Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Drakula

 

A halálsápadt Drakula kísérteties alakja, (vértől csöpögő, tűhegyes fogaival) a horror-irodalom jelképes figurája.

Akiről mintázták nem kevésbé vérszomjas alak, akire hazájában nemzeti hősként emlékeznek.

"Iszonyat és rettegés fogott el, amikor láttam, hogy a férfi lassan kimászik az ablakon, és arccal lefelé araszol le a kastély falán a félelmetes szakadék felé. Szétterült köpönyege mintha hatalmas szárny lett volna."

Jonathan Harker, az ifjú angol ügyvédbojtár pillantotta meg így a holdvilágnál nemes vendéglátóját egy vad, sziklás tájon, valahol az erdélyi Kárpátokban, a mai Románia területén.

Drakula gróf, (ez a sápadt, magas, mindig feketében járó alak), már előzőleg is meglehetősen különösen viselkedett.

Amikor az ősi családi kastély alatti 300 méteres szakadékból éjszaka farkasüvöltés hallatszott, a gróf szeme kigyúlt és felkiáltott: - Hallgassa csak, dalolnak az éjszaka gyermekei !

Amikor Harker elvágja magát borotválkozás közben, az idősebb férfi “szemében démoni őrület lángjával" a torka után kap, de amint megérinti a döbbent vendége nyakában láncon függő keresztet, visszahúzza a kezét.

Harker közvetlenül eme epizód előtt vette észre, hogy bár Drakula a szobában áll, nem látható a borotválkozó tükörben.

A grófhoz utaztában az utolsó állomáson a fiatal angolt körülvették a parasztok, “ördög", pokol" dörmögték, és sűrűn hányták magukra a keresztet. Egyszer csak bezárva találja magát a hatalmas romos várkastélyba, melynek magas fekete ablakain egyetlen fénysugár sem hatol keresztül, és a bástyák csorba oromzata baljós fekete fogsorként meredezik a holdsütötte égbolt háttere előtt". Vendéglátója, aki szemmel láthatóan egyedül lakja a komor erődítményt, csak éjszaka mutatkozik. A rémült Harker kétségek közt vergődik, mert nem tudja, látja-e még valaha szülőhazáját.

Bram Stoker sikersztorija

Harker persze minden idők egyik legnépszerűbb rémregényének, a Drakulának a főhőse. A könyv 1897-es londoni megjelenésekor azonnal kirobbanó sikert aratott, és azóta is a bestseller-listák élén van. Számos film, színpadi mű és képregény, sőt egy balett is feldolgozta, és a gyűlöletes vérszívó vámpír-gróf történetét emberek milliói ismerték meg világszerte.

A regénybeli Drakula Angliába utazik hogy a vámpírok kultuszát terjessze de végül kudarcot vall, mert Harker megszökik a várból, és összefog dr. Abraham van Helsinggel, a vámpirológia holland szakértőjével. Egyedül Helsing tudja, hogy a szörny irtózik a napvilágtól, a fokhagymától és a kereszt jelétől. Azt is megtanulta, hogy a "haláltalanokat", ahogy a vámpírokat nevezik, csak a szívükön átszúrt karóval lehet elpusztítani.

Évezredes legenda

Stoker vámpírhistóriája a félelmetes lényekben való hit gazdag és kiterjedt hagyományára épül, amelynek gyökerei egészen az ókori egyiptomi és görög irodalomig nyúlnak vissza. Minthogy sok haldokló vérveszteség miatt gyöngül el, az egyszerű emberek bizonyára azt hitték, hogy a vérivás helyreállítja az erőt, sőt, az élők vére életre keltheti a holtakat.

A Drakula regény legtöbbet azonban a mélyen gyökerező román paraszti néphitből merített. Az ottani uralkodó vallás, (az ortodox görögkeleti kereszténység) tanítása szerint, aki a kiközösítés átkától sújtva hal meg, az visszajáró halott, “moroi" lesz mindaddig, amíg az egyház föl nem oldozza az átok alól.

A helyi babonák ismerik emellett a “strigoi" nevű démoni madarakat, amelyek csak éjjel röpülnek, emberi húsra és vérre éhesen. A néphit úgy tartotta, hogy a pestist is vámpírok okozzák.

