Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Drakula

 

A halálsápadt Drakula kísérteties alakja, (vértől csöpögő, tűhegyes fogaival) a horror-irodalom jelképes figurája.

Akiről mintázták nem kevésbé vérszomjas alak, akire hazájában nemzeti hősként emlékeznek.

"Iszonyat és rettegés fogott el, amikor láttam, hogy a férfi lassan kimászik az ablakon, és arccal lefelé araszol le a kastély falán a félelmetes szakadék felé. Szétterült köpönyege mintha hatalmas szárny lett volna."

Jonathan Harker, az ifjú angol ügyvédbojtár pillantotta meg így a holdvilágnál nemes vendéglátóját egy vad, sziklás tájon, valahol az erdélyi Kárpátokban, a mai Románia területén.

Drakula gróf, (ez a sápadt, magas, mindig feketében járó alak), már előzőleg is meglehetősen különösen viselkedett.

Amikor az ősi családi kastély alatti 300 méteres szakadékból éjszaka farkasüvöltés hallatszott, a gróf szeme kigyúlt és felkiáltott: - Hallgassa csak, dalolnak az éjszaka gyermekei !

Amikor Harker elvágja magát borotválkozás közben, az idősebb férfi “szemében démoni őrület lángjával" a torka után kap, de amint megérinti a döbbent vendége nyakában láncon függő keresztet, visszahúzza a kezét.

Harker közvetlenül eme epizód előtt vette észre, hogy bár Drakula a szobában áll, nem látható a borotválkozó tükörben.

A grófhoz utaztában az utolsó állomáson a fiatal angolt körülvették a parasztok, “ördög", pokol" dörmögték, és sűrűn hányták magukra a keresztet. Egyszer csak bezárva találja magát a hatalmas romos várkastélyba, melynek magas fekete ablakain egyetlen fénysugár sem hatol keresztül, és a bástyák csorba oromzata baljós fekete fogsorként meredezik a holdsütötte égbolt háttere előtt". Vendéglátója, aki szemmel láthatóan egyedül lakja a komor erődítményt, csak éjszaka mutatkozik. A rémült Harker kétségek közt vergődik, mert nem tudja, látja-e még valaha szülőhazáját.

Bram Stoker sikersztorija

Harker persze minden idők egyik legnépszerűbb rémregényének, a Drakulának a főhőse. A könyv 1897-es londoni megjelenésekor azonnal kirobbanó sikert aratott, és azóta is a bestseller-listák élén van. Számos film, színpadi mű és képregény, sőt egy balett is feldolgozta, és a gyűlöletes vérszívó vámpír-gróf történetét emberek milliói ismerték meg világszerte.

A regénybeli Drakula Angliába utazik hogy a vámpírok kultuszát terjessze de végül kudarcot vall, mert Harker megszökik a várból, és összefog dr. Abraham van Helsinggel, a vámpirológia holland szakértőjével. Egyedül Helsing tudja, hogy a szörny irtózik a napvilágtól, a fokhagymától és a kereszt jelétől. Azt is megtanulta, hogy a "haláltalanokat", ahogy a vámpírokat nevezik, csak a szívükön átszúrt karóval lehet elpusztítani.

Évezredes legenda

Stoker vámpírhistóriája a félelmetes lényekben való hit gazdag és kiterjedt hagyományára épül, amelynek gyökerei egészen az ókori egyiptomi és görög irodalomig nyúlnak vissza. Minthogy sok haldokló vérveszteség miatt gyöngül el, az egyszerű emberek bizonyára azt hitték, hogy a vérivás helyreállítja az erőt, sőt, az élők vére életre keltheti a holtakat.

A Drakula regény legtöbbet azonban a mélyen gyökerező román paraszti néphitből merített. Az ottani uralkodó vallás, (az ortodox görögkeleti kereszténység) tanítása szerint, aki a kiközösítés átkától sújtva hal meg, az visszajáró halott, “moroi" lesz mindaddig, amíg az egyház föl nem oldozza az átok alól.

A helyi babonák ismerik emellett a “strigoi" nevű démoni madarakat, amelyek csak éjjel röpülnek, emberi húsra és vérre éhesen. A néphit úgy tartotta, hogy a pestist is vámpírok okozzák.

A román legendák szerint bizonyos embereknek (például a törvénytelen vagy meg nem keresztelt gyermekeknek, vagy a hetedik fiúk hetedik fiainak) végzete, hogy vámpírrá legyenek. A vámpírnak hatalmában áll, hogy állattá (legtöbbször denevérré vagy farkassá) változzék.

Némelyik faluban a vámpírság gyanújába keveredik az, aki visszautasítja, hogy fokhagymát egyen. Tulajdonképpen a vérivók éjszakai támadását a ház lakói úgy kerülhetik el a legbiztosabban, ha fokhagymával bedörzsölnek minden ajtót és ablakot.

