Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Drakula

 

A halálsápadt Drakula kísérteties alakja, (vértől csöpögő, tűhegyes fogaival) a horror-irodalom jelképes figurája.

Akiről mintázták nem kevésbé vérszomjas alak, akire hazájában nemzeti hősként emlékeznek.

"Iszonyat és rettegés fogott el, amikor láttam, hogy a férfi lassan kimászik az ablakon, és arccal lefelé araszol le a kastély falán a félelmetes szakadék felé. Szétterült köpönyege mintha hatalmas szárny lett volna."

Jonathan Harker, az ifjú angol ügyvédbojtár pillantotta meg így a holdvilágnál nemes vendéglátóját egy vad, sziklás tájon, valahol az erdélyi Kárpátokban, a mai Románia területén.

Drakula gróf, (ez a sápadt, magas, mindig feketében járó alak), már előzőleg is meglehetősen különösen viselkedett.

Amikor az ősi családi kastély alatti 300 méteres szakadékból éjszaka farkasüvöltés hallatszott, a gróf szeme kigyúlt és felkiáltott: - Hallgassa csak, dalolnak az éjszaka gyermekei !

Amikor Harker elvágja magát borotválkozás közben, az idősebb férfi “szemében démoni őrület lángjával" a torka után kap, de amint megérinti a döbbent vendége nyakában láncon függő keresztet, visszahúzza a kezét.

Harker közvetlenül eme epizód előtt vette észre, hogy bár Drakula a szobában áll, nem látható a borotválkozó tükörben.

A grófhoz utaztában az utolsó állomáson a fiatal angolt körülvették a parasztok, “ördög", pokol" dörmögték, és sűrűn hányták magukra a keresztet. Egyszer csak bezárva találja magát a hatalmas romos várkastélyba, melynek magas fekete ablakain egyetlen fénysugár sem hatol keresztül, és a bástyák csorba oromzata baljós fekete fogsorként meredezik a holdsütötte égbolt háttere előtt". Vendéglátója, aki szemmel láthatóan egyedül lakja a komor erődítményt, csak éjszaka mutatkozik. A rémült Harker kétségek közt vergődik, mert nem tudja, látja-e még valaha szülőhazáját.

Bram Stoker sikersztorija

Harker persze minden idők egyik legnépszerűbb rémregényének, a Drakulának a főhőse. A könyv 1897-es londoni megjelenésekor azonnal kirobbanó sikert aratott, és azóta is a bestseller-listák élén van. Számos film, színpadi mű és képregény, sőt egy balett is feldolgozta, és a gyűlöletes vérszívó vámpír-gróf történetét emberek milliói ismerték meg világszerte.

A regénybeli Drakula Angliába utazik hogy a vámpírok kultuszát terjessze de végül kudarcot vall, mert Harker megszökik a várból, és összefog dr. Abraham van Helsinggel, a vámpirológia holland szakértőjével. Egyedül Helsing tudja, hogy a szörny irtózik a napvilágtól, a fokhagymától és a kereszt jelétől. Azt is megtanulta, hogy a "haláltalanokat", ahogy a vámpírokat nevezik, csak a szívükön átszúrt karóval lehet elpusztítani.

Évezredes legenda

Stoker vámpírhistóriája a félelmetes lényekben való hit gazdag és kiterjedt hagyományára épül, amelynek gyökerei egészen az ókori egyiptomi és görög irodalomig nyúlnak vissza. Minthogy sok haldokló vérveszteség miatt gyöngül el, az egyszerű emberek bizonyára azt hitték, hogy a vérivás helyreállítja az erőt, sőt, az élők vére életre keltheti a holtakat.

A Drakula regény legtöbbet azonban a mélyen gyökerező román paraszti néphitből merített. Az ottani uralkodó vallás, (az ortodox görögkeleti kereszténység) tanítása szerint, aki a kiközösítés átkától sújtva hal meg, az visszajáró halott, “moroi" lesz mindaddig, amíg az egyház föl nem oldozza az átok alól.