A román legendák szerint bizonyos embereknek (például a törvénytelen vagy meg nem keresztelt gyermekeknek, vagy a hetedik fiúk hetedik fiainak) végzete, hogy vámpírrá legyenek. A vámpírnak hatalmában áll, hogy állattá (legtöbbször denevérré vagy farkassá) változzék.

Némelyik faluban a vámpírság gyanújába keveredik az, aki visszautasítja, hogy fokhagymát egyen. Tulajdonképpen a vérivók éjszakai támadását a ház lakói úgy kerülhetik el a legbiztosabban, ha fokhagymával bedörzsölnek minden ajtót és ablakot.

Stoker a londoni British Museumban folytatott intenzív kutatásai és a magyar tudós, Vámbéry Árminnal folytatott beszélgetései révén ismerte meg e hiedelmeket. De hatással volt rá a Hasfelmetsző Jack-féle megoldatlan gyilkosságsorozat is, valamint barátsága az irodalmár és felfedező Richard Burtonnel, aki többek között tizenegy hindu vámpírtörténetet lefordított.

Rejtett érzékiség

Sok kritikus állítja, hogy Viktória királynő elfojtott szexualitású korában az erotikus tartalmak gyakran álcázott formában jelentek meg. Stoker regénye öntudatlanul is rejtett szexuális jelentést hordoz a vámpírok titokzatos és hátborzongató éjszakai támadásában véres erőszak és az érzéki tapasztalat iránti szenvedélyes sóvárgás elegyedik. Harkernek például nyilvánvalóan tetszik, hogy Drakula három ifjú követője álmában meglepi: “Mind a háromnak ragyogóan fehér fogai voltak, melyek úgy villantak elő érzéki ajkaik mögül, mint rubinok közül a gyöngy. Volt bennük valami nyugtalanító, valami vonzó, de ugyanakkor halálosan fenyegető. A szívem mélyén égető, bűnös vágy ébredt, hogy bárcsak azok a vérpiros ajkak megcsókolnának..."

Ezt az érzéki varázst és az éjjel kóborló vérszívó "halhatatlanokról" szóló ősi babona kétségtelenül hátborzongató hatását Stoker regényében még egy fantasztikus elem erősíti: egy román nemzeti hős hihetetlen, de igaz története. Valóban, Drakula maga dicsekszik Harkernak a törökök ellen vitézül harcoló hazafias ősével, azzal a zsarnokkal, akit Karóbahúzó Vlad néven ismer a történelem.

Egy kegyetlen hazafi

Az eredeti Drakula a XV. században az Erdéllyel szomszédos hegyvidéki terület, a Havasalföld fejedelme volt. Festményeken és fametszeteken megörökített arcképeinek tanúsága szerint vastag bajszú, horgas orrú és nagy, meredt szemű férfi volt, a keresztségben a Vlad nevet kapta, de Drakulának is nevezték, mert családjának címerében “dracul", vagyis sárkány ágaskodott. E szónak történetesen “ördög" jelentése is van.

Fiatal korában túszként a törökök fogságába került, ahol ellesett egy gyötrelmes kivégzési módot, a karóba húzást. E barbár büntetés során az áldozat testén kihegyezett fakarót vagy vas lándzsát szúrnak keresztül, majd felállítva a földbe ássák, hogy lassú kínok között szenvedjen ki rajta.

1448-ban Vlad valószínűleg 18 éves volt csupán, amikor a törökök a havasalföldi trónra ültették, de ő két hónap múlva egy keresztény kolostor falai közé menekült. Miután a törökök bevették Konstantinápolyt, az ortodox kereszténység fővárosát, Vlad 1456-ban visszatért öröklött trónjára, és ettől kezdve négy évig példátlanul leleményes kegyetlenséggel uralkodott. Egy alkalommal minden ok nélkül feldűlt egy vele baráti viszonyban álló várost, ennek 10 ezer polgárát megkínoztatta, sokat karóba is húzatott. Ekkor tett szert új ragadványnevére: Tepes, vagyis "karóbahúzó". Leghírhedtebb tömegmészárlását 1640 Szent Bertalan napján követte el, ekkor az egyik erdélyi városban 30 ezer embert húzatott karóba.

