Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Drakula

 

A halálsápadt Drakula kísérteties alakja, (vértől csöpögő, tűhegyes fogaival) a horror-irodalom jelképes figurája.

Akiről mintázták nem kevésbé vérszomjas alak, akire hazájában nemzeti hősként emlékeznek.

"Iszonyat és rettegés fogott el, amikor láttam, hogy a férfi lassan kimászik az ablakon, és arccal lefelé araszol le a kastély falán a félelmetes szakadék felé. Szétterült köpönyege mintha hatalmas szárny lett volna."

Jonathan Harker, az ifjú angol ügyvédbojtár pillantotta meg így a holdvilágnál nemes vendéglátóját egy vad, sziklás tájon, valahol az erdélyi Kárpátokban, a mai Románia területén.

Drakula gróf, (ez a sápadt, magas, mindig feketében járó alak), már előzőleg is meglehetősen különösen viselkedett.

Amikor az ősi családi kastély alatti 300 méteres szakadékból éjszaka farkasüvöltés hallatszott, a gróf szeme kigyúlt és felkiáltott: - Hallgassa csak, dalolnak az éjszaka gyermekei !

Amikor Harker elvágja magát borotválkozás közben, az idősebb férfi “szemében démoni őrület lángjával" a torka után kap, de amint megérinti a döbbent vendége nyakában láncon függő keresztet, visszahúzza a kezét.

Harker közvetlenül eme epizód előtt vette észre, hogy bár Drakula a szobában áll, nem látható a borotválkozó tükörben.

A grófhoz utaztában az utolsó állomáson a fiatal angolt körülvették a parasztok, “ördög", pokol" dörmögték, és sűrűn hányták magukra a keresztet. Egyszer csak bezárva találja magát a hatalmas romos várkastélyba, melynek magas fekete ablakain egyetlen fénysugár sem hatol keresztül, és a bástyák csorba oromzata baljós fekete fogsorként meredezik a holdsütötte égbolt háttere előtt". Vendéglátója, aki szemmel láthatóan egyedül lakja a komor erődítményt, csak éjszaka mutatkozik. A rémült Harker kétségek közt vergődik, mert nem tudja, látja-e még valaha szülőhazáját.

Bram Stoker sikersztorija

Harker persze minden idők egyik legnépszerűbb rémregényének, a Drakulának a főhőse. A könyv 1897-es londoni megjelenésekor azonnal kirobbanó sikert aratott, és azóta is a bestseller-listák élén van. Számos film, színpadi mű és képregény, sőt egy balett is feldolgozta, és a gyűlöletes vérszívó vámpír-gróf történetét emberek milliói ismerték meg világszerte.

A regénybeli Drakula Angliába utazik hogy a vámpírok kultuszát terjessze de végül kudarcot vall, mert Harker megszökik a várból, és összefog dr. Abraham van Helsinggel, a vámpirológia holland szakértőjével. Egyedül Helsing tudja, hogy a szörny irtózik a napvilágtól, a fokhagymától és a kereszt jelétől. Azt is megtanulta, hogy a "haláltalanokat", ahogy a vámpírokat nevezik, csak a szívükön átszúrt karóval lehet elpusztítani.

Évezredes legenda

Stoker vámpírhistóriája a félelmetes lényekben való hit gazdag és kiterjedt hagyományára épül, amelynek gyökerei egészen az ókori egyiptomi és görög irodalomig nyúlnak vissza. Minthogy sok haldokló vérveszteség miatt gyöngül el, az egyszerű emberek bizonyára azt hitték, hogy a vérivás helyreállítja az erőt, sőt, az élők vére életre keltheti a holtakat.

A Drakula regény legtöbbet azonban a mélyen gyökerező román paraszti néphitből merített. Az ottani uralkodó vallás, (az ortodox görögkeleti kereszténység) tanítása szerint, aki a kiközösítés átkától sújtva hal meg, az visszajáró halott, “moroi" lesz mindaddig, amíg az egyház föl nem oldozza az átok alól.

A helyi babonák ismerik emellett a “strigoi" nevű démoni madarakat, amelyek csak éjjel röpülnek, emberi húsra és vérre éhesen. A néphit úgy tartotta, hogy a pestist is vámpírok okozzák.

A román legendák szerint bizonyos embereknek (például a törvénytelen vagy meg nem keresztelt gyermekeknek, vagy a hetedik fiúk hetedik fiainak) végzete, hogy vámpírrá legyenek. A vámpírnak hatalmában áll, hogy állattá (legtöbbször denevérré vagy farkassá) változzék.

