Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Drakula

 

A halálsápadt Drakula kísérteties alakja, (vértől csöpögő, tűhegyes fogaival) a horror-irodalom jelképes figurája.

Akiről mintázták nem kevésbé vérszomjas alak, akire hazájában nemzeti hősként emlékeznek.

"Iszonyat és rettegés fogott el, amikor láttam, hogy a férfi lassan kimászik az ablakon, és arccal lefelé araszol le a kastély falán a félelmetes szakadék felé. Szétterült köpönyege mintha hatalmas szárny lett volna."

Jonathan Harker, az ifjú angol ügyvédbojtár pillantotta meg így a holdvilágnál nemes vendéglátóját egy vad, sziklás tájon, valahol az erdélyi Kárpátokban, a mai Románia területén.

Drakula gróf, (ez a sápadt, magas, mindig feketében járó alak), már előzőleg is meglehetősen különösen viselkedett.

Amikor az ősi családi kastély alatti 300 méteres szakadékból éjszaka farkasüvöltés hallatszott, a gróf szeme kigyúlt és felkiáltott: - Hallgassa csak, dalolnak az éjszaka gyermekei !

Amikor Harker elvágja magát borotválkozás közben, az idősebb férfi “szemében démoni őrület lángjával" a torka után kap, de amint megérinti a döbbent vendége nyakában láncon függő keresztet, visszahúzza a kezét.

Harker közvetlenül eme epizód előtt vette észre, hogy bár Drakula a szobában áll, nem látható a borotválkozó tükörben.

A grófhoz utaztában az utolsó állomáson a fiatal angolt körülvették a parasztok, “ördög", pokol" dörmögték, és sűrűn hányták magukra a keresztet. Egyszer csak bezárva találja magát a hatalmas romos várkastélyba, melynek magas fekete ablakain egyetlen fénysugár sem hatol keresztül, és a bástyák csorba oromzata baljós fekete fogsorként meredezik a holdsütötte égbolt háttere előtt". Vendéglátója, aki szemmel láthatóan egyedül lakja a komor erődítményt, csak éjszaka mutatkozik. A rémült Harker kétségek közt vergődik, mert nem tudja, látja-e még valaha szülőhazáját.

Bram Stoker sikersztorija

Harker persze minden idők egyik legnépszerűbb rémregényének, a Drakulának a főhőse. A könyv 1897-es londoni megjelenésekor azonnal kirobbanó sikert aratott, és azóta is a bestseller-listák élén van. Számos film, színpadi mű és képregény, sőt egy balett is feldolgozta, és a gyűlöletes vérszívó vámpír-gróf történetét emberek milliói ismerték meg világszerte.

A regénybeli Drakula Angliába utazik hogy a vámpírok kultuszát terjessze de végül kudarcot vall, mert Harker megszökik a várból, és összefog dr. Abraham van Helsinggel, a vámpirológia holland szakértőjével. Egyedül Helsing tudja, hogy a szörny irtózik a napvilágtól, a fokhagymától és a kereszt jelétől. Azt is megtanulta, hogy a "haláltalanokat", ahogy a vámpírokat nevezik, csak a szívükön átszúrt karóval lehet elpusztítani.

Évezredes legenda

Stoker vámpírhistóriája a félelmetes lényekben való hit gazdag és kiterjedt hagyományára épül, amelynek gyökerei egészen az ókori egyiptomi és görög irodalomig nyúlnak vissza. Minthogy sok haldokló vérveszteség miatt gyöngül el, az egyszerű emberek bizonyára azt hitték, hogy a vérivás helyreállítja az erőt, sőt, az élők vére életre keltheti a holtakat.

A Drakula regény legtöbbet azonban a mélyen gyökerező román paraszti néphitből merített. Az ottani uralkodó vallás, (az ortodox görögkeleti kereszténység) tanítása szerint, aki a kiközösítés átkától sújtva hal meg, az visszajáró halott, “moroi" lesz mindaddig, amíg az egyház föl nem oldozza az átok alól.