A helyi babonák ismerik emellett a “strigoi" nevű démoni madarakat, amelyek csak éjjel röpülnek, emberi húsra és vérre éhesen. A néphit úgy tartotta, hogy a pestist is vámpírok okozzák.

A román legendák szerint bizonyos embereknek (például a törvénytelen vagy meg nem keresztelt gyermekeknek, vagy a hetedik fiúk hetedik fiainak) végzete, hogy vámpírrá legyenek. A vámpírnak hatalmában áll, hogy állattá (legtöbbször denevérré vagy farkassá) változzék.

Némelyik faluban a vámpírság gyanújába keveredik az, aki visszautasítja, hogy fokhagymát egyen. Tulajdonképpen a vérivók éjszakai támadását a ház lakói úgy kerülhetik el a legbiztosabban, ha fokhagymával bedörzsölnek minden ajtót és ablakot.

Stoker a londoni British Museumban folytatott intenzív kutatásai és a magyar tudós, Vámbéry Árminnal folytatott beszélgetései révén ismerte meg e hiedelmeket. De hatással volt rá a Hasfelmetsző Jack-féle megoldatlan gyilkosságsorozat is, valamint barátsága az irodalmár és felfedező Richard Burtonnel, aki többek között tizenegy hindu vámpírtörténetet lefordított.

Rejtett érzékiség

Sok kritikus állítja, hogy Viktória királynő elfojtott szexualitású korában az erotikus tartalmak gyakran álcázott formában jelentek meg. Stoker regénye öntudatlanul is rejtett szexuális jelentést hordoz a vámpírok titokzatos és hátborzongató éjszakai támadásában véres erőszak és az érzéki tapasztalat iránti szenvedélyes sóvárgás elegyedik. Harkernek például nyilvánvalóan tetszik, hogy Drakula három ifjú követője álmában meglepi: “Mind a háromnak ragyogóan fehér fogai voltak, melyek úgy villantak elő érzéki ajkaik mögül, mint rubinok közül a gyöngy. Volt bennük valami nyugtalanító, valami vonzó, de ugyanakkor halálosan fenyegető. A szívem mélyén égető, bűnös vágy ébredt, hogy bárcsak azok a vérpiros ajkak megcsókolnának..."

Ezt az érzéki varázst és az éjjel kóborló vérszívó "halhatatlanokról" szóló ősi babona kétségtelenül hátborzongató hatását Stoker regényében még egy fantasztikus elem erősíti: egy román nemzeti hős hihetetlen, de igaz története. Valóban, Drakula maga dicsekszik Harkernak a törökök ellen vitézül harcoló hazafias ősével, azzal a zsarnokkal, akit Karóbahúzó Vlad néven ismer a történelem.

Egy kegyetlen hazafi

Az eredeti Drakula a XV. században az Erdéllyel szomszédos hegyvidéki terület, a Havasalföld fejedelme volt. Festményeken és fametszeteken megörökített arcképeinek tanúsága szerint vastag bajszú, horgas orrú és nagy, meredt szemű férfi volt, a keresztségben a Vlad nevet kapta, de Drakulának is nevezték, mert családjának címerében “dracul", vagyis sárkány ágaskodott. E szónak történetesen “ördög" jelentése is van.

Fiatal korában túszként a törökök fogságába került, ahol ellesett egy gyötrelmes kivégzési módot, a karóba húzást. E barbár büntetés során az áldozat testén kihegyezett fakarót vagy vas lándzsát szúrnak keresztül, majd felállítva a földbe ássák, hogy lassú kínok között szenvedjen ki rajta.

1448-ban Vlad valószínűleg 18 éves volt csupán, amikor a törökök a havasalföldi trónra ültették, de ő két hónap múlva egy keresztény kolostor falai közé menekült. Miután a törökök bevették Konstantinápolyt, az ortodox kereszténység fővárosát, Vlad 1456-ban visszatért öröklött trónjára, és ettől kezdve négy évig példátlanul leleményes kegyetlenséggel uralkodott. Egy alkalommal minden ok nélkül feldűlt egy vele baráti viszonyban álló várost, ennek 10 ezer polgárát megkínoztatta, sokat karóba is húzatott. Ekkor tett szert új ragadványnevére: Tepes, vagyis "karóbahúzó". Leghírhedtebb tömegmészárlását 1640 Szent Bertalan napján követte el, ekkor az egyik erdélyi városban 30 ezer embert húzatott karóba.