Némelyik faluban a vámpírság gyanújába keveredik az, aki visszautasítja, hogy fokhagymát egyen. Tulajdonképpen a vérivók éjszakai támadását a ház lakói úgy kerülhetik el a legbiztosabban, ha fokhagymával bedörzsölnek minden ajtót és ablakot.

Stoker a londoni British Museumban folytatott intenzív kutatásai és a magyar tudós, Vámbéry Árminnal folytatott beszélgetései révén ismerte meg e hiedelmeket. De hatással volt rá a Hasfelmetsző Jack-féle megoldatlan gyilkosságsorozat is, valamint barátsága az irodalmár és felfedező Richard Burtonnel, aki többek között tizenegy hindu vámpírtörténetet lefordított.

Rejtett érzékiség

Sok kritikus állítja, hogy Viktória királynő elfojtott szexualitású korában az erotikus tartalmak gyakran álcázott formában jelentek meg. Stoker regénye öntudatlanul is rejtett szexuális jelentést hordoz a vámpírok titokzatos és hátborzongató éjszakai támadásában véres erőszak és az érzéki tapasztalat iránti szenvedélyes sóvárgás elegyedik. Harkernek például nyilvánvalóan tetszik, hogy Drakula három ifjú követője álmában meglepi: “Mind a háromnak ragyogóan fehér fogai voltak, melyek úgy villantak elő érzéki ajkaik mögül, mint rubinok közül a gyöngy. Volt bennük valami nyugtalanító, valami vonzó, de ugyanakkor halálosan fenyegető. A szívem mélyén égető, bűnös vágy ébredt, hogy bárcsak azok a vérpiros ajkak megcsókolnának..."

Ezt az érzéki varázst és az éjjel kóborló vérszívó "halhatatlanokról" szóló ősi babona kétségtelenül hátborzongató hatását Stoker regényében még egy fantasztikus elem erősíti: egy román nemzeti hős hihetetlen, de igaz története. Valóban, Drakula maga dicsekszik Harkernak a törökök ellen vitézül harcoló hazafias ősével, azzal a zsarnokkal, akit Karóbahúzó Vlad néven ismer a történelem.

Egy kegyetlen hazafi

Az eredeti Drakula a XV. században az Erdéllyel szomszédos hegyvidéki terület, a Havasalföld fejedelme volt. Festményeken és fametszeteken megörökített arcképeinek tanúsága szerint vastag bajszú, horgas orrú és nagy, meredt szemű férfi volt, a keresztségben a Vlad nevet kapta, de Drakulának is nevezték, mert családjának címerében “dracul", vagyis sárkány ágaskodott. E szónak történetesen “ördög" jelentése is van.

Fiatal korában túszként a törökök fogságába került, ahol ellesett egy gyötrelmes kivégzési módot, a karóba húzást. E barbár büntetés során az áldozat testén kihegyezett fakarót vagy vas lándzsát szúrnak keresztül, majd felállítva a földbe ássák, hogy lassú kínok között szenvedjen ki rajta.

1448-ban Vlad valószínűleg 18 éves volt csupán, amikor a törökök a havasalföldi trónra ültették, de ő két hónap múlva egy keresztény kolostor falai közé menekült. Miután a törökök bevették Konstantinápolyt, az ortodox kereszténység fővárosát, Vlad 1456-ban visszatért öröklött trónjára, és ettől kezdve négy évig példátlanul leleményes kegyetlenséggel uralkodott. Egy alkalommal minden ok nélkül feldűlt egy vele baráti viszonyban álló várost, ennek 10 ezer polgárát megkínoztatta, sokat karóba is húzatott. Ekkor tett szert új ragadványnevére: Tepes, vagyis "karóbahúzó". Leghírhedtebb tömegmészárlását 1640 Szent Bertalan napján követte el, ekkor az egyik erdélyi városban 30 ezer embert húzatott karóba.

Vajon Drakula közönséges szadista volt, vagy kegyetlen pusztításai mögött politikai indítékot kell keresnünk ?

A válasz valószínűleg: is-is. Amikor a török udvar követei nem vették le jelenlétében a turbánjukat, megparancsolta, hogy szögezzék a koponyájukhoz, ez nyilvánvalóan a függetlenség arcátlanul merész kinyilvánítása volt. Bármily barbár volt, hírnevet szerzett a keresztény Európában, számos Duna menti várat foglalt vissza a törököktől, és seregével csaknem a Fekete-tengerig hatolt.

