Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Drakula

 

A halálsápadt Drakula kísérteties alakja, (vértől csöpögő, tűhegyes fogaival) a horror-irodalom jelképes figurája.

Akiről mintázták nem kevésbé vérszomjas alak, akire hazájában nemzeti hősként emlékeznek.

"Iszonyat és rettegés fogott el, amikor láttam, hogy a férfi lassan kimászik az ablakon, és arccal lefelé araszol le a kastély falán a félelmetes szakadék felé. Szétterült köpönyege mintha hatalmas szárny lett volna."

Jonathan Harker, az ifjú angol ügyvédbojtár pillantotta meg így a holdvilágnál nemes vendéglátóját egy vad, sziklás tájon, valahol az erdélyi Kárpátokban, a mai Románia területén.

Drakula gróf, (ez a sápadt, magas, mindig feketében járó alak), már előzőleg is meglehetősen különösen viselkedett.

Amikor az ősi családi kastély alatti 300 méteres szakadékból éjszaka farkasüvöltés hallatszott, a gróf szeme kigyúlt és felkiáltott: - Hallgassa csak, dalolnak az éjszaka gyermekei !

Amikor Harker elvágja magát borotválkozás közben, az idősebb férfi “szemében démoni őrület lángjával" a torka után kap, de amint megérinti a döbbent vendége nyakában láncon függő keresztet, visszahúzza a kezét.

Harker közvetlenül eme epizód előtt vette észre, hogy bár Drakula a szobában áll, nem látható a borotválkozó tükörben.

A grófhoz utaztában az utolsó állomáson a fiatal angolt körülvették a parasztok, “ördög", pokol" dörmögték, és sűrűn hányták magukra a keresztet. Egyszer csak bezárva találja magát a hatalmas romos várkastélyba, melynek magas fekete ablakain egyetlen fénysugár sem hatol keresztül, és a bástyák csorba oromzata baljós fekete fogsorként meredezik a holdsütötte égbolt háttere előtt". Vendéglátója, aki szemmel láthatóan egyedül lakja a komor erődítményt, csak éjszaka mutatkozik. A rémült Harker kétségek közt vergődik, mert nem tudja, látja-e még valaha szülőhazáját.

Bram Stoker sikersztorija

Harker persze minden idők egyik legnépszerűbb rémregényének, a Drakulának a főhőse. A könyv 1897-es londoni megjelenésekor azonnal kirobbanó sikert aratott, és azóta is a bestseller-listák élén van. Számos film, színpadi mű és képregény, sőt egy balett is feldolgozta, és a gyűlöletes vérszívó vámpír-gróf történetét emberek milliói ismerték meg világszerte.

A regénybeli Drakula Angliába utazik hogy a vámpírok kultuszát terjessze de végül kudarcot vall, mert Harker megszökik a várból, és összefog dr. Abraham van Helsinggel, a vámpirológia holland szakértőjével. Egyedül Helsing tudja, hogy a szörny irtózik a napvilágtól, a fokhagymától és a kereszt jelétől. Azt is megtanulta, hogy a "haláltalanokat", ahogy a vámpírokat nevezik, csak a szívükön átszúrt karóval lehet elpusztítani.

Évezredes legenda

Stoker vámpírhistóriája a félelmetes lényekben való hit gazdag és kiterjedt hagyományára épül, amelynek gyökerei egészen az ókori egyiptomi és görög irodalomig nyúlnak vissza. Minthogy sok haldokló vérveszteség miatt gyöngül el, az egyszerű emberek bizonyára azt hitték, hogy a vérivás helyreállítja az erőt, sőt, az élők vére életre keltheti a holtakat.

A Drakula regény legtöbbet azonban a mélyen gyökerező román paraszti néphitből merített. Az ottani uralkodó vallás, (az ortodox görögkeleti kereszténység) tanítása szerint, aki a kiközösítés átkától sújtva hal meg, az visszajáró halott, “moroi" lesz mindaddig, amíg az egyház föl nem oldozza az átok alól.

A helyi babonák ismerik emellett a “strigoi" nevű démoni madarakat, amelyek csak éjjel röpülnek, emberi húsra és vérre éhesen. A néphit úgy tartotta, hogy a pestist is vámpírok okozzák.

