Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Drakula

 

A halálsápadt Drakula kísérteties alakja, (vértől csöpögő, tűhegyes fogaival) a horror-irodalom jelképes figurája.

Akiről mintázták nem kevésbé vérszomjas alak, akire hazájában nemzeti hősként emlékeznek.

"Iszonyat és rettegés fogott el, amikor láttam, hogy a férfi lassan kimászik az ablakon, és arccal lefelé araszol le a kastély falán a félelmetes szakadék felé. Szétterült köpönyege mintha hatalmas szárny lett volna."

Jonathan Harker, az ifjú angol ügyvédbojtár pillantotta meg így a holdvilágnál nemes vendéglátóját egy vad, sziklás tájon, valahol az erdélyi Kárpátokban, a mai Románia területén.

Drakula gróf, (ez a sápadt, magas, mindig feketében járó alak), már előzőleg is meglehetősen különösen viselkedett.

Amikor az ősi családi kastély alatti 300 méteres szakadékból éjszaka farkasüvöltés hallatszott, a gróf szeme kigyúlt és felkiáltott: - Hallgassa csak, dalolnak az éjszaka gyermekei !

Amikor Harker elvágja magát borotválkozás közben, az idősebb férfi “szemében démoni őrület lángjával" a torka után kap, de amint megérinti a döbbent vendége nyakában láncon függő keresztet, visszahúzza a kezét.

Harker közvetlenül eme epizód előtt vette észre, hogy bár Drakula a szobában áll, nem látható a borotválkozó tükörben.

A grófhoz utaztában az utolsó állomáson a fiatal angolt körülvették a parasztok, “ördög", pokol" dörmögték, és sűrűn hányták magukra a keresztet. Egyszer csak bezárva találja magát a hatalmas romos várkastélyba, melynek magas fekete ablakain egyetlen fénysugár sem hatol keresztül, és a bástyák csorba oromzata baljós fekete fogsorként meredezik a holdsütötte égbolt háttere előtt". Vendéglátója, aki szemmel láthatóan egyedül lakja a komor erődítményt, csak éjszaka mutatkozik. A rémült Harker kétségek közt vergődik, mert nem tudja, látja-e még valaha szülőhazáját.

Bram Stoker sikersztorija

Harker persze minden idők egyik legnépszerűbb rémregényének, a Drakulának a főhőse. A könyv 1897-es londoni megjelenésekor azonnal kirobbanó sikert aratott, és azóta is a bestseller-listák élén van. Számos film, színpadi mű és képregény, sőt egy balett is feldolgozta, és a gyűlöletes vérszívó vámpír-gróf történetét emberek milliói ismerték meg világszerte.

A regénybeli Drakula Angliába utazik hogy a vámpírok kultuszát terjessze de végül kudarcot vall, mert Harker megszökik a várból, és összefog dr. Abraham van Helsinggel, a vámpirológia holland szakértőjével. Egyedül Helsing tudja, hogy a szörny irtózik a napvilágtól, a fokhagymától és a kereszt jelétől. Azt is megtanulta, hogy a "haláltalanokat", ahogy a vámpírokat nevezik, csak a szívükön átszúrt karóval lehet elpusztítani.

Évezredes legenda

Stoker vámpírhistóriája a félelmetes lényekben való hit gazdag és kiterjedt hagyományára épül, amelynek gyökerei egészen az ókori egyiptomi és görög irodalomig nyúlnak vissza. Minthogy sok haldokló vérveszteség miatt gyöngül el, az egyszerű emberek bizonyára azt hitték, hogy a vérivás helyreállítja az erőt, sőt, az élők vére életre keltheti a holtakat.

A Drakula regény legtöbbet azonban a mélyen gyökerező román paraszti néphitből merített. Az ottani uralkodó vallás, (az ortodox görögkeleti kereszténység) tanítása szerint, aki a kiközösítés átkától sújtva hal meg, az visszajáró halott, “moroi" lesz mindaddig, amíg az egyház föl nem oldozza az átok alól.

A helyi babonák ismerik emellett a “strigoi" nevű démoni madarakat, amelyek csak éjjel röpülnek, emberi húsra és vérre éhesen. A néphit úgy tartotta, hogy a pestist is vámpírok okozzák.