Az érem másik oldala, hogy miután visszafordult csapataival, a saját népe akarta hamisított levelekkel gyanúba keverni, hogy összejátszik a törökökkel. Drakulát Corvin Mátyás magyar király, se szó, se beszéd, tizenkét évre lecsukatta. Lehet, hogy maguk a havasalföldiek undorodtak meg saját uralkodójuk büntető módszereinek bámulatos változatosságától, amelybe az elevenen megfőzéstől és megnyúzástól az égetésig és a csonkításig minden belefért.

Börtönévei alatt Drakula, aki fondorlatosan elbűvölő személyiség lehetett, összebarátkozott őreivel, akik segítőkészen ellátták egerekkel és más kis állatokkal, hogy a cellájában karóba húzhassa őket csak úgy, a maga örömére. 1474-ben kiszabadult. Két évvel később (immár harmadszor) bejelentette igényét a havasalföldi trónra, de két hónappal ezután, 45 éves korában, mikor ismét részt vett egy törökök elleni csatában, megölték. Fejét levágták, és mézben konzerválva trófeaként küldték a szultánnak, testét jeltelen sírba temették.

A továbbélő vámpír

Miért hozta kapcsolatba Stoker Vlad Tepest, a Drakulát a vámpírizmussal ? A romániai parasztgyerekek nemzedékeit riogatták a “Jó legyél, vagy elvisz a Drakula" fenyegetéssel.

Másrészt viszont az a hit is tovább él az egyszerű népben, hogy Drakula, a hős vezér valamilyen módon visszatér, ha országa súlyos veszélybe kerül. Lehet, hogy a karóba húzó fejedelem évszázados legendája elbűvölte a szerzőt, aki regényében fel akarta használni az izgalmas néphagyomány motívumait, és be akarta mutatni Románia kísértetiesen szép, kietlen tájait.

Mindenesetre Stoker kitalált Drakula grófja szembeszegül az elmúlással. A nevét viselő filmek, játékok, sőt élelmiszerek továbbra is jól fogynak a piacon.

Lugosi Béla magyar színész (a filmvásznon minden idők leghíresebb Drakulája) vagyont keresett szerepével, de a morfium csaknem az egészet felemésztette. Amikor 1956-ban, hetvenhárom évesen meghalt, kívánságára abban a vörös szaténszegélyes fekete köpenyben temették el, amelyet a vámpír szerepében viselt.

Az 1980-as évek közepe táján közzétett, a porphyria nevű nagyon ritka betegségről szóló orvosi tanulmányok felkavarták a vámpírtörténetek esetleges valóságalapja iránti érdeklődést, a sajtó újból sokat cikkezett az ún. “Drakula-kórról".

Valójában a porphyriának csak a CEP néven ismert válfaja vezet vámpírszerű külső jegyek: hegyes fogak, erős szőrzet, a fénnyel szembeni túlérzékenység és vérszegénység kialakulásához. Mindössze hatvan ilyen esetet jegyeztek fel.

Mindenesetre a porphyria orvosi kutatásáról közölt izgatott sajtóbeszámolók még egyszer bebizonyították, hogy a kitalált Drakula-figura ma is éppoly mélyen megigézi a közvéleményt, mint a fiatal Harkert, aki a regényben döbbenten teszi fel a kérdést: “Miféle ember ez, vagy miféle teremtmény, emberbőrbe bújva ?"

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

buy herbal viagra online

(BrianRurce, 2020.06.18 00:09)

buy now viagra cialis spam <a href="https://judproducts.com/">buy line viagra</a> buy viagra in india

надгробья на могилу цена

(Zelenaaap, 2020.06.17 12:39)

Доброго времени суток дамы и господа[url=https://drive.google.com/file/d/1K0D8QNyDMF9jCbICrGUzRs2_Im60jpiS/view?usp=sharing]![/url]
Наша организация занимается свыше 10 лет изготовлением памятников из гранита в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:
Всегда рады помочь Вам!С уважением, PRIME GRANIT https://drive.google.com/file/d/1K0D8QNyDMF9jCbICrGUzRs2_Im60jpiS/view?usp=sharing

Best Slots Casinos Online

(Derekpaync, 2020.06.14 14:38)

