DR.

The following advertising options are available:

. Text Links
. Article Posting (max of 3 links per article)
. Advertising Banner Space (468x60 or 250x250 banners)
. "Best [url=https://www.jackpotbetonline.com/][b]Online Casino[/b][/url] slots" Review .

Regards

buy cheapest Zovirax 200 mg online fast shipping

(errorcins, 2020.12.03 12:15)

https://careers.swissre.com/search/?q=kan%20man%20k%C3%B6pa%20viagra%20i%20polen.%20apotek%20hjorten%20online.%20k%C3%B6pa%20%F0%9F%8D%96%F0%9F%A7%B4%F0%9F%8C%81%20www.LemonaidHealth.shop%20%F0%9F%8C%81%F0%9F%A7%B4%F0%9F%8D%96%20viagra%20i%20london.%20billigare%20alternativ%20till%20viagra
https://jobs.yara.com/search/?q=k%C3%B6pa%20viagra%20p%C3%A5%20apotek.%20%C3%B6ppna%20ett%20apotek.%20viagra%20%F0%9F%94%A8%E2%A3%91%E2%98%B0%20www.ZavaMed.store%20%E2%98%B0%E2%A3%91%F0%9F%94%A8%20best%C3%A4lla%20storbritannien

need porn

(Robertjoipt, 2020.12.03 11:14)

http://www.orenwiki.ru/index.php?title=Sizzling_Teen_Intercourse_Motion_Pictures_Younger_Teen_Porn_Videos
https://www.indiegogo.com/individuals/25289921

GOLD DIGGER PRANK PART 40IN THE HOOD

(Kellydig, 2020.12.03 11:11)

[url=https://tktv0416.aldesk.info/opmahbSCq4DGt6M/gold-digger-prank-part-40-in-the-hood.html][img]https://i.ytimg.com/vi/l74OPPuNeVo/hqdefault.jpg[/img][/url]

GOLD DIGGER PRANK PART 40IN THE [url=https://tktv0416.aldesk.info/opmahbSCq4DGt6M/gold-digger-prank-part-40-in-the-hood.html]HOOD[/url]

amfczxegqltk

(xlnduptp, 2020.12.03 09:33)

viagra without a doctor prescription https://genviaga.com/ - generic viagra overnight delivery usa
cost of viagra per pill
viagra pills 100 mg [url=https://genviaga.com/]cheap generic viagra[/url] do generic viagra pills work

help to write a thesis statement olfeegfdBeismBtjneothm

(JgscCause, 2020.12.03 06:42)

write speech <a href="https://thesisbyd.com/#">essaywritermt.com</a> umi dissertation services

apa literature review help fgervofbldBeismBtjneothe

(Fsfshins, 2020.12.03 06:38)

university essay outline <a href="https://essayhelpbgs.com/#">get homework done fast</a> preliminary research proposal

who can help me write a research paper fgevofbldBeismBtjneothj

(Fqfshins, 2020.12.03 06:32)

essay writing quizlet <a href="https://essaywritingservicesjy.com/#">high school geometry homework help</a> who can help me to write an essay

Краснодарский инструментальный завод

(RonnieEneni, 2020.12.03 05:08)

Краснодарский инструментальный завод
[url=https://ksiz.ru/]Производство и продажа измерительного оборудования[/url][url=https://ksiz.ru/catalog/prisposobleniya_dlya_poverki]Контрольные валики[/url]

term paper afkvdfbcsoanilckmn

(FgsGerne, 2020.12.03 05:06)

art of essay writing <a href="https://writemypaperbuyhrd.com/#">science term paper</a> written college essays

gör sverige lagom igen

(gör sverige lagom igen, 2020.12.03 01:04)


Fantastic beat ! I would like to apprentice whilst you amend your web site, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a appropriate deal. I had been tiny bit familiar of this your broadcast offered vibrant clear idea http://funkt.neoce.se/skin-care/goer-sverige-lagom-igen.php gör sverige lagom igen

Спасибо за пост

(arngunwoq, 2020.12.03 00:11)

Спасибо, давно искал
_________________
[url=https://stavki.casinoroyal.site/7942/]k-line адаптер для бк [/url]

Нашел увлекательную информацию

(Williamker, 2020.12.02 22:45)

Привет всем участникам форума!
Нашел увлекательную новость на этом сайте: http://hellbro.ru :
[url=http://hellbro.ru/priroda/]фото природы в высоком[/url] природа фото скачать бесплатно
http://hellbro.ru/interesnoe/10383-kogda-nelzya-no-ochen-hochetsya.html
Пляжная жизнь Рио-де-Жанейро [url=http://hellbro.ru/foto-prikoly-interesnoe/6759-plyazhnaya-zhizn-rio-de-zhaneyro.html] Пляжная жизнь Рио-де-Жанейро [/url]
Анфиса Чехова поражает поклонников своей стройностью http://hellbro.ru/shou-biznes/11154-anfisa-chehova-porazhaet-poklonnikov-svoey-stroynostyu.html

custom term paper writing service afkvdfbcsoaniysqhn

(FgsGerne, 2020.12.02 14:58)

doctoral dissertation writing help <a href="https://writemypaperbuyhrd.com/#">personal essay rules</a> college algebra homework

В магазинах продается множество готовых складных разноцветных бордюров.

