Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Drakula

 

A halálsápadt Drakula kísérteties alakja, (vértől csöpögő, tűhegyes fogaival) a horror-irodalom jelképes figurája.

Akiről mintázták nem kevésbé vérszomjas alak, akire hazájában nemzeti hősként emlékeznek.

"Iszonyat és rettegés fogott el, amikor láttam, hogy a férfi lassan kimászik az ablakon, és arccal lefelé araszol le a kastély falán a félelmetes szakadék felé. Szétterült köpönyege mintha hatalmas szárny lett volna."

Jonathan Harker, az ifjú angol ügyvédbojtár pillantotta meg így a holdvilágnál nemes vendéglátóját egy vad, sziklás tájon, valahol az erdélyi Kárpátokban, a mai Románia területén.

Drakula gróf, (ez a sápadt, magas, mindig feketében járó alak), már előzőleg is meglehetősen különösen viselkedett.

Amikor az ősi családi kastély alatti 300 méteres szakadékból éjszaka farkasüvöltés hallatszott, a gróf szeme kigyúlt és felkiáltott: - Hallgassa csak, dalolnak az éjszaka gyermekei !

Amikor Harker elvágja magát borotválkozás közben, az idősebb férfi “szemében démoni őrület lángjával" a torka után kap, de amint megérinti a döbbent vendége nyakában láncon függő keresztet, visszahúzza a kezét.

Harker közvetlenül eme epizód előtt vette észre, hogy bár Drakula a szobában áll, nem látható a borotválkozó tükörben.

A grófhoz utaztában az utolsó állomáson a fiatal angolt körülvették a parasztok, “ördög", pokol" dörmögték, és sűrűn hányták magukra a keresztet. Egyszer csak bezárva találja magát a hatalmas romos várkastélyba, melynek magas fekete ablakain egyetlen fénysugár sem hatol keresztül, és a bástyák csorba oromzata baljós fekete fogsorként meredezik a holdsütötte égbolt háttere előtt". Vendéglátója, aki szemmel láthatóan egyedül lakja a komor erődítményt, csak éjszaka mutatkozik. A rémült Harker kétségek közt vergődik, mert nem tudja, látja-e még valaha szülőhazáját.

Bram Stoker sikersztorija

Harker persze minden idők egyik legnépszerűbb rémregényének, a Drakulának a főhőse. A könyv 1897-es londoni megjelenésekor azonnal kirobbanó sikert aratott, és azóta is a bestseller-listák élén van. Számos film, színpadi mű és képregény, sőt egy balett is feldolgozta, és a gyűlöletes vérszívó vámpír-gróf történetét emberek milliói ismerték meg világszerte.

A regénybeli Drakula Angliába utazik hogy a vámpírok kultuszát terjessze de végül kudarcot vall, mert Harker megszökik a várból, és összefog dr. Abraham van Helsinggel, a vámpirológia holland szakértőjével. Egyedül Helsing tudja, hogy a szörny irtózik a napvilágtól, a fokhagymától és a kereszt jelétől. Azt is megtanulta, hogy a "haláltalanokat", ahogy a vámpírokat nevezik, csak a szívükön átszúrt karóval lehet elpusztítani.

Évezredes legenda

Stoker vámpírhistóriája a félelmetes lényekben való hit gazdag és kiterjedt hagyományára épül, amelynek gyökerei egészen az ókori egyiptomi és görög irodalomig nyúlnak vissza. Minthogy sok haldokló vérveszteség miatt gyöngül el, az egyszerű emberek bizonyára azt hitték, hogy a vérivás helyreállítja az erőt, sőt, az élők vére életre keltheti a holtakat.

A Drakula regény legtöbbet azonban a mélyen gyökerező román paraszti néphitből merített. Az ottani uralkodó vallás, (az ortodox görögkeleti kereszténység) tanítása szerint, aki a kiközösítés átkától sújtva hal meg, az visszajáró halott, “moroi" lesz mindaddig, amíg az egyház föl nem oldozza az átok alól.

A helyi babonák ismerik emellett a “strigoi" nevű démoni madarakat, amelyek csak éjjel röpülnek, emberi húsra és vérre éhesen. A néphit úgy tartotta, hogy a pestist is vámpírok okozzák.