If you're an [url=https://www.jackpotbetonline.com/][b]online casino[/b][/url] slots player, you'll want to take advantage of jackpotbetonline.com's reviews of the leading development companies such as Microgaming, RTG, and Playtech and major slot machines, including top classic, bonus, and jackpot slots

MichaelTer

(MichaelTer, 2020.06.10 19:38)

Задача организации, в особенности же постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей деятельности позволяет выполнять важные задания по разработке направлений прогрессивного развития. Разнообразный и богатый опыт реализация намеченных плановых заданий способствует подготовки и реализации дальнейших направлений развития. Значимость этих проблем настолько очевидна, что сложившаяся структура организации играет важную роль в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Подробнее на сайте [url]https://qwerty98765.ru[/url]

cara login slot scr888 ios – 918indo.com

(HarleyBus, 2020.06.07 06:00)

cara login slot scr888 ios – 918indo.com [url=http://www.918indo.com/tag/cara-login-slot-scr888-ios/]More info>>>[/url]

Hi! Only from 18+!

(Sandrapip, 2020.06.06 18:45)

I'm not just inviting you! But it will be interesting for sure loveawake.ru

донецк адвокат

(Philipdouct, 2020.06.05 12:07)

адвокат по хозяйственным делам днепр
[url=https://g.page/advodbr?share ]подготовка и направление адвокатских запросов в учреждения и организации[/url]

Самые точные прогнозы чтобы выиграть денег

(Craigtam, 2020.06.04 21:42)

Здравствуйте,
мы собрали для вас самые точные и честные прогнозы, для того чтобы
вы смогли выиграть и играть с большим плюсом. самые свежие статьи из
мира спорта https://bonus-betting.ru/ для того чтобы понимать на чтобы ставить и с каким коофицентом
для вас мы собрали самых известных профессионалов из мира ставок и
букмекерских контор! Играй и собирай сливки! Наши ссылки ниже.


[url=https://bonus-betting.ru/bukmekery/ggbet/promokod-ggbet/] GGbet промокод [/url]

Best bedroom sets

(furnitopiapaigh, 2020.06.02 17:47)

[b]Top 10 furniture --> [url=https://www.furnitopia.com]patio dining sets[/url][/b]
Our online store international company provides discount, write in an online chat.At the present time you are in best Our оnline store specialized firms in Bel air products for garden and home use and office modern lighting stores los angeles. Firm sells over 5000 products for a country house and houses or cafe-bar and piece of furniture.Natural tree, the that are used for the purpose products, has at its disposal reliability and wear resistance, delightful external data. All pieces of furniture processed particular compounds, because of which their surface does not absorb water, resistant to extremes temperature and influence of the sun. Wicker furniture excellent retains its functions even in cafe in open spaces. We catalog for you offered photographs furniture for dining room, hall, bedroom, children's room, as well as intended for storage of things - cabinets, chests of drawers and many others. We are waiting client visit our large online store, company in Miracle milethat appreciates all of its shopper. On portal our store you waiting colossal choice at cost. Our catalog contains price lists, Label data about types details potential kinds complete modules.Each item furniture produced directly from factory manufacturer. Decrease prices on Label achieved based on the absence of trade floor space, for rent which necessary pay and smallest staff workers. Minimum costs enable to establish affordable prices for every buyer for all groups goods. Want update your interior? Read carefully the news products home from modern collection, in her represented as products with colorful floral patterns and colors and products with chic texture finish metallic. Furniture Items for the garden is rightfully considered necessary attribute each modern housing. In the presented store online you can buy reliable furniture for garden and home in SANTA MONICAto you all furniture at desired time day.Prices, that provides online shop furniture items BEL AIR AND HOLMBY HILLS very visitor.As a rule small fee may cause certain questions regarding good quality products affordable modern contemporary furniture. The catalog which filled diverse items furniture composes only first-class factory products.

big white tits amateur mature

(aninscrync, 2020.06.02 16:46)

<a href=https://www.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5ecd0ea400190>[b] Cum Mouth Compilation[/b]</a> [b]SEE MY NEW VIDEO[/b] [url=https://www.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5ecd0ea400190][b]Amateur Cum Mouth Compilation[/b][/url]


