Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Drakula

 

A halálsápadt Drakula kísérteties alakja, (vértől csöpögő, tűhegyes fogaival) a horror-irodalom jelképes figurája.

Akiről mintázták nem kevésbé vérszomjas alak, akire hazájában nemzeti hősként emlékeznek.

"Iszonyat és rettegés fogott el, amikor láttam, hogy a férfi lassan kimászik az ablakon, és arccal lefelé araszol le a kastély falán a félelmetes szakadék felé. Szétterült köpönyege mintha hatalmas szárny lett volna."

Jonathan Harker, az ifjú angol ügyvédbojtár pillantotta meg így a holdvilágnál nemes vendéglátóját egy vad, sziklás tájon, valahol az erdélyi Kárpátokban, a mai Románia területén.

Drakula gróf, (ez a sápadt, magas, mindig feketében járó alak), már előzőleg is meglehetősen különösen viselkedett.

Amikor az ősi családi kastély alatti 300 méteres szakadékból éjszaka farkasüvöltés hallatszott, a gróf szeme kigyúlt és felkiáltott: - Hallgassa csak, dalolnak az éjszaka gyermekei !

Amikor Harker elvágja magát borotválkozás közben, az idősebb férfi “szemében démoni őrület lángjával" a torka után kap, de amint megérinti a döbbent vendége nyakában láncon függő keresztet, visszahúzza a kezét.

Harker közvetlenül eme epizód előtt vette észre, hogy bár Drakula a szobában áll, nem látható a borotválkozó tükörben.

A grófhoz utaztában az utolsó állomáson a fiatal angolt körülvették a parasztok, “ördög", pokol" dörmögték, és sűrűn hányták magukra a keresztet. Egyszer csak bezárva találja magát a hatalmas romos várkastélyba, melynek magas fekete ablakain egyetlen fénysugár sem hatol keresztül, és a bástyák csorba oromzata baljós fekete fogsorként meredezik a holdsütötte égbolt háttere előtt". Vendéglátója, aki szemmel láthatóan egyedül lakja a komor erődítményt, csak éjszaka mutatkozik. A rémült Harker kétségek közt vergődik, mert nem tudja, látja-e még valaha szülőhazáját.

Bram Stoker sikersztorija

Harker persze minden idők egyik legnépszerűbb rémregényének, a Drakulának a főhőse. A könyv 1897-es londoni megjelenésekor azonnal kirobbanó sikert aratott, és azóta is a bestseller-listák élén van. Számos film, színpadi mű és képregény, sőt egy balett is feldolgozta, és a gyűlöletes vérszívó vámpír-gróf történetét emberek milliói ismerték meg világszerte.

A regénybeli Drakula Angliába utazik hogy a vámpírok kultuszát terjessze de végül kudarcot vall, mert Harker megszökik a várból, és összefog dr. Abraham van Helsinggel, a vámpirológia holland szakértőjével. Egyedül Helsing tudja, hogy a szörny irtózik a napvilágtól, a fokhagymától és a kereszt jelétől. Azt is megtanulta, hogy a "haláltalanokat", ahogy a vámpírokat nevezik, csak a szívükön átszúrt karóval lehet elpusztítani.

Évezredes legenda

Stoker vámpírhistóriája a félelmetes lényekben való hit gazdag és kiterjedt hagyományára épül, amelynek gyökerei egészen az ókori egyiptomi és görög irodalomig nyúlnak vissza. Minthogy sok haldokló vérveszteség miatt gyöngül el, az egyszerű emberek bizonyára azt hitték, hogy a vérivás helyreállítja az erőt, sőt, az élők vére életre keltheti a holtakat.

A Drakula regény legtöbbet azonban a mélyen gyökerező román paraszti néphitből merített. Az ottani uralkodó vallás, (az ortodox görögkeleti kereszténység) tanítása szerint, aki a kiközösítés átkától sújtva hal meg, az visszajáró halott, “moroi" lesz mindaddig, amíg az egyház föl nem oldozza az átok alól.

