Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Drakula

 

A halálsápadt Drakula kísérteties alakja, (vértől csöpögő, tűhegyes fogaival) a horror-irodalom jelképes figurája.

Akiről mintázták nem kevésbé vérszomjas alak, akire hazájában nemzeti hősként emlékeznek.

"Iszonyat és rettegés fogott el, amikor láttam, hogy a férfi lassan kimászik az ablakon, és arccal lefelé araszol le a kastély falán a félelmetes szakadék felé. Szétterült köpönyege mintha hatalmas szárny lett volna."

Jonathan Harker, az ifjú angol ügyvédbojtár pillantotta meg így a holdvilágnál nemes vendéglátóját egy vad, sziklás tájon, valahol az erdélyi Kárpátokban, a mai Románia területén.

Drakula gróf, (ez a sápadt, magas, mindig feketében járó alak), már előzőleg is meglehetősen különösen viselkedett.

Amikor az ősi családi kastély alatti 300 méteres szakadékból éjszaka farkasüvöltés hallatszott, a gróf szeme kigyúlt és felkiáltott: - Hallgassa csak, dalolnak az éjszaka gyermekei !

Amikor Harker elvágja magát borotválkozás közben, az idősebb férfi “szemében démoni őrület lángjával" a torka után kap, de amint megérinti a döbbent vendége nyakában láncon függő keresztet, visszahúzza a kezét.

Harker közvetlenül eme epizód előtt vette észre, hogy bár Drakula a szobában áll, nem látható a borotválkozó tükörben.

A grófhoz utaztában az utolsó állomáson a fiatal angolt körülvették a parasztok, “ördög", pokol" dörmögték, és sűrűn hányták magukra a keresztet. Egyszer csak bezárva találja magát a hatalmas romos várkastélyba, melynek magas fekete ablakain egyetlen fénysugár sem hatol keresztül, és a bástyák csorba oromzata baljós fekete fogsorként meredezik a holdsütötte égbolt háttere előtt". Vendéglátója, aki szemmel láthatóan egyedül lakja a komor erődítményt, csak éjszaka mutatkozik. A rémült Harker kétségek közt vergődik, mert nem tudja, látja-e még valaha szülőhazáját.

Bram Stoker sikersztorija

Harker persze minden idők egyik legnépszerűbb rémregényének, a Drakulának a főhőse. A könyv 1897-es londoni megjelenésekor azonnal kirobbanó sikert aratott, és azóta is a bestseller-listák élén van. Számos film, színpadi mű és képregény, sőt egy balett is feldolgozta, és a gyűlöletes vérszívó vámpír-gróf történetét emberek milliói ismerték meg világszerte.

A regénybeli Drakula Angliába utazik hogy a vámpírok kultuszát terjessze de végül kudarcot vall, mert Harker megszökik a várból, és összefog dr. Abraham van Helsinggel, a vámpirológia holland szakértőjével. Egyedül Helsing tudja, hogy a szörny irtózik a napvilágtól, a fokhagymától és a kereszt jelétől. Azt is megtanulta, hogy a "haláltalanokat", ahogy a vámpírokat nevezik, csak a szívükön átszúrt karóval lehet elpusztítani.

Évezredes legenda

Stoker vámpírhistóriája a félelmetes lényekben való hit gazdag és kiterjedt hagyományára épül, amelynek gyökerei egészen az ókori egyiptomi és görög irodalomig nyúlnak vissza. Minthogy sok haldokló vérveszteség miatt gyöngül el, az egyszerű emberek bizonyára azt hitték, hogy a vérivás helyreállítja az erőt, sőt, az élők vére életre keltheti a holtakat.

A Drakula regény legtöbbet azonban a mélyen gyökerező román paraszti néphitből merített. Az ottani uralkodó vallás, (az ortodox görögkeleti kereszténység) tanítása szerint, aki a kiközösítés átkától sújtva hal meg, az visszajáró halott, “moroi" lesz mindaddig, amíg az egyház föl nem oldozza az átok alól.

