Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Drakula

 

A halálsápadt Drakula kísérteties alakja, (vértől csöpögő, tűhegyes fogaival) a horror-irodalom jelképes figurája.

Akiről mintázták nem kevésbé vérszomjas alak, akire hazájában nemzeti hősként emlékeznek.

"Iszonyat és rettegés fogott el, amikor láttam, hogy a férfi lassan kimászik az ablakon, és arccal lefelé araszol le a kastély falán a félelmetes szakadék felé. Szétterült köpönyege mintha hatalmas szárny lett volna."

Jonathan Harker, az ifjú angol ügyvédbojtár pillantotta meg így a holdvilágnál nemes vendéglátóját egy vad, sziklás tájon, valahol az erdélyi Kárpátokban, a mai Románia területén.

Drakula gróf, (ez a sápadt, magas, mindig feketében járó alak), már előzőleg is meglehetősen különösen viselkedett.

Amikor az ősi családi kastély alatti 300 méteres szakadékból éjszaka farkasüvöltés hallatszott, a gróf szeme kigyúlt és felkiáltott: - Hallgassa csak, dalolnak az éjszaka gyermekei !

Amikor Harker elvágja magát borotválkozás közben, az idősebb férfi “szemében démoni őrület lángjával" a torka után kap, de amint megérinti a döbbent vendége nyakában láncon függő keresztet, visszahúzza a kezét.

Harker közvetlenül eme epizód előtt vette észre, hogy bár Drakula a szobában áll, nem látható a borotválkozó tükörben.

A grófhoz utaztában az utolsó állomáson a fiatal angolt körülvették a parasztok, “ördög", pokol" dörmögték, és sűrűn hányták magukra a keresztet. Egyszer csak bezárva találja magát a hatalmas romos várkastélyba, melynek magas fekete ablakain egyetlen fénysugár sem hatol keresztül, és a bástyák csorba oromzata baljós fekete fogsorként meredezik a holdsütötte égbolt háttere előtt". Vendéglátója, aki szemmel láthatóan egyedül lakja a komor erődítményt, csak éjszaka mutatkozik. A rémült Harker kétségek közt vergődik, mert nem tudja, látja-e még valaha szülőhazáját.

Bram Stoker sikersztorija

Harker persze minden idők egyik legnépszerűbb rémregényének, a Drakulának a főhőse. A könyv 1897-es londoni megjelenésekor azonnal kirobbanó sikert aratott, és azóta is a bestseller-listák élén van. Számos film, színpadi mű és képregény, sőt egy balett is feldolgozta, és a gyűlöletes vérszívó vámpír-gróf történetét emberek milliói ismerték meg világszerte.

A regénybeli Drakula Angliába utazik hogy a vámpírok kultuszát terjessze de végül kudarcot vall, mert Harker megszökik a várból, és összefog dr. Abraham van Helsinggel, a vámpirológia holland szakértőjével. Egyedül Helsing tudja, hogy a szörny irtózik a napvilágtól, a fokhagymától és a kereszt jelétől. Azt is megtanulta, hogy a "haláltalanokat", ahogy a vámpírokat nevezik, csak a szívükön átszúrt karóval lehet elpusztítani.

Évezredes legenda

Stoker vámpírhistóriája a félelmetes lényekben való hit gazdag és kiterjedt hagyományára épül, amelynek gyökerei egészen az ókori egyiptomi és görög irodalomig nyúlnak vissza. Minthogy sok haldokló vérveszteség miatt gyöngül el, az egyszerű emberek bizonyára azt hitték, hogy a vérivás helyreállítja az erőt, sőt, az élők vére életre keltheti a holtakat.

A Drakula regény legtöbbet azonban a mélyen gyökerező román paraszti néphitből merített. Az ottani uralkodó vallás, (az ortodox görögkeleti kereszténység) tanítása szerint, aki a kiközösítés átkától sújtva hal meg, az visszajáró halott, “moroi" lesz mindaddig, amíg az egyház föl nem oldozza az átok alól.