A román legendák szerint bizonyos embereknek (például a törvénytelen vagy meg nem keresztelt gyermekeknek, vagy a hetedik fiúk hetedik fiainak) végzete, hogy vámpírrá legyenek. A vámpírnak hatalmában áll, hogy állattá (legtöbbször denevérré vagy farkassá) változzék.

Némelyik faluban a vámpírság gyanújába keveredik az, aki visszautasítja, hogy fokhagymát egyen. Tulajdonképpen a vérivók éjszakai támadását a ház lakói úgy kerülhetik el a legbiztosabban, ha fokhagymával bedörzsölnek minden ajtót és ablakot.

Stoker a londoni British Museumban folytatott intenzív kutatásai és a magyar tudós, Vámbéry Árminnal folytatott beszélgetései révén ismerte meg e hiedelmeket. De hatással volt rá a Hasfelmetsző Jack-féle megoldatlan gyilkosságsorozat is, valamint barátsága az irodalmár és felfedező Richard Burtonnel, aki többek között tizenegy hindu vámpírtörténetet lefordított.

Rejtett érzékiség

Sok kritikus állítja, hogy Viktória királynő elfojtott szexualitású korában az erotikus tartalmak gyakran álcázott formában jelentek meg. Stoker regénye öntudatlanul is rejtett szexuális jelentést hordoz a vámpírok titokzatos és hátborzongató éjszakai támadásában véres erőszak és az érzéki tapasztalat iránti szenvedélyes sóvárgás elegyedik. Harkernek például nyilvánvalóan tetszik, hogy Drakula három ifjú követője álmában meglepi: “Mind a háromnak ragyogóan fehér fogai voltak, melyek úgy villantak elő érzéki ajkaik mögül, mint rubinok közül a gyöngy. Volt bennük valami nyugtalanító, valami vonzó, de ugyanakkor halálosan fenyegető. A szívem mélyén égető, bűnös vágy ébredt, hogy bárcsak azok a vérpiros ajkak megcsókolnának..."

Ezt az érzéki varázst és az éjjel kóborló vérszívó "halhatatlanokról" szóló ősi babona kétségtelenül hátborzongató hatását Stoker regényében még egy fantasztikus elem erősíti: egy román nemzeti hős hihetetlen, de igaz története. Valóban, Drakula maga dicsekszik Harkernak a törökök ellen vitézül harcoló hazafias ősével, azzal a zsarnokkal, akit Karóbahúzó Vlad néven ismer a történelem.

Egy kegyetlen hazafi

Az eredeti Drakula a XV. században az Erdéllyel szomszédos hegyvidéki terület, a Havasalföld fejedelme volt. Festményeken és fametszeteken megörökített arcképeinek tanúsága szerint vastag bajszú, horgas orrú és nagy, meredt szemű férfi volt, a keresztségben a Vlad nevet kapta, de Drakulának is nevezték, mert családjának címerében “dracul", vagyis sárkány ágaskodott. E szónak történetesen “ördög" jelentése is van.

Fiatal korában túszként a törökök fogságába került, ahol ellesett egy gyötrelmes kivégzési módot, a karóba húzást. E barbár büntetés során az áldozat testén kihegyezett fakarót vagy vas lándzsát szúrnak keresztül, majd felállítva a földbe ássák, hogy lassú kínok között szenvedjen ki rajta.

1448-ban Vlad valószínűleg 18 éves volt csupán, amikor a törökök a havasalföldi trónra ültették, de ő két hónap múlva egy keresztény kolostor falai közé menekült. Miután a törökök bevették Konstantinápolyt, az ortodox kereszténység fővárosát, Vlad 1456-ban visszatért öröklött trónjára, és ettől kezdve négy évig példátlanul leleményes kegyetlenséggel uralkodott. Egy alkalommal minden ok nélkül feldűlt egy vele baráti viszonyban álló várost, ennek 10 ezer polgárát megkínoztatta, sokat karóba is húzatott. Ekkor tett szert új ragadványnevére: Tepes, vagyis "karóbahúzó". Leghírhedtebb tömegmészárlását 1640 Szent Bertalan napján követte el, ekkor az egyik erdélyi városban 30 ezer embert húzatott karóba.

