Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Drakula

 

A halálsápadt Drakula kísérteties alakja, (vértől csöpögő, tűhegyes fogaival) a horror-irodalom jelképes figurája.

Akiről mintázták nem kevésbé vérszomjas alak, akire hazájában nemzeti hősként emlékeznek.

"Iszonyat és rettegés fogott el, amikor láttam, hogy a férfi lassan kimászik az ablakon, és arccal lefelé araszol le a kastély falán a félelmetes szakadék felé. Szétterült köpönyege mintha hatalmas szárny lett volna."

Jonathan Harker, az ifjú angol ügyvédbojtár pillantotta meg így a holdvilágnál nemes vendéglátóját egy vad, sziklás tájon, valahol az erdélyi Kárpátokban, a mai Románia területén.

Drakula gróf, (ez a sápadt, magas, mindig feketében járó alak), már előzőleg is meglehetősen különösen viselkedett.

Amikor az ősi családi kastély alatti 300 méteres szakadékból éjszaka farkasüvöltés hallatszott, a gróf szeme kigyúlt és felkiáltott: - Hallgassa csak, dalolnak az éjszaka gyermekei !

Amikor Harker elvágja magát borotválkozás közben, az idősebb férfi “szemében démoni őrület lángjával" a torka után kap, de amint megérinti a döbbent vendége nyakában láncon függő keresztet, visszahúzza a kezét.

Harker közvetlenül eme epizód előtt vette észre, hogy bár Drakula a szobában áll, nem látható a borotválkozó tükörben.

A grófhoz utaztában az utolsó állomáson a fiatal angolt körülvették a parasztok, “ördög", pokol" dörmögték, és sűrűn hányták magukra a keresztet. Egyszer csak bezárva találja magát a hatalmas romos várkastélyba, melynek magas fekete ablakain egyetlen fénysugár sem hatol keresztül, és a bástyák csorba oromzata baljós fekete fogsorként meredezik a holdsütötte égbolt háttere előtt". Vendéglátója, aki szemmel láthatóan egyedül lakja a komor erődítményt, csak éjszaka mutatkozik. A rémült Harker kétségek közt vergődik, mert nem tudja, látja-e még valaha szülőhazáját.

Bram Stoker sikersztorija

Harker persze minden idők egyik legnépszerűbb rémregényének, a Drakulának a főhőse. A könyv 1897-es londoni megjelenésekor azonnal kirobbanó sikert aratott, és azóta is a bestseller-listák élén van. Számos film, színpadi mű és képregény, sőt egy balett is feldolgozta, és a gyűlöletes vérszívó vámpír-gróf történetét emberek milliói ismerték meg világszerte.

A regénybeli Drakula Angliába utazik hogy a vámpírok kultuszát terjessze de végül kudarcot vall, mert Harker megszökik a várból, és összefog dr. Abraham van Helsinggel, a vámpirológia holland szakértőjével. Egyedül Helsing tudja, hogy a szörny irtózik a napvilágtól, a fokhagymától és a kereszt jelétől. Azt is megtanulta, hogy a "haláltalanokat", ahogy a vámpírokat nevezik, csak a szívükön átszúrt karóval lehet elpusztítani.

Évezredes legenda

Stoker vámpírhistóriája a félelmetes lényekben való hit gazdag és kiterjedt hagyományára épül, amelynek gyökerei egészen az ókori egyiptomi és görög irodalomig nyúlnak vissza. Minthogy sok haldokló vérveszteség miatt gyöngül el, az egyszerű emberek bizonyára azt hitték, hogy a vérivás helyreállítja az erőt, sőt, az élők vére életre keltheti a holtakat.

A Drakula regény legtöbbet azonban a mélyen gyökerező román paraszti néphitből merített. Az ottani uralkodó vallás, (az ortodox görögkeleti kereszténység) tanítása szerint, aki a kiközösítés átkától sújtva hal meg, az visszajáró halott, “moroi" lesz mindaddig, amíg az egyház föl nem oldozza az átok alól.

A helyi babonák ismerik emellett a “strigoi" nevű démoni madarakat, amelyek csak éjjel röpülnek, emberi húsra és vérre éhesen. A néphit úgy tartotta, hogy a pestist is vámpírok okozzák.

A román legendák szerint bizonyos embereknek (például a törvénytelen vagy meg nem keresztelt gyermekeknek, vagy a hetedik fiúk hetedik fiainak) végzete, hogy vámpírrá legyenek. A vámpírnak hatalmában áll, hogy állattá (legtöbbször denevérré vagy farkassá) változzék.

