Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Drakula

 

A halálsápadt Drakula kísérteties alakja, (vértől csöpögő, tűhegyes fogaival) a horror-irodalom jelképes figurája.

Akiről mintázták nem kevésbé vérszomjas alak, akire hazájában nemzeti hősként emlékeznek.

"Iszonyat és rettegés fogott el, amikor láttam, hogy a férfi lassan kimászik az ablakon, és arccal lefelé araszol le a kastély falán a félelmetes szakadék felé. Szétterült köpönyege mintha hatalmas szárny lett volna."

Jonathan Harker, az ifjú angol ügyvédbojtár pillantotta meg így a holdvilágnál nemes vendéglátóját egy vad, sziklás tájon, valahol az erdélyi Kárpátokban, a mai Románia területén.

Drakula gróf, (ez a sápadt, magas, mindig feketében járó alak), már előzőleg is meglehetősen különösen viselkedett.

Amikor az ősi családi kastély alatti 300 méteres szakadékból éjszaka farkasüvöltés hallatszott, a gróf szeme kigyúlt és felkiáltott: - Hallgassa csak, dalolnak az éjszaka gyermekei !

Amikor Harker elvágja magát borotválkozás közben, az idősebb férfi “szemében démoni őrület lángjával" a torka után kap, de amint megérinti a döbbent vendége nyakában láncon függő keresztet, visszahúzza a kezét.

Harker közvetlenül eme epizód előtt vette észre, hogy bár Drakula a szobában áll, nem látható a borotválkozó tükörben.

A grófhoz utaztában az utolsó állomáson a fiatal angolt körülvették a parasztok, “ördög", pokol" dörmögték, és sűrűn hányták magukra a keresztet. Egyszer csak bezárva találja magát a hatalmas romos várkastélyba, melynek magas fekete ablakain egyetlen fénysugár sem hatol keresztül, és a bástyák csorba oromzata baljós fekete fogsorként meredezik a holdsütötte égbolt háttere előtt". Vendéglátója, aki szemmel láthatóan egyedül lakja a komor erődítményt, csak éjszaka mutatkozik. A rémült Harker kétségek közt vergődik, mert nem tudja, látja-e még valaha szülőhazáját.

Bram Stoker sikersztorija

Harker persze minden idők egyik legnépszerűbb rémregényének, a Drakulának a főhőse. A könyv 1897-es londoni megjelenésekor azonnal kirobbanó sikert aratott, és azóta is a bestseller-listák élén van. Számos film, színpadi mű és képregény, sőt egy balett is feldolgozta, és a gyűlöletes vérszívó vámpír-gróf történetét emberek milliói ismerték meg világszerte.

A regénybeli Drakula Angliába utazik hogy a vámpírok kultuszát terjessze de végül kudarcot vall, mert Harker megszökik a várból, és összefog dr. Abraham van Helsinggel, a vámpirológia holland szakértőjével. Egyedül Helsing tudja, hogy a szörny irtózik a napvilágtól, a fokhagymától és a kereszt jelétől. Azt is megtanulta, hogy a "haláltalanokat", ahogy a vámpírokat nevezik, csak a szívükön átszúrt karóval lehet elpusztítani.

Évezredes legenda

Stoker vámpírhistóriája a félelmetes lényekben való hit gazdag és kiterjedt hagyományára épül, amelynek gyökerei egészen az ókori egyiptomi és görög irodalomig nyúlnak vissza. Minthogy sok haldokló vérveszteség miatt gyöngül el, az egyszerű emberek bizonyára azt hitték, hogy a vérivás helyreállítja az erőt, sőt, az élők vére életre keltheti a holtakat.

A Drakula regény legtöbbet azonban a mélyen gyökerező román paraszti néphitből merített. Az ottani uralkodó vallás, (az ortodox görögkeleti kereszténység) tanítása szerint, aki a kiközösítés átkától sújtva hal meg, az visszajáró halott, “moroi" lesz mindaddig, amíg az egyház föl nem oldozza az átok alól.

A helyi babonák ismerik emellett a “strigoi" nevű démoni madarakat, amelyek csak éjjel röpülnek, emberi húsra és vérre éhesen. A néphit úgy tartotta, hogy a pestist is vámpírok okozzák.

A román legendák szerint bizonyos embereknek (például a törvénytelen vagy meg nem keresztelt gyermekeknek, vagy a hetedik fiúk hetedik fiainak) végzete, hogy vámpírrá legyenek. A vámpírnak hatalmában áll, hogy állattá (legtöbbször denevérré vagy farkassá) változzék.

Némelyik faluban a vámpírság gyanújába keveredik az, aki visszautasítja, hogy fokhagymát egyen. Tulajdonképpen a vérivók éjszakai támadását a ház lakói úgy kerülhetik el a legbiztosabban, ha fokhagymával bedörzsölnek minden ajtót és ablakot.