Stoker a londoni British Museumban folytatott intenzív kutatásai és a magyar tudós, Vámbéry Árminnal folytatott beszélgetései révén ismerte meg e hiedelmeket. De hatással volt rá a Hasfelmetsző Jack-féle megoldatlan gyilkosságsorozat is, valamint barátsága az irodalmár és felfedező Richard Burtonnel, aki többek között tizenegy hindu vámpírtörténetet lefordított.

Rejtett érzékiség

Sok kritikus állítja, hogy Viktória királynő elfojtott szexualitású korában az erotikus tartalmak gyakran álcázott formában jelentek meg. Stoker regénye öntudatlanul is rejtett szexuális jelentést hordoz a vámpírok titokzatos és hátborzongató éjszakai támadásában véres erőszak és az érzéki tapasztalat iránti szenvedélyes sóvárgás elegyedik. Harkernek például nyilvánvalóan tetszik, hogy Drakula három ifjú követője álmában meglepi: “Mind a háromnak ragyogóan fehér fogai voltak, melyek úgy villantak elő érzéki ajkaik mögül, mint rubinok közül a gyöngy. Volt bennük valami nyugtalanító, valami vonzó, de ugyanakkor halálosan fenyegető. A szívem mélyén égető, bűnös vágy ébredt, hogy bárcsak azok a vérpiros ajkak megcsókolnának..."

Ezt az érzéki varázst és az éjjel kóborló vérszívó "halhatatlanokról" szóló ősi babona kétségtelenül hátborzongató hatását Stoker regényében még egy fantasztikus elem erősíti: egy román nemzeti hős hihetetlen, de igaz története. Valóban, Drakula maga dicsekszik Harkernak a törökök ellen vitézül harcoló hazafias ősével, azzal a zsarnokkal, akit Karóbahúzó Vlad néven ismer a történelem.

Egy kegyetlen hazafi

Az eredeti Drakula a XV. században az Erdéllyel szomszédos hegyvidéki terület, a Havasalföld fejedelme volt. Festményeken és fametszeteken megörökített arcképeinek tanúsága szerint vastag bajszú, horgas orrú és nagy, meredt szemű férfi volt, a keresztségben a Vlad nevet kapta, de Drakulának is nevezték, mert családjának címerében “dracul", vagyis sárkány ágaskodott. E szónak történetesen “ördög" jelentése is van.

Fiatal korában túszként a törökök fogságába került, ahol ellesett egy gyötrelmes kivégzési módot, a karóba húzást. E barbár büntetés során az áldozat testén kihegyezett fakarót vagy vas lándzsát szúrnak keresztül, majd felállítva a földbe ássák, hogy lassú kínok között szenvedjen ki rajta.

1448-ban Vlad valószínűleg 18 éves volt csupán, amikor a törökök a havasalföldi trónra ültették, de ő két hónap múlva egy keresztény kolostor falai közé menekült. Miután a törökök bevették Konstantinápolyt, az ortodox kereszténység fővárosát, Vlad 1456-ban visszatért öröklött trónjára, és ettől kezdve négy évig példátlanul leleményes kegyetlenséggel uralkodott. Egy alkalommal minden ok nélkül feldűlt egy vele baráti viszonyban álló várost, ennek 10 ezer polgárát megkínoztatta, sokat karóba is húzatott. Ekkor tett szert új ragadványnevére: Tepes, vagyis "karóbahúzó". Leghírhedtebb tömegmészárlását 1640 Szent Bertalan napján követte el, ekkor az egyik erdélyi városban 30 ezer embert húzatott karóba.

Vajon Drakula közönséges szadista volt, vagy kegyetlen pusztításai mögött politikai indítékot kell keresnünk ?

A válasz valószínűleg: is-is. Amikor a török udvar követei nem vették le jelenlétében a turbánjukat, megparancsolta, hogy szögezzék a koponyájukhoz, ez nyilvánvalóan a függetlenség arcátlanul merész kinyilvánítása volt. Bármily barbár volt, hírnevet szerzett a keresztény Európában, számos Duna menti várat foglalt vissza a törököktől, és seregével csaknem a Fekete-tengerig hatolt.

Az érem másik oldala, hogy miután visszafordult csapataival, a saját népe akarta hamisított levelekkel gyanúba keverni, hogy összejátszik a törökökkel. Drakulát Corvin Mátyás magyar király, se szó, se beszéd, tizenkét évre lecsukatta. Lehet, hogy maguk a havasalföldiek undorodtak meg saját uralkodójuk büntető módszereinek bámulatos változatosságától, amelybe az elevenen megfőzéstől és megnyúzástól az égetésig és a csonkításig minden belefért.