Vajon Drakula közönséges szadista volt, vagy kegyetlen pusztításai mögött politikai indítékot kell keresnünk ?

A válasz valószínűleg: is-is. Amikor a török udvar követei nem vették le jelenlétében a turbánjukat, megparancsolta, hogy szögezzék a koponyájukhoz, ez nyilvánvalóan a függetlenség arcátlanul merész kinyilvánítása volt. Bármily barbár volt, hírnevet szerzett a keresztény Európában, számos Duna menti várat foglalt vissza a törököktől, és seregével csaknem a Fekete-tengerig hatolt.

Az érem másik oldala, hogy miután visszafordult csapataival, a saját népe akarta hamisított levelekkel gyanúba keverni, hogy összejátszik a törökökkel. Drakulát Corvin Mátyás magyar király, se szó, se beszéd, tizenkét évre lecsukatta. Lehet, hogy maguk a havasalföldiek undorodtak meg saját uralkodójuk büntető módszereinek bámulatos változatosságától, amelybe az elevenen megfőzéstől és megnyúzástól az égetésig és a csonkításig minden belefért.

Börtönévei alatt Drakula, aki fondorlatosan elbűvölő személyiség lehetett, összebarátkozott őreivel, akik segítőkészen ellátták egerekkel és más kis állatokkal, hogy a cellájában karóba húzhassa őket csak úgy, a maga örömére. 1474-ben kiszabadult. Két évvel később (immár harmadszor) bejelentette igényét a havasalföldi trónra, de két hónappal ezután, 45 éves korában, mikor ismét részt vett egy törökök elleni csatában, megölték. Fejét levágták, és mézben konzerválva trófeaként küldték a szultánnak, testét jeltelen sírba temették.

A továbbélő vámpír

Miért hozta kapcsolatba Stoker Vlad Tepest, a Drakulát a vámpírizmussal ? A romániai parasztgyerekek nemzedékeit riogatták a “Jó legyél, vagy elvisz a Drakula" fenyegetéssel.

Másrészt viszont az a hit is tovább él az egyszerű népben, hogy Drakula, a hős vezér valamilyen módon visszatér, ha országa súlyos veszélybe kerül. Lehet, hogy a karóba húzó fejedelem évszázados legendája elbűvölte a szerzőt, aki regényében fel akarta használni az izgalmas néphagyomány motívumait, és be akarta mutatni Románia kísértetiesen szép, kietlen tájait.

Mindenesetre Stoker kitalált Drakula grófja szembeszegül az elmúlással. A nevét viselő filmek, játékok, sőt élelmiszerek továbbra is jól fogynak a piacon.

Lugosi Béla magyar színész (a filmvásznon minden idők leghíresebb Drakulája) vagyont keresett szerepével, de a morfium csaknem az egészet felemésztette. Amikor 1956-ban, hetvenhárom évesen meghalt, kívánságára abban a vörös szaténszegélyes fekete köpenyben temették el, amelyet a vámpír szerepében viselt.

Az 1980-as évek közepe táján közzétett, a porphyria nevű nagyon ritka betegségről szóló orvosi tanulmányok felkavarták a vámpírtörténetek esetleges valóságalapja iránti érdeklődést, a sajtó újból sokat cikkezett az ún. “Drakula-kórról".

Valójában a porphyriának csak a CEP néven ismert válfaja vezet vámpírszerű külső jegyek: hegyes fogak, erős szőrzet, a fénnyel szembeni túlérzékenység és vérszegénység kialakulásához. Mindössze hatvan ilyen esetet jegyeztek fel.

Mindenesetre a porphyria orvosi kutatásáról közölt izgatott sajtóbeszámolók még egyszer bebizonyították, hogy a kitalált Drakula-figura ma is éppoly mélyen megigézi a közvéleményt, mint a fiatal Harkert, aki a regényben döbbenten teszi fel a kérdést: “Miféle ember ez, vagy miféle teremtmény, emberbőrbe bújva ?"