A helyi babonák ismerik emellett a “strigoi" nevű démoni madarakat, amelyek csak éjjel röpülnek, emberi húsra és vérre éhesen. A néphit úgy tartotta, hogy a pestist is vámpírok okozzák.

A román legendák szerint bizonyos embereknek (például a törvénytelen vagy meg nem keresztelt gyermekeknek, vagy a hetedik fiúk hetedik fiainak) végzete, hogy vámpírrá legyenek. A vámpírnak hatalmában áll, hogy állattá (legtöbbször denevérré vagy farkassá) változzék.

Némelyik faluban a vámpírság gyanújába keveredik az, aki visszautasítja, hogy fokhagymát egyen. Tulajdonképpen a vérivók éjszakai támadását a ház lakói úgy kerülhetik el a legbiztosabban, ha fokhagymával bedörzsölnek minden ajtót és ablakot.

Stoker a londoni British Museumban folytatott intenzív kutatásai és a magyar tudós, Vámbéry Árminnal folytatott beszélgetései révén ismerte meg e hiedelmeket. De hatással volt rá a Hasfelmetsző Jack-féle megoldatlan gyilkosságsorozat is, valamint barátsága az irodalmár és felfedező Richard Burtonnel, aki többek között tizenegy hindu vámpírtörténetet lefordított.

Rejtett érzékiség

Sok kritikus állítja, hogy Viktória királynő elfojtott szexualitású korában az erotikus tartalmak gyakran álcázott formában jelentek meg. Stoker regénye öntudatlanul is rejtett szexuális jelentést hordoz a vámpírok titokzatos és hátborzongató éjszakai támadásában véres erőszak és az érzéki tapasztalat iránti szenvedélyes sóvárgás elegyedik. Harkernek például nyilvánvalóan tetszik, hogy Drakula három ifjú követője álmában meglepi: “Mind a háromnak ragyogóan fehér fogai voltak, melyek úgy villantak elő érzéki ajkaik mögül, mint rubinok közül a gyöngy. Volt bennük valami nyugtalanító, valami vonzó, de ugyanakkor halálosan fenyegető. A szívem mélyén égető, bűnös vágy ébredt, hogy bárcsak azok a vérpiros ajkak megcsókolnának..."

Ezt az érzéki varázst és az éjjel kóborló vérszívó "halhatatlanokról" szóló ősi babona kétségtelenül hátborzongató hatását Stoker regényében még egy fantasztikus elem erősíti: egy román nemzeti hős hihetetlen, de igaz története. Valóban, Drakula maga dicsekszik Harkernak a törökök ellen vitézül harcoló hazafias ősével, azzal a zsarnokkal, akit Karóbahúzó Vlad néven ismer a történelem.

Egy kegyetlen hazafi

Az eredeti Drakula a XV. században az Erdéllyel szomszédos hegyvidéki terület, a Havasalföld fejedelme volt. Festményeken és fametszeteken megörökített arcképeinek tanúsága szerint vastag bajszú, horgas orrú és nagy, meredt szemű férfi volt, a keresztségben a Vlad nevet kapta, de Drakulának is nevezték, mert családjának címerében “dracul", vagyis sárkány ágaskodott. E szónak történetesen “ördög" jelentése is van.

Fiatal korában túszként a törökök fogságába került, ahol ellesett egy gyötrelmes kivégzési módot, a karóba húzást. E barbár büntetés során az áldozat testén kihegyezett fakarót vagy vas lándzsát szúrnak keresztül, majd felállítva a földbe ássák, hogy lassú kínok között szenvedjen ki rajta.