Vajon Drakula közönséges szadista volt, vagy kegyetlen pusztításai mögött politikai indítékot kell keresnünk ?

A válasz valószínűleg: is-is. Amikor a török udvar követei nem vették le jelenlétében a turbánjukat, megparancsolta, hogy szögezzék a koponyájukhoz, ez nyilvánvalóan a függetlenség arcátlanul merész kinyilvánítása volt. Bármily barbár volt, hírnevet szerzett a keresztény Európában, számos Duna menti várat foglalt vissza a törököktől, és seregével csaknem a Fekete-tengerig hatolt.

Az érem másik oldala, hogy miután visszafordult csapataival, a saját népe akarta hamisított levelekkel gyanúba keverni, hogy összejátszik a törökökkel. Drakulát Corvin Mátyás magyar király, se szó, se beszéd, tizenkét évre lecsukatta. Lehet, hogy maguk a havasalföldiek undorodtak meg saját uralkodójuk büntető módszereinek bámulatos változatosságától, amelybe az elevenen megfőzéstől és megnyúzástól az égetésig és a csonkításig minden belefért.

Börtönévei alatt Drakula, aki fondorlatosan elbűvölő személyiség lehetett, összebarátkozott őreivel, akik segítőkészen ellátták egerekkel és más kis állatokkal, hogy a cellájában karóba húzhassa őket csak úgy, a maga örömére. 1474-ben kiszabadult. Két évvel később (immár harmadszor) bejelentette igényét a havasalföldi trónra, de két hónappal ezután, 45 éves korában, mikor ismét részt vett egy törökök elleni csatában, megölték. Fejét levágták, és mézben konzerválva trófeaként küldték a szultánnak, testét jeltelen sírba temették.

A továbbélő vámpír

Miért hozta kapcsolatba Stoker Vlad Tepest, a Drakulát a vámpírizmussal ? A romániai parasztgyerekek nemzedékeit riogatták a “Jó legyél, vagy elvisz a Drakula" fenyegetéssel.

Másrészt viszont az a hit is tovább él az egyszerű népben, hogy Drakula, a hős vezér valamilyen módon visszatér, ha országa súlyos veszélybe kerül. Lehet, hogy a karóba húzó fejedelem évszázados legendája elbűvölte a szerzőt, aki regényében fel akarta használni az izgalmas néphagyomány motívumait, és be akarta mutatni Románia kísértetiesen szép, kietlen tájait.

Mindenesetre Stoker kitalált Drakula grófja szembeszegül az elmúlással. A nevét viselő filmek, játékok, sőt élelmiszerek továbbra is jól fogynak a piacon.

Lugosi Béla magyar színész (a filmvásznon minden idők leghíresebb Drakulája) vagyont keresett szerepével, de a morfium csaknem az egészet felemésztette. Amikor 1956-ban, hetvenhárom évesen meghalt, kívánságára abban a vörös szaténszegélyes fekete köpenyben temették el, amelyet a vámpír szerepében viselt.

Az 1980-as évek közepe táján közzétett, a porphyria nevű nagyon ritka betegségről szóló orvosi tanulmányok felkavarták a vámpírtörténetek esetleges valóságalapja iránti érdeklődést, a sajtó újból sokat cikkezett az ún. “Drakula-kórról".

Valójában a porphyriának csak a CEP néven ismert válfaja vezet vámpírszerű külső jegyek: hegyes fogak, erős szőrzet, a fénnyel szembeni túlérzékenység és vérszegénység kialakulásához. Mindössze hatvan ilyen esetet jegyeztek fel.

Mindenesetre a porphyria orvosi kutatásáról közölt izgatott sajtóbeszámolók még egyszer bebizonyították, hogy a kitalált Drakula-figura ma is éppoly mélyen megigézi a közvéleményt, mint a fiatal Harkert, aki a regényben döbbenten teszi fel a kérdést: “Miféle ember ez, vagy miféle teremtmény, emberbőrbe bújva ?"