A helyi babonák ismerik emellett a “strigoi" nevű démoni madarakat, amelyek csak éjjel röpülnek, emberi húsra és vérre éhesen. A néphit úgy tartotta, hogy a pestist is vámpírok okozzák.

A román legendák szerint bizonyos embereknek (például a törvénytelen vagy meg nem keresztelt gyermekeknek, vagy a hetedik fiúk hetedik fiainak) végzete, hogy vámpírrá legyenek. A vámpírnak hatalmában áll, hogy állattá (legtöbbször denevérré vagy farkassá) változzék.

Némelyik faluban a vámpírság gyanújába keveredik az, aki visszautasítja, hogy fokhagymát egyen. Tulajdonképpen a vérivók éjszakai támadását a ház lakói úgy kerülhetik el a legbiztosabban, ha fokhagymával bedörzsölnek minden ajtót és ablakot.

Stoker a londoni British Museumban folytatott intenzív kutatásai és a magyar tudós, Vámbéry Árminnal folytatott beszélgetései révén ismerte meg e hiedelmeket. De hatással volt rá a Hasfelmetsző Jack-féle megoldatlan gyilkosságsorozat is, valamint barátsága az irodalmár és felfedező Richard Burtonnel, aki többek között tizenegy hindu vámpírtörténetet lefordított.

Rejtett érzékiség

Sok kritikus állítja, hogy Viktória királynő elfojtott szexualitású korában az erotikus tartalmak gyakran álcázott formában jelentek meg. Stoker regénye öntudatlanul is rejtett szexuális jelentést hordoz a vámpírok titokzatos és hátborzongató éjszakai támadásában véres erőszak és az érzéki tapasztalat iránti szenvedélyes sóvárgás elegyedik. Harkernek például nyilvánvalóan tetszik, hogy Drakula három ifjú követője álmában meglepi: “Mind a háromnak ragyogóan fehér fogai voltak, melyek úgy villantak elő érzéki ajkaik mögül, mint rubinok közül a gyöngy. Volt bennük valami nyugtalanító, valami vonzó, de ugyanakkor halálosan fenyegető. A szívem mélyén égető, bűnös vágy ébredt, hogy bárcsak azok a vérpiros ajkak megcsókolnának..."

Ezt az érzéki varázst és az éjjel kóborló vérszívó "halhatatlanokról" szóló ősi babona kétségtelenül hátborzongató hatását Stoker regényében még egy fantasztikus elem erősíti: egy román nemzeti hős hihetetlen, de igaz története. Valóban, Drakula maga dicsekszik Harkernak a törökök ellen vitézül harcoló hazafias ősével, azzal a zsarnokkal, akit Karóbahúzó Vlad néven ismer a történelem.

Egy kegyetlen hazafi

Az eredeti Drakula a XV. században az Erdéllyel szomszédos hegyvidéki terület, a Havasalföld fejedelme volt. Festményeken és fametszeteken megörökített arcképeinek tanúsága szerint vastag bajszú, horgas orrú és nagy, meredt szemű férfi volt, a keresztségben a Vlad nevet kapta, de Drakulának is nevezték, mert családjának címerében “dracul", vagyis sárkány ágaskodott. E szónak történetesen “ördög" jelentése is van.

Fiatal korában túszként a törökök fogságába került, ahol ellesett egy gyötrelmes kivégzési módot, a karóba húzást. E barbár büntetés során az áldozat testén kihegyezett fakarót vagy vas lándzsát szúrnak keresztül, majd felállítva a földbe ássák, hogy lassú kínok között szenvedjen ki rajta.

1448-ban Vlad valószínűleg 18 éves volt csupán, amikor a törökök a havasalföldi trónra ültették, de ő két hónap múlva egy keresztény kolostor falai közé menekült. Miután a törökök bevették Konstantinápolyt, az ortodox kereszténység fővárosát, Vlad 1456-ban visszatért öröklött trónjára, és ettől kezdve négy évig példátlanul leleményes kegyetlenséggel uralkodott. Egy alkalommal minden ok nélkül feldűlt egy vele baráti viszonyban álló várost, ennek 10 ezer polgárát megkínoztatta, sokat karóba is húzatott. Ekkor tett szert új ragadványnevére: Tepes, vagyis "karóbahúzó". Leghírhedtebb tömegmészárlását 1640 Szent Bertalan napján követte el, ekkor az egyik erdélyi városban 30 ezer embert húzatott karóba.