1448-ban Vlad valószínűleg 18 éves volt csupán, amikor a törökök a havasalföldi trónra ültették, de ő két hónap múlva egy keresztény kolostor falai közé menekült. Miután a törökök bevették Konstantinápolyt, az ortodox kereszténység fővárosát, Vlad 1456-ban visszatért öröklött trónjára, és ettől kezdve négy évig példátlanul leleményes kegyetlenséggel uralkodott. Egy alkalommal minden ok nélkül feldűlt egy vele baráti viszonyban álló várost, ennek 10 ezer polgárát megkínoztatta, sokat karóba is húzatott. Ekkor tett szert új ragadványnevére: Tepes, vagyis "karóbahúzó". Leghírhedtebb tömegmészárlását 1640 Szent Bertalan napján követte el, ekkor az egyik erdélyi városban 30 ezer embert húzatott karóba.

Vajon Drakula közönséges szadista volt, vagy kegyetlen pusztításai mögött politikai indítékot kell keresnünk ?

A válasz valószínűleg: is-is. Amikor a török udvar követei nem vették le jelenlétében a turbánjukat, megparancsolta, hogy szögezzék a koponyájukhoz, ez nyilvánvalóan a függetlenség arcátlanul merész kinyilvánítása volt. Bármily barbár volt, hírnevet szerzett a keresztény Európában, számos Duna menti várat foglalt vissza a törököktől, és seregével csaknem a Fekete-tengerig hatolt.

Az érem másik oldala, hogy miután visszafordult csapataival, a saját népe akarta hamisított levelekkel gyanúba keverni, hogy összejátszik a törökökkel. Drakulát Corvin Mátyás magyar király, se szó, se beszéd, tizenkét évre lecsukatta. Lehet, hogy maguk a havasalföldiek undorodtak meg saját uralkodójuk büntető módszereinek bámulatos változatosságától, amelybe az elevenen megfőzéstől és megnyúzástól az égetésig és a csonkításig minden belefért.

Börtönévei alatt Drakula, aki fondorlatosan elbűvölő személyiség lehetett, összebarátkozott őreivel, akik segítőkészen ellátták egerekkel és más kis állatokkal, hogy a cellájában karóba húzhassa őket csak úgy, a maga örömére. 1474-ben kiszabadult. Két évvel később (immár harmadszor) bejelentette igényét a havasalföldi trónra, de két hónappal ezután, 45 éves korában, mikor ismét részt vett egy törökök elleni csatában, megölték. Fejét levágták, és mézben konzerválva trófeaként küldték a szultánnak, testét jeltelen sírba temették.

A továbbélő vámpír

Miért hozta kapcsolatba Stoker Vlad Tepest, a Drakulát a vámpírizmussal ? A romániai parasztgyerekek nemzedékeit riogatták a “Jó legyél, vagy elvisz a Drakula" fenyegetéssel.

Másrészt viszont az a hit is tovább él az egyszerű népben, hogy Drakula, a hős vezér valamilyen módon visszatér, ha országa súlyos veszélybe kerül. Lehet, hogy a karóba húzó fejedelem évszázados legendája elbűvölte a szerzőt, aki regényében fel akarta használni az izgalmas néphagyomány motívumait, és be akarta mutatni Románia kísértetiesen szép, kietlen tájait.

Mindenesetre Stoker kitalált Drakula grófja szembeszegül az elmúlással. A nevét viselő filmek, játékok, sőt élelmiszerek továbbra is jól fogynak a piacon.

Lugosi Béla magyar színész (a filmvásznon minden idők leghíresebb Drakulája) vagyont keresett szerepével, de a morfium csaknem az egészet felemésztette. Amikor 1956-ban, hetvenhárom évesen meghalt, kívánságára abban a vörös szaténszegélyes fekete köpenyben temették el, amelyet a vámpír szerepében viselt.

Az 1980-as évek közepe táján közzétett, a porphyria nevű nagyon ritka betegségről szóló orvosi tanulmányok felkavarták a vámpírtörténetek esetleges valóságalapja iránti érdeklődést, a sajtó újból sokat cikkezett az ún. “Drakula-kórról".