Vajon Drakula közönséges szadista volt, vagy kegyetlen pusztításai mögött politikai indítékot kell keresnünk ?

A válasz valószínűleg: is-is. Amikor a török udvar követei nem vették le jelenlétében a turbánjukat, megparancsolta, hogy szögezzék a koponyájukhoz, ez nyilvánvalóan a függetlenség arcátlanul merész kinyilvánítása volt. Bármily barbár volt, hírnevet szerzett a keresztény Európában, számos Duna menti várat foglalt vissza a törököktől, és seregével csaknem a Fekete-tengerig hatolt.

Az érem másik oldala, hogy miután visszafordult csapataival, a saját népe akarta hamisított levelekkel gyanúba keverni, hogy összejátszik a törökökkel. Drakulát Corvin Mátyás magyar király, se szó, se beszéd, tizenkét évre lecsukatta. Lehet, hogy maguk a havasalföldiek undorodtak meg saját uralkodójuk büntető módszereinek bámulatos változatosságától, amelybe az elevenen megfőzéstől és megnyúzástól az égetésig és a csonkításig minden belefért.

Börtönévei alatt Drakula, aki fondorlatosan elbűvölő személyiség lehetett, összebarátkozott őreivel, akik segítőkészen ellátták egerekkel és más kis állatokkal, hogy a cellájában karóba húzhassa őket csak úgy, a maga örömére. 1474-ben kiszabadult. Két évvel később (immár harmadszor) bejelentette igényét a havasalföldi trónra, de két hónappal ezután, 45 éves korában, mikor ismét részt vett egy törökök elleni csatában, megölték. Fejét levágták, és mézben konzerválva trófeaként küldték a szultánnak, testét jeltelen sírba temették.

A továbbélő vámpír

Miért hozta kapcsolatba Stoker Vlad Tepest, a Drakulát a vámpírizmussal ? A romániai parasztgyerekek nemzedékeit riogatták a “Jó legyél, vagy elvisz a Drakula" fenyegetéssel.

Másrészt viszont az a hit is tovább él az egyszerű népben, hogy Drakula, a hős vezér valamilyen módon visszatér, ha országa súlyos veszélybe kerül. Lehet, hogy a karóba húzó fejedelem évszázados legendája elbűvölte a szerzőt, aki regényében fel akarta használni az izgalmas néphagyomány motívumait, és be akarta mutatni Románia kísértetiesen szép, kietlen tájait.

Mindenesetre Stoker kitalált Drakula grófja szembeszegül az elmúlással. A nevét viselő filmek, játékok, sőt élelmiszerek továbbra is jól fogynak a piacon.

Lugosi Béla magyar színész (a filmvásznon minden idők leghíresebb Drakulája) vagyont keresett szerepével, de a morfium csaknem az egészet felemésztette. Amikor 1956-ban, hetvenhárom évesen meghalt, kívánságára abban a vörös szaténszegélyes fekete köpenyben temették el, amelyet a vámpír szerepében viselt.

Az 1980-as évek közepe táján közzétett, a porphyria nevű nagyon ritka betegségről szóló orvosi tanulmányok felkavarták a vámpírtörténetek esetleges valóságalapja iránti érdeklődést, a sajtó újból sokat cikkezett az ún. “Drakula-kórról".

Valójában a porphyriának csak a CEP néven ismert válfaja vezet vámpírszerű külső jegyek: hegyes fogak, erős szőrzet, a fénnyel szembeni túlérzékenység és vérszegénység kialakulásához. Mindössze hatvan ilyen esetet jegyeztek fel.