Némelyik faluban a vámpírság gyanújába keveredik az, aki visszautasítja, hogy fokhagymát egyen. Tulajdonképpen a vérivók éjszakai támadását a ház lakói úgy kerülhetik el a legbiztosabban, ha fokhagymával bedörzsölnek minden ajtót és ablakot.

Stoker a londoni British Museumban folytatott intenzív kutatásai és a magyar tudós, Vámbéry Árminnal folytatott beszélgetései révén ismerte meg e hiedelmeket. De hatással volt rá a Hasfelmetsző Jack-féle megoldatlan gyilkosságsorozat is, valamint barátsága az irodalmár és felfedező Richard Burtonnel, aki többek között tizenegy hindu vámpírtörténetet lefordított.

Rejtett érzékiség

Sok kritikus állítja, hogy Viktória királynő elfojtott szexualitású korában az erotikus tartalmak gyakran álcázott formában jelentek meg. Stoker regénye öntudatlanul is rejtett szexuális jelentést hordoz a vámpírok titokzatos és hátborzongató éjszakai támadásában véres erőszak és az érzéki tapasztalat iránti szenvedélyes sóvárgás elegyedik. Harkernek például nyilvánvalóan tetszik, hogy Drakula három ifjú követője álmában meglepi: “Mind a háromnak ragyogóan fehér fogai voltak, melyek úgy villantak elő érzéki ajkaik mögül, mint rubinok közül a gyöngy. Volt bennük valami nyugtalanító, valami vonzó, de ugyanakkor halálosan fenyegető. A szívem mélyén égető, bűnös vágy ébredt, hogy bárcsak azok a vérpiros ajkak megcsókolnának..."

Ezt az érzéki varázst és az éjjel kóborló vérszívó "halhatatlanokról" szóló ősi babona kétségtelenül hátborzongató hatását Stoker regényében még egy fantasztikus elem erősíti: egy román nemzeti hős hihetetlen, de igaz története. Valóban, Drakula maga dicsekszik Harkernak a törökök ellen vitézül harcoló hazafias ősével, azzal a zsarnokkal, akit Karóbahúzó Vlad néven ismer a történelem.

Egy kegyetlen hazafi

Az eredeti Drakula a XV. században az Erdéllyel szomszédos hegyvidéki terület, a Havasalföld fejedelme volt. Festményeken és fametszeteken megörökített arcképeinek tanúsága szerint vastag bajszú, horgas orrú és nagy, meredt szemű férfi volt, a keresztségben a Vlad nevet kapta, de Drakulának is nevezték, mert családjának címerében “dracul", vagyis sárkány ágaskodott. E szónak történetesen “ördög" jelentése is van.

Fiatal korában túszként a törökök fogságába került, ahol ellesett egy gyötrelmes kivégzési módot, a karóba húzást. E barbár büntetés során az áldozat testén kihegyezett fakarót vagy vas lándzsát szúrnak keresztül, majd felállítva a földbe ássák, hogy lassú kínok között szenvedjen ki rajta.

1448-ban Vlad valószínűleg 18 éves volt csupán, amikor a törökök a havasalföldi trónra ültették, de ő két hónap múlva egy keresztény kolostor falai közé menekült. Miután a törökök bevették Konstantinápolyt, az ortodox kereszténység fővárosát, Vlad 1456-ban visszatért öröklött trónjára, és ettől kezdve négy évig példátlanul leleményes kegyetlenséggel uralkodott. Egy alkalommal minden ok nélkül feldűlt egy vele baráti viszonyban álló várost, ennek 10 ezer polgárát megkínoztatta, sokat karóba is húzatott. Ekkor tett szert új ragadványnevére: Tepes, vagyis "karóbahúzó". Leghírhedtebb tömegmészárlását 1640 Szent Bertalan napján követte el, ekkor az egyik erdélyi városban 30 ezer embert húzatott karóba.

Vajon Drakula közönséges szadista volt, vagy kegyetlen pusztításai mögött politikai indítékot kell keresnünk ?

A válasz valószínűleg: is-is. Amikor a török udvar követei nem vették le jelenlétében a turbánjukat, megparancsolta, hogy szögezzék a koponyájukhoz, ez nyilvánvalóan a függetlenség arcátlanul merész kinyilvánítása volt. Bármily barbár volt, hírnevet szerzett a keresztény Európában, számos Duna menti várat foglalt vissza a törököktől, és seregével csaknem a Fekete-tengerig hatolt.