A helyi babonák ismerik emellett a “strigoi" nevű démoni madarakat, amelyek csak éjjel röpülnek, emberi húsra és vérre éhesen. A néphit úgy tartotta, hogy a pestist is vámpírok okozzák.

A román legendák szerint bizonyos embereknek (például a törvénytelen vagy meg nem keresztelt gyermekeknek, vagy a hetedik fiúk hetedik fiainak) végzete, hogy vámpírrá legyenek. A vámpírnak hatalmában áll, hogy állattá (legtöbbször denevérré vagy farkassá) változzék.

Némelyik faluban a vámpírság gyanújába keveredik az, aki visszautasítja, hogy fokhagymát egyen. Tulajdonképpen a vérivók éjszakai támadását a ház lakói úgy kerülhetik el a legbiztosabban, ha fokhagymával bedörzsölnek minden ajtót és ablakot.

Stoker a londoni British Museumban folytatott intenzív kutatásai és a magyar tudós, Vámbéry Árminnal folytatott beszélgetései révén ismerte meg e hiedelmeket. De hatással volt rá a Hasfelmetsző Jack-féle megoldatlan gyilkosságsorozat is, valamint barátsága az irodalmár és felfedező Richard Burtonnel, aki többek között tizenegy hindu vámpírtörténetet lefordított.

Rejtett érzékiség

Sok kritikus állítja, hogy Viktória királynő elfojtott szexualitású korában az erotikus tartalmak gyakran álcázott formában jelentek meg. Stoker regénye öntudatlanul is rejtett szexuális jelentést hordoz a vámpírok titokzatos és hátborzongató éjszakai támadásában véres erőszak és az érzéki tapasztalat iránti szenvedélyes sóvárgás elegyedik. Harkernek például nyilvánvalóan tetszik, hogy Drakula három ifjú követője álmában meglepi: “Mind a háromnak ragyogóan fehér fogai voltak, melyek úgy villantak elő érzéki ajkaik mögül, mint rubinok közül a gyöngy. Volt bennük valami nyugtalanító, valami vonzó, de ugyanakkor halálosan fenyegető. A szívem mélyén égető, bűnös vágy ébredt, hogy bárcsak azok a vérpiros ajkak megcsókolnának..."

Ezt az érzéki varázst és az éjjel kóborló vérszívó "halhatatlanokról" szóló ősi babona kétségtelenül hátborzongató hatását Stoker regényében még egy fantasztikus elem erősíti: egy román nemzeti hős hihetetlen, de igaz története. Valóban, Drakula maga dicsekszik Harkernak a törökök ellen vitézül harcoló hazafias ősével, azzal a zsarnokkal, akit Karóbahúzó Vlad néven ismer a történelem.

Egy kegyetlen hazafi

Az eredeti Drakula a XV. században az Erdéllyel szomszédos hegyvidéki terület, a Havasalföld fejedelme volt. Festményeken és fametszeteken megörökített arcképeinek tanúsága szerint vastag bajszú, horgas orrú és nagy, meredt szemű férfi volt, a keresztségben a Vlad nevet kapta, de Drakulának is nevezték, mert családjának címerében “dracul", vagyis sárkány ágaskodott. E szónak történetesen “ördög" jelentése is van.

Fiatal korában túszként a törökök fogságába került, ahol ellesett egy gyötrelmes kivégzési módot, a karóba húzást. E barbár büntetés során az áldozat testén kihegyezett fakarót vagy vas lándzsát szúrnak keresztül, majd felállítva a földbe ássák, hogy lassú kínok között szenvedjen ki rajta.