Börtönévei alatt Drakula, aki fondorlatosan elbűvölő személyiség lehetett, összebarátkozott őreivel, akik segítőkészen ellátták egerekkel és más kis állatokkal, hogy a cellájában karóba húzhassa őket csak úgy, a maga örömére. 1474-ben kiszabadult. Két évvel később (immár harmadszor) bejelentette igényét a havasalföldi trónra, de két hónappal ezután, 45 éves korában, mikor ismét részt vett egy törökök elleni csatában, megölték. Fejét levágták, és mézben konzerválva trófeaként küldték a szultánnak, testét jeltelen sírba temették.

A továbbélő vámpír

Miért hozta kapcsolatba Stoker Vlad Tepest, a Drakulát a vámpírizmussal ? A romániai parasztgyerekek nemzedékeit riogatták a “Jó legyél, vagy elvisz a Drakula" fenyegetéssel.

Másrészt viszont az a hit is tovább él az egyszerű népben, hogy Drakula, a hős vezér valamilyen módon visszatér, ha országa súlyos veszélybe kerül. Lehet, hogy a karóba húzó fejedelem évszázados legendája elbűvölte a szerzőt, aki regényében fel akarta használni az izgalmas néphagyomány motívumait, és be akarta mutatni Románia kísértetiesen szép, kietlen tájait.

Mindenesetre Stoker kitalált Drakula grófja szembeszegül az elmúlással. A nevét viselő filmek, játékok, sőt élelmiszerek továbbra is jól fogynak a piacon.

Lugosi Béla magyar színész (a filmvásznon minden idők leghíresebb Drakulája) vagyont keresett szerepével, de a morfium csaknem az egészet felemésztette. Amikor 1956-ban, hetvenhárom évesen meghalt, kívánságára abban a vörös szaténszegélyes fekete köpenyben temették el, amelyet a vámpír szerepében viselt.

Az 1980-as évek közepe táján közzétett, a porphyria nevű nagyon ritka betegségről szóló orvosi tanulmányok felkavarták a vámpírtörténetek esetleges valóságalapja iránti érdeklődést, a sajtó újból sokat cikkezett az ún. “Drakula-kórról".

Valójában a porphyriának csak a CEP néven ismert válfaja vezet vámpírszerű külső jegyek: hegyes fogak, erős szőrzet, a fénnyel szembeni túlérzékenység és vérszegénység kialakulásához. Mindössze hatvan ilyen esetet jegyeztek fel.

Mindenesetre a porphyria orvosi kutatásáról közölt izgatott sajtóbeszámolók még egyszer bebizonyították, hogy a kitalált Drakula-figura ma is éppoly mélyen megigézi a közvéleményt, mint a fiatal Harkert, aki a regényben döbbenten teszi fel a kérdést: “Miféle ember ez, vagy miféle teremtmény, emberbőrbe bújva ?"

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

новинки ужасов бесплатно лучшие фильмы ужасов

(Jamesred, 2020.10.29 22:54)

Привет всем участникам! прикольный у вас сайт!
Нашел русскую базу кино: [url=http://kinoserialtv.net/]смотреть фильмы онлайн в hd лучшие комедии[/url]
Тут: [url=http://kinoserialtv.net/istoricheskiy/]смотреть фильм онлайн бесплатно хорошего качества исторические[/url] Лучшие исторические фильмы в хорошем качестве рейтинг 2020
Здесь: [url=http://kinoserialtv.net/kriminal/]лучшие криминальные фильмы смотреть онлайн бесплатно[/url] смотреть бесплатно хорошие криминальные фильмы список 2019
Тут: Малыш / Гепард / Chirutha (2007) смотреть онлайн бесплатно http://kinoserialtv.net/5031-malysh-gepard-chirutha-2007.html
Здесь: http://kinoserialtv.net/8836-istorii-o-dzheymse-bonde-prevratyat-v-myuzikl.html

Nag with knock off offensive price pharmacy

(HalidDag, 2020.10.29 11:34)

taking viagra daily
buy cheap viagra online
<a href="https://viasldnfl.com/#">viagra for sale online
</a> - cialis 5mg cost faq
[url=https://viasldnfl.com/#]generic viagra for sale
[/url] cialis 20mg review posts

lisas hudvård vänersborg munhea.se

(munhea.se, 2020.10.29 10:24)


I am sure this paragraph has touched all the internet users, its really really fastidious paragraph on building up new website. cella.munhea.se/map10.php lisas hudvård vänersborg

Are you 18? Come in and don't be shy!