Valójában a porphyriának csak a CEP néven ismert válfaja vezet vámpírszerű külső jegyek: hegyes fogak, erős szőrzet, a fénnyel szembeni túlérzékenység és vérszegénység kialakulásához. Mindössze hatvan ilyen esetet jegyeztek fel.

Mindenesetre a porphyria orvosi kutatásáról közölt izgatott sajtóbeszámolók még egyszer bebizonyították, hogy a kitalált Drakula-figura ma is éppoly mélyen megigézi a közvéleményt, mint a fiatal Harkert, aki a regényben döbbenten teszi fel a kérdést: “Miféle ember ez, vagy miféle teremtmény, emberbőrbe bújva ?"

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Goo - Get health in USA

(JohaBek, 2019.12.31 14:26)

Generic! Happy New Year 2020 Canada
[url=https://usabuyciali.com]cialis buy usa[/url]


See you in New Year USA 2020
[url=https://usabuyciali.com]Buy cialis[/url]

Why she had to go I don't recollect she wouldn't remark

(JamesJoila, 2019.12.25 10:31)

Yesterday, all my troubles seemed so transcend away
[url=https://erectionpillsusa.com]https://erectionpillsusa.com[/url]
Age it looks as notwithstanding that they're here to stoppage
<a href="https://erectionpillsusa.com">...</a>
Suddenly, I'm not half the mankind I acclimatized to be

Интернет и IP телефония в Крыму

(minaoNEM, 2019.12.25 00:37)

[url=https://ecrimea.net/voip]Офисные АТС[/url] и [url=https://ecrimea.net/voip]IP телефония[/url] в Крыму.
Компания [url=https://tritel.net.ru]Tritel[/url], участник [url=https://zcosc.ru]Ассоциации Кабельных Операторов Связи Крыма[/url], предоставляет услуги безлимитного доступа к сети [url=https://tritel.net.ru/internet]Интернет[/url] для жителей Симферополя с возможностью подключения к сети на скорости 100Мбит/с.
[url=https://tritel.net.ru]Подключить интернет[/url] в Симферополе. Бесплатное [url=https://tritel.net.ru/ktv]кабельное телевидение[/url] в Симферополе. услуги [url=https://tritel.net.ru]безлимитного интернета[/url] всего за 360 рублей. У нас Вы можете [url=https://tritel.net.ru]подключить интернет[/url] всего за сутки.
Telco - [url=https://ecrimea.net/voip]Телефония в Крыму[/url].

Vonage Business Hands-on Overview & Admin Portal Walkthrough

(Alvinattit, 2019.12.23 08:39)

Vonage Business Hands-on Overview & Admin [url=https://vonagelike.tk/vonage-business/tKWw1tWTjat4l70]Portal[/url] Walkthrough

[url=https://vonagelike.tk/vonage-business/tKWw1tWTjat4l70][img]https://i.ytimg.com/vi/Omwss1ZwEdY/hqdefault.jpg[/img][/url]

Спортивные уличные тренажеры от производителя

(HunterBraxy, 2019.12.19 08:49)

Спортивные уличные тренажеры от производителя! Заказывайте в компании Спортбиз, наш сайт http://sportbiz.com.ua!
1.Официальный магазин
2.Низкая цена от производителя
3.Гарантия качества от 2 лет
4.Доставка и монтаж по Киеву и Украине.
Детальное описание, характеристики, фото, инструкции тренажеров для улицы и спортивных площадок смотрите на сайте.