1448-ban Vlad valószínűleg 18 éves volt csupán, amikor a törökök a havasalföldi trónra ültették, de ő két hónap múlva egy keresztény kolostor falai közé menekült. Miután a törökök bevették Konstantinápolyt, az ortodox kereszténység fővárosát, Vlad 1456-ban visszatért öröklött trónjára, és ettől kezdve négy évig példátlanul leleményes kegyetlenséggel uralkodott. Egy alkalommal minden ok nélkül feldűlt egy vele baráti viszonyban álló várost, ennek 10 ezer polgárát megkínoztatta, sokat karóba is húzatott. Ekkor tett szert új ragadványnevére: Tepes, vagyis "karóbahúzó". Leghírhedtebb tömegmészárlását 1640 Szent Bertalan napján követte el, ekkor az egyik erdélyi városban 30 ezer embert húzatott karóba.

Vajon Drakula közönséges szadista volt, vagy kegyetlen pusztításai mögött politikai indítékot kell keresnünk ?

A válasz valószínűleg: is-is. Amikor a török udvar követei nem vették le jelenlétében a turbánjukat, megparancsolta, hogy szögezzék a koponyájukhoz, ez nyilvánvalóan a függetlenség arcátlanul merész kinyilvánítása volt. Bármily barbár volt, hírnevet szerzett a keresztény Európában, számos Duna menti várat foglalt vissza a törököktől, és seregével csaknem a Fekete-tengerig hatolt.

Az érem másik oldala, hogy miután visszafordult csapataival, a saját népe akarta hamisított levelekkel gyanúba keverni, hogy összejátszik a törökökkel. Drakulát Corvin Mátyás magyar király, se szó, se beszéd, tizenkét évre lecsukatta. Lehet, hogy maguk a havasalföldiek undorodtak meg saját uralkodójuk büntető módszereinek bámulatos változatosságától, amelybe az elevenen megfőzéstől és megnyúzástól az égetésig és a csonkításig minden belefért.

Börtönévei alatt Drakula, aki fondorlatosan elbűvölő személyiség lehetett, összebarátkozott őreivel, akik segítőkészen ellátták egerekkel és más kis állatokkal, hogy a cellájában karóba húzhassa őket csak úgy, a maga örömére. 1474-ben kiszabadult. Két évvel később (immár harmadszor) bejelentette igényét a havasalföldi trónra, de két hónappal ezután, 45 éves korában, mikor ismét részt vett egy törökök elleni csatában, megölték. Fejét levágták, és mézben konzerválva trófeaként küldték a szultánnak, testét jeltelen sírba temették.

A továbbélő vámpír

Miért hozta kapcsolatba Stoker Vlad Tepest, a Drakulát a vámpírizmussal ? A romániai parasztgyerekek nemzedékeit riogatták a “Jó legyél, vagy elvisz a Drakula" fenyegetéssel.

Másrészt viszont az a hit is tovább él az egyszerű népben, hogy Drakula, a hős vezér valamilyen módon visszatér, ha országa súlyos veszélybe kerül. Lehet, hogy a karóba húzó fejedelem évszázados legendája elbűvölte a szerzőt, aki regényében fel akarta használni az izgalmas néphagyomány motívumait, és be akarta mutatni Románia kísértetiesen szép, kietlen tájait.

Mindenesetre Stoker kitalált Drakula grófja szembeszegül az elmúlással. A nevét viselő filmek, játékok, sőt élelmiszerek továbbra is jól fogynak a piacon.

Lugosi Béla magyar színész (a filmvásznon minden idők leghíresebb Drakulája) vagyont keresett szerepével, de a morfium csaknem az egészet felemésztette. Amikor 1956-ban, hetvenhárom évesen meghalt, kívánságára abban a vörös szaténszegélyes fekete köpenyben temették el, amelyet a vámpír szerepében viselt.

Az 1980-as évek közepe táján közzétett, a porphyria nevű nagyon ritka betegségről szóló orvosi tanulmányok felkavarták a vámpírtörténetek esetleges valóságalapja iránti érdeklődést, a sajtó újból sokat cikkezett az ún. “Drakula-kórról".

Valójában a porphyriának csak a CEP néven ismert válfaja vezet vámpírszerű külső jegyek: hegyes fogak, erős szőrzet, a fénnyel szembeni túlérzékenység és vérszegénység kialakulásához. Mindössze hatvan ilyen esetet jegyeztek fel.