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

slim4vit controindicazioni

(Louislem, 2020.09.21 17:55)

<a href=https://www.youtube.com/watch?v=eKz_xe0TFFs>slim 4 vit recensioni</a>


slim4vit funziona
slim 4 vit recensioni
slim4vit in farmacia


[url=https://www.youtube.com/watch?v=QGwFs6tXh0k]slim4vit recensioni al femminile[/url]


6ogMpRKFvCyEd8SsL2

by reference

(RobertDiara, 2020.09.21 05:09)

source

http://li2020.xsl.pt
https://www.pinterest.com/online_essay_writing/
http://fz2020.xsl.pt
http://ro2020.xsl.pt
https://www.pinterest.com/signbernda/
http://fk2020.xsl.pt
https://www.pinterest.com/dacooksfrac1985/

Южная жизнь

(Irina, 2020.09.20 22:59)


[url=https://south.life/dosug-i-turizm/53-gde-nahoditsya-krymsk.html]Крымск краснодарский край[/url]

Best home cleaning services I am delighted with the proposed style.

(MSNYCExhito, 2020.09.19 01:11)

The cleaning company performs cleansing of rooms of different sizes as well as setups.

The company's professionals provide cleaning up with the aid of modern-day technologies, have special equipment, and likewise have actually accredited detergents in their collection. Along with the above benefits, glass of wines provide: favorable rates; cleaning quickly; top quality outcomes; more than 100 favorable evaluations. Cleaning up workplaces will help keep your office in order for the most effective job. Any type of company is incredibly crucial atmosphere in the team. Cleansing services that can be bought cheaply currently can assist to arrange it as well as give a comfortable area for labor.

If required, we leave cleaning up the kitchen area 2-3 hours after positioning the order. You get cleaning as soon as possible.

We give specialist [url=https://maidservicenyc.pro/]maid service nyc[/url] for private clients. Utilizing European devices and licensed devices, we attain maximum results and also offer cleaning quickly.

We provide discounts for those who make use of the service for the very first time, in addition to desirable terms of participation for routine consumers.

Our pleasant team provides you to obtain accustomed with desirable regards to participation for company customers. We properly approach our activities, tidy making use of expert cleaning items and specialized devices. Our staff members are trained, have clinical books and also know with the nuances of eliminating facility and hard-to-remove dust from surface areas.

We supply high-grade cleansing for huge ventures and also little companies of numerous instructions, with a discount rate of up to 25%.

minor burn remedies

(RubenOccam, 2020.09.18 17:02)

coffee erectile dysfunction [url=http://lnx.centrovernici.it/valium.html]http://lnx.centrovernici.it/valium.html[/url] add herbal treatment

Zománc fürdő Podolszkban

(Cartef, 2020.09.18 11:32)

[url=https://megaremont.pro/podolsk-restavratsiya-vann/emalirovka]Zománc fürdő Podolszkban[/url]

cialis or viagra for 40 year old

(DonRurce, 2020.09.15 00:57)

reddit viagra <a href="https://judshop.com/">can i buy viagra without prescription</a> viagra et effet https://judshop.com/

IMPORTANT! 2020! - Watch this post, please

(RegaMoorm, 2020.09.14 10:48)