Best Christmas Background Photos, Pictures and Images

(LisaToiz, 2019.12.11 04:20)

http://1to4.net/vb/member.php?action=profile&uid=69335 https://myeqeforum.mateo-vila.fr/member.php?action=profile&uid=10865 https://api.gridpointweather.com/community/member.php?action=profile&uid=10554 http://www.sinopcity.com/forum/member.php?action=profile&uid=42959 https://www.hdjseries.com/foro/member.php/12791-Inhew http://hdkaraokesong.com/space-uid-170454.html http://footballforum.ru/member.php?u=255488 http://www.comocreartuweb.com/consultas/member.php/46469-caush http://www1.xuesheng360.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=939517&do=index&view=foora http://minecraft.kginfoservs.com/forum/member.php?action=profile&uid=12598 http://fifasoccer.ru/forum/member.php?u=83259 http://monolit13.ru/user/Dotly/ https://free.edu.vn/member.php?438028-Icend https://cxlwethepeople.com/forum/member.php?action=profile&uid=7001 http://community.steampedia.com/member.php?action=profile&uid=6098 http://community.steampedia.com/member.php?action=profile&uid=6098 https://interpretation-reve.fr/forum/index.php?action=profile;u=76675 https://community.xim.tech/index.php?action=profile;u=170440 http://haistapaska.net/member.php?u=204487 http://forum.ll2.ru/member.php?13153-Phili http://bbs.zsukao.com/space-uid-1151185.html http://second.udomlya.ru/uf/member.php?u=35062 http://importer.in.ua/member.php?24450-tEs http://resteasyobjects.com.br/member.php?action=profile&uid=3041 http://www.soccerway123.xyz/member.php?106359-faisk
sdfadfhjdsfgnsdfgsdfg4357sdfh
[url=http://tsq.freeforums.net/thread/393/christmas-background-photos-pictures-images]Best Christmas Background Photos, Pictures and Images[/url]
[url=http://johnwestart.co.za/services/artrestoration]Best Christmas Background Photos, Pictures and Images[/url]
[url=http://stormwindsinfantry.com/community/main-forum/best-christmas-background-photos-pictures-and-images/]Best Christmas Background Photos, Pictures and Images[/url]
8d9b6ec

лучшие сериалы 2018 рейтинг топ 10

(Jeremyfet, 2019.12.08 17:29)

Приветствую всех! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [url=http://kinofly.xyz/]смотреть сериал сотня все сезоны в хорошем[/url]
Тут: [url=http://kinofly.xyz/istoricheskiy/]исторические фильмы русские смотреть бесплатно в хорошем[/url] лучшие исторические фильмы смотреть онлайн список 2018
Здесь: http://kinofly.xyz/2638-vyshel-novyy-treyler-chetvertyh-transformerov.html [b] Вышел новый трейлер четвертых «Трансформеров» смотреть онлайн бесплатно [/b]
Тут: http://kinofly.xyz/8533-fincher-sdelal-pauzu-v-semkah-komediynogo-seriala-dlya-hbo.html

bentyl buying

(StevenNow, 2019.12.04 04:18)

[url=http://alldrugsnorx.com][IMG]http://alldrugsnorx.com/images/3_en.jpg[/IMG][/url]
> FDA approved
> Best Prices
> Satisfaction Guarantee
> Complete Anonymity
> Fast Delivery
> Best Customer Support
Welcome!!!
can you buy bentyl otc 2018 appropriation - here are my problems -i feel like i can t think.
what is the prescription drug bentyl used for - all locked doors and containers have their lockpick difficulty set to 0 they can be bashed open by anyone in one blow .
over the counter equivalent to bentyl dosage - this component will affect all stores in the game, including ones introduced by mods.

Классная штука, но не работает (UKP-66)

(DarioTow, 2019.12.04 03:56)


Подскажите у нас в городе, есть специалисты, которые могут «подружить» УКП-66 (UKP-66) с подъездным домофоном

MichaelTer

(MichaelTer, 2019.11.27 14:47)

Александр Пушкин родился в Москве 6 июня 1799 г. Он рос вместе со старшей сестрой и младшим братом. Подробнее в [url=https://qwerty987.ru]яндексе[/url].

casino night

(GlennuImisk, 2019.11.06 18:37)

vegas lucky internet casino <a href="http://neoonlinecasino.com/">is online casino gambling legal in florida</a> [url=http://neoonlinecasino.com/]good online blackjack gambling[/url] 888 casino usa players