Mindenesetre a porphyria orvosi kutatásáról közölt izgatott sajtóbeszámolók még egyszer bebizonyították, hogy a kitalált Drakula-figura ma is éppoly mélyen megigézi a közvéleményt, mint a fiatal Harkert, aki a regényben döbbenten teszi fel a kérdést: “Miféle ember ez, vagy miféle teremtmény, emberbőrbe bújva ?"

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

комедии 2018 смотреть бесплатно в хорошем онлайн

(JimmyPiorp, 2019.07.01 01:53)

Здравствуйте! класный у вас сайт!
Нашел класную базу кино: [url=http://kinovalenok.tv/]смотреть бесплатно мультфильмы про машинки в хорошем[/url]
Здесь: [url=http://kinovalenok.tv/semeynyy/]Лучшие семейные фильмы список[/url] смотреть лучший семейный фильм онлайн бесплатно список 2018
Здесь: смотреть сериал 1001 ночь хорошем качестве http://kinovalenok.tv/serialy/ список 2019
Здесь: скачать бесплатно через торрент лучшие триллеры http://kinovalenok.tv/triller/ рейтинг 2019
Здесь: http://kinovalenok.tv/9990-malysh-villi-little-charley-bear-sezon-1-2011.html [b] Смотреть Малыш Вилли / Little Charley Bear (Сезон 1) (2011) онлайн бесплатно [/b]
Тут: http://kinovalenok.tv/9266-zvezdnye-voyny-epizod-s-finalnym-montazhom.html

работа водителем такси

(taxiExhito, 2019.06.25 16:51)

Агрегатор яндекс такси по городу Самара даёт возможность вам вызвать машинув указанное время и место. Произвести заказ машины можно по телефону, через сайт, набрав оператора и сделать заказ авто.. Необходимо написать свой номер мобильного, адрес, время когда требуется машина.

Заказывают такси с детским креслом для перевозки детей, в вечернее время после встреч лучше всего воспользоваться такси, чем, например, сесть в авто нетрезвым, в аэропорт или на вокзал комфортнее пользоваться Yandex такси и не думать где оставить свою машину. Оплата происходит безналичным или наличным переводом. Время подъезда Yandex такси составляет от трех до десяти мин в среднем.

Плюсы работы в Яндекс такси: Быстрая регистрация в приложение, Не очень большая комиссия, Выплаты мгновенные, Постоянный поток заявок, Диспетчер круглосуточно на связи.

Для выполнения работ в Яндекс такси водителю требуется оформиться лично и транспорт, перечисленное займет пять мин. Комисия агрегатора составит не свыше пятнадцать % отдохода. Вы можете с легкость получать заработную плату в любое время. У вас всегда обязательно будут заявки. В случае проблем сможете установить связь с постоянно действующей службой сопровождения. Я. такси даёт возможность людям быстро доехать до нужного места. Заказывая современное Я. такси вы получите шикарный сервис в нашем городе.

работа водителем такси = [url=https://centrsnab163.ru]работа в такси самара без личного[/url]

Stairs and fences made of window, wood, metal

(Bamon Rew, 2019.06.25 08:55)

Светопрозрачные конструкции имеют массу преимуществ как прозрачные, так и матовые. Также есть возможность приобрести цветные с полноцветным или струйным рисунком. По желанию заказчика в стеклянные изготавливают изготавливают изготавливают [url=https://stairsprom.ru]лестничные ограждения[/url]монтируется подсветка, что придаст интерьеру индивидуальность

Relatively reminisce initiative, performance, powerful proctoscopy.

(ecomodoyu, 2019.06.22 16:46)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone 20 Mg[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone</a> jgg.ucsf.dracula.eoldal.hu.fzb.yx http://mewkid.net/buy-prednisone/

Careful ban notion engorgement hesitancy, usually.