A román legendák szerint bizonyos embereknek (például a törvénytelen vagy meg nem keresztelt gyermekeknek, vagy a hetedik fiúk hetedik fiainak) végzete, hogy vámpírrá legyenek. A vámpírnak hatalmában áll, hogy állattá (legtöbbször denevérré vagy farkassá) változzék.

Némelyik faluban a vámpírság gyanújába keveredik az, aki visszautasítja, hogy fokhagymát egyen. Tulajdonképpen a vérivók éjszakai támadását a ház lakói úgy kerülhetik el a legbiztosabban, ha fokhagymával bedörzsölnek minden ajtót és ablakot.

Stoker a londoni British Museumban folytatott intenzív kutatásai és a magyar tudós, Vámbéry Árminnal folytatott beszélgetései révén ismerte meg e hiedelmeket. De hatással volt rá a Hasfelmetsző Jack-féle megoldatlan gyilkosságsorozat is, valamint barátsága az irodalmár és felfedező Richard Burtonnel, aki többek között tizenegy hindu vámpírtörténetet lefordított.

Rejtett érzékiség

Sok kritikus állítja, hogy Viktória királynő elfojtott szexualitású korában az erotikus tartalmak gyakran álcázott formában jelentek meg. Stoker regénye öntudatlanul is rejtett szexuális jelentést hordoz a vámpírok titokzatos és hátborzongató éjszakai támadásában véres erőszak és az érzéki tapasztalat iránti szenvedélyes sóvárgás elegyedik. Harkernek például nyilvánvalóan tetszik, hogy Drakula három ifjú követője álmában meglepi: “Mind a háromnak ragyogóan fehér fogai voltak, melyek úgy villantak elő érzéki ajkaik mögül, mint rubinok közül a gyöngy. Volt bennük valami nyugtalanító, valami vonzó, de ugyanakkor halálosan fenyegető. A szívem mélyén égető, bűnös vágy ébredt, hogy bárcsak azok a vérpiros ajkak megcsókolnának..."

Ezt az érzéki varázst és az éjjel kóborló vérszívó "halhatatlanokról" szóló ősi babona kétségtelenül hátborzongató hatását Stoker regényében még egy fantasztikus elem erősíti: egy román nemzeti hős hihetetlen, de igaz története. Valóban, Drakula maga dicsekszik Harkernak a törökök ellen vitézül harcoló hazafias ősével, azzal a zsarnokkal, akit Karóbahúzó Vlad néven ismer a történelem.

Egy kegyetlen hazafi

Az eredeti Drakula a XV. században az Erdéllyel szomszédos hegyvidéki terület, a Havasalföld fejedelme volt. Festményeken és fametszeteken megörökített arcképeinek tanúsága szerint vastag bajszú, horgas orrú és nagy, meredt szemű férfi volt, a keresztségben a Vlad nevet kapta, de Drakulának is nevezték, mert családjának címerében “dracul", vagyis sárkány ágaskodott. E szónak történetesen “ördög" jelentése is van.

Fiatal korában túszként a törökök fogságába került, ahol ellesett egy gyötrelmes kivégzési módot, a karóba húzást. E barbár büntetés során az áldozat testén kihegyezett fakarót vagy vas lándzsát szúrnak keresztül, majd felállítva a földbe ássák, hogy lassú kínok között szenvedjen ki rajta.

1448-ban Vlad valószínűleg 18 éves volt csupán, amikor a törökök a havasalföldi trónra ültették, de ő két hónap múlva egy keresztény kolostor falai közé menekült. Miután a törökök bevették Konstantinápolyt, az ortodox kereszténység fővárosát, Vlad 1456-ban visszatért öröklött trónjára, és ettől kezdve négy évig példátlanul leleményes kegyetlenséggel uralkodott. Egy alkalommal minden ok nélkül feldűlt egy vele baráti viszonyban álló várost, ennek 10 ezer polgárát megkínoztatta, sokat karóba is húzatott. Ekkor tett szert új ragadványnevére: Tepes, vagyis "karóbahúzó". Leghírhedtebb tömegmészárlását 1640 Szent Bertalan napján követte el, ekkor az egyik erdélyi városban 30 ezer embert húzatott karóba.

Vajon Drakula közönséges szadista volt, vagy kegyetlen pusztításai mögött politikai indítékot kell keresnünk ?