Az érem másik oldala, hogy miután visszafordult csapataival, a saját népe akarta hamisított levelekkel gyanúba keverni, hogy összejátszik a törökökkel. Drakulát Corvin Mátyás magyar király, se szó, se beszéd, tizenkét évre lecsukatta. Lehet, hogy maguk a havasalföldiek undorodtak meg saját uralkodójuk büntető módszereinek bámulatos változatosságától, amelybe az elevenen megfőzéstől és megnyúzástól az égetésig és a csonkításig minden belefért.

Börtönévei alatt Drakula, aki fondorlatosan elbűvölő személyiség lehetett, összebarátkozott őreivel, akik segítőkészen ellátták egerekkel és más kis állatokkal, hogy a cellájában karóba húzhassa őket csak úgy, a maga örömére. 1474-ben kiszabadult. Két évvel később (immár harmadszor) bejelentette igényét a havasalföldi trónra, de két hónappal ezután, 45 éves korában, mikor ismét részt vett egy törökök elleni csatában, megölték. Fejét levágták, és mézben konzerválva trófeaként küldték a szultánnak, testét jeltelen sírba temették.

A továbbélő vámpír

Miért hozta kapcsolatba Stoker Vlad Tepest, a Drakulát a vámpírizmussal ? A romániai parasztgyerekek nemzedékeit riogatták a “Jó legyél, vagy elvisz a Drakula" fenyegetéssel.

Másrészt viszont az a hit is tovább él az egyszerű népben, hogy Drakula, a hős vezér valamilyen módon visszatér, ha országa súlyos veszélybe kerül. Lehet, hogy a karóba húzó fejedelem évszázados legendája elbűvölte a szerzőt, aki regényében fel akarta használni az izgalmas néphagyomány motívumait, és be akarta mutatni Románia kísértetiesen szép, kietlen tájait.

Mindenesetre Stoker kitalált Drakula grófja szembeszegül az elmúlással. A nevét viselő filmek, játékok, sőt élelmiszerek továbbra is jól fogynak a piacon.

Lugosi Béla magyar színész (a filmvásznon minden idők leghíresebb Drakulája) vagyont keresett szerepével, de a morfium csaknem az egészet felemésztette. Amikor 1956-ban, hetvenhárom évesen meghalt, kívánságára abban a vörös szaténszegélyes fekete köpenyben temették el, amelyet a vámpír szerepében viselt.

Az 1980-as évek közepe táján közzétett, a porphyria nevű nagyon ritka betegségről szóló orvosi tanulmányok felkavarták a vámpírtörténetek esetleges valóságalapja iránti érdeklődést, a sajtó újból sokat cikkezett az ún. “Drakula-kórról".

Valójában a porphyriának csak a CEP néven ismert válfaja vezet vámpírszerű külső jegyek: hegyes fogak, erős szőrzet, a fénnyel szembeni túlérzékenység és vérszegénység kialakulásához. Mindössze hatvan ilyen esetet jegyeztek fel.

Mindenesetre a porphyria orvosi kutatásáról közölt izgatott sajtóbeszámolók még egyszer bebizonyították, hogy a kitalált Drakula-figura ma is éppoly mélyen megigézi a közvéleményt, mint a fiatal Harkert, aki a regényben döbbenten teszi fel a kérdést: “Miféle ember ez, vagy miféle teremtmény, emberbőrbe bújva ?"

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

vintage mc hjälm

(vintage mc hjälm, 2020.11.27 16:38)


Hey! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to give it a look. I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and fantastic design and style. http://eechs.neoce.se/travels/vintage-mc-hjaelm.php vintage mc hjälm

how much is sildenafil 20 mg olfefdBeismBtjneothw

(JsweCause, 2020.11.27 15:43)

sildenafil tablets 120mg <a href="https://mygoviagar.com/#">can you order viagra online in canada</a> where to buy viagra online in india

sildenafil online singapore afkvdbcsoaniltiyq

(FdbvGerne, 2020.11.27 11:22)

viagra <a href="https://hopeviagrin.com/#">viagra canada fast shipping</a> buy real viagra online canada

О чем не сказала Apple на презентации iPhone 12 - все секреты

(Caronmem, 2020.11.27 06:48)

[url=https://wylsac0m.kzitem.info/o-em-ne-skazala-apple-na-prezentacii-iphone-12-vse-sekrety/km-craBusKSHmKQ.html][img]https://i.ytimg.com/vi/19fGl8wrVeo/hqdefault.jpg[/img][/url]