(exoniqod, 2019.06.22 14:39)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone Online[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone 20 Mg</a> yyz.wlxw.dracula.eoldal.hu.fhi.da http://mewkid.net/buy-prednisone/

Hand-crafted rings are not simply stunning and original presents for, state, a wedding or birthday

(Exhito, 2019.06.21 16:20)

Sorry for making you read this message which is more than likely to be thought about by you as spam. Yes, spamming is a poor thing.

On the various other hand, the most effective method to find out something new, heretofore unidentified, is to take your mind off your everyday headaches and also reveal passion in a topic that you may have thought about as spam before. Right? [url=https://kingswayjewelry.com/]deer antler[/url]

We are a group of young men that have actually made a decision to begin our own business and also make some loan like many other individuals on Earth.

What do we do? We offer our visitors a wide selection of remarkable hand-made rings. All the rings are made by the finest artisans from around the USA.

Have you ever seen or worn an eco-friendly opal ring, wood ring, fire opal ring, Damascus ring, silver opal ring, Turquoise ring, blue opal ring, pink ring, meteorite ring, black ring or silver ring? This is just a little part of what you can always discover in our shop.

Made in the UNITED STATES, our handmade rings are not just beautiful as well as initial gifts for, say, a wedding event or birthday, yet additionally your talisman, a point that will definitely bring you good luck in life.

As payment for your time invested in reviewing this message, we offer you a 5% discount on any type of thing you have an interest in.

We are expecting conference you in our store!

bob dylan drug use

(LucassEw, 2019.06.19 22:28)

mccracken county health department [url=http://commbox.com.br/comprar-viagra-online-brasil-pfz.php]http://commbox.com.br/comprar-viagra-online-brasil-pfz.php[/url] order contact lenses online with prescription

МАССОВЫЕ РАССЫЛКИ ФОС

(TerrySom, 2019.06.19 14:10)

[url=http://oktrust.pro/]МАССОВЫЕ РАССЫЛКИ ФОС[/url]

svrf by saveur boutique

(Exhito, 2019.06.18 14:00)

Our experts are actually an exclusive Northeast Yihi rep. Our experts are actually likewise authorized reps of Poor Drip, Harbour Vape, Charlie's Chalk Dust, Beard Vape, SVRF through Saveur Vape, Ripe Vapes, Smok, Segeli, Lost Vape, Kangertech, Triton as well as a lot more. Do not find something you are trying to find on our site? Not a concern! Simply let us know what you are actually searching for as well as our team are going to locate it for you at a inexpensive price. Possess a question concerning a certain thing? Our vape experts are going to rejoice to provide more information concerning just about anything our experts offer. Merely send our company your concern or even call our team. Our crew will definitely rejoice to aid!

If you are a vaper or trying to leave smoke, you remain in the appropriate spot. Intend to conserve some funds present? Hurry as well as join our e-mail newsletter to receive special club VIP, vape4style markdowns, promotions and free of charge giveaways! [url=https://vape4style.com/products/yihi-hakutaku-atomizer]Yihi Hakutaku[/url]


Our goal at vape4style.com is to deliver our customers along with the greatest vaping expertise achievable, helping them vape with style!. Located in NYC as well as in business since 2015, our team are a custom vaping superstore offering all types of vape mods, e-liquids, smoking sodiums, hull devices, tanks, rolls, and various other vaping accessories, including electric batteries and outside battery chargers. Our e-juices are actually consistently fresh given that our company certainly not only sell our items retail, but additionally distribute to local NYC outlets as well as offer retail possibilities. This allows our company to regularly rotate our inventory, supplying our customers and also retail stores along with one of the most freshest supply possible.

Clean it services Gramercy Square

(SprinExhito, 2019.06.14 17:17)

Housekeeping jobs Midwood : [url=https://cleanings.pro]in home cleaning service[/url]

Professionals specialized company Cobble Hill do spring cleaning site urgently.

Our Limited Partnership famous company carries out spring cleaning site urgently in the district, we can put in order private households and suburban districts .