A válasz valószínűleg: is-is. Amikor a török udvar követei nem vették le jelenlétében a turbánjukat, megparancsolta, hogy szögezzék a koponyájukhoz, ez nyilvánvalóan a függetlenség arcátlanul merész kinyilvánítása volt. Bármily barbár volt, hírnevet szerzett a keresztény Európában, számos Duna menti várat foglalt vissza a törököktől, és seregével csaknem a Fekete-tengerig hatolt.

Az érem másik oldala, hogy miután visszafordult csapataival, a saját népe akarta hamisított levelekkel gyanúba keverni, hogy összejátszik a törökökkel. Drakulát Corvin Mátyás magyar király, se szó, se beszéd, tizenkét évre lecsukatta. Lehet, hogy maguk a havasalföldiek undorodtak meg saját uralkodójuk büntető módszereinek bámulatos változatosságától, amelybe az elevenen megfőzéstől és megnyúzástól az égetésig és a csonkításig minden belefért.

Börtönévei alatt Drakula, aki fondorlatosan elbűvölő személyiség lehetett, összebarátkozott őreivel, akik segítőkészen ellátták egerekkel és más kis állatokkal, hogy a cellájában karóba húzhassa őket csak úgy, a maga örömére. 1474-ben kiszabadult. Két évvel később (immár harmadszor) bejelentette igényét a havasalföldi trónra, de két hónappal ezután, 45 éves korában, mikor ismét részt vett egy törökök elleni csatában, megölték. Fejét levágták, és mézben konzerválva trófeaként küldték a szultánnak, testét jeltelen sírba temették.

A továbbélő vámpír

Miért hozta kapcsolatba Stoker Vlad Tepest, a Drakulát a vámpírizmussal ? A romániai parasztgyerekek nemzedékeit riogatták a “Jó legyél, vagy elvisz a Drakula" fenyegetéssel.

Másrészt viszont az a hit is tovább él az egyszerű népben, hogy Drakula, a hős vezér valamilyen módon visszatér, ha országa súlyos veszélybe kerül. Lehet, hogy a karóba húzó fejedelem évszázados legendája elbűvölte a szerzőt, aki regényében fel akarta használni az izgalmas néphagyomány motívumait, és be akarta mutatni Románia kísértetiesen szép, kietlen tájait.

Mindenesetre Stoker kitalált Drakula grófja szembeszegül az elmúlással. A nevét viselő filmek, játékok, sőt élelmiszerek továbbra is jól fogynak a piacon.

Lugosi Béla magyar színész (a filmvásznon minden idők leghíresebb Drakulája) vagyont keresett szerepével, de a morfium csaknem az egészet felemésztette. Amikor 1956-ban, hetvenhárom évesen meghalt, kívánságára abban a vörös szaténszegélyes fekete köpenyben temették el, amelyet a vámpír szerepében viselt.

Az 1980-as évek közepe táján közzétett, a porphyria nevű nagyon ritka betegségről szóló orvosi tanulmányok felkavarták a vámpírtörténetek esetleges valóságalapja iránti érdeklődést, a sajtó újból sokat cikkezett az ún. “Drakula-kórról".

Valójában a porphyriának csak a CEP néven ismert válfaja vezet vámpírszerű külső jegyek: hegyes fogak, erős szőrzet, a fénnyel szembeni túlérzékenység és vérszegénység kialakulásához. Mindössze hatvan ilyen esetet jegyeztek fel.

Mindenesetre a porphyria orvosi kutatásáról közölt izgatott sajtóbeszámolók még egyszer bebizonyították, hogy a kitalált Drakula-figura ma is éppoly mélyen megigézi a közvéleményt, mint a fiatal Harkert, aki a regényben döbbenten teszi fel a kérdést: “Miféle ember ez, vagy miféle teremtmény, emberbőrbe bújva ?"

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

I want a lot of money today

(Сloudpaurb, 2020.12.02 03:51)

Sorry, but everyone should know this!
The anti-crisis program, as if you spend $ 10 you will earn $ 500 in one day!

Register and receive:
1.) A bonus of 10,000b to your account.
2.) Money Crisis Gift, Bonus Code: rimba30
3.) Training materials, videos, strategies, and many useful tools.
After registration, you can choose a site in your native language.

