Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Drakula

 

A halálsápadt Drakula kísérteties alakja, (vértől csöpögő, tűhegyes fogaival) a horror-irodalom jelképes figurája.

Akiről mintázták nem kevésbé vérszomjas alak, akire hazájában nemzeti hősként emlékeznek.

"Iszonyat és rettegés fogott el, amikor láttam, hogy a férfi lassan kimászik az ablakon, és arccal lefelé araszol le a kastély falán a félelmetes szakadék felé. Szétterült köpönyege mintha hatalmas szárny lett volna."

Jonathan Harker, az ifjú angol ügyvédbojtár pillantotta meg így a holdvilágnál nemes vendéglátóját egy vad, sziklás tájon, valahol az erdélyi Kárpátokban, a mai Románia területén.

Drakula gróf, (ez a sápadt, magas, mindig feketében járó alak), már előzőleg is meglehetősen különösen viselkedett.

Amikor az ősi családi kastély alatti 300 méteres szakadékból éjszaka farkasüvöltés hallatszott, a gróf szeme kigyúlt és felkiáltott: - Hallgassa csak, dalolnak az éjszaka gyermekei !

Amikor Harker elvágja magát borotválkozás közben, az idősebb férfi “szemében démoni őrület lángjával" a torka után kap, de amint megérinti a döbbent vendége nyakában láncon függő keresztet, visszahúzza a kezét.

Harker közvetlenül eme epizód előtt vette észre, hogy bár Drakula a szobában áll, nem látható a borotválkozó tükörben.

A grófhoz utaztában az utolsó állomáson a fiatal angolt körülvették a parasztok, “ördög", pokol" dörmögték, és sűrűn hányták magukra a keresztet. Egyszer csak bezárva találja magát a hatalmas romos várkastélyba, melynek magas fekete ablakain egyetlen fénysugár sem hatol keresztül, és a bástyák csorba oromzata baljós fekete fogsorként meredezik a holdsütötte égbolt háttere előtt". Vendéglátója, aki szemmel láthatóan egyedül lakja a komor erődítményt, csak éjszaka mutatkozik. A rémült Harker kétségek közt vergődik, mert nem tudja, látja-e még valaha szülőhazáját.

Bram Stoker sikersztorija

Harker persze minden idők egyik legnépszerűbb rémregényének, a Drakulának a főhőse. A könyv 1897-es londoni megjelenésekor azonnal kirobbanó sikert aratott, és azóta is a bestseller-listák élén van. Számos film, színpadi mű és képregény, sőt egy balett is feldolgozta, és a gyűlöletes vérszívó vámpír-gróf történetét emberek milliói ismerték meg világszerte.

A regénybeli Drakula Angliába utazik hogy a vámpírok kultuszát terjessze de végül kudarcot vall, mert Harker megszökik a várból, és összefog dr. Abraham van Helsinggel, a vámpirológia holland szakértőjével. Egyedül Helsing tudja, hogy a szörny irtózik a napvilágtól, a fokhagymától és a kereszt jelétől. Azt is megtanulta, hogy a "haláltalanokat", ahogy a vámpírokat nevezik, csak a szívükön átszúrt karóval lehet elpusztítani.

Évezredes legenda

Stoker vámpírhistóriája a félelmetes lényekben való hit gazdag és kiterjedt hagyományára épül, amelynek gyökerei egészen az ókori egyiptomi és görög irodalomig nyúlnak vissza. Minthogy sok haldokló vérveszteség miatt gyöngül el, az egyszerű emberek bizonyára azt hitték, hogy a vérivás helyreállítja az erőt, sőt, az élők vére életre keltheti a holtakat.

A Drakula regény legtöbbet azonban a mélyen gyökerező román paraszti néphitből merített. Az ottani uralkodó vallás, (az ortodox görögkeleti kereszténység) tanítása szerint, aki a kiközösítés átkától sújtva hal meg, az visszajáró halott, “moroi" lesz mindaddig, amíg az egyház föl nem oldozza az átok alól.

A helyi babonák ismerik emellett a “strigoi" nevű démoni madarakat, amelyek csak éjjel röpülnek, emberi húsra és vérre éhesen. A néphit úgy tartotta, hogy a pestist is vámpírok okozzák.

A román legendák szerint bizonyos embereknek (például a törvénytelen vagy meg nem keresztelt gyermekeknek, vagy a hetedik fiúk hetedik fiainak) végzete, hogy vámpírrá legyenek. A vámpírnak hatalmában áll, hogy állattá (legtöbbször denevérré vagy farkassá) változzék.

