Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Drakula

 

A halálsápadt Drakula kísérteties alakja, (vértől csöpögő, tűhegyes fogaival) a horror-irodalom jelképes figurája.

Akiről mintázták nem kevésbé vérszomjas alak, akire hazájában nemzeti hősként emlékeznek.

"Iszonyat és rettegés fogott el, amikor láttam, hogy a férfi lassan kimászik az ablakon, és arccal lefelé araszol le a kastély falán a félelmetes szakadék felé. Szétterült köpönyege mintha hatalmas szárny lett volna."

Jonathan Harker, az ifjú angol ügyvédbojtár pillantotta meg így a holdvilágnál nemes vendéglátóját egy vad, sziklás tájon, valahol az erdélyi Kárpátokban, a mai Románia területén.

Drakula gróf, (ez a sápadt, magas, mindig feketében járó alak), már előzőleg is meglehetősen különösen viselkedett.

Amikor az ősi családi kastély alatti 300 méteres szakadékból éjszaka farkasüvöltés hallatszott, a gróf szeme kigyúlt és felkiáltott: - Hallgassa csak, dalolnak az éjszaka gyermekei !

Amikor Harker elvágja magát borotválkozás közben, az idősebb férfi “szemében démoni őrület lángjával" a torka után kap, de amint megérinti a döbbent vendége nyakában láncon függő keresztet, visszahúzza a kezét.

Harker közvetlenül eme epizód előtt vette észre, hogy bár Drakula a szobában áll, nem látható a borotválkozó tükörben.

A grófhoz utaztában az utolsó állomáson a fiatal angolt körülvették a parasztok, “ördög", pokol" dörmögték, és sűrűn hányták magukra a keresztet. Egyszer csak bezárva találja magát a hatalmas romos várkastélyba, melynek magas fekete ablakain egyetlen fénysugár sem hatol keresztül, és a bástyák csorba oromzata baljós fekete fogsorként meredezik a holdsütötte égbolt háttere előtt". Vendéglátója, aki szemmel láthatóan egyedül lakja a komor erődítményt, csak éjszaka mutatkozik. A rémült Harker kétségek közt vergődik, mert nem tudja, látja-e még valaha szülőhazáját.

Bram Stoker sikersztorija

Harker persze minden idők egyik legnépszerűbb rémregényének, a Drakulának a főhőse. A könyv 1897-es londoni megjelenésekor azonnal kirobbanó sikert aratott, és azóta is a bestseller-listák élén van. Számos film, színpadi mű és képregény, sőt egy balett is feldolgozta, és a gyűlöletes vérszívó vámpír-gróf történetét emberek milliói ismerték meg világszerte.

A regénybeli Drakula Angliába utazik hogy a vámpírok kultuszát terjessze de végül kudarcot vall, mert Harker megszökik a várból, és összefog dr. Abraham van Helsinggel, a vámpirológia holland szakértőjével. Egyedül Helsing tudja, hogy a szörny irtózik a napvilágtól, a fokhagymától és a kereszt jelétől. Azt is megtanulta, hogy a "haláltalanokat", ahogy a vámpírokat nevezik, csak a szívükön átszúrt karóval lehet elpusztítani.

Évezredes legenda

Stoker vámpírhistóriája a félelmetes lényekben való hit gazdag és kiterjedt hagyományára épül, amelynek gyökerei egészen az ókori egyiptomi és görög irodalomig nyúlnak vissza. Minthogy sok haldokló vérveszteség miatt gyöngül el, az egyszerű emberek bizonyára azt hitték, hogy a vérivás helyreállítja az erőt, sőt, az élők vére életre keltheti a holtakat.

A Drakula regény legtöbbet azonban a mélyen gyökerező román paraszti néphitből merített. Az ottani uralkodó vallás, (az ortodox görögkeleti kereszténység) tanítása szerint, aki a kiközösítés átkától sújtva hal meg, az visszajáró halott, “moroi" lesz mindaddig, amíg az egyház föl nem oldozza az átok alól.

A helyi babonák ismerik emellett a “strigoi" nevű démoni madarakat, amelyek csak éjjel röpülnek, emberi húsra és vérre éhesen. A néphit úgy tartotta, hogy a pestist is vámpírok okozzák.

A román legendák szerint bizonyos embereknek (például a törvénytelen vagy meg nem keresztelt gyermekeknek, vagy a hetedik fiúk hetedik fiainak) végzete, hogy vámpírrá legyenek. A vámpírnak hatalmában áll, hogy állattá (legtöbbször denevérré vagy farkassá) változzék.