Is Amoxicillin A Penicillin The Same Keltreash

(Keltreash, 2019.11.05 18:57)

Cialis Generic 5mg [url=http://cialiorder.com]cialis generic[/url] Confronto Levitra Cialis Viagra Will Cephalexin Heal Tooth Infection

Interesting offer

(Dames wooms, 2019.11.01 10:12)

As a rule, having asked a question of installation of a ladder in the house, owners don't assume that the ladder and its protection are two absolutely different products. Well, if the same company, like us, is engaged in the arrangement of turnkey facilities and can offer to make a ladder and metal fences on it in one set, but in practice it is rare. Therefore, before any owner of the stairs in the house the question arises: how to make it safe, we guarantee the best conditions for cooperation thanks to our own production, high potential design office and focus on long-term mutually beneficial partnership. Here you can buy not only standard fencing for stairs, but also design, made to order and is amazingly cheap. New construction technologies, developing rapidly, allow to use light, modern, reliable and weightless structures. Stair railings made of stainless steel are such that the price thereof is acceptable. Railings made of reliable material: an important structural element, part of the design of the building, the guarantors of safety and easy descent and ascent the stairs. Protections for ladders which are offered by our company differ in reliability, resistance to various aggressive influences and faultless appearance. In addition, their manufacture takes into account all kinds of standards and requirements relevant to this group of products. It is difficult to imagine a building in which there will be no stair railings, the presence of which increases the convenience, safety when moving. Note that today for the manufacture of construction offers a large selection of elements with which it is possible to quickly perform the installation of the structure, which for many years will last without losing the original qualities. Manufacturing and installation of stainless steel stairs is inexpensive compared to designs from other materials with equal quality characteristics. However, stainless steel is much more popular material-it is easy to handle, combine with other materials, install and care for the finished product

Ibruxen (Ибрутиниб 140мг) - Ибруксен ( Ibrutinib) - Аналог Имбрувика/Imbruvika

(Davidpaity, 2019.10.31 18:38)

[b] [url=https://velpanex.ru/shop/23/desc/ibruxen]Ibruxen (Ибрутиниб 140мг) - Ибруксен ( Ibrutinib) – аналог Имбрувика[/url] [/b] представляет собой лекарственный препарат, действующий на основе низкомолекулярного ингибитора тирозининазы Брутона.
Форма выпуска
Выпуск лекарства осуществляется в виде капсул, основным веществом которых является ибрутиниб.
Действие препарата
Рекомендуется принимать препарат за несколько часов либо до еды, либо после. Попадая в организм, лекарство сразу же абсорбируется. Действие препарата направлено на борьбу с раковыми клетками: он останавливает процесс их роста, тем самым приводя к уменьшению опухоли. Если вы хотите [b] [url=https://velpanex.ru/shop/23/desc/ibruxen]Ibruxen (Ибрутиниб 140мг) - Ибруксен ( Ibrutinib ) – аналог Имбрувика купить[/url] [/b] недорого, тогда оформляйте заказ на нашем сайте.
Показания к применению
Прием лекарственного средства осуществляется взрослыми, имеющими следующие заболевания: • Мантийноклеточная лимфома; • Лимфоцитарный лейкоз; • Макроглобулинемия Вальденстрема. В основном, лечение данным препаратом осуществляется в том случае, если пациенты не могут пройти курс химиотерапии или иммуннотерапии. Про [b] [url=https://velpanex.ru/shop/23/desc/ibruxen]Ibruxen (Ибрутиниб 140мг) - Ибруксен ( Ibrutinib ) – аналог Имбрувика отзывы[/url] [/b] по большей части положительные.
Побочное действие
В качестве побочных эффектов можно отметить: • нарушения работоспособности нервной системы; • нарушения работоспособности желудочно-кишечного тракта; • нарушения зрения; • аллергические реакции. Также может проявиться слабость или отек. Если побочные эффекты имеют слабое действие, то прием препарата продолжается в обычном режиме. В противном случае при ухудшении состояния пациента прием препарата прекращается и назначается консультация у лечащего врача. Узнать, какая сегодня на [b] [url=https://velpanex.ru/shop/23/desc/ibruxen]Ibruxen (Ибрутиниб 140мг) - Ибруксен ( Ibrutinib ) – аналог Имбрувика стоимость[/url] [/b]можно, позвонив в нашу аптеку.
Противопоказания
Ибрутиниб не рекомендуется принимать: • беременным и кормящим женщинам; • детям в возрасте до 18 лет; • больным, имеющим гиперчувствительность к какому-либо из компонентов препарата; • пациентам, у которых имеются проблемы с печенью и почками. Также запрещено применение препарата в случаях, если ведется параллельный курс лечения мощных препаратов. Среди тех, кто был вынужден пройти курс лечения данным препаратом, было отмечено тяжелое влияние Ибрутиниба на организм. По мнению некоторых, в течение приема лекарства проявились многие побочные эффекты, особенно часто – кровотечения и нарушения дыхательных функций. Все это приводило к тому, что нужно было постоянно корректировать дозу лекарства. В любом случае отпуск препарата осуществляется по рецепту врача. И для того, чтобы был назначен именно
[b] [url=https://velpanex.ru/shop/23/desc/ibruxen]Ibruxen (Ибрутиниб 140мг) - Ибруксен ( Ibrutinib ) – аналог Имбрувика цена[/url] [/b] которого более доступна, необходимо пройти специальное обследование и сдать требуемые анализы. Лечащий врач сделает вывод о виде заболевания и выпишет соответствующий рецепт