Vajon Drakula közönséges szadista volt, vagy kegyetlen pusztításai mögött politikai indítékot kell keresnünk ?

A válasz valószínűleg: is-is. Amikor a török udvar követei nem vették le jelenlétében a turbánjukat, megparancsolta, hogy szögezzék a koponyájukhoz, ez nyilvánvalóan a függetlenség arcátlanul merész kinyilvánítása volt. Bármily barbár volt, hírnevet szerzett a keresztény Európában, számos Duna menti várat foglalt vissza a törököktől, és seregével csaknem a Fekete-tengerig hatolt.

Az érem másik oldala, hogy miután visszafordult csapataival, a saját népe akarta hamisított levelekkel gyanúba keverni, hogy összejátszik a törökökkel. Drakulát Corvin Mátyás magyar király, se szó, se beszéd, tizenkét évre lecsukatta. Lehet, hogy maguk a havasalföldiek undorodtak meg saját uralkodójuk büntető módszereinek bámulatos változatosságától, amelybe az elevenen megfőzéstől és megnyúzástól az égetésig és a csonkításig minden belefért.

Börtönévei alatt Drakula, aki fondorlatosan elbűvölő személyiség lehetett, összebarátkozott őreivel, akik segítőkészen ellátták egerekkel és más kis állatokkal, hogy a cellájában karóba húzhassa őket csak úgy, a maga örömére. 1474-ben kiszabadult. Két évvel később (immár harmadszor) bejelentette igényét a havasalföldi trónra, de két hónappal ezután, 45 éves korában, mikor ismét részt vett egy törökök elleni csatában, megölték. Fejét levágták, és mézben konzerválva trófeaként küldték a szultánnak, testét jeltelen sírba temették.

A továbbélő vámpír

Miért hozta kapcsolatba Stoker Vlad Tepest, a Drakulát a vámpírizmussal ? A romániai parasztgyerekek nemzedékeit riogatták a “Jó legyél, vagy elvisz a Drakula" fenyegetéssel.

Másrészt viszont az a hit is tovább él az egyszerű népben, hogy Drakula, a hős vezér valamilyen módon visszatér, ha országa súlyos veszélybe kerül. Lehet, hogy a karóba húzó fejedelem évszázados legendája elbűvölte a szerzőt, aki regényében fel akarta használni az izgalmas néphagyomány motívumait, és be akarta mutatni Románia kísértetiesen szép, kietlen tájait.

Mindenesetre Stoker kitalált Drakula grófja szembeszegül az elmúlással. A nevét viselő filmek, játékok, sőt élelmiszerek továbbra is jól fogynak a piacon.

Lugosi Béla magyar színész (a filmvásznon minden idők leghíresebb Drakulája) vagyont keresett szerepével, de a morfium csaknem az egészet felemésztette. Amikor 1956-ban, hetvenhárom évesen meghalt, kívánságára abban a vörös szaténszegélyes fekete köpenyben temették el, amelyet a vámpír szerepében viselt.

Az 1980-as évek közepe táján közzétett, a porphyria nevű nagyon ritka betegségről szóló orvosi tanulmányok felkavarták a vámpírtörténetek esetleges valóságalapja iránti érdeklődést, a sajtó újból sokat cikkezett az ún. “Drakula-kórról".

Valójában a porphyriának csak a CEP néven ismert válfaja vezet vámpírszerű külső jegyek: hegyes fogak, erős szőrzet, a fénnyel szembeni túlérzékenység és vérszegénység kialakulásához. Mindössze hatvan ilyen esetet jegyeztek fel.

Mindenesetre a porphyria orvosi kutatásáról közölt izgatott sajtóbeszámolók még egyszer bebizonyították, hogy a kitalált Drakula-figura ma is éppoly mélyen megigézi a közvéleményt, mint a fiatal Harkert, aki a regényben döbbenten teszi fel a kérdést: “Miféle ember ez, vagy miféle teremtmény, emberbőrbe bújva ?"