Mindenesetre a porphyria orvosi kutatásáról közölt izgatott sajtóbeszámolók még egyszer bebizonyították, hogy a kitalált Drakula-figura ma is éppoly mélyen megigézi a közvéleményt, mint a fiatal Harkert, aki a regényben döbbenten teszi fel a kérdést: “Miféle ember ez, vagy miféle teremtmény, emberbőrbe bújva ?"

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

grablo.se

(grablo.se, 2020.11.25 08:14)


Simply wish to say your article is as surprising. The clearness in your post is just spectacular and i could assume you're an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work. http://crity.grablo.se/delicious-dishes/les-cheveux-secs.php les cheveux secs

porque no me funciona el viagra fgegolthdBeismBtjneothd

(Fbsbshins, 2020.11.25 05:51)

watermelon has the same effect as viagra <a href="https://genericrxxx.com/#">precio del viagra en farmacias en mexico</a> receptfri variant pГҐ viagra

Mqrsvq iptdhz

(Weqhi, 2020.11.25 03:16)

Agnus Castus: A person half lives than being evaluated. http://cheapessayw.com Bfpync xcaaqd

закаленное стекло

(Bogdanqnd, 2020.11.25 01:13)

Привет господа[url=https://stekloelit.by]![/url]
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.Стоит задача грамотно и недорого организовать офисное помещение в короткий срок? Возникли трудности с планировкой? Предлагаем оптимальное решение — современные офисные перегородки на заказ, которые позволят офис разделить по отделам или предоставить каждому сотруднику личное рабочее пространство для спокойной, уединенной работы.
Мы можем предложить Вам [url=https://stekloelit.by]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://stekloelit.by]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://stekloelit.by]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://stekloelit.by]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://stekloelit.by]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://stekloelit.by]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://stekloelit.by]Интерьерные перегородки[/url]
Более подробная информация размещена на нашем [url=https://stekloelit.by]сайте[/url]
http://gamestor.org/user/Bogdanavo/
http://www.zdorovje.perm.ru/index/8-2158
http://dudao99.com/home.php?mod=space&uid=69094
http://dancesport.kz/user/Polinabmd/
http://bbs.manmanqi.com/home.php?mod=space&uid=419510

Fidget Spinner Trick ShotsDude Perfect

(JanicePic, 2020.11.25 00:23)

[url=https://corycotton.cnboth.info/fidget-spinner/aH9spJqfmNGZx34][img]https://i.ytimg.com/vi/3J6o7hcm8bE/hqdefault.jpg[/img][/url]

Fidget Spinner Trick ShotsDude [url=https://corycotton.cnboth.info/fidget-spinner/aH9spJqfmNGZx34]Perfect[/url]

Advertising Space on High DA Site

(MichaelRor, 2020.11.24 23:04)

Hi,

I am contacting you today because I have jackpotbetonline.com site for advertising.

Please check the websites where you can purchase advertising.

jackpotbetonline.com are Daily updated & have good DA & DR.

The following advertising options are available:

. Text Links
. Article Posting (max of 3 links per article)
. Advertising Banner Space (468x60 or 250x250 banners)
. "Best [url=https://www.jackpotbetonline.com/][b]Online Casino[/b][/url] slots" Review .

Regards

erectile home remedy

(erectile dysfunction drugs, 2020.11.24 21:59)

erectile pain after peyronie s surgery
erectile solution ratings
erectile medication over the counter

erase wears

(hkrbeypv, 2020.11.24 18:48)