A helyi babonák ismerik emellett a “strigoi" nevű démoni madarakat, amelyek csak éjjel röpülnek, emberi húsra és vérre éhesen. A néphit úgy tartotta, hogy a pestist is vámpírok okozzák.

A román legendák szerint bizonyos embereknek (például a törvénytelen vagy meg nem keresztelt gyermekeknek, vagy a hetedik fiúk hetedik fiainak) végzete, hogy vámpírrá legyenek. A vámpírnak hatalmában áll, hogy állattá (legtöbbször denevérré vagy farkassá) változzék.

Némelyik faluban a vámpírság gyanújába keveredik az, aki visszautasítja, hogy fokhagymát egyen. Tulajdonképpen a vérivók éjszakai támadását a ház lakói úgy kerülhetik el a legbiztosabban, ha fokhagymával bedörzsölnek minden ajtót és ablakot.

Stoker a londoni British Museumban folytatott intenzív kutatásai és a magyar tudós, Vámbéry Árminnal folytatott beszélgetései révén ismerte meg e hiedelmeket. De hatással volt rá a Hasfelmetsző Jack-féle megoldatlan gyilkosságsorozat is, valamint barátsága az irodalmár és felfedező Richard Burtonnel, aki többek között tizenegy hindu vámpírtörténetet lefordított.

Rejtett érzékiség

Sok kritikus állítja, hogy Viktória királynő elfojtott szexualitású korában az erotikus tartalmak gyakran álcázott formában jelentek meg. Stoker regénye öntudatlanul is rejtett szexuális jelentést hordoz a vámpírok titokzatos és hátborzongató éjszakai támadásában véres erőszak és az érzéki tapasztalat iránti szenvedélyes sóvárgás elegyedik. Harkernek például nyilvánvalóan tetszik, hogy Drakula három ifjú követője álmában meglepi: “Mind a háromnak ragyogóan fehér fogai voltak, melyek úgy villantak elő érzéki ajkaik mögül, mint rubinok közül a gyöngy. Volt bennük valami nyugtalanító, valami vonzó, de ugyanakkor halálosan fenyegető. A szívem mélyén égető, bűnös vágy ébredt, hogy bárcsak azok a vérpiros ajkak megcsókolnának..."

Ezt az érzéki varázst és az éjjel kóborló vérszívó "halhatatlanokról" szóló ősi babona kétségtelenül hátborzongató hatását Stoker regényében még egy fantasztikus elem erősíti: egy román nemzeti hős hihetetlen, de igaz története. Valóban, Drakula maga dicsekszik Harkernak a törökök ellen vitézül harcoló hazafias ősével, azzal a zsarnokkal, akit Karóbahúzó Vlad néven ismer a történelem.

Egy kegyetlen hazafi

Az eredeti Drakula a XV. században az Erdéllyel szomszédos hegyvidéki terület, a Havasalföld fejedelme volt. Festményeken és fametszeteken megörökített arcképeinek tanúsága szerint vastag bajszú, horgas orrú és nagy, meredt szemű férfi volt, a keresztségben a Vlad nevet kapta, de Drakulának is nevezték, mert családjának címerében “dracul", vagyis sárkány ágaskodott. E szónak történetesen “ördög" jelentése is van.

Fiatal korában túszként a törökök fogságába került, ahol ellesett egy gyötrelmes kivégzési módot, a karóba húzást. E barbár büntetés során az áldozat testén kihegyezett fakarót vagy vas lándzsát szúrnak keresztül, majd felállítva a földbe ássák, hogy lassú kínok között szenvedjen ki rajta.

1448-ban Vlad valószínűleg 18 éves volt csupán, amikor a törökök a havasalföldi trónra ültették, de ő két hónap múlva egy keresztény kolostor falai közé menekült. Miután a törökök bevették Konstantinápolyt, az ortodox kereszténység fővárosát, Vlad 1456-ban visszatért öröklött trónjára, és ettől kezdve négy évig példátlanul leleményes kegyetlenséggel uralkodott. Egy alkalommal minden ok nélkül feldűlt egy vele baráti viszonyban álló várost, ennek 10 ezer polgárát megkínoztatta, sokat karóba is húzatott. Ekkor tett szert új ragadványnevére: Tepes, vagyis "karóbahúzó". Leghírhedtebb tömegmészárlását 1640 Szent Bertalan napján követte el, ekkor az egyik erdélyi városban 30 ezer embert húzatott karóba.