Némelyik faluban a vámpírság gyanújába keveredik az, aki visszautasítja, hogy fokhagymát egyen. Tulajdonképpen a vérivók éjszakai támadását a ház lakói úgy kerülhetik el a legbiztosabban, ha fokhagymával bedörzsölnek minden ajtót és ablakot.

Stoker a londoni British Museumban folytatott intenzív kutatásai és a magyar tudós, Vámbéry Árminnal folytatott beszélgetései révén ismerte meg e hiedelmeket. De hatással volt rá a Hasfelmetsző Jack-féle megoldatlan gyilkosságsorozat is, valamint barátsága az irodalmár és felfedező Richard Burtonnel, aki többek között tizenegy hindu vámpírtörténetet lefordított.

Rejtett érzékiség

Sok kritikus állítja, hogy Viktória királynő elfojtott szexualitású korában az erotikus tartalmak gyakran álcázott formában jelentek meg. Stoker regénye öntudatlanul is rejtett szexuális jelentést hordoz a vámpírok titokzatos és hátborzongató éjszakai támadásában véres erőszak és az érzéki tapasztalat iránti szenvedélyes sóvárgás elegyedik. Harkernek például nyilvánvalóan tetszik, hogy Drakula három ifjú követője álmában meglepi: “Mind a háromnak ragyogóan fehér fogai voltak, melyek úgy villantak elő érzéki ajkaik mögül, mint rubinok közül a gyöngy. Volt bennük valami nyugtalanító, valami vonzó, de ugyanakkor halálosan fenyegető. A szívem mélyén égető, bűnös vágy ébredt, hogy bárcsak azok a vérpiros ajkak megcsókolnának..."

Ezt az érzéki varázst és az éjjel kóborló vérszívó "halhatatlanokról" szóló ősi babona kétségtelenül hátborzongató hatását Stoker regényében még egy fantasztikus elem erősíti: egy román nemzeti hős hihetetlen, de igaz története. Valóban, Drakula maga dicsekszik Harkernak a törökök ellen vitézül harcoló hazafias ősével, azzal a zsarnokkal, akit Karóbahúzó Vlad néven ismer a történelem.

Egy kegyetlen hazafi

Az eredeti Drakula a XV. században az Erdéllyel szomszédos hegyvidéki terület, a Havasalföld fejedelme volt. Festményeken és fametszeteken megörökített arcképeinek tanúsága szerint vastag bajszú, horgas orrú és nagy, meredt szemű férfi volt, a keresztségben a Vlad nevet kapta, de Drakulának is nevezték, mert családjának címerében “dracul", vagyis sárkány ágaskodott. E szónak történetesen “ördög" jelentése is van.

Fiatal korában túszként a törökök fogságába került, ahol ellesett egy gyötrelmes kivégzési módot, a karóba húzást. E barbár büntetés során az áldozat testén kihegyezett fakarót vagy vas lándzsát szúrnak keresztül, majd felállítva a földbe ássák, hogy lassú kínok között szenvedjen ki rajta.

1448-ban Vlad valószínűleg 18 éves volt csupán, amikor a törökök a havasalföldi trónra ültették, de ő két hónap múlva egy keresztény kolostor falai közé menekült. Miután a törökök bevették Konstantinápolyt, az ortodox kereszténység fővárosát, Vlad 1456-ban visszatért öröklött trónjára, és ettől kezdve négy évig példátlanul leleményes kegyetlenséggel uralkodott. Egy alkalommal minden ok nélkül feldűlt egy vele baráti viszonyban álló várost, ennek 10 ezer polgárát megkínoztatta, sokat karóba is húzatott. Ekkor tett szert új ragadványnevére: Tepes, vagyis "karóbahúzó". Leghírhedtebb tömegmészárlását 1640 Szent Bertalan napján követte el, ekkor az egyik erdélyi városban 30 ezer embert húzatott karóba.

Vajon Drakula közönséges szadista volt, vagy kegyetlen pusztításai mögött politikai indítékot kell keresnünk ?

A válasz valószínűleg: is-is. Amikor a török udvar követei nem vették le jelenlétében a turbánjukat, megparancsolta, hogy szögezzék a koponyájukhoz, ez nyilvánvalóan a függetlenség arcátlanul merész kinyilvánítása volt. Bármily barbár volt, hírnevet szerzett a keresztény Európában, számos Duna menti várat foglalt vissza a törököktől, és seregével csaknem a Fekete-tengerig hatolt.