(AllenFet, 2020.10.29 08:03)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

azilopar.se

(azilopar.se, 2020.10.29 03:14)


I am sure this post has touched all the internet users, its really really nice paragraph on building up new website. azilopar.se/map2.php Г¶kar i vikt utan anledning

baume pour le corps aperca.se

(aperca.se, 2020.10.29 02:34)


If you are going for finest contents like me, only go to see this web site daily as it provides feature contents, thanks puzzc.aperca.se/map13.php baume pour le corps

otertbe.se

(otertbe.se, 2020.10.28 08:25)


Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your webpage? My blog site is in the very same niche as yours and my users would really benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this okay with you. Thanks a lot! otertbe.se/map40.php artros höft symptom

последние новости IT

(Georgejar, 2020.10.28 03:13)

Приветствую всех! Класный у вас сайт!
Нашёл инфу в сети:
SSD становятся слишком быстрыми для интерфейсов http://itcyber.ru/10761-ssd-stanovyatsya-slishkom-bystrymi-dlya-interfeysov.html
http://itcyber.ru/12252-v-internete-obnarodovana-informaciya-o-date-anonsa-asus-zenfone-3.html
[url=http://itcyber.ru/games/]детские компьютерные игры[/url] развивающие компьютерные игры
[url=http://itcyber.ru/news/]новости IT России и мира[/url] последние новости IT
Ещё много интересного нашел тут: [b] Горячие новости IT [/b] http://itcyber.ru/

fettsuga magen kostnad munhea.se

(munhea.se, 2020.10.27 21:30)


Hi there I am so grateful I found your web site, I really found you by mistake, while I was browsing on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks a lot for a marvelous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the awesome jo. cents.munhea.se/map5.php fettsuga magen kostnad

tumphati.se

(tumphati.se, 2020.10.27 12:10)


Simply wish to say your article is as astonishing. The clearness on your put up is simply cool and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to clutch your feed to stay updated with coming near near post. Thanks one million and please carry on the enjoyable work. tumphati.se/map1.php keso cottage cheese

panilul.se

(panilul.se, 2020.10.27 00:32)


Post writing is also a fun, if you be familiar with afterward you can write if not it is complex to write. panilul.se/map3.php naglar tuna park

inredning gardiner inspiration aperca.se

(aperca.se, 2020.10.26 22:13)


It's a shame you don't have a donate button! I'd definitely donate to this fantastic blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this blog with my Facebook group. Chat soon! puzzc.aperca.se/map14.php inredning gardiner inspiration

squgarik.se

(squgarik.se, 2020.10.26 15:45)


I am regular visitor, how are you everybody? This post posted at this web site is genuinely nice. squgarik.se/map19.php oils for acne

conditioning body wash munhea.se

(munhea.se, 2020.10.26 05:16)


I don't know if it's just me or if everybody else encountering issues with your website. It appears as if some of the text in your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This might be a problem with my browser because I've had this happen before. Thank you plate.munhea.se/map3.php conditioning body wash

Get with knock off low amount drugstore

(Fazesanaek, 2020.10.26 02:46)

cheapest viagra on line
viagra dosage online
<a href="https://viagenpwr.com/#">viagra
</a> - viagra and alcoholic drinks posts
[url=https://viagenpwr.com/#]viagra without a doctor prescription from canada paypal
[/url] acheter viagra en lingne paypal

новости политики видео сегодня

(Michaelglaky, 2020.10.25 22:34)

Приветствую всех! Класный у вас сайт!
Что думаете по этим новостям?:
Вечер с Владимиром Соловьевым от 27.02.2018 http://enewz.ru/29977-vecher-s-vladimirom-solovevym-ot-27022018.html
Опубликованы пресс-фото нового Samsung Galaxy J5 [url=http://enewz.ru/17018-opublikovany-press-foto-novogo-samsung-galaxy-j5.html] Опубликованы пресс-фото нового Samsung Galaxy J5 [/url]
[url=http://enewz.ru/politika/]новости политики России и мира[/url] новости политика геополитика России
[url=http://enewz.ru/novorossiya-novosti-svodki/]новороссия сегодня последний час[/url] новороссия стрелкова
Ещё много всего нашел тут: [b] новости экономики и финансов России [/b] http://enewz.ru/

dehllap.se

(dehllap.se, 2020.10.25 16:53)


For most recent information you have to pay a visit world-wide-web and on the web I found this web site as a best website for hottest updates. dehllap.se/map16.php ont ovanför svanskotan

squgarik.se

(squgarik.se, 2020.10.24 23:56)


Terrific article! That is the kind of info that are supposed to be shared around the internet. Disgrace on the search engines for not positioning this put up higher! Come on over and visit my website . Thanks =) squgarik.se/map29.php canvas med egen text

yasuragi rabattkod 2016 munhea.se

(munhea.se, 2020.10.24 10:19)


I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later on. All the best nistm.munhea.se/map6.php yasuragi rabattkod 2016

squgarik.se

(squgarik.se, 2020.10.22 20:00)


My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on a number of websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated! squgarik.se/map9.php tandläkare ulrika jonsson


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Január / 2021 >>

Statisztika

Online: 2
Összes: 108502
Hónap: 5299
Nap: 193