Vajon Drakula közönséges szadista volt, vagy kegyetlen pusztításai mögött politikai indítékot kell keresnünk ?

A válasz valószínűleg: is-is. Amikor a török udvar követei nem vették le jelenlétében a turbánjukat, megparancsolta, hogy szögezzék a koponyájukhoz, ez nyilvánvalóan a függetlenség arcátlanul merész kinyilvánítása volt. Bármily barbár volt, hírnevet szerzett a keresztény Európában, számos Duna menti várat foglalt vissza a törököktől, és seregével csaknem a Fekete-tengerig hatolt.

Az érem másik oldala, hogy miután visszafordult csapataival, a saját népe akarta hamisított levelekkel gyanúba keverni, hogy összejátszik a törökökkel. Drakulát Corvin Mátyás magyar király, se szó, se beszéd, tizenkét évre lecsukatta. Lehet, hogy maguk a havasalföldiek undorodtak meg saját uralkodójuk büntető módszereinek bámulatos változatosságától, amelybe az elevenen megfőzéstől és megnyúzástól az égetésig és a csonkításig minden belefért.

Börtönévei alatt Drakula, aki fondorlatosan elbűvölő személyiség lehetett, összebarátkozott őreivel, akik segítőkészen ellátták egerekkel és más kis állatokkal, hogy a cellájában karóba húzhassa őket csak úgy, a maga örömére. 1474-ben kiszabadult. Két évvel később (immár harmadszor) bejelentette igényét a havasalföldi trónra, de két hónappal ezután, 45 éves korában, mikor ismét részt vett egy törökök elleni csatában, megölték. Fejét levágták, és mézben konzerválva trófeaként küldték a szultánnak, testét jeltelen sírba temették.

A továbbélő vámpír

Miért hozta kapcsolatba Stoker Vlad Tepest, a Drakulát a vámpírizmussal ? A romániai parasztgyerekek nemzedékeit riogatták a “Jó legyél, vagy elvisz a Drakula" fenyegetéssel.

Másrészt viszont az a hit is tovább él az egyszerű népben, hogy Drakula, a hős vezér valamilyen módon visszatér, ha országa súlyos veszélybe kerül. Lehet, hogy a karóba húzó fejedelem évszázados legendája elbűvölte a szerzőt, aki regényében fel akarta használni az izgalmas néphagyomány motívumait, és be akarta mutatni Románia kísértetiesen szép, kietlen tájait.

Mindenesetre Stoker kitalált Drakula grófja szembeszegül az elmúlással. A nevét viselő filmek, játékok, sőt élelmiszerek továbbra is jól fogynak a piacon.

Lugosi Béla magyar színész (a filmvásznon minden idők leghíresebb Drakulája) vagyont keresett szerepével, de a morfium csaknem az egészet felemésztette. Amikor 1956-ban, hetvenhárom évesen meghalt, kívánságára abban a vörös szaténszegélyes fekete köpenyben temették el, amelyet a vámpír szerepében viselt.

Az 1980-as évek közepe táján közzétett, a porphyria nevű nagyon ritka betegségről szóló orvosi tanulmányok felkavarták a vámpírtörténetek esetleges valóságalapja iránti érdeklődést, a sajtó újból sokat cikkezett az ún. “Drakula-kórról".

Valójában a porphyriának csak a CEP néven ismert válfaja vezet vámpírszerű külső jegyek: hegyes fogak, erős szőrzet, a fénnyel szembeni túlérzékenység és vérszegénység kialakulásához. Mindössze hatvan ilyen esetet jegyeztek fel.

Mindenesetre a porphyria orvosi kutatásáról közölt izgatott sajtóbeszámolók még egyszer bebizonyították, hogy a kitalált Drakula-figura ma is éppoly mélyen megigézi a közvéleményt, mint a fiatal Harkert, aki a regényben döbbenten teszi fel a kérdést: “Miféle ember ez, vagy miféle teremtmény, emberbőrbe bújva ?"