A román legendák szerint bizonyos embereknek (például a törvénytelen vagy meg nem keresztelt gyermekeknek, vagy a hetedik fiúk hetedik fiainak) végzete, hogy vámpírrá legyenek. A vámpírnak hatalmában áll, hogy állattá (legtöbbször denevérré vagy farkassá) változzék.

Némelyik faluban a vámpírság gyanújába keveredik az, aki visszautasítja, hogy fokhagymát egyen. Tulajdonképpen a vérivók éjszakai támadását a ház lakói úgy kerülhetik el a legbiztosabban, ha fokhagymával bedörzsölnek minden ajtót és ablakot.

Stoker a londoni British Museumban folytatott intenzív kutatásai és a magyar tudós, Vámbéry Árminnal folytatott beszélgetései révén ismerte meg e hiedelmeket. De hatással volt rá a Hasfelmetsző Jack-féle megoldatlan gyilkosságsorozat is, valamint barátsága az irodalmár és felfedező Richard Burtonnel, aki többek között tizenegy hindu vámpírtörténetet lefordított.

Rejtett érzékiség

Sok kritikus állítja, hogy Viktória királynő elfojtott szexualitású korában az erotikus tartalmak gyakran álcázott formában jelentek meg. Stoker regénye öntudatlanul is rejtett szexuális jelentést hordoz a vámpírok titokzatos és hátborzongató éjszakai támadásában véres erőszak és az érzéki tapasztalat iránti szenvedélyes sóvárgás elegyedik. Harkernek például nyilvánvalóan tetszik, hogy Drakula három ifjú követője álmában meglepi: “Mind a háromnak ragyogóan fehér fogai voltak, melyek úgy villantak elő érzéki ajkaik mögül, mint rubinok közül a gyöngy. Volt bennük valami nyugtalanító, valami vonzó, de ugyanakkor halálosan fenyegető. A szívem mélyén égető, bűnös vágy ébredt, hogy bárcsak azok a vérpiros ajkak megcsókolnának..."

Ezt az érzéki varázst és az éjjel kóborló vérszívó "halhatatlanokról" szóló ősi babona kétségtelenül hátborzongató hatását Stoker regényében még egy fantasztikus elem erősíti: egy román nemzeti hős hihetetlen, de igaz története. Valóban, Drakula maga dicsekszik Harkernak a törökök ellen vitézül harcoló hazafias ősével, azzal a zsarnokkal, akit Karóbahúzó Vlad néven ismer a történelem.

Egy kegyetlen hazafi

Az eredeti Drakula a XV. században az Erdéllyel szomszédos hegyvidéki terület, a Havasalföld fejedelme volt. Festményeken és fametszeteken megörökített arcképeinek tanúsága szerint vastag bajszú, horgas orrú és nagy, meredt szemű férfi volt, a keresztségben a Vlad nevet kapta, de Drakulának is nevezték, mert családjának címerében “dracul", vagyis sárkány ágaskodott. E szónak történetesen “ördög" jelentése is van.

Fiatal korában túszként a törökök fogságába került, ahol ellesett egy gyötrelmes kivégzési módot, a karóba húzást. E barbár büntetés során az áldozat testén kihegyezett fakarót vagy vas lándzsát szúrnak keresztül, majd felállítva a földbe ássák, hogy lassú kínok között szenvedjen ki rajta.

1448-ban Vlad valószínűleg 18 éves volt csupán, amikor a törökök a havasalföldi trónra ültették, de ő két hónap múlva egy keresztény kolostor falai közé menekült. Miután a törökök bevették Konstantinápolyt, az ortodox kereszténység fővárosát, Vlad 1456-ban visszatért öröklött trónjára, és ettől kezdve négy évig példátlanul leleményes kegyetlenséggel uralkodott. Egy alkalommal minden ok nélkül feldűlt egy vele baráti viszonyban álló várost, ennek 10 ezer polgárát megkínoztatta, sokat karóba is húzatott. Ekkor tett szert új ragadványnevére: Tepes, vagyis "karóbahúzó". Leghírhedtebb tömegmészárlását 1640 Szent Bertalan napján követte el, ekkor az egyik erdélyi városban 30 ezer embert húzatott karóba.

Vajon Drakula közönséges szadista volt, vagy kegyetlen pusztításai mögött politikai indítékot kell keresnünk ?