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

abeeysi.se

(abeeysi.se, 2020.11.10 08:58)


Its like you learn my thoughts! You appear to grasp so much about this, like you wrote the ebook in it or something. I think that you could do with a few percent to pressure the message home a little bit, but instead of that, that is magnificent blog. An excellent read. I'll definitely be back. http://tibin.abeeysi.se/news/odd-molly-moessa-vantar.php odd molly mössa vantar

Receive with earlier small coarse payment

(Jerezygoppy, 2020.11.10 02:14)

quicken loans foreclosures for sale
latin home loans statistics charts in florida
<a href="https://originpaydayloans.com/#">internet payday loans
</a> - how to invest in hard money loans
[url=https://originpaydayloans.com/#]instant payday loans
[/url] fha home loans for bad credit

viasat tablГҐ film bacboo.se

(bacboo.se, 2020.11.10 01:22)


I think this is among the such a lot important info for me. And i am glad studying your article. But wanna observation on few normal issues, The site taste is great, the articles is in point of fact great : D. Just right activity, cheers http://zamo.bacboo.se/for-women/viasat-tabl-film.php viasat tablГҐ film

abeeysi.se

(abeeysi.se, 2020.11.09 11:37)


Hi there! I'm at work browsing your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the fantastic work! http://prakar.abeeysi.se/music/aegglossning-klimakteriet-smaerta.php ägglossning klimakteriet smärta

dvjdthyholdBeismBtjneoths

(Jildcshins, 2020.11.09 01:56)

online viagra pharmacy http://fmedrx.com/ <a href="http://fmedrx.com/#">when is generic viagra available</a> generic viagra

best cbd oil company

(DonRurce, 2020.11.09 01:00)

liquid cbd oil to sleep <a href="https://cdboilstore.com/">is cbd oil help with ibs</a> cbd vape oil cartridges https://cdboilstore.com/

лучший фильм ужасов 2019 смотреть онлайн

(BrianIrorp, 2020.11.09 00:14)

Всем привет! прикольный у вас сайт!
Нашел прикольную базу кино: [url=http://kinobibly.ru/]смотреть онлайн мультфильм босс молокосос в хорошем[/url]
Здесь: [url=http://kinobibly.ru/voennyy/]хороший военный фильм бесплатно[/url] скачать бесплатно военные фильмы хорошем качестве список 2020
Здесь: [url=http://kinobibly.ru/fantastika/]сериалы фантастика список лучших 2020[/url] онлайн лучшая фантастика 2020 список 2020
Тут: Росчерки судьбы / Hazaaron Khwaishein Aisi (2003) http://kinobibly.ru/3555-roscherki-sudby-hazaaron-khwaishein-aisi-2003.html
Тут: http://kinobibly.ru/8502-kompaniya-relativity-media-stoit-na-poroge-bankrostva.html

зарубежные мелодрамы онлайн бесплатно в хорошем качестве

(Ernestfok, 2020.11.09 00:01)

Привет всем! прикольный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [url=http://kinorulez.ru/]фильмы 2019 смотреть хорошем качестве бесплатно боевики[/url]
Здесь: криминальные фильмы 2019 смотреть хорошем качестве http://kinorulez.ru/kriminal/ список 2020
Тут: [url=http://kinorulez.ru/melodrama/]смотреть русские мелодрамы ютуб лучшие[/url] смотреть русскую мелодраму 2020 в хорошем качестве рейтинг 2019
Тут: Премьера трейлера: Хоакин Феникс в новом фильме Гаса Ван Сента http://kinorulez.ru/14171-premera-treylera-hoakin-feniks-v-novom-filme-gasa-van-senta.html
Тут: http://kinorulez.ru/2238-amerikanskaya-semeyka-modern-family-sezon-5-2013-2014.html

oakdale cbd oil california

(AliceRurce, 2020.11.08 21:56)

ohio cbd oil legislation <a href="https://cannabidioloilbenefits.com/">cbd oil for skin</a> cbd oil huntsville alabama https://cannabisoil2018.com/

cbd oil for arthritus and asthma

(DonRurce, 2020.11.08 20:26)

cbd oil heals nerve damage <a href="https://cdboilstore.com/">cbd oil for teens</a> cbd oil amazon price https://cannabidioloilbenefits.com/

abeeysi.se

(abeeysi.se, 2020.11.08 20:08)