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Hydra Darknet 2019

(RobertEurot, 2019.10.12 17:41)

Здравствуйте!
Очень вау какой сайт.

Море приколов...МДМА, Героин, Мефедрон, Мяу-Мяу, и т.д.
Доброе пожаловать на сайт:
[b]
http://itebacen.tk


[/b]

Кто слышал про антиквариат статуэтки

(Sovialof, 2019.10.12 01:55)

Не упустите шанс купить статуэтки из фарфора тут [url=https://sov-far.ru/]https://sov-far.ru/[/url] по выгодной цене.

Актуальные конференции ринц Самара

(KenethCak, 2019.10.11 00:10)

Сборники публикации статьи в Стерлитамаке

[url=https://efir-msk.ru]Сертификат конференция в Стерлитамаке[/url]

Osimertinib 80mg купить

(KaryQueta, 2019.10.08 07:20)

[url=https://velpanex.ru/shop/18/desc/osimert]Osimert (Осимертиниб 80 мг) - Осимерт (Osimertinib) – ПОЛНЫЙ аналог Tagrisso/Тагриссо[/url]
Osimert (Осимертиниб 80 мг) - Осимерт (Osimertinib) – лекарство, направленное на борьбу с раковыми клетками в легких, тем самым уменьшая размеры опухоли. Действие осуществляется за счет ингибирования тирозинкиназы. Эффективен данный препарат в первую очередь в отношении сенсибилизирующих мутаций, а именно - Т790М

Форма выпуска
Представляет собой покрытые оболочкой капсулы. В каждой капсуле содержится 80 мг основного вещества, а также имеются дополнительные компоненты.

Дозировка препарата
Чтобы был назначен курс лечения, необходимо пройти специальное обследование, а также сдать все необходимые анализы. Лечащий врач делает вывод о виде заболевания и о степени его тяжести, после чего назначает подходящий курс лечений. Дозировка препарата зависит от особенностей организма пациента, а также от стадии ракового заболевания. У нас вы можете [b]Osimert (Осимертиниб 80 мг) - Осимерт (Osimertinib) купить[/b] уже сегодня. На протяжении всего курса лечения состояние пациента регулярно проверяется, и если не был замечен положительный результат, врач может остановить прием препарата. Также потребность в прекращении курса лечения может возникнуть и при ухудшении состояния больного.

Показания к применению
Прием препарата назначается при раке легких. Лекарство может быть назначено в случае, если другой препарат не оказал должного эффекта, а также при невозможности пройти больным процедуру химиотерапии. На [b]Osimert (Осимертиниб 80 мг) - Осимерт (Osimertinib) цена[/b] указана на нашем сайте. Мы гарантируем качество всех лекарств, представленных в каталоге.

Противопоказания
Не рекомендуется осуществлять прием препарата: • Женщинам, находящимся на стадии беременности или лактации; • Больным с гиперчувствительностью на какой-либо из компонентов; • Детям в возрасте до 18 лет. Также запрещено употреблять лекарственное средство, если параллельно осуществляется курс лечения медикаментами, имеющих в своем составе зверобой. Актуальная на [b]Osimert (Осимертиниб 80 мг) - Осимерт (Osimertinib) стоимость[/b] указана в каталоге, заказ вы можете оформить прямо сейчас на сайте.

Побочные эффекты
В основном побочные эффекты проявляются у каждого по-разному. Это зависит от индивидуальных особенностей организма пациента. Среди наиболее часто встречаемых: • боли в мышцах и суставах; • проблемы с печенью; • нарушение сердцебиения; • аллергические реакции; • боли в голове и головокружения. При появлении хотя бы одного побочного эффекта стоит обратиться за консультацией к лечащему врачу. Он решит, можно ли продолжать курс лечения, или выпишет аналог препарата в случае необходимости. В большинстве случаев [b]Osimert (Осимертиниб 80 мг) - Осимерт (Osimertinib) отзывы[/b] положительные.