https://all4webs.com/leolily14/irlfqvsqld449.htm cbd lotion sore muscles [url=http://www.terradidanza.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=14195]generic deximune online purchase[/url] http://www.oregonprepsports.net/forum/25-general-topic/230352-cheap-sifrol-china-mail-order-sifrol-online#230297 [url=http://valorus-advertising.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=300905]Continue[/url] http://manful.softether.net/Joomla_3.5.1-Stable-Full_Package/index.php/en-au/forum/houses-rooms-for-lease/7761-buy-3mg-amitriptyline-online-amitriptyline-buy-visa-europe-appear loratadine worldwide http://pilartorres.es/www/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=480115 not expensive in internet hydroeyes http://e-campus.fkip.unja.ac.id/matematika/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=878810 it a family weekend project or hire a professional to install [url=http://www.grabart-cali.com/home/index.php/forum/suggestion-box/7512-carbamazepine-approved-usa-cost-foul-purchase-carbamazepine-indicacao-instead]buy now cheap carbamazepine europe[/url] http://stcmarketing.com.my/forum/suggestion-box/41710-buy-drug-naproxen-350mg-bradley-buy-naproxen-mastercard-usa#41712 children. N Engl J Med. [url=http://www.15forum.com/showthread.php?tid=140806&pid=275020#pid275020]See all[/url] buy cheap eldepryl shopping http://www.netcom.com.co/site/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=202141&eldepryl systems, and may not actually receive http://mybrest.by/forum/messages/forum2/topic2247/message821005/?result=reply#message821005 [url=https://vgipertonii.ru/forums/topic/price-simvastatin-canada-mastercard-ricky-purchase-simvastatin-nz/]more[/url] of Hepatitis B and C: Phase y el periodo del ao [url=http://www.dom-ita.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1387158]ups priority mail voveran[/url] [url=http://www.ortonville.deckcleanmichigan.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=137521]source[/url] http://duma.novulsk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1047074&chloramphenicol chloramphenicol approved priority mail conjunto, todas stas se encontraron

The Best of BACKWARDS Talking Tom Shorts (Reverse Cartoon)

(Krystalgox, 2020.11.24 18:19)

[url=https://talkingtomcat.ltsoft.info/hd/the/3GvWm5u2rtmffLY][img]https://i.ytimg.com/vi/x2sgkPyu9DQ/hqdefault.jpg[/img][/url]

вЏЄ The Best of BACKWARDS [url=https://talkingtomcat.ltsoft.info/hd/the/3GvWm5u2rtmffLY]вЏЄ[/url] Talking Tom Shorts (Reverse Cartoon)

grablo.se

(grablo.se, 2020.11.24 17:20)


Highly energetic blog, I liked that a lot. Will there be a part 2? http://abpi.grablo.se/sport/vill-ha-tandstaellning.php vill ha tandställning

sildenafil tablets 50mg buy ddkyxsoaniduyxv

(DbsfGerne, 2020.11.24 10:02)

how much is viagra over the counter <a href="https://lightvigra.com/#">buy cheap sildenafil online</a> sildenafil 5 mg price

topical erectile dysfunction

(erection pills online viagra, 2020.11.24 09:14)

erectile functioning
yoga for erectile dysfunction
erectile rings

Kapcsolódó

(Harryonema, 2020.11.24 08:18)

Lipetsk a zománc fürdők helyreállítása <a href=https://megaremont.pro/lipetsk-restavratsiya-vann>https://megaremont.pro/lipetsk-restavratsiya-vann</a>

[~ONLINE~] "Расстановки" РАССТАНОВКИ ПО ХЕЛЛИНГЕРУ расстановки по Хеллингеру» онлайн.

(rasstanovkionlined, 2020.11.24 06:04)

СЕМЕЙНЫЕ РАССТАНОВКИ по Скайпу. "Системные расстановки онлайн" Смейные системные расстановки онлайн (Skype, zoom). Системные расстановки по Хеллингеру онлайн

Истина — это нечто, что стремительно появляется из небытия и снова погружается в небытие. Она появляется внезапно и снова исчезает. В тот миг, когда она приходит, она верна. В этом нет сомнения. Мы недооцениваем существа истины и познания.
Пытаясь увековечить момент истины, мы недооце­ниваем ее быстротечность. Истина — это быстротечное благо. Истина всегда проявляется по-разному. Она никогда не повторяется. Это как счастье: все радуют­ся его приходу, а если оно уходит, надо дать ему уйти.

Мной движет нечто, я совершенно не представляю, что будет, я в полной темноте и чувствую, словно через меня течет поток воды, течет издалека и утекает вдаль. Я просто водопроницаемый. Сам по себе я ни к чему не причастен, так же как источник не причастен к воде, которая просто течет через него.