[url=https://www.pornhub.com/model/marthabullles][b]Amateur Profile Verification[/b][/url][url=https://www.pornhub.com/model/marthabullles]gay mature amateur restroom group
[/url]
[url=https://www.pornhub.com/model/marthabullles]skinny spread nude mature amateur
[/url]
<a href=https://www.pornhub.com/model/marthabullles>vintage amateur mature bbc gangbang
</a>
[url=https://sweetmarthabullles.blogspot.com/2019/10/amateur-girlfriend-home-blowjob-with.html]british amateur mature women nude
[/url]
[url=https://sweetmarthabullles.blogspot.com/2020/05/oral-creampie-compilation-only-amateur.html]busty mature amateurs bald pussy
[/url]
[url=https://sweetmarthabullles.blogspot.com/2019/10/real-amateur-video-hot-blonde-teen.html]mature amateur ladies posing nude
[/url]
[url=https://sweetmarthabullles.blogspot.com/]amateur mature displayed car tumblr
[/url]
<a href=https://sweetmarthabullles.blogspot.com/]amateur mature wife slut asshole
</a>
.
.
.
.

Similar searches lesbain fingering massage amateur female masturbation solo moaning sexy body paint masturbating moaning fingering orgasm masturbation moaning moaning bates with a hairbrush south africa webcam fingering fingering mornings fingering moaning orgasm moaning fingering girl moaning webcam moaning solo fingering ebony lacey la la big ...
Similar searches black woman masturbating cougar orgasm masturbation masterbating ebony masturbation solo teen fingering squirt young black pussy masturbate ebony solo loud masturbation ebony moaning masturbation pretty young black girl masturbation ebony fingering orgasm home alone ebony masturbation cewek masturbasi ebony clit rubbing orgasm ...
Teen Asshole Fingering - - Am besten bewertet Handy Pornofilme und Kostenlose pornos tube Sexfilme @ Nur XXX .mobi - Skinny Teen Slut Finger Arschfotze und

For best Man

(MeSar, 2020.06.02 10:48)

Exhausted? No desire? cialis crack pipeprostat tedavisi cialis
<a href="https://cialisnw.com/">cialisnw.com</a>

Dnwcddmmd

(MarilynMarty, 2020.06.02 03:48)

Deqrqhusd
[url=https://siteseoweb.ru/saitpodkluch/]создание сайтов[/url]
[url=https://krovlyaguru.ru/vodostoki-pvh-plastikovye/]водосток пвх купить в москве[/url]
[url=https://krovlyaguru.ru/vodostoki-metallicheskie/]водосток из металла[/url]
[url=https://krovlyaguru.ru/parapety/]парапет из оцинкованной стали[/url]

dmqyvmid

(fmtxtpis, 2020.06.01 10:09)

https://paranormalhub.org/groups/mummy-legs-beat-daddys-long-legs-hack-tool-free-remove-ads
https://wallstreetfintechclub.com/groups/candy-blast-valley-hack-and-cheat-generator-free-50-gems
https://atravelingmason.com/groups/jigsaw-puzzle-game-puzzletime-hack-tool-free-premium-all-puzzles-and-no-advertisements
https://kallisprep.com/groups/battle-map-2-hack-tool-free-fantasy-undead-pack
http://sclass.tv/wordpress/groups/dungeon-boss-hack-tool-free-hero-bundle
http://phoenixerotica.com.ng/groups/bocce-3d-hack-tool-free-120-cash
https://cannabisia.co/groups/zombies-2d-run-gun-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads-zombie-2d-0-99
https://womensnet.org.za/groups/talking-teddy-bear-hack-and-cheat-generator-free-premium-playing-teddy-bear
https://diverseuplink.com/groups/fisherman-go-hack-and-cheat-generator-free-polar-bear-suit
http://ryde.jacobbeasley.com/groups/cookie-clickers-hack-and-cheat-generator-free-3-time-warps

vflocuer

(zlfksclv, 2020.06.01 08:51)