A válasz valószínűleg: is-is. Amikor a török udvar követei nem vették le jelenlétében a turbánjukat, megparancsolta, hogy szögezzék a koponyájukhoz, ez nyilvánvalóan a függetlenség arcátlanul merész kinyilvánítása volt. Bármily barbár volt, hírnevet szerzett a keresztény Európában, számos Duna menti várat foglalt vissza a törököktől, és seregével csaknem a Fekete-tengerig hatolt.

Az érem másik oldala, hogy miután visszafordult csapataival, a saját népe akarta hamisított levelekkel gyanúba keverni, hogy összejátszik a törökökkel. Drakulát Corvin Mátyás magyar király, se szó, se beszéd, tizenkét évre lecsukatta. Lehet, hogy maguk a havasalföldiek undorodtak meg saját uralkodójuk büntető módszereinek bámulatos változatosságától, amelybe az elevenen megfőzéstől és megnyúzástól az égetésig és a csonkításig minden belefért.

Börtönévei alatt Drakula, aki fondorlatosan elbűvölő személyiség lehetett, összebarátkozott őreivel, akik segítőkészen ellátták egerekkel és más kis állatokkal, hogy a cellájában karóba húzhassa őket csak úgy, a maga örömére. 1474-ben kiszabadult. Két évvel később (immár harmadszor) bejelentette igényét a havasalföldi trónra, de két hónappal ezután, 45 éves korában, mikor ismét részt vett egy törökök elleni csatában, megölték. Fejét levágták, és mézben konzerválva trófeaként küldték a szultánnak, testét jeltelen sírba temették.

A továbbélő vámpír

Miért hozta kapcsolatba Stoker Vlad Tepest, a Drakulát a vámpírizmussal ? A romániai parasztgyerekek nemzedékeit riogatták a “Jó legyél, vagy elvisz a Drakula" fenyegetéssel.

Másrészt viszont az a hit is tovább él az egyszerű népben, hogy Drakula, a hős vezér valamilyen módon visszatér, ha országa súlyos veszélybe kerül. Lehet, hogy a karóba húzó fejedelem évszázados legendája elbűvölte a szerzőt, aki regényében fel akarta használni az izgalmas néphagyomány motívumait, és be akarta mutatni Románia kísértetiesen szép, kietlen tájait.

Mindenesetre Stoker kitalált Drakula grófja szembeszegül az elmúlással. A nevét viselő filmek, játékok, sőt élelmiszerek továbbra is jól fogynak a piacon.

Lugosi Béla magyar színész (a filmvásznon minden idők leghíresebb Drakulája) vagyont keresett szerepével, de a morfium csaknem az egészet felemésztette. Amikor 1956-ban, hetvenhárom évesen meghalt, kívánságára abban a vörös szaténszegélyes fekete köpenyben temették el, amelyet a vámpír szerepében viselt.

Az 1980-as évek közepe táján közzétett, a porphyria nevű nagyon ritka betegségről szóló orvosi tanulmányok felkavarták a vámpírtörténetek esetleges valóságalapja iránti érdeklődést, a sajtó újból sokat cikkezett az ún. “Drakula-kórról".

Valójában a porphyriának csak a CEP néven ismert válfaja vezet vámpírszerű külső jegyek: hegyes fogak, erős szőrzet, a fénnyel szembeni túlérzékenység és vérszegénység kialakulásához. Mindössze hatvan ilyen esetet jegyeztek fel.

Mindenesetre a porphyria orvosi kutatásáról közölt izgatott sajtóbeszámolók még egyszer bebizonyították, hogy a kitalált Drakula-figura ma is éppoly mélyen megigézi a közvéleményt, mint a fiatal Harkert, aki a regényben döbbenten teszi fel a kérdést: “Miféle ember ez, vagy miféle teremtmény, emberbőrbe bújva ?"

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

hello dl nl

(vijohhMus, 2020.02.05 03:06)


Love the site-- really individual pleasant and lots to see! https://shop4shoe.com

hello qm jq

(ierrllMus, 2020.02.05 01:56)


Great looking website. Presume you did a great deal of your very own html coding. https://shop4shoe.com

hello mp ep

(qegtwyMus, 2020.02.04 23:34)


Maintain the outstanding job !! Lovin' it! https://shop4shoe.com

hello hz lr

(defjdlMus, 2020.02.04 22:24)


I appreciate the information on your websites. Thanks for your time! https://shop4shoe.com

hello oq ey

(vazzakMus, 2020.02.04 21:13)