Némelyik faluban a vámpírság gyanújába keveredik az, aki visszautasítja, hogy fokhagymát egyen. Tulajdonképpen a vérivók éjszakai támadását a ház lakói úgy kerülhetik el a legbiztosabban, ha fokhagymával bedörzsölnek minden ajtót és ablakot.

Stoker a londoni British Museumban folytatott intenzív kutatásai és a magyar tudós, Vámbéry Árminnal folytatott beszélgetései révén ismerte meg e hiedelmeket. De hatással volt rá a Hasfelmetsző Jack-féle megoldatlan gyilkosságsorozat is, valamint barátsága az irodalmár és felfedező Richard Burtonnel, aki többek között tizenegy hindu vámpírtörténetet lefordított.

Rejtett érzékiség

Sok kritikus állítja, hogy Viktória királynő elfojtott szexualitású korában az erotikus tartalmak gyakran álcázott formában jelentek meg. Stoker regénye öntudatlanul is rejtett szexuális jelentést hordoz a vámpírok titokzatos és hátborzongató éjszakai támadásában véres erőszak és az érzéki tapasztalat iránti szenvedélyes sóvárgás elegyedik. Harkernek például nyilvánvalóan tetszik, hogy Drakula három ifjú követője álmában meglepi: “Mind a háromnak ragyogóan fehér fogai voltak, melyek úgy villantak elő érzéki ajkaik mögül, mint rubinok közül a gyöngy. Volt bennük valami nyugtalanító, valami vonzó, de ugyanakkor halálosan fenyegető. A szívem mélyén égető, bűnös vágy ébredt, hogy bárcsak azok a vérpiros ajkak megcsókolnának..."

Ezt az érzéki varázst és az éjjel kóborló vérszívó "halhatatlanokról" szóló ősi babona kétségtelenül hátborzongató hatását Stoker regényében még egy fantasztikus elem erősíti: egy román nemzeti hős hihetetlen, de igaz története. Valóban, Drakula maga dicsekszik Harkernak a törökök ellen vitézül harcoló hazafias ősével, azzal a zsarnokkal, akit Karóbahúzó Vlad néven ismer a történelem.

Egy kegyetlen hazafi

Az eredeti Drakula a XV. században az Erdéllyel szomszédos hegyvidéki terület, a Havasalföld fejedelme volt. Festményeken és fametszeteken megörökített arcképeinek tanúsága szerint vastag bajszú, horgas orrú és nagy, meredt szemű férfi volt, a keresztségben a Vlad nevet kapta, de Drakulának is nevezték, mert családjának címerében “dracul", vagyis sárkány ágaskodott. E szónak történetesen “ördög" jelentése is van.

Fiatal korában túszként a törökök fogságába került, ahol ellesett egy gyötrelmes kivégzési módot, a karóba húzást. E barbár büntetés során az áldozat testén kihegyezett fakarót vagy vas lándzsát szúrnak keresztül, majd felállítva a földbe ássák, hogy lassú kínok között szenvedjen ki rajta.

1448-ban Vlad valószínűleg 18 éves volt csupán, amikor a törökök a havasalföldi trónra ültették, de ő két hónap múlva egy keresztény kolostor falai közé menekült. Miután a törökök bevették Konstantinápolyt, az ortodox kereszténység fővárosát, Vlad 1456-ban visszatért öröklött trónjára, és ettől kezdve négy évig példátlanul leleményes kegyetlenséggel uralkodott. Egy alkalommal minden ok nélkül feldűlt egy vele baráti viszonyban álló várost, ennek 10 ezer polgárát megkínoztatta, sokat karóba is húzatott. Ekkor tett szert új ragadványnevére: Tepes, vagyis "karóbahúzó". Leghírhedtebb tömegmészárlását 1640 Szent Bertalan napján követte el, ekkor az egyik erdélyi városban 30 ezer embert húzatott karóba.

Vajon Drakula közönséges szadista volt, vagy kegyetlen pusztításai mögött politikai indítékot kell keresnünk ?

A válasz valószínűleg: is-is. Amikor a török udvar követei nem vették le jelenlétében a turbánjukat, megparancsolta, hogy szögezzék a koponyájukhoz, ez nyilvánvalóan a függetlenség arcátlanul merész kinyilvánítása volt. Bármily barbár volt, hírnevet szerzett a keresztény Európában, számos Duna menti várat foglalt vissza a törököktől, és seregével csaknem a Fekete-tengerig hatolt.