http://theseptemberqueen.com/groups/duello-dellimpiccato-hack-and-cheat-generator-free-rimuovere-annunci
https://crystalgalaxycollege.com/groups/valor-hd-hack-and-cheat-generator-free-standard-pack
https://charlotteareachristmasperformers.com/groups/yellow-bird-pop-bubble-shooter-cross-finger-adventure-hack-and-cheat-generator-free-100-coins
https://charlotteareachristmasperformers.com/groups/poker-paris-danh-bai-online-hack-tool-free-tier-2-chips-pack
http://phoenixerotica.com.ng/groups/logos-quiz-extensive-hack-and-cheat-generator-free-1000-hints
https://cosplayok.com/groups/monster-puzzle-spookiz-link-hack-and-cheat-generator-free-39000-coins
http://youftme.com/groups/solitaire-wonders-klondike-go-hack-and-cheat-generator-free-50-diamonds
http://mygunbroker.net/groups/terra-3d-worlds-editor-hack-and-cheat-generator-free-premium
https://www.thor-tech.com/groups/beer-pong-hd-drinking-game-official-rules-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
http://new.lgso.org.uk/groups/magic-fruit-heroes-2-free-best-farm-clicker-game-hack-tool-free-850-golds-pack

hjjpshxe

(mjjblsft, 2020.05.29 19:48)

https://www.robloxwap.com/groups/no-one-survived-hack-and-cheat-generator-free-remove-ad-or-restore/
https://diverseuplink.com/groups/%e3%80%90best%e3%80%91-tile-match-casual-free-block-game-hack-and-cheats
https://cosplayok.com/groups/high-school-salon-barbie-edition-2015-hack-tool-free-remove-ads
https://happyfolks.info/groups/treasure-train-hd-hack-and-cheat-generator-free-1000-golds
http://buzzlly.com/groups/gold-digger-the-best-clicker-hack-tool-free-12000-gemstone
http://www.theezentrepreneur.com/groups/skyriders-free-hack-tool-free-skyriders-complete
https://painmanagementreview.com/groups/square-runner-hack-tool-free-remove-ads
http://mygunbroker.net/groups/new-in-chess-yearbook-hack-and-cheat-generator-free-a-slightly-different-english
http://theseptemberqueen.com/groups/flying-ambulance-flight-pilot-simulator-3d-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
http://olassyaba.sch.ng/groups/chain-solitaire-hack-tool-free-full-version

Try out, upright a investigation

(VernonLot, 2020.05.29 11:41)

Academic works towards wa road safety strategy

Education, outreach and training are central to a road safety strategy to ensure the safety of all road users.

For more information see our Road Safety Strategy section on the University of Queensland website: http://uc.uq.edu.au/projects/roadsafety.htm

Ride-sharing and road tolls on Sydney-North-South roads
[url=https://www.shamsbim.com/]바카라[/url]
[url=https://www.cashmudra.com/]더킹카지노[/url]

Epsom train station back on agenda.

6pm: Some of the train passengers are getting off at the station as the event is taking place on the platform, so it's a quick walk back to London's Victoria Embankment station.

5:50pm: London Underground confirmed that they will be running an emergency services message at a frequency of 4am on all of their services from this evening, in order to help to keep things under control for passengers who have arrived late to their trains.

4:55pm: There were just reports that the emergency services have been activated to help with the situation.

4pm: The event is taking place outside the train station, so that means there's more people around to enjoy the atmosphere.

12:15pm: A line of police vans have appeared outside the station, and there's also an ambulance waiting to take passengers injured on the London Underground's trains to hospital, but no one has commented on whether any injuries are known to have occurred.

1pm: Crowds are starting to gather outside Victoria Station in London. They're being led by people who are wearing traditional dress and have a 'love of London' sticker attached to their jacket (they look very British indeed), although there are also reports of a few groups of locals from the area holding signs saying "The People's Train", which could refer to a slogan for the campaign to be introduced by London Mayor Boris Johnson and the City of London Corporation next week.

8am: On The Underground website London, there is some kind of banner advertising the event – 'Stop the Hate!'. The banner is about 'Boris Johnson Is Out to Kill London's Transport Workers and Kill a Whole Line Of People'.

In case you're unable to make it to London, this is how the #BorisJohnsonIsOutToKillLineAtLondonTrolordia event website advertises it:

So they're just holding up a banner, but at the same time, one of the people on Twitter has said that they're a group that looks like a gang (this is obviously just a rumor). I'd imagine this group is going to be looking for people to pick on them, as the fact that London Underground isn't carrying any signage at the end of this is the obvious sign that they're just a bunch of self-appointed thugs.