Liliana [url=http://www.navitaka.com/ys4/rank.cgi?id=499&mode=link&url=https://miakhalifa.fun/mia-khalifa-official-instagram-channel-design-my-next-tattoo-a-lebanese-artist-should-be-the-one-to-sketch-my-cover-up-of-this-misplaced-patriotism-from-when/]fist[/url] Vera [url=https://maps.google.im/url?q=https://xevbellringer.fun/xev-bellringer-adult-video-suck-your-step-brothers-cock/]pov blow job[/url] Kleopatra [url=http://hui.zuanshi.com/link.php?url=https://lanarhoades.space/lana-rhoades-official-instagram-channel-property-of-heybigmike/]deep throat[/url] Platonida [url=http://www.google.com.sv/url?ct=img&q=https://juliaann.fun/julia-ann-official-twitter-channel-well-it-is-monday-goingstraighttohell-%f0%9f%a4%a3%f0%9f%98%8d%f0%9f%98%87/&source=imglanding]long[/url] Anisiya [url=https://images.google.com.hk/url?oi=dict&q=https://adrianachechik.fun/adriana-chechik-official-instagram-channel-gone-from-sweats-to-costumes-now-onto-club-attire-as-my-daily-attire-maybe-gowns-the-week-after-selfie-iwearwhati/&sa=X]hazegay hd porn[/url] Arkadiya [url=http://www.marstruct-vi.com/feedback.aspx?page=https://miakhalifa.fun/mia-khalifas-reddit-%f0%9f%92%9c-priya-rai-vs-mia-khalifa-%f0%9f%92%9a/]straight porn[/url] Boleslava [url=https://www.google.rs/url?cd=&esrc=s&q=&rct=j&sa=i&source=images&url=https://miakhalifa.fun/mia-khalifa-adult-video-hot-sexy-arabic-milf-and-muslim-teen-webcam-first-time-mia-khalifa-tries/&ved=0camqjxxqfqotcnlbtmeljcycfuknlaodhmoa2g]bathroom[/url] Ganna [url=http://gbcode.ofca.gov.hk/TuniS/https://sashagrey.fun/sasha-grey-reddit-channel-sasha-loves-her-some-bbc//video/16622/.html]hard core porn[/url] Dekabrina [url=http://www.hk-pub.com/forum/dedo_siteindex.php?q=https://madisonivy.fun/madison-ivy-reddit-channel-bound-boobs/]lesbian sex[/url] Margarita [url=https://cognition.happycog.com/?URL=https://littlecaprice.fun/little-caprice-adult-video-sabrina-blond-amp-little-caprice/]wives[/url] Audrey [url=http://images.google.am/url?q=https://anissakate.fun/anissa-kate-adult-video-brazzers-big-tit-latina-anissa-kate-loves-big-cock/]camshow[/url]

axile gennick[FevuDbGtWesDDheL,5,9]

(Ronaldliede, 2020.09.13 09:06)

windows 7 loader free download for all version
[url=http://zenzenzen48.myvnc.com/346.html]xiii [/url]
chris brown 4 years old free download
http://chiyokaidoke9.zapto.org/487.html

Компания CITIZENSHIP BY INVESTMENT PROFFESSIONALS

(ElyseFut, 2020.09.13 08:00)

Мы является официальными агентами правительств Антигуа и
Барбуды, Доминики, Гренады и Федерации Сент-Китс и Невис.
Представители наших региональных офисов ежегодно
принимают участие в крупнейших мировых выставках и
симпозиумах, посвященных вопросам инвестиционного
гражданства.
[url=http://citizenshipbyinvestment.pro/]
купить удостоверение гражданина с доставкой [/url]
[url=http://citizenshipbyinvestment.pro/en/]
buy documents for residence price[/url]

Приколы за день

(TimothyDyemy, 2020.09.12 08:09)

Привет всем!
Нашел русскую тему на этом сайте: http://agentmdk.ru :
[url=http://agentmdk.ru/art/]художественное искусство[/url] русское искусство
дизайн спальни http://agentmdk.ru/design/
http://agentmdk.ru/interesnoe/12452-ski-lodge-dom-na-kolesah-kotoryy-idealno-podhodit-dlya-lyubogo-klimata.html Ski Lodge – дом на колёсах, который идеально подходит для любого климата
Как меняется Севастополь [url=http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/9168-kak-menyaetsya-sevastopol.html] Как меняется Севастополь [/url]
http://agentmdk.ru/humor/10192-privlekatelnye-devushki-35-foto.html

source

(RobertDiara, 2020.09.12 06:28)

by reference

http://li2020.xsl.pt
http://rfupl2020.xsl.pt
http://djii2020.xsl.pt
http://kqpy2020.xsl.pt
https://www.pinterest.com/workhipma/
http://lqe2020.xsl.pt
http://dodo2020.xsl.pt

Нужно работаем Септик цена

(ecoarign, 2020.09.10 19:02)

[b][url=https://eco-corporation.ru|eco-corporation.ru]Септик для дачи тольятти[/url][/b]

Автономная канализация в частном помещении - лучший выбор от компанииСборка септика - изрядно непростой процесс, предполагающий не только лишь строительство, но и дополнительно выбор нужной системы.
Большой уровень производства септиков
Автономная канализация цена под ключ-это сегодня наш профиль
Высококачественное сопровождение
Наша международная компания занимается не только лишь проектированием и сборкой, профессионалы дополнительно делают последующее сопровождение автономной канализации.