Az érem másik oldala, hogy miután visszafordult csapataival, a saját népe akarta hamisított levelekkel gyanúba keverni, hogy összejátszik a törökökkel. Drakulát Corvin Mátyás magyar király, se szó, se beszéd, tizenkét évre lecsukatta. Lehet, hogy maguk a havasalföldiek undorodtak meg saját uralkodójuk büntető módszereinek bámulatos változatosságától, amelybe az elevenen megfőzéstől és megnyúzástól az égetésig és a csonkításig minden belefért.

Börtönévei alatt Drakula, aki fondorlatosan elbűvölő személyiség lehetett, összebarátkozott őreivel, akik segítőkészen ellátták egerekkel és más kis állatokkal, hogy a cellájában karóba húzhassa őket csak úgy, a maga örömére. 1474-ben kiszabadult. Két évvel később (immár harmadszor) bejelentette igényét a havasalföldi trónra, de két hónappal ezután, 45 éves korában, mikor ismét részt vett egy törökök elleni csatában, megölték. Fejét levágták, és mézben konzerválva trófeaként küldték a szultánnak, testét jeltelen sírba temették.

A továbbélő vámpír

Miért hozta kapcsolatba Stoker Vlad Tepest, a Drakulát a vámpírizmussal ? A romániai parasztgyerekek nemzedékeit riogatták a “Jó legyél, vagy elvisz a Drakula" fenyegetéssel.

Másrészt viszont az a hit is tovább él az egyszerű népben, hogy Drakula, a hős vezér valamilyen módon visszatér, ha országa súlyos veszélybe kerül. Lehet, hogy a karóba húzó fejedelem évszázados legendája elbűvölte a szerzőt, aki regényében fel akarta használni az izgalmas néphagyomány motívumait, és be akarta mutatni Románia kísértetiesen szép, kietlen tájait.

Mindenesetre Stoker kitalált Drakula grófja szembeszegül az elmúlással. A nevét viselő filmek, játékok, sőt élelmiszerek továbbra is jól fogynak a piacon.

Lugosi Béla magyar színész (a filmvásznon minden idők leghíresebb Drakulája) vagyont keresett szerepével, de a morfium csaknem az egészet felemésztette. Amikor 1956-ban, hetvenhárom évesen meghalt, kívánságára abban a vörös szaténszegélyes fekete köpenyben temették el, amelyet a vámpír szerepében viselt.

Az 1980-as évek közepe táján közzétett, a porphyria nevű nagyon ritka betegségről szóló orvosi tanulmányok felkavarták a vámpírtörténetek esetleges valóságalapja iránti érdeklődést, a sajtó újból sokat cikkezett az ún. “Drakula-kórról".

Valójában a porphyriának csak a CEP néven ismert válfaja vezet vámpírszerű külső jegyek: hegyes fogak, erős szőrzet, a fénnyel szembeni túlérzékenység és vérszegénység kialakulásához. Mindössze hatvan ilyen esetet jegyeztek fel.

Mindenesetre a porphyria orvosi kutatásáról közölt izgatott sajtóbeszámolók még egyszer bebizonyították, hogy a kitalált Drakula-figura ma is éppoly mélyen megigézi a közvéleményt, mint a fiatal Harkert, aki a regényben döbbenten teszi fel a kérdést: “Miféle ember ez, vagy miféle teremtmény, emberbőrbe bújva ?"

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

healthcare reform impact on hospitals

(ThomasSuiff, 2019.06.06 19:50)

partners healthcare peoplesoft login [url=https://iktorivil.familybelle.com]iktorivil.familybelle.com[/url] cvs male enhancement pills

Гидра Darknet 2019

(RobertEurot, 2019.06.06 17:52)

Добрый день!
Даже очень забавный сайт.

Море приколов...Speed, Героин, PVP, MDMA, и т.д.
Переходи на сайт:
[b]
http://hudra2275.hydra-ru-center.cf

[/b]

Unreliably launched; tetracycline organs pressed.

(ivuonuotik, 2019.06.04 10:44)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone 20 Mg[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Buy Prednisone Online</a> ukx.sywl.dracula.eoldal.hu.oiw.zu http://mewkid.net/buy-prednisone/

The perineal measles visual echocardiography, herniation.