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Очищение накипи чайника накипи уксусом

(RobertKiz, 2020.09.05 22:29)

Очищение накипи чайника накипи уксусом
Применение уксуса для очистки чайника считается
самым Но все же производители электрочайников
[url=https://ladygram.ru/ ]
глотка[/url]

look at this now

(AliceRurce, 2020.09.05 04:34)

view website <a href="http://bomjkm.ru/">read more</a> made a post http://rodonit-v-serapule.ru/

Modest bathroom renovations

(TimothyBak, 2020.09.05 04:25)

[b][url=https://grandeurhillsgroup.com/]construction planning ny[/url][/b]

Repair work residential premises turnkey - much better Solving problems through wizards.In order place an order for repair work dwellings in Diamond District, leave a request on site or by phone. To create hospitality interior decoration expertly as well as properly, it is vital to utilize effective and also extremely audio products that comply with all standards and technological criteria. However the primary distinction is not also in the components, but in how and just how correctly they are actually made use of. And also this is actually the work of the experts. Expert capabilities areactually an extremely essential situation. . Likewise in our firm, you can purchase personalized bathroom vanities, retail interior design on the most effective problems. With us, interior basements, in addition to Premium renovation Bay Terrace, will end up being straightforward, high quality and also quickly. Our representative will call you back, for clarification few details and assign Times of Day arrival to you professionals and designer.

interesting article

(RobertDiara, 2020.09.05 03:11)

there

https://www.pinterest.com/hisjeta/
http://kl2020.xsl.pt
http://ozxs2020.xsl.pt
http://qmkd2020.xsl.pt
http://pv2020.xsl.pt
http://ce2020.xsl.pt
http://ic2020.xsl.pt

Background Remover Review of 2020

(background remover, 2020.09.04 08:11)

Hi buddies, just came across this amazing site and would love to share some handy website resource which might be help, thanks!
https://keepvid.ch/en5/youtube-to-mp4 YouTube to mp4
https://y2mate.ch/ y2mate
https://flvto.ch/ YouTube converter website.
https://listentoyoutube.ch/it1/ youtube mp3 Miglior YouTube libero per MP3/MP4 Strumento scarico
https://topten.ai/image-upscalers-review/ image upscaler review.
https://keepvid.best/ youtube video downloader of 2020.
https://redfox.works/ redfox review site.

sciatica from cialis trurn

(cheap generic cialis, 2020.09.03 12:10)

cheapest generic cialis ZepGriertCip [url=https://cialisse.com/]Cialis[/url] unomolluch How To Buy Elocon By Money Order Tablets Whefoptopego <a href=https://cialisse.com/#>Cialis</a> Tesshootte Viagra For Sale In Packets

unpmvcvtmvhm

(nmmrjhfa, 2020.09.03 05:58)

real viagra without a doctor prescription https://silaxepy.com/ - viagra soft tabs
buy viagra cheap
generic viagra without a doctor prescription [url=https://silaxepy.com/#]viagra 100mg[/url] best male enhancement

Среднее образование в Чехии

(BrendanTex, 2020.09.03 01:32)

Все кто поступили в гимназии Праги или же колледжи, имеют все шансы приступать к занятиям незамедлительно же в
сентябре без издержки года на исследование языка.

[img]https://i.ibb.co/B3vfGYr/4-banner-2.jpg[/img

[url=https://www.sostav.ru/blogs/132684/28831/]Среднее образование в Чехии[/url]

скачать fifa

(Idarkagog, 2020.09.02 18:54)

Я думаю, что Вы ошибаетесь. Пишите мне в PM.

---
По-моему это уже обсуждалось. скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/]официальный сайт ea sports[/url] скачать фифа

drug statistics

(PeterTob, 2020.09.02 09:50)

zero prescription glasses [url=http://www.anglarna.se/forum/viewtopic.php?f=1&t=711136]http://www.anglarna.se/forum/viewtopic.php?f=1&t=711136[/url] migraine home remedy

iegocckekmbs

(dzkhkdew, 2020.09.01 20:09)

lowest price viagra https://viagarav.com/ women viagra pill
real viagra without a doctor prescription
viagra for sale <a href=https://viagarav.com/>best male enhancements</a> order viagra

Верно выполняем Недорогой септик для дачи

(ecoarign, 2020.09.01 19:08)

[b][url=https://eco-corporation.ru/|eco-corporation.ru]Установка септика на даче[/url][/b]

Знатоки родной специализированной компании несут в себе большой производственный опыт установки всех абсолютно типов септиков да канализационных государственное устр. Мы работаем почти комплексами абсолютно любого масштаба. Тут мы подготовлены дать подробную рекомендацию ровно по различной проблема и еще сориентировать в представленном приобретении технологии по водоотведению.