Our Limited liability Limited Partnership cleaning corporation East Flushing WELCH, is engaged spring cleaning cottages in Pleasant Plains under the direction of MARIANNE.

Today cleaning with the onset of spring is chance implement cleaning the house, private households and offices, apartments.
Streets, courtyards, gardens, squares and urban square not only clean up from dirt accumulated in snow Cleaning the premises in the spring is opportunity implement cleaning work, cottage and also in my apartment.
Roads, courtyards, parks, squares and other urban areas very important not only clean up from winter dirt, take out the garbage, and also prepare the territory for the summer. For this purpose need to recover damaged sidewalks and curbs, fix broken small architectural forms sculptures, flowerpots,artificial reservoirs,benches, fences, and so on, refresh fences, painting and many other things.
Our enterprise does spring cleaning 2019 not only in urban areas , but with joy we will certainly help clean .
Trained specialists specialized company New Springville Oakwood can hold complex spring cleaning of territories.

Stairs and fences made of goggles, wood, metal

(Bamon Rew, 2019.06.12 17:49)

When you need unusual solutions to climb to the second floor, be inspired by these amazing ideas. Features a glass [url=https://stairsprom.ru] theguardrail stairway[/url]. Stair railings made of glass are made of tempered organic or silicate glass

uncle junks department stores

(Exhito, 2019.06.12 07:34)

Our purpose at vape4style.com is to provide our customers along with the very best vaping knowledge possible, helping them vape snappy!. Located in New York City and also in business considering that 2015, our company are a custom-made vaping supermarket offering all forms of vape mods, e-liquids, nicotine sodiums, capsule units, containers, rolls, and various other vaping devices, like batteries as well as exterior wall chargers. Our e-juices are actually always fresh since our company certainly not simply market our items retail, however additionally circulate to local NYC stores and also offer retail choices. This allows our team to constantly rotate our sell, delivering our customers as well as establishments with one of the most best supply possible.

If you are actually a vaper or attempting to leave smoke cigarettes, you remain in the correct location. Wish to conserve some cash in process? Hurry and also join our email subscriber list to obtain exclusive club VIP, vape4style discounts, promotions and free of charge giveaways!

Our experts are actually an unique Northeast Yihi supplier. Our company are actually additionally accredited distributors of Negative Drip, Harbour Vape, Charlie's Chalk Dust, Beard Vape, SVRF by Saveur Vape, Ripe Vapes, Smok, Segeli, Dropped Vape, Kangertech, Triton and also much more. Don't view one thing you are trying to find on our site? Certainly not a problem! Only let our team recognize what you are actually trying to find and also our company are going to locate it for you at a affordable rate. Have a inquiry concerning a particular item? Our vape experts are going to be glad to offer more particulars about just about anything our company market. Only deliver us your concern or call us. Our group will definitely rejoice to help!

derailed e-liquid shopping : [url=https://vape4style.com/products/yihi-sx-mini-mx-class]Yihi Mini MX [/url]

сайт

(JamesAlkal, 2019.06.12 06:12)

[url=http://mysite.ru]http://mysite.ru[/url]

Endometrium stroll progresses wants hospitals.

(gipannobe, 2019.06.10 20:57)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone 20 Mg</a> ikx.juzs.dracula.eoldal.hu.kmb.up http://mewkid.net/buy-prednisone/

Monitor thrombosis, express infections: urethral transsphenoidal meatus.

(ocomumjac, 2019.06.10 18:44)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone 20mg[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone</a> vvo.cyjb.dracula.eoldal.hu.cdu.ry http://mewkid.net/buy-prednisone/

Подбираем окна домой

(RichardJN, 2019.06.09 11:51)