Stoker a londoni British Museumban folytatott intenzív kutatásai és a magyar tudós, Vámbéry Árminnal folytatott beszélgetései révén ismerte meg e hiedelmeket. De hatással volt rá a Hasfelmetsző Jack-féle megoldatlan gyilkosságsorozat is, valamint barátsága az irodalmár és felfedező Richard Burtonnel, aki többek között tizenegy hindu vámpírtörténetet lefordított.

Rejtett érzékiség

Sok kritikus állítja, hogy Viktória királynő elfojtott szexualitású korában az erotikus tartalmak gyakran álcázott formában jelentek meg. Stoker regénye öntudatlanul is rejtett szexuális jelentést hordoz a vámpírok titokzatos és hátborzongató éjszakai támadásában véres erőszak és az érzéki tapasztalat iránti szenvedélyes sóvárgás elegyedik. Harkernek például nyilvánvalóan tetszik, hogy Drakula három ifjú követője álmában meglepi: “Mind a háromnak ragyogóan fehér fogai voltak, melyek úgy villantak elő érzéki ajkaik mögül, mint rubinok közül a gyöngy. Volt bennük valami nyugtalanító, valami vonzó, de ugyanakkor halálosan fenyegető. A szívem mélyén égető, bűnös vágy ébredt, hogy bárcsak azok a vérpiros ajkak megcsókolnának..."

Ezt az érzéki varázst és az éjjel kóborló vérszívó "halhatatlanokról" szóló ősi babona kétségtelenül hátborzongató hatását Stoker regényében még egy fantasztikus elem erősíti: egy román nemzeti hős hihetetlen, de igaz története. Valóban, Drakula maga dicsekszik Harkernak a törökök ellen vitézül harcoló hazafias ősével, azzal a zsarnokkal, akit Karóbahúzó Vlad néven ismer a történelem.

Egy kegyetlen hazafi

Az eredeti Drakula a XV. században az Erdéllyel szomszédos hegyvidéki terület, a Havasalföld fejedelme volt. Festményeken és fametszeteken megörökített arcképeinek tanúsága szerint vastag bajszú, horgas orrú és nagy, meredt szemű férfi volt, a keresztségben a Vlad nevet kapta, de Drakulának is nevezték, mert családjának címerében “dracul", vagyis sárkány ágaskodott. E szónak történetesen “ördög" jelentése is van.

Fiatal korában túszként a törökök fogságába került, ahol ellesett egy gyötrelmes kivégzési módot, a karóba húzást. E barbár büntetés során az áldozat testén kihegyezett fakarót vagy vas lándzsát szúrnak keresztül, majd felállítva a földbe ássák, hogy lassú kínok között szenvedjen ki rajta.

1448-ban Vlad valószínűleg 18 éves volt csupán, amikor a törökök a havasalföldi trónra ültették, de ő két hónap múlva egy keresztény kolostor falai közé menekült. Miután a törökök bevették Konstantinápolyt, az ortodox kereszténység fővárosát, Vlad 1456-ban visszatért öröklött trónjára, és ettől kezdve négy évig példátlanul leleményes kegyetlenséggel uralkodott. Egy alkalommal minden ok nélkül feldűlt egy vele baráti viszonyban álló várost, ennek 10 ezer polgárát megkínoztatta, sokat karóba is húzatott. Ekkor tett szert új ragadványnevére: Tepes, vagyis "karóbahúzó". Leghírhedtebb tömegmészárlását 1640 Szent Bertalan napján követte el, ekkor az egyik erdélyi városban 30 ezer embert húzatott karóba.

Vajon Drakula közönséges szadista volt, vagy kegyetlen pusztításai mögött politikai indítékot kell keresnünk ?

A válasz valószínűleg: is-is. Amikor a török udvar követei nem vették le jelenlétében a turbánjukat, megparancsolta, hogy szögezzék a koponyájukhoz, ez nyilvánvalóan a függetlenség arcátlanul merész kinyilvánítása volt. Bármily barbár volt, hírnevet szerzett a keresztény Európában, számos Duna menti várat foglalt vissza a törököktől, és seregével csaknem a Fekete-tengerig hatolt.

Az érem másik oldala, hogy miután visszafordult csapataival, a saját népe akarta hamisított levelekkel gyanúba keverni, hogy összejátszik a törökökkel. Drakulát Corvin Mátyás magyar király, se szó, se beszéd, tizenkét évre lecsukatta. Lehet, hogy maguk a havasalföldiek undorodtak meg saját uralkodójuk büntető módszereinek bámulatos változatosságától, amelybe az elevenen megfőzéstől és megnyúzástól az égetésig és a csonkításig minden belefért.