О [url=https://wylsac0m.kzitem.info/o-em-ne-skazala-apple-na-prezentacii-iphone-12-vse-sekrety/km-craBusKSHmKQ.html]чем[/url] не сказала Apple на презентации iPhone 12 - все секреты

online sildenafil usa olfefdBeismBtjneothk

(JsweCause, 2020.11.26 21:33)

buy viagra super active <a href="https://mygoviagar.com/#">viagra super active plus</a> women viagra pills

sildenafil 2 mg cost ddkyxsoanidvjcw

(DbsfGerne, 2020.11.26 20:13)

buy sildenafil 200mg <a href="https://lightvigra.com/#">womens viagra</a> buy sildenafil uk online

Hi people

(variablefrequencydrive.ru PAR11, 2020.11.26 19:55)

What do you think about this url? https://variablefrequencydrive.ru/shkaf-upravlenija-dvumja-nasosami-s-chastotnym-preobrazovatelem/
I think it is great!!!

Вопрос по авто

(AlexiSmiletab, 2020.11.26 18:41)

[b]лачетти универсал бу[/b]
[url=https://vk.com/lacetti_1]автомагнитола лачетти[/url]
<a href="https://vk.com/lacetti_1">цилиндр сцепления шевроле лачетти</a>

Народные приметы с ним следующие.

(GregarSic, 2020.11.26 18:38)

Основа треугольника переходит в шеечный канал, предотвращая выход слизи, которую продуцирует железистый эпителий.Секс и здоровье, видео. [url=https://lady-lady-lady.ru/vybrat/rebenok-budet-zashchishchen.html]Ребенок будет защищен[/url] Красавица будет притягивать к себе удачу, а также стараться не обращать внимание на плохое, благодаря чему получит благословение судьбы.Они передают возбуждение слуховому нерву, а тот отправляет импульс в мозг. Красавицы Египта и Крита.Хотя в целом при беременности куркума не противопоказана, одна при ее применении во время беременности, стоит проконсультироваться с врачом. [url=https://lady-lady-lady.ru/novosti/preparaty-haogang.html]Препараты Haogang[/url] Стоимость 1715 евро.Сбои в работе гипофиза сказываются на всей эндокринной системе.
Куркума также доступна в виде эфирного масла, которое можно использовать вместе с куркумой в виде пищевых продуктов и добавок.Чтобы спатифиллум зацвел, следует предварительно внести минеральные препараты с калием и фосфором. <a href="https://lady-lady-lady.ru/vospitat/maminy-sovety-vsegda-li-oni-nekstati.html">Мамины советы… Всегда ли они некстати?</a> Вот почему роды чаще всего начинаются ночью.Поскольку жареная еда влияет на сердечную и почечную систему, то в таком случае необходимо кушать все, что приготовленное на пару, оно считается гораздо полезнее. Часто в такой суете женщина забывает о своем здоровье, а в организме постоянно происходят изменения.Не столь информативно, как УЗИ, но позволяет лучше ультразвуковой диагностики выявить патологии слизистых оболочек зева шейки матки. <a href="https://lady-lady-lady.ru/novosti/serdce-tebe-ne-hochetsya-pokoya.html">“Сердце, тебе не хочется покоя”</a> Унылый мир она сменяет дивной сказкой, И, распустившись, в миг становится цветком.Описание джемпера Размер 46 48.
Но есть определенные генетические заболевания, которые уже с молодого возраста требуют применения заместительной гормональной терапии препаратами тестостерона пожизненно см.Стенки пузыря очень эластичны, поэтому легко растягиваются. https://lady-lady-lady.ru/internet/osvetlenie-volos-narodnymi-sredstvami.html Средства по уходу за волосами с содержанием в своем составе алкоголь гораздо полезнее средств с масляными компонентами.Вполне вероятно речь идет об эмоциональном предательстве. Врач должен оценить состояние здоровья, провести полный анализ крови, проверить уровень глюкозы.они растворяются в воде; не связываются с белками-носителями; начинают гормональный процесс, как только соединяются с рецептором, который может находиться в ядре клетки, ее цитоплазме или располагаться на поверхности плазматической мембраны. https://lady-lady-lady.ru/kupit/nam-ochen-povezlo-s-pokupkoy-1100.html Именно в этот период происходит процесс восстановления мускулатуры и начинается наращивание мышечной массы.Он вызывает истощение нервных клеток и нарушает нормальное функционирование всех систем организма.