Пластиковыми окнами теперь никого не удивить, они устанавливаются практически повсюду — через магазинов и офисов накануне элитных квартир и трехэтажных особняков. Исключительно ценз их совершенно различное. Если в начале своей «биографии» пластиковые окна представляли собой экзотические конструкции, сообразно виду напоминавшие ухудшенный перемена серийных деревянных, будто принято воссоздавать «совковых», а согласно качеству практически равнявшиеся им, то сообразно цене они явно выходили в премиальный сегмент. Однако в процессе развития технологий они превратились во совершенно конкурентоспособный товар, обладающий подле уникальных свойств.
а также вы можете <a href=https://vk.com/public181525885>пластиковые окна пвх в минске</a> Современные окна из профиля ПВХ — высокотехнологичный работа, недорогой, качественный, правоспособный в эксплуатации и, сколько самое суть, ремонтопригодный. Если субститут створки если стекла в деревянном окне представляет собой сложную и дорогостоящую процедуру (производители окон и дверей из натуральных материалов часто неоправдано завышают цены), то браться обрубок пластикового окна вполне доступно ради любого бюджета.

Чтобы убедиться в качестве и высоких потребительских свойствах пластиковых окон, необходимо просто прочитать об их характеристиках в предлагаемой вашему вниманию статье и сравнить их с деревянными конструкциями. Текст носит далеко не рекламный характер — только объективная информация. Выбор приоритетов — за читателем. Здесь вы узнаете, как выбрать пластиковые окна, и почему одни конструкции лучше других.

Всегда бесплатное SEO

(Exhito, 2019.06.09 11:45)

HI! команда СЕО для раскрутки и продвижения онлайн-проектов в поисковиках и социальных сетях. Меня зовут Антон, я создатель группы профессионалов, оптимизаторов, линкбилдеров, разработчиков, маркетологов, специалистов, рерайтеров/копирайтеров, link builders, копирайтеров. Мы — команда амбициозных специалистов с 10 опытом работы в области фриланса. Мы несомненно поможем вашему проекту подняться в топ 10 в выдаче поисковой машины различной системе. Наша фирма предлагает высококачественную раскрутку web-сайтов в поисковых серверах! Все специалисты которые сейчас задействованы в команде прошли гигантский профессиональный путь, нам известно, как грамотно организовывать ваш интернет-сервис, продвинуть его на 1 место, трансформировать веб-трафик в заказы. Наша Вам мы предоставляем бесплатное предложение по раскрутке ваших online-сайтов. С нетерпением ждем Вас!

сео онлайн бесплатно [url=https://seoturbina.ru]продвижение сайта самостоятельно бесплатно[/url]

еврозабор

(FrankAnole, 2019.06.09 05:31)

http://fashion-id.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=58961
http://www.kemoko.su/forum/user/351866/
http://www.kemoko.su/forum/user/351688/
http://www.pvlu.ru/Forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=10622
http://xn--35-6kc8bky9eya.xn--p1ai/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=16470

сайт

(Jeffreykib, 2019.06.07 05:25)

[url=http://mysite.ru]http://mysite.ru[/url]

Бесплатное раскрутка сайта

(Exhito, 2019.06.07 01:00)

Hello! команда по поисковой оптимизации для продвижения и раскрутки вебсайтов в поисковиках и/или соц интернет-сетях. И меня зовут Антон, я учредитель группы профессионалов, специалистов, рерайтеров/копирайтеров, оптимизаторов, маркетологов, линкбилдеров, разработчиков, копирайтеров, link builders. Мы - компания профессиональных фрилансеров. Ваш интернет-сайт выйдет с нашей командой на новую высоту. Мы предлагаем лучшую раскрутку интернет-сайтов в поисковых серверах! СЕО-специалисты которые работают в команде прошли великий профессиональный путь, мы знаем, как грамотно делать ваш личный онлайн-проект, продвинуть его на 1 место, конвертировать интернет-трафик в заказы. У нашей организации сейчас имеется для Вас бесплатное предложение по раскрутке любых online-сайтов. С нетерпением ждем Вас.

бесплатные курсы продвижению сайтов [url=https://seoturbina.ru]сео сайта бесплатно онлайн[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Január / 2021 >>

Statisztika

Online: 2
Összes: 108502
Hónap: 5299
Nap: 193