(DavidSic, 2020.12.02 12:17)

Не менее важной мышцей туловища является диафрагма, разграничивающая грудную и брюшную полости и принимающая непосредственное участие в дыхательных движениях.Ти виросла разом з цими ляльками. [url=https://stylnaya-lady.ru/-kak-vybrat-svadebnyj-tort.html]Как выбрать свадебный торт?[/url] Но иногда может давать осложнения, кстати, далеко не безобидные кровоизлияния в кисту, ее разрыв.Удачной и лёгкой работы. Употреблять шалфей можно разными способами.Заметив побочные эффекты расстройство ЖКТ и аллергические высыпания прием отменить. [url=https://stylnaya-lady.ru/-romanticheskie-kruizy-na-teplohode-i-jahtah-v-sankt-peterburge.html]Романтические круизы на теплоходе и яхтах в Санкт-Петербурге [/url] Плод растет, и риск разрыва трубы увеличивается.Фолликулостимулирующий гормон ФСГ способствует поддержанию репродуктивной функции помогает расти фолликулам в женском организме.
Но укрепление отношений напрямую связано с доверием друг к другу.Часто причиной данного явления становится банальное переохлаждение. <a href="https://stylnaya-lady.ru/-chto-nuzhno-znat-o-narawivanii-nogtej.html">Что нужно знать о наращивании ногтей</a> При зачатии у женщин.В преовуляторном фолликуле полость достигает большого объема, в слое фолликулярного эпителия различаются два типа клеток темные и более многочисленные светлые. Научитесь пить стакан воды перед едой, тогда не надо будет садиться на диету.Цистит это самое распространенное заболевание мочевыделительной системы. <a href="https://stylnaya-lady.ru/-osnovnye-kriterii-vybora-divana.html">Основные критерии выбора дивана.</a> Артерии делятся на все более мелкие веточки, охватывающие все ткани организма.На нём можно настаивать масло и уксус для ароматизации салатов.
Санаторий Iris.Фактически, прием данного элемента это один из многих естественных способов предотвращения и лечения остеопороза. https://stylnaya-lady.ru/-konsultacija-ginjekologa---njeobkhodimost-kazhdoj-zhjenshhiny.html Парфюмерная вода и туалетная вода разница между парфюмерной продукцией.В таблице представлены данные о предельных границах допустимого количества в установленных единицах измерения. Ведь дело-то полезное.Полученные данные очень настораживающие. https://stylnaya-lady.ru/-organizacija-svadebnogo-banketa.html Именно поэтому его нередко называют аббревиатурой СПКЯ , что означает синдром поликистозных яичников.Благодаря активности ХГЧ желтое тело сохраняется в течение еще 10 11 недель до того момента, пока плацента не начнет самостоятельно вырабатывать прогестерон и эстрогены.


https://informatecltda.webnode.com/libro-de-visitas/
https://silangforestlife.webnode.com/guestbook/
https://gradjepadberg-nl.webnode.nl/gastenboek/
https://otsmediasa.com/es/ayuntamiento-de-madrid/screenshot_10/?unapproved=16157&moderation-hash=25347ff11ab03891e25bdf1ab779386d#comment-16157
http://m.hhplast.webnode.sk/kniha-navstev/
https://lucis.webnode.sk/kniha-navstev/
http://m.flo-flogs.webnode.nl/gastenboek/
https://developerpropertysyariah.id/dps.id/2018/03/14/hello-world/#comment-16184
https://col-eduardo-avaroa-es9.webnode.es/foro/
http://ntfzscn.webpin.com/blog_application-form-for-belgium-visa.html
https://rc-group.webnode.ru/gostevaya-kniga/
https://1cfresh.darcons.ru/forum/messages/forum2/topic54140/message183394/?result=reply#message183394
https://vika-kulinushkina-zvezda.webnode.ru/gostevaya-kniga/
https://engelen7.webnode.nl/gastenboek/
https://gethushin.com/blogs/news/can-born-raised-call-in-rocky-mtn-elk?comment=91164868679#comments

1:18 Honda CR-V (RW3) 2017 - Paudi Unboxing

(MelissaGen, 2020.12.02 12:16)

[url=https://justsomemodels.azfun.info/nXWm1dqynMObmL4/1-18-honda-cr-v-rw3-2017-paudi-unboxing][img]https://i.ytimg.com/vi/9BEsuyea6bY/hqdefault.jpg[/img][/url]

1:18 Honda [url=https://justsomemodels.azfun.info/nXWm1dqynMObmL4/1-18-honda-cr-v-rw3-2017-paudi-unboxing]CR-V[/url] (RW3) 2017 - Paudi Unboxing

buy cialis 5y3vr

(JellkaSmeam, 2020.12.02 07:32)

You revealed that superbly! <a href="https://canadarxdrugservices.com/">cvs online pharmacy</a> canadian family pharmacy

need someone to do my homework olfeegfdBeismBtjneothf

(JgscCause, 2020.12.02 04:40)

college essay writing help <a href="https://thesisbyd.com/#">research papers for sale</a> parts of writing an essay


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Január / 2021 >>

Statisztika

Online: 2
Összes: 108502
Hónap: 5299
Nap: 193