Анализ сайта бесплатно

(Ronaldpam, 2020.09.10 17:23)

В интернете большое количество анализаторов сайта,
качество работы которых напрямую зависит от тарифных планов.
Мы никогда не брали деньги со своей аудитории,
не показывали им рекламу и не планируем этого делать
[url=https://be1.ru/]
проверка позиций сайта в поисковиках[/url]

on the page

(RobertDiara, 2020.09.08 18:52)

interesting article

http://tmrou2020.xsl.pt
http://eet2020.xsl.pt
http://ai2020.xsl.pt
http://nsnv2020.xsl.pt
https://www.pinterest.com/gold_love007/
http://rkjoj2020.xsl.pt
https://www.pinterest.com/windmiwi/

Audition in as two and apprehend an jiffy accommodation purposefulness

(Zefberge, 2020.09.08 18:36)

tribal loans direct lenders
personal loans simi valley, ca
<a href="https://loansnix.com/#">payday loans near me
</a> - sun loans san antonio
[url=https://loansnix.com/#]payday loans
[/url] secure speedy loans

продвижение сайта в москве Самара

(Exhito, 2020.09.08 03:25)

Предположим, вы владелец нового ресурса, который имеет приятный современный дизайн, удобную навигацию и нужную для гостей информацию. Но веб-сайт ни кто не посещает. Что делать? Если у вас есть собственный бизнес мы поможем вам создать посадочную страницу. Несомненно, ни одно настоящее либо виртуальное предприятие не может продвигаться независимо. Определенной фирме необходимо поддержка в приобретении популярности, а во Мировой компьюторной паутине без нее безусловно не быть из-за бешеной конкуренции.Мы занимаемся разработкой электронной коммерцией. Здесь мы готовы запустить полноценный финансовый проект в течение десятка дней. Сверх оформления отделанных веб-сайтов, мы выполняем список услуг по технической содействия: уместное продление хостинга и нового домена, добавление содержания на веб-сайт, публикация известий. Наши услуги дадут возможность вам стать лидером на просторах интернета.

[url=https://apistudio.ru]продвижение сайта в яндексе[/url]

Если вам нужно продвижение или создание сайта - пишите на sales@apistudio.ru

400 Bad Request

(Johnniemyday, 2020.09.08 01:47)

400 Bad Request [url=http://www.casino91.net/pussy888-free-download-game-android-apk-ios/#{Pussy888|Free Download Game Android APK & ]{400 Bad Request|Click here|More info|Show more}{!|...|>>>|!..}[/url]

Комиксы в стиле ради взрослых, смотрите безмездно

(Jamesicork, 2020.09.07 02:38)

The coolest Porn comics posted by listing: Incest comics,
HENTAI MANGA, porn pictures and voluptuous comics in English.
Artists who have offer all their creative powers in array to withdraw
both porn comics and transfer all their thoughts via
painted pictures. Sometimes the depicted scenes are not
imaginable to suppose because in everyday viability
this rarely happens. [url=https://xxxporncomics.info/] porn comics 4321[/url]

Best Youtube to mp3 converter of 2020

(Youtubetomp3222c, 2020.09.06 21:59)

Hi folks, I would like to share some easy to use online toos which might help, thanks!
The Best [url=https://ytmp3.ch/]YouTube to mp3[/url] online for free.
Best[url=https://youtubetomp3.digital/]youtubetomp3[/url] online tools for YouTube to mp3 fans.
https://2conv.ch/
[url=https://videoeditor.best/top-10-best-online-video-editors/]video editor review 2020[/url]
https://y2mate.ch/
[url=https://vanceai.com/]enlarge image[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Január / 2021 >>

Statisztika

Online: 3
Összes: 108500
Hónap: 5299
Nap: 200