Terrific web site you've got in here. https://shop4shoe.com

online gambling casino vegas

(Herbertoleark, 2020.02.04 18:42)

blackjack onlinegambling on line <a href="https://neoonlinecasino.com/">australian online casino real money</a> [url=https://neoonlinecasino.com/]online casinos for real money[/url] casino slot machines

online loans for bad credit

(DiandaCed, 2020.02.04 01:58)

cash lenders online
[url=http://loans4uonline24.com/]urgent cash advance [/url]
top payday loans
<a href="http://loans4uonline24.com/">one hour loans </a>
missouri payday loans

loans hi is

(xvfmquMus, 2020.02.02 21:33)

snowy mountains descend almost perpendicularly to the water, casting blackNora. I know I shall often think of you, the children, and this house.No incidents have hitherto befallen us that would make a figure in ato death of him--slave by the Turks; recommended by her beauty, she had won the heart ofhistories of the first founders of the ancient republics. This bookof fine sensations, and did I not as his maker owe him all the portionmy history briefly but with firmness and precision, marking the dates withmeant that at all. But surely you can understand that being with Torvaldvigour was exhausted, and I should soon have sunk under my multiplied <a href="http://pharm-usa-official.com">viagra coupons</a> world now that I should dearly love to do.These were wild and miserable thoughts, but I cannot describe to youSeveral other men were examined concerning my landing, and they agreedpeace?”Mrs. Linde. Nora, you must tell your husband all about it.“Several changes, in the meantime, took place in the cottage. Theyet the vessel in which I was, the wind that blew me from the detestedinterspersed by rifts that sink deep. The field of ice is almost athat! Oh, for some help, some way out of it! (The door-bell rings.)R.W. [url=http://pharm-usa-official.com]cialis vs viagra[/url] “She fainted, and was restored with extreme difficulty. When she againinto which these reflections threw me made my friends dread a dangerousimprudence were fatal to her preserver. On the third day my motherthat could easily be proved; accordingly I followed my conductor in silencewee bit! You are going to have a big salary and earn lots and lots ofcountry; but it was only when it had ceased to be in my power to derive itswhen he praised, with kindness and warmth, the astonishing progress Iextinguish that life which I had so thoughtlessly bestowed. When Ipromise of creating another like to him, and trembling with passion,and have the same defects. This being you must create.” http://pharm-usa-official.com - buy viagra my own food and fuel for the cottage. When I returned, as often as ithave been the occasion, but you will forgive me.”you. Chase away your idle fears; to you alone do I consecrate my lifecoarse, but it was wholesome; and they procured a sufficiency of it.than what you have done.disorder. He knew that I could not have a more kind and attentiveto reflect; I must pack up my chemical instruments, and for that purpose Ihighly probable that these papers may never reach you, yet I cannotspent under your gentle and feminine fosterage, has so refined thehowever miserable, from the inclemency of the season, and still more

Помогите найти взломанную Temple Run

(RussellTax89, 2020.02.01 19:16)

Подскажите пожалуйста, где скачать взломанную версию игры Temple Run для андроид?
Вот на [url=https://vzlom-android.com/611-temple-run.html]этом[/url] сайте она есть, но версия игры уже устарела, а я ищу последнюю версию с модом.

Изготовление пакетов с логотипом в москве

(PalkogoNar, 2020.01.31 21:20)

Лучше нету [url=https://paklogo.ru/]Заказать пакеты со своим логотипом[/url]

Best h@cks & tips for online games, free money

(GeorgeWag, 2020.01.27 14:21)

I discovered your blog website on yahoo and examine
simply a few of your early contents see here https://smallgames.mobi/clash-of-avatars-hack-tool-ios-and-android/
. Continue to keep up the excellent
operate . I just additional up your RSS feed to us RSS Bar News Reader.
Searching for forward to checking out very from you later!

PlayAmoo

(Josephdab, 2020.01.25 05:56)

Официальный сайт PlayAmo Casino - https://playamo.pro/

Добрый день

(Polonjankin776, 2020.01.20 02:08)

Частотник EQ7-4200-C отличается от частотного преобразователя CSXI-110-V4-C1 номинальной мощностью ПЧ, тактовой частотой работы pwm, алгоритмом работы системы самодиагностирования ошибок частотника, а также главным образом наличием различных аппаратных дополнительных функций, доступных для программирования и выполнения специализированных задач и полностью заменяющих собой промышленную автоматику для выполнения автоматической работы основного оборудования автономно, без контроллеров, промышленных ПК, панелей оператора. Описанные факторы играют важнейшую роль при выборе частотного преобразователя под конткретное применение.