продвижение сайтов Москва_moskva_top_ru

(Richardunilm, 2020.11.26 17:35)

продвижение сайтов Москва http://moskva-top.ru

långvarig stress återhämtning

(långvarig stress återhämtning, 2020.11.26 11:50)


I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I'm quite certain I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next! http://gely.niddfre.se/travels/lngvarig-stress-terhaemtning.php långvarig stress återhämtning

Fürdőszoba javítás

(KevinBob, 2020.11.26 06:36)

Frissítse a fürdő fedelét [url=https://megaremont.pro/minsk-restavratsiya-vann]здесь[/url]

Separate

(unaky, 2020.11.26 03:22)


Absolutely free data and information out of leading divorce pros regarding divorce and separation.Figure out before deciding to manage your separation or divorce, the information.
https://divorceronline.com/south-dakota/south-dakota-divorce-documents-online/

What music genres do you like? I love MojoHeadz records!

(diundaClend, 2020.11.26 00:24)

I like MOJOHEADZ. https://open.spotify.com/album/4CzAncPgZU6MFAsLB9124v Whether partying on dancefloors in Ibiza, Miami, LA or any other rave destination, chances are you've had a Mojoheadz release hypnotize your senses.Check it reviews!!!

viagra age 19 fgegolthdBeismBtjneoths

(Fbsbshins, 2020.11.25 22:54)

como saber se o cara usa viagra <a href="https://genericrxxx.com/#">viagra niet gebruiken bij</a> viagra beli dimana

korkunc bir film 4 viagra fgeofbldBeismBtjneotha

(Fmsgshins, 2020.11.25 22:16)

viagra drug code <a href="https://siviagmen.com/#">viagra de fin de semana</a> driving after taking viagra

Wlxtns cabnnb

(Meour, 2020.11.25 20:51)

РІ Epidemic constitution benefits are considerations, Rathke the hang of complications, craniopharingioma and mucocele. <a href="https://viaciaok.com/">viagra generic</a> Squfib mrifmb

gvAtots dgrteAtots

(Dgop, 2020.11.25 19:24)

Я думаю, что это — неправда.


------
[url=https://xn--80adbhccsco0ahgdgbcre0b.xn--p1acf/]недвижимость сочи[/url]


Извиняюсь, что ничем не могу помочь. Надеюсь, Вам здесь помогут.


------
[url=https://msk.1kwt.com/bystryj-podbor-po-moshchnosti/dizelnye-generatory-100-kvt/]дизель электростанция 100 квт[/url]


В этом что-то есть. Теперь мне стало всё ясно, благодарю за информацию.


------
[url=https://vio-shop.ru/koreyskaya-kosmetika/]корейская косметика цены[/url]


Какой любопытный топик


------
[url=https://soc-proof.su/promo/vkviews/]купить просмотры записи вк[/url]


И тогда, человек способен


------
[url=https://lolz.guru/threads/1867125/]https://lolz.guru/threads/1867125/[/url]


Извиняюсь, но мне нужно совсем другое. Кто еще, что может подсказать?


------
[url=https://1kwt.com]генераторы[/url]


Это очень ценное сообщение


------
[url=https://swaplab.io/]обменник криптовалюты онлайн[/url]


Абсолютно с Вами согласен. В этом что-то есть и мне кажется это очень отличная идея. Полностью с Вами соглашусь.


------
[url=https://smmprime.com/]накрутка 50 лайков в инстаграме[/url]


Не в восторге!!!


------
[url=https://pokerdom-mirror.site]покердом официальный сайт скачать на андроид[/url]

Мне кажется, что это уже обсуждалось.


------
[url=https://mrbit-casino-na-dengi.info]мистер зеркало[/url]

dun good riders or mature amateur pussy display video on promuvieclub.com

(wearaSeavy, 2020.11.25 13:41)

[img]https://i.ibb.co/bFRF9Qc/1.jpg[/img]

black tranny free video girls touching each others tits best countries for sex tourism milf hunter daisy free download jessica rabbit ariel naked amateur cumshot tubes hot ass college girls threesomes thin latina porn jays gay
[url=https://promuvieclub.com/amateur-videos/girlfriend-squirts-on-big-duck-while-riding/]https://promuvieclub.com/amateur-videos/girlfriend-squirts-on-big-duck-while-riding/[/url] or go to [url=https://promuvieclub.com/amateur-videos/busty-bitch-masturbates-while-standing/]tv i lesbian[/url]

Кубань фото

(Inga, 2020.11.25 10:10)


[url=https://kuban.photography/l]кубани фото и описание[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Január / 2021 >>

Statisztika

Online: 2
Összes: 108499
Hónap: 5298
Nap: 199