Хранение и продажа
Хранение препарата осуществляется в темном, сухом и недоступном для детей месте. Срок годности составляет два года. Продажа лекарственного средства осуществляется по рецепту врача. Но у нас вы можете заказать препарат в онлайн-режиме.
[url=https://velpanex.ru/shop/18/desc/osimert]Osimert (Осимертиниб 80 мг) - Осимерт (Osimertinib) – ПОЛНЫЙ аналог Tagrisso/Тагриссо[/url]


[url=https://velpanex.ru/shop/18/desc/osimert]tagrisso цена[/url]
[url=https://velpanex.ru/shop/18/desc/osimert]tagrisso 80[/url]

Small l shaped kitchen remodel The Flatiron District

(KRExhito, 2019.10.05 20:48)

Our firm create branded interiors , and for all this we pay close attention to requirements safety and functional of opportunities. We work with customer on all, without exception stages execute detailed analysis location rooms ,produce preliminary counts . your any questions .
Gia bathrooms and kitchens of course most labor-intensive business in cottage
In the production company Limited Partnership ASROMT Soundview involved masters, they much understand about Kitchen remodel for less than $5000.
The Famous Company ready to provide first class Best kitchen remodel for resale by affordable costs. Specialists with great professional experience work help completely convert in a matter of days . The price depends on cost of finishing materials .

Any dwelling apartments, houses, cottages or other housing Red Hook unique and contains own high-functional load. All this especially to be relevant to kitchens.

1930s kitchen remodel Union Square - [url=https://kitchen-renovation.club]kitchen renovation manhattan[/url]

Сайт знакомств Владимир

(Exhito, 2019.10.01 03:26)

Мы точно знаем, что интернет-знакомства почти всегда могут разочаровывать, потому мы организовали российский web-сайт с единственной задачей: сделать интернет-знакомства бесплатными, легкими и интересными в интересах всех без исключения. Совершенно не можете встретить свою вторую половинку?
Но существуют превосходная замена этому - вебсайты знакомств без учетной записи в России. Не представит труда в удобное именно для вас время суток соискать близкую душу без особых затруднений на данном специальном портале, где сотни и сотни современных людей каждый божий день беседуют друг с другом.Всего-навсего пару минут милого контакта имеют все шансы до неузнаваемости изменить вашу повседневная жизнь, в ней, наконец, возникнет любовь и удовольствие.
Не важно, где вы лично живете, в России или в иной стране, у вас имеется возможность знакомиться с мужчиной или девушкой из Российской федерации.
Для этой цели не требуется проходить процедуру регистрации на портале, чтобы получить доступ к базе данных.


Мы точно знаем, что онлайн-знакомства чаще всего могут разочаровывать, именно поэтому мы создали этот интернет-сайт с одной задачей: сделать интернет-знакомства бесплатными, легкими и увлекательными ради всех без исключения. Не можете отыскать свою другую половинку?


Теперь есть крутая альтернатива - страницы сайтов знакомств не регистрируясь в России. Возможно в подходящее вам свободное время отыскать близкую душу легко на нашем специализированном портале, где множество современных людей изо дня в день контактируют между собой.Только несколько минут приятного общения позволяют до неузнаваемости изменить вашу реальность, в которой, наконец, появится страсть и счастье.
Не важно, где вы всегда живете, в России либо в другом крае, у вас имеется возможность знакомиться с представителем сильного пола либо женщиной из России.
Для этой цели вам не надо проходить процедуру регистрации на сайте в режиме онлайн, с тем чтобы иметь возможность доступа к базе данных.
Все записи и знаки заинтересованности в качестве подарков остаются секретными.
Если у вас огромное стремление отыскать другую половинку как можно быстрее, оформите VIP аккаунт, на котором работает услуга персональных задач. Для таких, кто не любит спешности в поиске родного человека, сможет наслаждаться приятным общением. Организуйте для себя шанс быть счастливым.