Börtönévei alatt Drakula, aki fondorlatosan elbűvölő személyiség lehetett, összebarátkozott őreivel, akik segítőkészen ellátták egerekkel és más kis állatokkal, hogy a cellájában karóba húzhassa őket csak úgy, a maga örömére. 1474-ben kiszabadult. Két évvel később (immár harmadszor) bejelentette igényét a havasalföldi trónra, de két hónappal ezután, 45 éves korában, mikor ismét részt vett egy törökök elleni csatában, megölték. Fejét levágták, és mézben konzerválva trófeaként küldték a szultánnak, testét jeltelen sírba temették.

A továbbélő vámpír

Miért hozta kapcsolatba Stoker Vlad Tepest, a Drakulát a vámpírizmussal ? A romániai parasztgyerekek nemzedékeit riogatták a “Jó legyél, vagy elvisz a Drakula" fenyegetéssel.

Másrészt viszont az a hit is tovább él az egyszerű népben, hogy Drakula, a hős vezér valamilyen módon visszatér, ha országa súlyos veszélybe kerül. Lehet, hogy a karóba húzó fejedelem évszázados legendája elbűvölte a szerzőt, aki regényében fel akarta használni az izgalmas néphagyomány motívumait, és be akarta mutatni Románia kísértetiesen szép, kietlen tájait.

Mindenesetre Stoker kitalált Drakula grófja szembeszegül az elmúlással. A nevét viselő filmek, játékok, sőt élelmiszerek továbbra is jól fogynak a piacon.

Lugosi Béla magyar színész (a filmvásznon minden idők leghíresebb Drakulája) vagyont keresett szerepével, de a morfium csaknem az egészet felemésztette. Amikor 1956-ban, hetvenhárom évesen meghalt, kívánságára abban a vörös szaténszegélyes fekete köpenyben temették el, amelyet a vámpír szerepében viselt.

Az 1980-as évek közepe táján közzétett, a porphyria nevű nagyon ritka betegségről szóló orvosi tanulmányok felkavarták a vámpírtörténetek esetleges valóságalapja iránti érdeklődést, a sajtó újból sokat cikkezett az ún. “Drakula-kórról".

Valójában a porphyriának csak a CEP néven ismert válfaja vezet vámpírszerű külső jegyek: hegyes fogak, erős szőrzet, a fénnyel szembeni túlérzékenység és vérszegénység kialakulásához. Mindössze hatvan ilyen esetet jegyeztek fel.

Mindenesetre a porphyria orvosi kutatásáról közölt izgatott sajtóbeszámolók még egyszer bebizonyították, hogy a kitalált Drakula-figura ma is éppoly mélyen megigézi a közvéleményt, mint a fiatal Harkert, aki a regényben döbbenten teszi fel a kérdést: “Miféle ember ez, vagy miféle teremtmény, emberbőrbe bújva ?"

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Hidden Tor sites Store Credit cards Buy iPad Air 2

(Kevintones, 2020.08.07 05:01)

Tor has everything: cloned cards, fake money, banned porn, hackers... The network is protected from hacking.
TOR BROWSER - [url=https://www.torproject.org]https://www.torproject.org/[/url]
LINKS TOR - [url=https://pastebin.com/TB4ifihx]Urls Tor sites hidden[/url]
Buy iPad mini 4
Onion web addresses of sites in the tor browser

basics

(BrianRurce, 2020.08.06 04:16)

find out here now <a href="http://bobrbibl.ru/buy-medicament-online-fexofenadine-erectile-dysfunction/">site</a> killer deal

navigate to this website

(BrianRurce, 2020.08.04 16:57)

inquiry <a href="http://automoto-consulting.ru">this website</a> see page

Home Page

(BrianRurce, 2020.08.04 02:03)

article <a href="http://rodonit-v-sochi.ru/nature-039-s-way-alive-max3-daily-adult-multivitamin-food-based-blends-1-060mgper-serving-amp-antioxidants-180-tablets/">this guy</a> at Yahoo

his comment is here

(BrianRurce, 2020.08.03 22:58)

why not look here <a href="http://chinese-crested.ru/amazon-elements-women-s-40-one-daily-multivitamin-66-whole-food-cultured-vegan-65-tablets-2-month-supply-packaging-may-vary/">find out</a> Source

resource

(BrianRurce, 2020.08.03 10:19)

Clicking Here <a href="http://enron-energo.ru/5-suggestions-to-take-best-mattress-in-june/">consultant</a> click for more

заболевшие коронавирусом +в мире

(ClaudeMus, 2020.08.01 04:48)

Последние новости, интерактивная карта онлайн, подробная статистика по странам в таблице.
https://covid-monitor.com