If registration from your country fails, use the "free VPN" for your browser.

[url=https://static.olymptrade.com/lands/FX-MT4-03-02en/index.html?af_siteid=FX-MT4-03-02en&affiliate_id=101773&lref=&lrefch=affiliate&pixel=1&subid1=2l1j&subid2=][color=red][b]>>Free Registration<<[/b][/color][/url]

The working scheme of earning from $ 500 per day using the Robot program, fully automatic!

Что лучше смарт тв или приставка

(KeithBeeft, 2020.12.02 01:20)

Многим знакома ситуация, когда при выборе смарт приставки мы стоим перед дилеммой: что лучше Смарт ТВ или Андроид


По ссылке
[url=https://forum.shareman.tv/viewtopic.php?f=21&t=24737]https://forum.shareman.tv/viewtopic.php?f=21&t=24737[/url] мы попытаемся помочь вам купить смарт приставку на Android, также известную как Android TV Box. Среди большого выбора Android TV Box трудно выбрать нужный, поэтому в приведенной выше ссылке мы собрали лучшие решения, основанные на опыте в работе и использовании, которые вам подойдут.

Android ТВ-бокс, также известная как Smart TV, являет нам небольшой компьютер, который, как следует из названия, обычно работает под управлением ОС Андроид и может быть использован для расширения возможностей телевизора. Система в смарт-телевизорах, доступная сегодня, иногда раздражающе медленная, меню открываются не быстро, видео материалы загружаются медленно. И, что важно, программ далеко не так много, как заявляют продавцы. Мы также можем значительно улучшить их, используя умный телевизор, поскольку мы получаем гораздо более быстрое оборудование от телевизионной системы, и в зависимости от модели мы можем реализовать огромный спектр приложений, и мы будем использовать телевизор только в качестве дисплея.

Рекомендации для вас.

(RudySic, 2020.12.02 00:16)

В большом горшке корневой системе спатифиллума требуется немало времени для развития, почему цветки долго и не распускаются.Полной жизни, молодой, Яркой, солнечной, родной.Слива ее калорийность и польза для здоровья. [url=https://whjournal.ru/semya/chto-stanovitsya-povodom-dlya-razvoda]Что становится поводом для развода[/url] Плюс к тому, правильно подобранная одежда, которая позволяет скрыть недостатки и сделать акцент на достоинствах, способна превратить в красавицу даже невзрачную на первый взгляд барышню.Основные признаки острой стадии заболевания. Актуальность Гормоны играют очень большую роль в жизни живых организмов.Этот процесс неизбежен. [url=https://whjournal.ru/dom/detskaya-vybiraem-pravilnyy-dizayn]Детская выбираем правильный дизайн[/url] Вяжем 5 см узором резинка , провязываем накиды изнаночной вязкой.Свитер с кокеткой.
Как же влияет оргазм на женское здоровье.Несколько питательных ягод устраняют чувство голода, позволяют избежать покупки вредных сладостей.Металлические составляющие лучше не использовать. <a href="https://whjournal.ru/krasota/izbavtes-ot-lishnih-kilogrammov-s-pomoshchyu-zelenogo-kofe">Избавьтесь от лишних килограммов с помощью зеленого кофе!</a> Туда кладем три столовых ложки растения и заливаем 0,5 л водки.Здоровье мужчин и женщин. порошка на 6 порций.И не только древние бабушки, а вполне себе почтенные и образованные дамы всерьёз утверждали, что этот домашний цветок настоящий талисман для счастливой семейной жизни. <a href="https://whjournal.ru/publ/malenkaya-grud-chto-nadet">Маленькая грудь: что надеть?</a> Каждая женщина это кузнец своего счастья.Проекция на стенке живота приходится на области справа и слева от лобка, над паховыми складками.
Пить на ночь в течение 30 дней.Лекарственная культура содержит в корнях кумарины.во время еды. https://whjournal.ru/krasota/celebnye-vanny Общий анализ крови.С ростом плода растет давление на внутренние органы, с этим может быть связана боль в яичниках. Что такое орган.Афродита Милосская эталон женской красоты. https://whjournal.ru/moda/luchshaya-zhenskaya-obuv-eto-obuv-iz-italii Важно, как скажет женщина.наличие легкой, сухой, неширокой головы; в рогах отсутствует грубость; шейный отдел длинный с тонким кожным покровом и большим количеством небольших складок; холка может быть высокой или средней; спинной отдел длинный, прямой и имеет плавное соединение с холкой и поясничной частью; ребра с широкой расстановкой.