Сайт знакомств Вологда - [url=https://simpotka.ru]mylove ru сайт знакомств[/url]

Официальный склад автостекол

(Exhito, 2019.09.27 07:16)

Когда у автомобиля стекло покрывается трещинам то нужна будет замена, то вам в сТО 2 видов стекла: послепродажное и новое. От вас зависит какое вы выбирите.

Автомобильные стёкла, как и любые другие зап. части авто, делятся на оригинальные и от производителей третьих фирм. Фирменные автомобильного стекла выпускаются либо на автобобильном заводе, занимающемся выпуском автотранспорта, либо у поставщиков автоконцерна, выпускающих запасные части по лицензии АВТОЗАВОДа, те что напрямую устанавливаются в производимые автомашин.
Авто магазин Фуяо занимается продажей Лобовые стёкла от автомобиля по всем стране.
Установкой Авто стёкл Занимается наша фирма.

Полировка автостекл.
Очень общераспространенным дефектом современного вашего автомобиля стало утеря автостеклом прозрачности из-за потёртостей, царапин, как правило, от стеклоочистителей. В угоду безопасности пассажиров создатели создают авто стёкла из довольно мягких видов стекла, что и делает этот недочёт часто встречаемым.
Частые повреждения авто стёкл бывают: незначительные, глубокие, средние повреждения.
Корпорация фуяо устанавливает авто стёкла как на отечественные, так и на зарубежные автотранспорт а также на грузовые машины.
Фуяо Групп изготовляет лобовые стёкла от авто на заказ.

Официальный дистрибьютер боковых стекол [url=https://hobook.ru/]заднее стекло[/url]

устроиться на работу в такси

(centrsnabExhito, 2019.09.25 15:41)

Агрегатор Яндекс такси-это хорошая возможность произвести заказ машины в любое время, куда угодно. Сделать заказ авто вы можете несколькими способами: по телефону через оператора, на сайте Яндекс такси, мобильное приложени.. Очень важно назвать адрес, свой телефонный номер, время когда требуется автомобиль.

Можно заказать такси с детским авто креслом для перевозки деток, в вечернее время после встреч лучше воспользоваться Яндекс такси, чем садиться в автомобиль нетрезвым, в аэропорт или на вокзал комфортнее пользоваться Yandex такси ненужно искать где разместить свою машину. Расчёт осуществляется безналичным или наличным переводом. Время подъезда Я. такси составляет от 5 до десяти мин ориентировочно.

Плюсы работы в нашем Я такси: Моментальная регистрация в приложение, Не очень большая комиссия, Оплата мгновенная, Постоянный поток заявок, Диспетчер постоянно на связи.

Для работы в такси владельцу автомобиля следует оформиться лично и транспортное средство, это займёт не более пяти минут. Процент агрегатора будет составлять не свыше 20 % отдохода. Можно получать зарплату в любое время. У вас всегда обязательно будут заказы. В случае проблем сегодня можно связаться с круглосуточно действующей службой поддержки. Яндекс такси даёт возможность гражданам быстро доехать до нужного места. Заказывая современное Яндекс такси вы получите шикарный сервис в г. Самара.

работа от работодателей водитель такси - [url=https://centrsnab163.ru]подключение к яндекс такси самара[/url]

юридическая консультация бесплатно

(Edwardroacy, 2019.09.23 23:05)

юрист днепр

[url=https://lawyer-1568.business.site/]адвокат юрист дніпропетровськ[/url]

Bitcoin Stealer Package

(BitcoinPef, 2019.09.22 14:41)


Hack Bitcoin Wallet Kali Linux

http://bit.ly/BtcStealer

Free Bitcoin

(quickchainTew, 2019.09.20 21:25)

Grow your bitcoins by 10% per 2 days.
Profit comes to your btc wallet automatically.

Try https://quickchain.cc/#xr
it takes 2 minutes only and let your btc works for you!

Guaranteed by the blockchain technology!