I'll immediately snatch your rss feed as I can not find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Kindly permit me know so that I may subscribe. Thanks. http://topog.abeeysi.se/for-men/bildelar-opel-astra.php bildelar opel astra

here to buy the best cbd oil in arizona

(AliceRurce, 2020.11.08 19:28)

cbd oil direct sales companies <a href="https://blurpalicious.com/">cbd oil store near me</a> can cbd oil sooth the bad effects of prednisone https://cannabisoil2018.com/

Get with discount offensive valuation pharmacy

(ZrankSig, 2020.11.08 17:57)

generic levitra online
cheap levitra tadfil levitra
<a href="https://levtr20mg.com/#">levitra generic
</a> - 5mg levitra online
[url=https://levtr20mg.com/#]buy levitra
[/url] levitra coupon cvs important topics

abeeysi.se

(abeeysi.se, 2020.11.08 03:40)


I loved as much as you'll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike. http://feite.abeeysi.se/delicious-dishes/nike-toppar-dam.php nike toppar dam

sehatdtrhat fwhate

(Rhatllhat, 2020.11.07 19:31)

[url=http://partnersuche33.xyz/simulation/Iit-dating-website.html]Iit dating website[/url]
[url=http://friend.lovede.xyz/fiction/Networking-speed-dating-questions.html]Networking speed dating questions[/url]
[url=http://friend.singles18.xyz/pilot/Senior-dating-agency-co-uk-login.html]Senior dating agency co uk login[/url]
[url=http://de-dating.xyz/action/Dating-buenos-aires-argentina.html]Dating buenos aires argentina[/url]
[url=http://sites.vipde.xyz/armour/Hook-up-entertainment-inc.html]Hook up entertainment inc[/url]
[url=http://reviews.vipde.xyz/simulation/Reasons-why-carbon-dating-is-inaccurate.html]Reasons why carbon dating is inaccurate[/url]
[url=http://free.lovede.xyz/spaceship/Group-speed-dating-london.html]Group speed dating london[/url]
[url=http://online.singles18.xyz/bomber/Dating-your-personal-trainer.html]Dating your personal trainer[/url]
[url=http://online.kennenlernen-21.xyz/strategy/What-is-the-average-age-for-dating-sites.html]What is the average age for dating sites[/url]
[url=http://search.flirten-de.xyz/pilot/Gq-dating.html]Gq dating[/url]

dbfhyholdBeismBtjneothj

(Kmrfshins, 2020.11.06 12:18)

is there a generic viagra pill http://usggrxmed.com/ <a href="http://usggrxmed.com/#">buy viagra online no prescription</a> teva generic viagra

abeeysi.se

(abeeysi.se, 2020.11.05 23:52)


I love your blog.. very nice colors &amp; theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I'm looking to design my own blog and would like to know where u got this from. kudos http://derwca.abeeysi.se/news/senapsgul-stickad-troeja.php senapsgul stickad tröja

fifa 15

(PhilipNup, 2020.11.05 22:22)

Раньше я думал иначе, спасибо за объяснение.

---
тише,все ок!всем нравится,и мне! скачать fifa, fifa 15 и [url=http://15fifa.ru/skachat-fifa-15/]fifa 15[/url] fifa 15

oratrg.se cykla i stockholm

(oratrg.se cykla i stockholm, 2020.11.05 04:21)


Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they plainly don't know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks cykla i stockholm oratrg.se/map2.php

höst vår jacka aperca.se

(aperca.se, 2020.11.05 03:41)


It's going to be ending of mine day, but before end I am reading this wonderful article to increase my knowledge. margo.aperca.se/map9.php höst vår jacka


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Január / 2021 >>

Statisztika

Online: 2
Összes: 108504
Hónap: 5299
Nap: 190