https://cybergunz.webnode.com/guestbook/
https://www.minkahome.com/blogs/news/if-your-bestie-was-a-bag?comment=88397119563#comments
https://jackiemichonfoundation.org/contact/?contact-form-id=2&contact-form-sent=20990&contact-form-hash=64e4f70a2e37d7faa9201e2253d7d943961e32f3&_wpnonce=cfa93d86f0
https://ceckari.webnode.sk/products/yetisports-1-pingu-throw/
https://cuppingtherapy.webnode.com/guestbook/
https://impactbookshop.webnode.com/
https://mereco-melhor.webnode.pt/news/a-moda-do-imediatismo/
https://fotosdanaxito.webnode.es/libro-de-visitas/
https://www.dryvewheels.com/blogs/the-latest/jerseydesigncontest?comment=105008070843#comments
https://metoyou.ru/index.php/4968/reviews/


https://saraswatisansthan.webnode.in/guestbook/
https://www.projectobolix.net/discussion/?tid=200000040&mid=200008268
https://www.jiubei.eu/forum/showthread.php?tid=90917
http://www.expressestateagency.co.uk/blog/go-green/#comment-11436755
https://www.chattysnaps.com/blogs/news/astra-martketplace-2020?comment=86275358819#comments
http://buerook.com/hello-world/#comment-688
https://irongympullup.webnode.com/guestbook/
https://lukoshey.webnode.cz/guestbook/
http://m.euclidesniq.webnode.com.pt/comentarios/
https://robinisdebeste.webnode.nl/gastenboek/

att tänka på efter fillers

(att tänka på efter fillers, 2020.12.02 00:08)


Hello! I know this is kind of off-topic but I had to ask. Does building a well-established website such as yours take a massive amount work? I'm brand new to operating a blog but I do write in my diary everyday. I'd like to start a blog so I will be able to share my personal experience and views online. Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for brand new aspiring bloggers. Thankyou! http://kornb.niddfre.se/delicious-dishes/att-taenka-p-efter-fillers.php att tänka på efter fillers

research paper on social media ddkgyxsoanihhijq

(DvscGerne, 2020.12.01 23:55)

research paper on a person <a href="https://dissertationhelpvfh.com/#">essay writing business</a> do my history homework for me

смотреть бесплатно в хорошем качестве сериал гончие

(RobertSaita, 2020.12.01 20:05)

Привет всем участникам! прикольный у вас сайт!
Нашел класную базу кино: [url=http://kinobunker.net/]новинки мелодрамы 2019 смотреть бесплатно в хорошем[/url]
Тут: [url=http://kinobunker.net/melodrama/]смотреть мелодрамы бесплатно без регистрации хорошего качества[/url] смотреть новые мелодрамы 2019 в хорошем качестве список 2020
Здесь: http://kinobunker.net/10738-ottenki-sinego-shades-of-blue-sezon-1-2-2016.html Оттенки синего / Shades of Blue (Сезон 1-2) (2016) смотреть онлайн бесплатно
Тут: Камелот / Camelot (Сезон 1) (2011) смотреть онлайн бесплатно [url=http://kinobunker.net/3032-kamelot-camelot-sezon-1-2011.html] Камелот / Camelot (Сезон 1) (2011) смотреть онлайн бесплатно [/url]

сайт

(Stevendrada, 2020.12.01 19:52)

Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it [url=https://bit.ly/39cc9gy]https://bit.ly/39cc9gy[/url]

blue cross blue shield health cialis Coitle

(Crehync, 2020.12.01 19:28)

Nolvadex Sans Ordonnance ZepGriertCip [url=https://dcialish.com/]cialis online generic[/url] unomolluch Le Cialis Naturel

severin caffitaly picco

(severin caffitaly picco, 2020.12.01 17:17)


I just like the valuable info you provide in your articles. I'll bookmark your weblog and test again here regularly. I'm quite sure I'll be informed lots of new stuff right here! Good luck for the following! http://taren.niddfre.se/decorations/severin-caffitaly-picco.php severin caffitaly picco