Интересное предложение

(Dames wooms, 2019.09.17 01:33)

Как правило, задавшись вопросом установки лестницы в доме, владельцы не предполагают, что сама лестница и её ограждение – это два совершенно разных продукта. Хорошо, если одна и та же компания, вроде нас, занимается обустройством объектов под ключ и может предложить изготовить [url=https://stairsprom.ru/portfolio/]ограждение для лестницы[/url] и металлические ограждения на ней в одном наборе, но на практике это редкость. Поэтому перед любым обладателем лестницы в доме встает вопрос: как сделать нахождение на ней безопасным, Мы гарантируем лучшие условия для сотрудничества благодаря собственному производству, высокому потенциалу конструкторского бюро и ориентированности на долгосрочное взаимовыгодное партнерство. У нас вы можете приобрести не только типовые ограждения для лестницы, но и конструкции, созданные по индивидуальным проектам, — и все это удивительно дешево. Новые строительные технологии, развивающиеся стремительными темпами, позволяют использовать легкие, современные, надежные и невесомые конструкции. Лестничные ограждения из нержавеющей стали такими являются, цена на их изготовление вполне приемлемая. Перила, выполненные из надежного материала: важный конструктивный элемент, часть дизайна здания, гаранты безопасности и удобного спуска и подъема по лестнице. Ограждения для лестниц, которые предлагает наша компания, отличаются надежностью, устойчивостью к различным агрессивным воздействиям и безупречным внешним видом. Кроме этого, при их изготовлении учитываются всевозможные нормы и требования, актуальные для данной группы изделий. Сложно представить здание, в котором будут отсутствовать лестничные ограждения, наличие которых способствует увеличению удобства, безопасности при передвижении. Отметим, что сегодня для изготовления конструкции предлагается большой выбор элементов, с помощью которых удается быстро, выполнить монтаж конструкции, которая многие годы прослужит без потери первоначальных качеств. Изготовление и монтаж лестниц и [url=https://stairsprom.ru/uslugi/]ограждения лестничные[/url] и стоят недорого по сравнению с конструкциями из других материалов при равных качественных характеристиках. Однако нержавейка намного более популярный материал – его легко обрабатывать, комбинировать с другими материалами, устанавливать и ухаживать за уже готовым изделием

Maids cleaning company new-york

(NormanGeake, 2019.09.16 11:23)

Qualified cleaning today is actually greater than only cleansing: modern-day equipment, resources and also methods of job switch it into an actual high-tech process that drastically alters the standard understanding of what it means to actually "tidy".

In property cleaning services - ideal [url=https://maidsmanhattan.club]maid service staten island[/url] - it is actually very easy, handy and affordable along with our provider.
Trust fund the tidiness forerunners to home cleaning Brooklyn! Our experts make use of expert laundry detergents and also specialized devices of global suppliers in our work and do a great task along with cleansing of any difficulty.

[url=https://maidsmanhattan.club/][size=8]House cleaning checklist manhattan[/size][/url]

Collaboration with the company is actually the backer of an impeccable, lucrative and reliable cleaning of qualified home cleansing and neighboring locations. Currently, property cleaning company from our business are actually used in New Jacket. Appreciate as well as you the true benefits and sensible advantages of our company plan.

Through authorizing a long-lasting solution deal with us, you will definitely manage to leave the necessity to sustain a huge personnel of technological team, which, consequently, will certainly enhance costs. The price of the complex, daily, standard residence cleaning of Staten Island, conducted through our employees, will certainly constantly be lower than the expense of earnings for cleaning services, the acquisition of cleaning items as well as equipment.

[size=6]Find a local cleaner nyc[/size]

Leave behind an ask for on the web site, specify your name or even business name, contact contact number as well as time of planned cleaning, leave your wants and requirements in a message to the manager if important, at that point our professional is going to call you in the shortest time and also specify the time, time as well as place of work!

recension frisör stockholm

(recension frisör stockholm, 2019.09.16 01:28)


Heya i'm for the first time here. I found this board and I to find It really useful & it helped me out a lot. I hope to offer one thing back and help others such as you helped me. recension frisör stockholm idcho.womrizz.co/map5.php recension frisör stockholm

Houzz analysis roadmap

(hzEtettebees, 2019.09.14 02:49)

With Houzz controling the search engine outcomes of your essential keyword phrase, it is essential that when web website traffic more than likely to Houzz that you will show on top of their directory site. We can help - Houzz describe USA :
[url=https://houzzilla.com/how-to-optimize-your-houzz-account-with-adwords/]Google seo and houzz[/url]

Right Here at HouZzilla we have an assigned group of marketing experts that specifically service Houzz administration and optimization. We are all "Licensed Houzz Advertising And Marketing Professionals"- a Houzz marketing and advertising training program with a qualification test.