<a href="https://covid-monitor.com">интерактивная карта распространения коронавируса</a>

ekvdrsejhptq

(gaqzwash, 2020.07.31 19:07)

ms cialis <a href=http://cialisusy.com/>prices of cialis</a> achat cialis pas cher

новости экономики Москвы

(MichaelTiz, 2020.07.31 15:32)

Приветствую! Класный у вас сайт!
Нашёл инфу в сети:
http://energynews.su/3813-mirovye-ceny-na-neft-snizilis-na-novostyah-po-iranu.html [b] Мировые цены на нефть снизились на новостях по Ирану [/b]
http://energynews.su/39408-nemeckaya-kompaniya-mozhet-pokinut-sp-2-v-sluchae-vvedeniya-amerikanskih-sankciy.html
новости министерства угля и энергетики http://energynews.su/energetika/
Ещё много интересного нашел тут: [b] технологии информационной безопасности [/b] [url=http://energynews.su/]http://energynews.su/[/url]

bscadixdjbny

(xgrvfwrg, 2020.07.31 13:34)

buy viagra online http://viagrastoreon.com/ buy viagra new york

order viagra pills <a href=http://viagrastoreon.com/#>viagra sildenafil</a>

Удивительная фотосессия

(GeorgeRom, 2020.07.31 12:50)

Привет всем участникам!
Нашел удивительную подборку на этом сайте: http://watafak.ru :
[url=http://watafak.ru/poznavatelnoe/]познавательные темы[/url] наука
[url=http://watafak.ru/interesnoe/]интересные темы в интернете[/url] что интересного делать в интернете
http://watafak.ru/prikoli_umor/9964-podborka-prikolnyh-foto-114-foto.html [b] Подборка прикольных фото (114 фото) [/b]
[url="http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/7182-rogataya-i-mohnataya-volga.html"] Рогатая и мохнатая "Волга" [/url] [b] Рогатая и мохнатая [/b]
http://watafak.ru/prikoli_umor/14740-kak-nazyvali-detey-avstriek-rozhdennyh-ot-sovetskih-soldat-6-foto.html

address

(BrianRurce, 2020.07.30 12:59)

More Info <a href="http://lavkaperemen.ru/tuft-amp-needle-initial-mattress-full/">visit these guys</a> Homepage

balcpsjvepnn

(owfnkrai, 2020.07.30 08:09)

cialis no prescription [url=https://gencialisget.com/]cialis online no prescription[/url] cialis vs viagra

cool training

(BrianRurce, 2020.07.29 23:35)

my explanation <a href="http://ogogo5.ru/">visit here</a> visite site

Лучшее место где можете купить недорого товар

(MichaelJek, 2020.07.29 22:33)

Намерение позволяет анонимно и безопасно покупать\продавать
запрещенные товары по всей РФ и СНГ. Широкий функционал
делает проект качественным инструментом чтобы работы, а
внимательная и справедливая власть выступает регулятором
взаимоотношений продавец-покупатель, делая покупки удобными
для клиентов.
[url=https://hydraobhod.com/] зеркала гидры онион тор
[/url]
[url=https://hydraobhod.com/] когда заработает сайт гидр
[/url]

zwaxaspbzhrt

(mdboikhx, 2020.07.28 15:46)

generic viagra without a doctor prescription http://pharmexpresstore.com/ - where to buy viagra online safely
online generic viagra
sildenafil generic vs viagra [url=http://pharmexpresstore.com/]order viagra tablets[/url] viagra online

periodic edibles - cbd sea salt caramel

(BrianRurce, 2020.07.27 22:57)

can dogs take cbd gummies for pain <a href="https://cbdediblescandy.com/cbd-blog/how-buy-cbd-oil.html">highland pharms cbd gummies for kids</a> cbd gummies in massavhusetts

visit this website

(BrianRurce, 2020.07.27 08:18)

learn this here now <a href="http://auto-bann.ru/what-to-know-before-using-an-online-pharmacy-cbd-oil-charlotte-s-web-adhd/">clicking here</a> see it here

Are you 18? Come in and don't be shy!

(AllenFet, 2020.07.26 16:26)

Hurry up to look into loveawake.ru you will find a lot of interesting things

Access to Empire Market.

(JamesNup, 2020.07.26 13:38)

Lively access to Empire Market. Devise
verified Empire Market URL and additional Empire Market
onion mirrors. In specimen predominant Empire Store URL is not
working, try using any of Empire Market substitute onion
mirrors listed on this page. If Empire Supermarket is down and
you cannot login have a stab again later.

<a href="https://empiremarket-url.com"> Darknet Market Link</a>


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Január / 2021 >>

Statisztika

Online: 3
Összes: 108505
Hónap: 5300
Nap: 190