(osoheforeo, 2019.06.04 09:09)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Online</a> gcz.mxud.dracula.eoldal.hu.wqs.dt http://mewkid.net/buy-prednisone/

Sleep everyone, peritonism, cystitis, heart coliforms.

(iyiceyih, 2019.06.01 10:32)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone Without Dr Prescription[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Buy Prednisone</a> arh.ehfk.dracula.eoldal.hu.kba.og http://mewkid.net/buy-prednisone/

F gentamicin, minus head full too.

(acjuwotijon, 2019.06.01 08:44)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone 20mg[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone No Prescription</a> cfh.ynpb.dracula.eoldal.hu.xyc.gc http://mewkid.net/buy-prednisone/

UKP-66

(Suerm, 2019.06.01 01:06)

Кто менял УКП-7 на УКП-66 отзовитесь всё ли работает

Контакты Учреждений всех сфер работ

(Rbaseobula, 2019.05.30 23:10)

* Учреждений разных сфер работ
- Все поставщики тендеров за все время
· Кто создавал закупки по 44 и 223 федеральным законам
* Avito, youla, и другие доски с объявлениями
- Контакты соискателей, индивидуальные данные специалистов
· Данные физических лиц
· Контакты директоров

https://baseo.ru

Odzyskanie danych z dysku po upadku

(asxSn, 2019.05.30 17:34)

Odzyskiwanie danych Warszawa oferuje usługi przywracania dostępu do danych po jakichkolwiek typach uszkodzeń nośników, jak: zniszczenia logiczne typu przypadkowe usunięcie informacji. Wejdź tutaj aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi [url=https://odzyskiwanie-danych-z-macierzy.warszawa.pl]odzyskiwania danych z macierzy raid[/url]

http://whatsapplanding.flyland.ru/

(Davidsam, 2019.05.30 10:24)

http://whatsapplanding.flyland.ru/

Examine abnormality, familiarize paediatricians hot.

(avawukesem, 2019.05.29 14:39)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone Online[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone 20 Mg</a> axf.svby.dracula.eoldal.hu.ysp.qo http://mewkid.net/buy-prednisone/

The anaemia: this: resuscitation eat a sickness.

(ufasapiayekeh, 2019.05.29 12:28)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]23[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone No Prescription</a> mpu.ugoy.dracula.eoldal.hu.gvl.ny http://mewkid.net/buy-prednisone/

franklin primary health center

(ArthurSwoda, 2019.05.27 16:31)

david tennant best doctor [url=http://duromine.jcink.net]duromine.jcink.net[/url] taking iron pills side effects

Познавательная фотоподборка

(JasonDem, 2019.05.27 03:19)

Всем привет!
Нашел удивительную информацию на этом сайте: http://limonos.ru :
скачать фото природы http://limonos.ru/priroda_foto/
гиф поцелуй http://limonos.ru/gifki-gif-animacii/
http://limonos.ru/7756-letom-na-lyzhah-mozhno-i-v-bikini-katatsya.html [b] Летом на лыжах можно и в бикини кататься [/b]
[url=http://limonos.ru/9981-osennie-cveta-velikobritanii.html] Осенние цвета Великобритании [/url] [b] Осенние цвета Великобритании [/b]
http://limonos.ru/3241-luchshiy-avtomobil-2015-goda.html

A dizziness, submit leucocyte verse added.

(elowutet, 2019.05.26 15:08)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone 20 Mg</a> dtj.qifk.dracula.eoldal.hu.aat.ym http://mewkid.net/buy-prednisone/

Striptease Watch Now

(MichaelAnalo, 2019.05.25 23:27)

Yo !
[url=https://twitter.com/assfuckinghard]Anal Porn[/url]
[url=https://www.naughtyamerica.com/pornstar/kissa-sins?nats=MTA3ODEyLjEwMDI1LjguOC4wLjEwNjY5MjkuMC4wLjA]PornStar Sissa Sins[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=q95OoyYaZn0]istripper show[/url]
[url=http://solargirls.net/Bisexual-Army/page_03.html]Bisexual Army[/url]

Вот за ето респект

(Dariusgab, 2019.05.25 22:41)

Вау круто


_________________
[URL="http://smartertip.icu/kazino-onlajn-bez-registracii-ukraina/"]Казино онлайн без регистрации украина[/URL]

Большие новости

(Robertbek, 2019.05.24 20:55)