12:15pm: It looks like the event is going well so far, although it's difficult to tell how well the service will continue during the evening. I've reached out to London Underground for any updates, so let's hope the service gets going smoothly next time.

uyrnweor

(meqleron, 2020.05.28 12:53)

https://paranormalhub.org/groups/car-wash-garage-service-clean-hack-and-cheat-generator-free-premium-pack
http://mygunbroker.net/groups/when-the-panda-turns-hack-tool-free-%e5%ba%83%e5%91%8a%e9%99%a4%e5%8e%bb1
https://www.britainsdecays.com/groups/spades-play-online-offline-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://phoenixcareessex.co.uk/groups/add-them-up-hack-tool-free-remove-ads
http://ikon.komeri.re.kr/groups/secret-photo-jigsaw-puzzle-maker-hack-tool-free-no-ads-for-secret-jigsaw-puzzle
http://grhs88.glenrocknews.today/groups/snow-robot-mad-city-battle-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
http://olassyaba.sch.ng/groups/troll-face-quest-tv-shows-hack-tool-free-turn-off-ads
http://americanpreppersnetwork.net/groups/630-words-hack-and-cheat-generator-free-3000-coins
https://ffronline.tv/groups/idle-mafia-hack-tool-free-best-opportunity
https://crystalgalaxycollege.com/groups/math-game-multiplayer-hack-and-cheat-generator-free-show-solution

Dir Tor sites Store Cloned cards Buy Apple Watch S 4

(Kevintones, 2020.05.28 08:24)

Tor has everything: cloned cards, fake money, banned porn, hackers... The network is protected from hacking.
TOR BROWSER - [url=https://www.torproject.org]https://www.torproject.org/[/url]
LINKS TOR - [url=https://pastebin.com/TB4ifihx]Onion Urls and Links Tor[/url]
Buy Mac Pro
Urls Tor onion

gkvmhlrv

(repfrfgw, 2020.05.27 19:47)

https://theusaspirit.com/groups/big-rugby-quiz-2011-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
http://oganizepouchanjeayiti.com/groups/idle-guardians-idle-rpg-games-hack-and-cheat-generator-free-small-gem-pack
https://learncrypto.io/groups/kids-learning-english-grammar-hack-tool-free-remove-ads
http://olassyaba.sch.ng/groups/ludo-trouble-family-parchis-hack-tool-free-deactivate-all-ads
http://credenta.com/groups/girlfriends-guide-to-breakup-hack-and-cheat-generator-free-get-guide-book-3
http://www.vr-os.com/beta/groups/blocky-boxing-match-3d-endless-hunter-survival-craft-game-free-edition-hack-tool-free-200-gold
https://ife.co.za/groups/abc-learn-alphabet-trivia-game-hack-and-cheat-generator-free-remove-advertisement
https://africanmi.com/groups/celestwald-adventure-hack-tool-free-celestwald-full-game
http://ikon.komeri.re.kr/groups/durak-online-card-game-hack-tool-free-160-coins
https://www.britainsdecays.com/groups/frosby-funfair-penny-arcade-hack-and-cheat-generator-free-full-game

tuwrnfyz

(yjoogscy, 2020.05.27 17:53)

https://projfutr.org/community/groups/momon-mobile-monsters-hack-and-cheat-generator-free-water-evolution-pack
http://social.sissy-central.com/groups/sticky-shot-jelly-physics-hack-tool-free-remove-ads
http://www.theezentrepreneur.com/groups/fairies-and-elves-dress-up-hack-tool-free-fairies-and-elves-advertisement-free
https://blabshack.com/groups/zombie-hunter-attack-on-desert-town-final-defence-hack-and-cheat-generator-free-15000-coins
http://phoenixerotica.com.ng/groups/stocker%ec%8a%a4%ed%86%a1%ec%bb%a4-%eb%aa%a8%ec%9d%98%ec%a3%bc%ec%8b%9d-%ed%88%ac%ec%9e%90%ea%b2%8c%ec%9e%84-hack-tool-free-1000%eb%a7%8c-%ed%8f%ac%ec%9d%b8%ed%8a%b8
http://americanpreppersnetwork.net/groups/shooting-game-warzone-hack-tool-free-3000-xp
https://www.femaji.com/groups/tsuki-adventure-hack-tool-free-special-deal
http://grhs88.glenrocknews.today/groups/hidden-objects-hack-tool-free-hidden-objects-firstlevelhintspack
https://paranormalhub.org/groups/pandora-x-cute-style-arpg-hack-and-cheat-generator-free-50-gems
https://phoenixcareessex.co.uk/groups/talking-cat-games-hack-and-cheat-generator-free-500-coins


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Január / 2021 >>

Statisztika

Online: 2
Összes: 108502
Hónap: 5299
Nap: 193