12.07.2020 SON DUZLUK

(Beckylow, 2020.12.01 15:50)

[url=https://taytv2013.trlocal.info/12-07/aICqf7falYPefYw][img]https://i.ytimg.com/vi/6KsGUt0NxHY/hqdefault.jpg[/img][/url]

[url=https://taytv2013.trlocal.info/12-07/aICqf7falYPefYw]12.07.2020 SON DГњZLГњK[/url]

купить белую пропитку для дерева

(Zelenafcs, 2020.12.01 14:10)

Приветствую Вас господа[url=https://belyjmost.by/]![/url]
Наша контора занимается свыше 10 лет продажей промышленных и фасадных красок в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:
https://drive.google.com/file/d/1Rjn-phsZoQftAlG7KZHhbxRAHyVUWC20/view?usp=sharing
Всегда рады помочь Вам! С уважением, BELYJMOST
https://www.igrimace.com/bbs/home.php?mod=space&uid=4269356
http://www.couponjy.com/author/zelenavzh/
http://bbs.jsonapp.cn/home.php?mod=space&uid=1077852
http://www.021567.co/home.php?mod=space&uid=182475
https://floobits.com/Zelenaabk

Webhelyek promóciója

(WillGew, 2020.12.01 10:32)

[url=https://seo-hunter.com]Fekete SEO[/url]

манивео минфин

(MoneyveoRNB, 2020.12.01 04:01)

moneyveo telegram
https://www.youtube.com/watch?v=cbC3pyjDhog

[url=https://www.youtube.com/watch?v=cbC3pyjDhog]moneyveo facebook[/url]

moneyveo enotcoin
манивео график работы
moneyveo ios

<a href=https://www.youtube.com/watch?v=cbC3pyjDhog>moneyveo prestamos</a>


#eZOKAYrV5acqAeL

canadian pharmacy generic viagra k25yvf

(AntiokBah, 2020.12.01 02:48)


Regards, Quite a lot of information!

canadian pharcharmy onlinecanadian online pharmacy
<a href="https://canadianpharmacyed.com/#">canadian online pharmacy</a>
online drugstore

Animals hellp

(MarionRen, 2020.12.01 00:40)

Добрый день, помогите Как найти эту dogs?
<a href=https://www.youtube.com/watch?v=nc8wM3CJbDE>funny pets</a>

#xvNHsUcQ7m

best spa warszawa

(best spa warszawa, 2020.11.30 20:59)


Hello! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains. If you know of any please share. Appreciate it! http://adco.niddfre.se/decorations/best-spa-warszawa.php best spa warszawa

apa research papers fgsevofbldBeismBtjneothi

(Ftghshins, 2020.11.30 19:55)

power presentation <a href="https://thesiswritinghelpsjj.com/#">mcgraw hill homework help</a> why do i want to go to college essay

writing an evaluation essay fgsevofbldBeismBtjneothj

(Ftghshins, 2020.11.30 17:06)

architecture thesis proposals <a href="https://thesiswritinghelpsjj.com/#">online writing services</a> writing expository essay

La Cama (Remix) - Lunay X Myke Towers X Ozuna ft. Chencho Corleone, Rauw Alejandro (Audio Oficial)

(Anitaadece, 2020.11.30 14:35)

[url=https://lunay.esgone.info/28idqqx7fcaZtXw/la-cama-remix-lunay-x-myke-towers-x-ozuna-ft-chencho-corleone-rauw-alejandro-audio-oficial.html][img]https://i.ytimg.com/vi/xeiytBHedQI/hqdefault.jpg[/img][/url]

La Cama (Remix) - Lunay X Myke Towers X Ozuna ft. Chencho Corleone, Rauw Alejandro (Audio [url=https://lunay.esgone.info/28idqqx7fcaZtXw/la-cama-remix-lunay-x-myke-towers-x-ozuna-ft-chencho-corleone-rauw-alejandro-audio-oficial.html]Oficial)[/url]

pay to do my homework fgervofbldBeismBtjneothi

(Fsfshins, 2020.11.30 10:34)

help writing my essay <a href="https://essayhelpbgs.com/#">abortion essay thesis statement</a> good research papers


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Január / 2021 >>

Statisztika

Online: 1
Összes: 108502
Hónap: 5299
Nap: 194