[url=https://velpanex.ru/shop/23/desc/ibruxen]ибрутиниб купить [/url]

overestimate overconfident

(Zacharykaf, 2019.10.29 15:44)

http://pillsgen.site shortcuts , ottoman , likewise

Get 20 Viagra Keltreash

(Keltreash, 2019.10.28 04:58)

Levitra Che Cos'E Cialis Con Alcohol Where Can I Purchase Prandin In Europe [url=http://bycheapvia.com]viagra[/url] Levitra Bayer Italia Indian Cialis 5mg Cialis E Occhio

Sick of technical barriers… (the solution)

(TimothyWak, 2019.10.27 19:17)

One thing that seems to hold most marketers
back, are the technical hurtles.Lets face it, we don’t want to sit and learn
how to code…We want to MARKET.Well here is a perfect solution
[url=https://ngonvl.org/emailspike]Click here to get EmailSpike[/url] (heck,
even developers will start using this)So instead of going through a 5 page tutorial
on how to hack up code (errrrr)….
[url=https://ngonvl.org/emailspike][img]https://emailspike.com/wp-content/uploads/2016/02/banner300x250.gif[/img][/url]
Now you can embed HTML5 video and dynamic countdown
timers into your emails with two snippets of code
that look like this…
[url=https://ngonvl.org/emailspike][img]https://emailspike.com/wp-content/uploads/2016/02/banner300x250b.gif[/img][/url]
It literally takes 60 seconds to add the two most
powerful sales triggers to your emails now (with
NO coding required).==>
[url=https://ngonvl.org/emailspike] Get it now!![/url]
To your success,
TimothyPS.
After the “charter special” these two apps
are going to be sold separately and their normal
prices.Grab the bundle of Video Spike and Timer Spike
before this offer goes away!==> [url=https://ngonvl.org/emailspike] Get it now!![/url]

продвижение сайтов в самаре Самара

(Honnafaw2, 2019.10.23 13:18)

Представим, вы собственник нового web-сайта, который имеет приятный дизайнерские решения, удобную навигацию и полезную для участников информацию. Но участников нет. Что делать? Если у вас есть собственный бизнес мы поможем вам создать веб сервис. Понятно, ни одно действительное либо виртуальное предприятие не может продвигаться независимо. Определенной фирме надлежит подспорье в приобретении известности, а во Мировой компьюторной паутине без нее безусловно не быть из-за бешеной конкуренции.Мы занимаемся разработкой веб страницы. Мы всегда готовы запустить полноценный любой проект в течение семи дней. Не беря в расчет оформления полных онлайн-сайтов, мы предоставляем сервис тех. сопровождения: уместное продление хостинга и домена, добавление содержания на портал, публикация новинок. Наши услуги помогают вам стать фаворитом на горизонтах инета.