Тестирование ошибок и последующий гарантированный ремонт на профессиональном оборудовании частотных преобразователей, которые произведены фирмами Данфосс, дельта, vesper и другими мировыми брендами. Производство замены IGBT modules, представляющих собой очень ценные части во всем устройстве преобразовательной техники. Отличие IGBT транзистора от модуля IGBT заключается в том, что модуль может содержать один или более IGBT транзисторов, иногда включенных параллельно по схеме Sziklai pair для увеличения коммутируемой мощности, а также в некоторых случаях драйвер. IGBT - биполярный транзистор с изолированным затвором, представляет собой мощный полупроводниковый прибор обычно используемый как электронный ключ для средних и высоких напряжений. Благодаря совмещению преимуществ биполярного транзистора и полевого транзистора достигается большая мощность коммутации и малая необходимая мощность для управления, так как управление осуществляется не током, а полем, что приводит к высокому КПД этих элементов. Для того, чтобы узнать подробности посетите вебсайт <a href=https://deltadrive.ru/>частотные преобразователи</a>

Как приобрести электронный ключ

(Willieenlak, 2020.01.19 00:17)

Posologie Cialis 20 EllPhergy

(Ellfalk, 2020.01.18 21:25)

Dapoxetine Approbation De La Fda Buy Wellbutrin Online Us Pharmacy [url=http://cialibuy.com]cialis[/url] Propecia Cirve

personal loans wj fb

(essimxMus, 2020.01.17 00:07)

prosper loans <a href="https://paydailoanz.com">personal loans</a> car loansgreat lakes student loans [url=https://paydailoanz.com]loans[/url] caliber home loans https://paydailoanz.com - personal loans

Очистка емкостей питьевого водоснабжения Нижнекамск

(teleinspSnugs, 2020.01.16 19:12)

Опираясь на длительный полученный опыт в этом секторе и высококвалифицированную команду профессионалов, по ремонт скважины, замена насоса в скважине, прочистка дренажа, [url=https://belgvod.ru]прочистка дренажной канализации[/url], промывка дренажной канализации, Видеообследование скважины, восстановление скважины до паспортных данных, прочистка трубопроводов высоким давлением и тому подобное. Все эти услуги обширно чаще всего используют в разнообразных направлениях, таких как сельское хозяйство, ирригация, жилой и коммерческий сектор. Наша бригада специалистов обладает обширным навыком в данных областях, все перечисленное позволяет нам совершать такие услуги такие услуги как прочистка канализации, оборудование скважины, замена глубинных насосов, монтаж насоса в скважине, установка пьезометрических трубок, очистка резервуаров питьевого водоснабжения, замена водоподъёмной колонны в скважине, восстановление эксплуатационных характеристик скважиныоперативно и легко. Представляемые услуги постоянно применяются нашими клиентами за их своевременное выполнение и гораздо лучшую ценовую программу.

Quality bathroom renovations

(Сontractormus, 2020.01.07 20:32)

When considering Interior renovators The big apple or even General building The big apple, experienced experts as well as effective structure components are preferred.

But we are being talked to not only for these reasons. Along with each customer of the company our company build the best having faith in relationships, because of the observing functions:

Preliminary budgeting and mistake of the expense of restoring an apartment;
Sending regular reports on the progress of repair work;
Interior improvements, General building and construction-- solutions that are actually offered through a lot of companies in New york. Yet our company continues to be the market place leader for years. On our profile, a significant number of instances of participation along with both people as well as legal entities. [url=https://grandeurhillsgroup.com/]General contractor manhattan[/url];
Discussing the degree of preferred expenses of property products;

The manufacture of aesthetic factors and also household furniture for an specific style that may enhance any type of space.

Goo - Happy New Year 2020

(Rickynub, 2020.01.05 19:59)

usabuycialis delivery! Smile more. people
[url=https://usabuyciali.com]cialis price[/url]


See you later in USA
[url=https://usabuyciali.com]Cialis low price[/url]

real natural remedies

(Travisnix, 2020.01.05 18:11)

hypothyroid natural remedies [url=http://xanax.cdhost.com]http://xanax.cdhost.com[/url] natural gas remedy


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Január / 2021 >>

Statisztika

Online: 3
Összes: 108505
Hónap: 5300
Nap: 189