As professionals in Houzz account management as well as optimization, Consumer HouZzilla frequently obtains clients leading natural Houzz placements consisting of in Tulsa, as well as in unrestricted towns across the country.

Magic

(Debbijuisy, 2019.09.11 06:49)

Your magic store: https://hec.su/mKAH

фильмы боевики в хорошем качестве 2019

(RubenWek, 2019.08.29 01:33)

Привет всем! прикольный у вас сайт!
Нашел обширную базу кино: [url=http://kinoserialtv.net/]лучшие мультфильмы про машинки смотреть онлайн бесплатно[/url]
Тут: фильмы военные 2019 смотреть хорошем качестве http://kinoserialtv.net/voennyy/ список 2019
Здесь: лучшие фильмы онлайн новинки кино смотреть онлайн http://kinoserialtv.net/novinki/ список 2018
Тут: http://kinoserialtv.net/7932-zvezdnye-voyny-epizod-s-diego-lunoy.html «Звёздные войны»: Эпизод с Диего Луной
Тут: Бесстрашный / Fearless (2006) смотреть онлайн бесплатно [url=http://kinoserialtv.net/5472-besstrashnyy-fearless-2006.html] Бесстрашный / Fearless (2006) смотреть онлайн бесплатно [/url]

аниме бесплатно хорошем качестве

(Aaroncrady, 2019.08.28 23:23)

Привет всем! класный у вас сайт!
Нашел топ базу кино: [url=http://kinokub.net/]смотреть мультфильм король лев хорошем качестве бесплатно[/url]
Тут: [url=http://kinokub.net/komediya/]французские комедии лучшие смотреть онлайн бесплатно[/url] советские комедии смотреть онлайн в хорошем качестве список 2019
Тут: [url=http://kinokub.net/novinki/]лучшие кино новинки 2018 2019[/url] лучшие фильмы смотреть hd 720 новинки рейтинг 2019
Здесь: http://kinokub.net/3941-devid-fincher-i-dzheyms-ellroy-gotovyat-nuarnyy-serial-dlya-hbo.html Дэвид Финчер и Джеймс Эллрой готовят нуарный сериал для HBO смотреть онлайн бесплатно
Тут: Парикмахерская / Clipped (Сезон 1) (2015) смотреть онлайн бесплатно [url=http://kinokub.net/8987-parikmaherskaya-clipped-sezon-1-2015.html] Парикмахерская / Clipped (Сезон 1) (2015) смотреть онлайн бесплатно [/url]

ProsourceFit Extra Thick Yoga and Pilates Mat 1/2-inch Thick with Carrying Strap, 71" L x 24" W

(AllenKeels, 2019.08.28 06:24)

OneTouch Ultra Blue Test Strips - 100 Strips

[url=http://pegasbaby.com/com/shop/view/191880/]Happy Mama Women's Shorts Maternity Short Pants Elastic Belly Band Pockets. 259p (en)[/url]


http://pegasbaby.com/com/shop/view/38236/

Как поменять замок на металлической входной двери

(MyDoors2018, 2019.08.24 01:30)

Наше вам вас лично конкурент!
[url=http://www.robinhood.3dn.ru/index/8-45307]входные стальные двери на заказ[/url]
Люблю я винкоры, сладкая парочка саржентов
Смотрите железные входной двери, следовательно умоляем посетить представленный симпозиум магазин железная дверь.
http://jurikon.spb.ru/index/8-34202

С уважением, Арсен Евтушко
менеджер проекта двери онлайн
[url=http://animezone.ucoz.de/index/8-13544]купить металлическую дверь[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Január / 2021 >>

Statisztika

Online: 2
Összes: 108503
Hónap: 5300
Nap: 190