[url=https://apistudio.ru]Продвижение сайта в США [/url]

Project housekeeping nyc

(NormanGeake, 2019.10.15 00:54)

Specialist cleaning today is much more than merely cleaning: contemporary devices, tools and methods of job turn it into a genuine state-of-the-art process that drastically alters the typical understanding of what it means to really "clean".

In home cleaning company - perfect
[url=https://maidsmanhattan.club/maid-for-a-day/]Maids for a day[/url]
- it is actually simple, convenient as well as budget friendly with our company.
Rely on the cleanliness forerunners to residence cleaning Brooklyn! Our team make use of qualified cleaning agents as well as specialized equipment of worldwide manufacturers in our work and also do a great work along with cleaning of any complexity.

[url=https://maidsmanhattan.club/][size=8]Where to find a housekeeper manhattan[/size][/url]

Collaboration with the provider is actually the underwriter of an impressive, successful as well as reliable cleansing of professional home cleansing and also surrounding places. Presently, residence cleaning company coming from our firm are utilized in New Jacket. Enjoy and you the actual advantages and useful advantages of our company plan.

By signing an irreversible company contract with us, you will definitely have the capacity to leave the demand to maintain a huge personnel of technical team, which, in turn, will enhance expenses. The expense of the facility, daily, basic residence cleansing of Staten Isle, conducted by our workers, will definitely regularly be actually lower than the cost of salaries for cleansers, the investment of cleaning items as well as equipment.

[size=6]Find a house cleaner10 nyc[/size]

Leave behind an ask for on the site, define your title or provider name, get in touch with telephone number and day of planned cleansing, leave your wishes as well as requirements in a notification to the manager if necessary, after that our professional will definitely contact you in the shortest time and also indicate the time, opportunity and work place!

юридическая помощь

(Exhito, 2019.10.13 14:10)

Наша фирма реализует крупному и среднему бизнесу, а также частным лицам полное решение любых проблем - от закрытия и регистрации организации до адвокатской помощи на всех фазах ее движения. Наши сотрудники уважают любого клиента, пришедшего к нам.

Характерной особенностью продуктивной деятельностипредставленной специализированной компании несомненно считается построение долговременных связей со всеми нашими заказчиками, основанных на принципах персонального отношения к каждому клиенту и сохранение конфиденциальности информационных материалов.

Все наши специалисты владеют высшим юридическим и экономическим образованием, чрезмерным практическим опытом в области осуществляемых нашими специалистами услуг. Ключевым законом в нашей команде считается то, что, работая с нашей фирмой, вы получите желаемый результат, базирующийся на наших сведениях и десятилетнем реальном опыте. [url=https://nur63.ru]юридическое обслуживание[/url]
Мы специализируемся на регистрации и реорганизации юр. граждан и индивидуальных предпринимателей, бухгалтерских работах для абсолютно любого бизнеса, комплексном адвокатском обслуживании юридических граждан. Дополнительно проводим регистрация прав на жилые помещения,регистрация прав на земельные участки,заявление об отмене судебного приказа,представительство интересов в суде,избежание двойного налогообложения,выселение из жилых помещений,строительство и реконструкция,судебные споры по недвижимости,регистрация прав на интеллектуальную собственность,установление отцовства,возмещение ущерба,защита прав потребителей в Самаре.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Január / 2021 >>

Statisztika

Online: 1
Összes: 108503
Hónap: 5298
Nap: 189