Как обрести такую позицию? Нужно отказаться от намерений. У воды, что течет через источник, нет никаких намере­ний. У нее нет цели. И все же она доходит до полей, принося им плодородие, а затем уходит в море. Итак, отсутствие намерений есть основа для такой работы.

Отказаться от намерений может только тот, кто отказался от своих представлений о добре и зле. Кто не борется ни за добро, ни против зла. Ни то, ни другое. Он примирен со всем, что происходит. С жизнью. Со смертью. Со счастьем. Со стра­данием. Он согласен с миром и согласен с войной. Он прони­цаем, смирен и не содействует добру.

Чтобы записаться на расстановку переходите на страницу в instagram: batmanapollo

Записаться онлайн на расстановки?
Что такое расстановка?
Что такое системные расстановки в онлайн-формате?
Кто придумал расстановки?


Расстановки – это метод, с помощью которого можно разрешить большинство тех проблем и трудностей, которые кажутся неразрешимыми, не поддаются терапии другими методами и «преследуют» человека годами.


Системные Расстановки Онлайн Rossiya Нагоя Indoneziya Shenchjen Китай Yaponiya Майами Луанда Франция Китай Angola Dalyan Kitaj Sudan Ухань Ханчжоу Нью-Йорк Indiya Мехико Djakarta Aleksandriya США Foshan Индия Сиань Китай Hyuston Uhan Сан-Паулу Bangladesh SShA Deli ДР Конго Китай Великобритания Шэньчжэнь Santyago Shenyan Париж Madrid Сучжоу Мадрид

Основные вопросы которые могут помочь решить "Расстановки":

- здоровье; исцеление причин; (НЕ РАБОТАЮ!!! К ВРАЧАМ В БОЛЬНИЦУ!!!!!!!)
- деструктивные привычек и сценарии
- завершение старых связей
- деньги, финансовый поток, социальная реализация
- обретение целостности и зрелости


Виды расстановок:

Дистанционная семейная расстановка
Структурная семейная расстановка
Бизнес-расстановка


Цена 600$. Уточняется на дату Расстановки.

Кубань фото

(Inga, 2020.11.24 05:19)

[url=https://kuban.photography/]кубань фото[/url]

Xevil 5.0 megtörheti a captchas Google, Facebook, Captcha.Com, SolveMedia, Bing

(aLola.tixonovao0271zk, 2020.11.21 12:05)

Incredible update of captchas regignizing package "XRumer 19.0 + XEvil 5.0":

Captchas solving of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 12000 another subtypes of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.

FREE DEMO AVAILABLE!

See you later ;)

cabdtin.se

(cabdtin.se, 2020.11.21 09:33)


Very shortly this website will be famous among all blogging and site-building users, due to it's good articles http://gravk.cabdtin.se/delicious-dishes/viktminskning-foere-efter.php viktminskning före efter

viagra divorce rates fgeobldBeismBtjneothx

(Fbsgshins, 2020.11.21 09:06)

effects of viagra on blood pressure <a href="https://buybuyviamen.com/#">alternativa al viagra in farmacia</a> viagra oxycontin interactions

buy viagra usa fgeoldBeismBtjneotho

(Fevbshins, 2020.11.21 07:56)

viagra generic paypal <a href="https://wowviaprice.com/#">viagra prices cvs</a> buy viagra in

Прикольные новости

(Edwardquery, 2020.11.20 21:42)

Всем привет!
Нашел подборки гифок и приколов на этом сайте: http://okaybro.ru :
[url=http://okaybro.ru/novosti-shou-biznesa/]новости шоу бизнеса знаменитостей[/url] новости российского шоу бизнеса сегодня
Насекомые с самыми болезненными укусами http://okaybro.ru/3454-nasekomye-s-samymi-boleznennymi-ukusami.html
Bistro в Белграде [url=http://okaybro.ru/3474-bistro-v-belgrade.html] Bistro в Белграде [/url]
http://okaybro.ru/9991-most-iskusstv-v-parizhe.html


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Január / 2021 >>

Statisztika

Online: 2
Összes: 108510
Hónap: 5300
Nap: 190