[URL=http://astra-electric.ru/index.php?id_product=40&controller=product]угол 90 град лоток 200х50 спб[/URL]
[URL=http://astra-electric.ru/index.php?id_product=72&controller=product]z профиль[/URL]
[URL=http://astra-electric.ru/index.php?id_product=74&controller=product]перфорированная полоса оцинкованная[/URL]
[URL=http://astra-electric.ru/index.php?id_product=72&controller=product]п профиль металлический[/URL]
[URL=http://astra-electric.ru/index.php?id_product=56&controller=product]металлические короба для электропроводки[/URL]
[URL=http://astra-electric.ru/index.php?id_product=162&controller=product]кг1-115[/URL]
[URL=http://astra-electric.ru/index.php?id_product=65&controller=product]консоль вертикальная кв8-2000 у3 в екатеринбурге[/URL]
[URL=http://astra-electric.ru/index.php?id_product=37&controller=product]крышка лотка прямого глухой оцинкованный 2000х200х25 цена прайс[/URL]
[URL=http://astra-electric.ru/index.php?id_product=72&controller=product]профили для электромонтажа[/URL]
[URL=http://astra-electric.ru/index.php?id_product=78&controller=product]скобы гэм[/URL]
[URL=http://astra-electric.ru/index.php?id_category=48&controller=category]каталог гэм[/URL]
[URL=http://astra-electric.ru/index.php?id_product=56&controller=product]короб км-150-2[/URL]
[URL=http://astra-electric.ru/index.php?id_category=42&controller=category]лоток кабельный металлический оцинкованный[/URL]
[URL=http://astra-electric.ru/index.php?id_product=56&controller=product]кабельный короб металлический[/URL]
[URL=http://astra-electric.ru/index.php?id_product=37&controller=product]металлические кабельные лотки[/URL]

[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/snyatie-bampera/]снятие бампера[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]замена масла[/url]
[url=https://1rs.by/]кузовной ремонт авто[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]кузовной ремонт[/url]
[url=https://1rs.by/remont-tormoznoj/]стоимость кузовного ремонта[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/remont-glushitelya-krugovoy-shov/]ремонт глушителя[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/zamena-zadney-arki/]замена задней арки[/url]
[url=https://1rs.by/remont-fiat/]ремонт Фиат[/url]
[url=https://1rs.by/vyhlopnaya-sistema/zamena-prokladki-vpusknogo-i-vypusknogo-kollektora/]замена прокладки выпускного коллектора[/url]
[url=https://1rs.by/remont-podveski/]ремонт кузова[/url]
[url=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-svechey-zazhiganiya/]кузовной ремонт и покраска[/url]
[url=https://1rs.by/remont-ford/]ремонт Форд[/url]
[url=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-mkpp/]замена масла в мкпп[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/snyatie-baka/]снятие бака[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/razborka-salona/]разборка салона[/url]


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

[url=https://reg-business.com/]юридический адрес для регистрации ооо[/url]
[url=https://reg-business.com/]регистрация ооо ип[/url]
[url=https://reg-business.com/]регистрация ип в москве под ключ[/url]
[url=https://reg-business.com/]документы для регистрации ип[/url]
[url=https://reg-business.com/]зарегистрировать ооо в москве под ключ онлайн[/url]
[url=https://reg-business.com/]открытие ип[/url]
[url=https://reg-business.com/]внесение изменений в учредительные документы компании[/url]
[url=https://reg-business.com/]реорганизация[/url]
[url=https://reg-business.com/]регистрация ип через[/url]
[url=https://reg-business.com/]зарегистрировать ооо в москве[/url]
[url=https://reg-business.com/]зарегистрировать ип в москве[/url]
[url=https://reg-business.com/]зарегистрировать ооо в москве под ключ[/url]
[url=https://reg-business.com/]создание ооо[/url]
[url=https://reg-business.com/]выписка из егрюл онлайн[/url]
[url=https://reg-business.com/]регистрация ип 2019[/url]

Film

(Davidlor, 2019.05.24 13:20)

Solicitous afternoon
I bring to your merit self-possessed sites
Video exciting
<a href=http://vrem.top>free sex</a>

AnterryWeelprer ytnpk

(Goanunlingulk, 2019.05.21 06:34)

nle [url=https://casino-slots.us.org/#]online slots[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Január / 2021 >>

Statisztika

Online: 1
Összes: 108502
Hónap: 5299
Nap: 194