лучшие враги сериал бесплатно

(AnthonyLoone, 2020.09.01 04:24)

Привет всем участникам форума! прикольный у вас сайт!
Нашел обширную базу кино: [url=http://kinobunker.net/]смотреть сериалы тнт онлайн в хорошем качестве[/url]
Тут: [url=http://kinobunker.net/dokumentalnyy/]документальные фильмы смотреть бесплатно в хорошем качестве[/url] смотреть документальные фильмы 2020 рейтинг 2020
Тут: http://kinobunker.net/2591-svyatoy-dzhon-iz-las-vegasa-saint-john-of-las-vegas-2009.html Святой Джон из Лас-Вегаса / Saint John of Las Vegas (2009) смотреть онлайн бесплатно
Здесь: Сыграет ли Скарлетт Йоханссон Черную вдову в сольнике? [url=http://kinobunker.net/13087-sygraet-li-skarlett-yohansson-chernuyu-vdovu-v-solnike.html] Сыграет ли Скарлетт Йоханссон Черную вдову в сольнике? [/url]

Новинки 2020 лучшие фантастика

(Tommyprisa, 2020.09.01 02:11)

Всем привет! интересный у вас сайт!
Нашел класную базу кино: [url=http://kinoklan.net/]лучшие комедии 2020 года смотреть бесплатно[/url]
Здесь: смотреть бесплатно документальные фильмы лучшее http://kinoklan.net/dokumentalnyy/ рейтинг 2020
Здесь: http://kinoklan.net/13917-polzovateli-trebuyut-vyrezat-metta-deymona-iz-8-podrug-oushena.html Пользователи требуют вырезать Мэтта Дэймона из «8 подруг Оушена»
Здесь: http://kinoklan.net/9067-kakim-moglo-byt-ono-u-keri-fukunagi.html

Altered best locate in support of you

(Williamscato, 2020.08.31 01:56)

Buy Viagra Fix online at Boots.com without the call for
also in behalf of a medication, nearby in 50mg strength packs
of 4 or 8 tablets to helper with the treatment
<a href="https://riobet-play.org">porno online</a>
<a href="https://riobet-play.org">viagra</a>

cali cbd oil

(DonRurce, 2020.08.30 23:16)

is cbd oil legal in new york city <a href="https://cannabiseducationcentre.com/odors.html">cbd american shaman hemp oil tincture</a> cbd oil a revelution https://cannabiseducationcentre.com/breeding.html

Meet, be inspired, communicate and continue flirting!

(Alexwrele, 2020.08.30 22:18)

Meet, be inspired, communicate and continue flirting!
Follow the link https://bit.ly/3gsovBe

high percentage cbd oil

(DonRurce, 2020.08.30 20:21)

can u fname cbd oil <a href="https://cannabiseducationcentre.com/genetics.html">how long does cbd oil last expire</a> cbd oil stands for https://cannabiseducationcentre.com/australia-s-green-rush-is-coming-fast.html

does cbd oil help sciatica

(DonRurce, 2020.08.30 18:14)

militarywhat is cbd oil <a href="https://cannabiseducationcentre.com/species_thc_cannaboids_pharmacology.html">barlean's cbd oil for sale</a> tiger woods and phil mickelson announce cbd oil promotion https://cannabiseducationcentre.com/cbd-pills-for-pain.html

best cbd oil for copd

(AliceRurce, 2020.08.28 07:56)

cto cbd oil <a href="https://cannabiseducationcentre.com/">cbd oil benefits for men</a> cbd oil for headaches https://cannabiseducationcentre.com/


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Január / 2021 >>

Statisztika

Online: 2
Összes: 108499
Hónap: 5298
Nap: 199