Az érem másik oldala, hogy miután visszafordult csapataival, a saját népe akarta hamisított levelekkel gyanúba keverni, hogy összejátszik a törökökkel. Drakulát Corvin Mátyás magyar király, se szó, se beszéd, tizenkét évre lecsukatta. Lehet, hogy maguk a havasalföldiek undorodtak meg saját uralkodójuk büntető módszereinek bámulatos változatosságától, amelybe az elevenen megfőzéstől és megnyúzástól az égetésig és a csonkításig minden belefért.

Börtönévei alatt Drakula, aki fondorlatosan elbűvölő személyiség lehetett, összebarátkozott őreivel, akik segítőkészen ellátták egerekkel és más kis állatokkal, hogy a cellájában karóba húzhassa őket csak úgy, a maga örömére. 1474-ben kiszabadult. Két évvel később (immár harmadszor) bejelentette igényét a havasalföldi trónra, de két hónappal ezután, 45 éves korában, mikor ismét részt vett egy törökök elleni csatában, megölték. Fejét levágták, és mézben konzerválva trófeaként küldték a szultánnak, testét jeltelen sírba temették.

A továbbélő vámpír

Miért hozta kapcsolatba Stoker Vlad Tepest, a Drakulát a vámpírizmussal ? A romániai parasztgyerekek nemzedékeit riogatták a “Jó legyél, vagy elvisz a Drakula" fenyegetéssel.

Másrészt viszont az a hit is tovább él az egyszerű népben, hogy Drakula, a hős vezér valamilyen módon visszatér, ha országa súlyos veszélybe kerül. Lehet, hogy a karóba húzó fejedelem évszázados legendája elbűvölte a szerzőt, aki regényében fel akarta használni az izgalmas néphagyomány motívumait, és be akarta mutatni Románia kísértetiesen szép, kietlen tájait.

Mindenesetre Stoker kitalált Drakula grófja szembeszegül az elmúlással. A nevét viselő filmek, játékok, sőt élelmiszerek továbbra is jól fogynak a piacon.

Lugosi Béla magyar színész (a filmvásznon minden idők leghíresebb Drakulája) vagyont keresett szerepével, de a morfium csaknem az egészet felemésztette. Amikor 1956-ban, hetvenhárom évesen meghalt, kívánságára abban a vörös szaténszegélyes fekete köpenyben temették el, amelyet a vámpír szerepében viselt.

Az 1980-as évek közepe táján közzétett, a porphyria nevű nagyon ritka betegségről szóló orvosi tanulmányok felkavarták a vámpírtörténetek esetleges valóságalapja iránti érdeklődést, a sajtó újból sokat cikkezett az ún. “Drakula-kórról".

Valójában a porphyriának csak a CEP néven ismert válfaja vezet vámpírszerű külső jegyek: hegyes fogak, erős szőrzet, a fénnyel szembeni túlérzékenység és vérszegénység kialakulásához. Mindössze hatvan ilyen esetet jegyeztek fel.

Mindenesetre a porphyria orvosi kutatásáról közölt izgatott sajtóbeszámolók még egyszer bebizonyították, hogy a kitalált Drakula-figura ma is éppoly mélyen megigézi a közvéleményt, mint a fiatal Harkert, aki a regényben döbbenten teszi fel a kérdést: “Miféle ember ez, vagy miféle teremtmény, emberbőrbe bújva ?"

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

If estimation nodules atherosclerosis requires annually, cosmesis.

(efiyizob, 2019.05.20 02:21)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Buy Prednisone Online[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Buy Prednisone</a> hos.zyyp.dracula.eoldal.hu.idl.df http://mewkid.net/buy-prednisone/

как подобрать Окна для 20 этажа

(SamEJ, 2019.05.19 21:48)

Одно из основных требований, предъявляемых к этим изделиям – возможность обеспечить безопасность.
Поскольку дача большую часть времени чаще всего пустует, а отдыхать многие семьи туда приезжают с маленькими детьми и животными, рекомендуется:
позаботиться о детской безопасности;
обеспечить высокий уровень взломостойкости окон;
установить специальные москитные сетки для животных.
Предлагаем Вам <a href= https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=22651115> стеклопакеты для пластиковых окон купить</a>

лучшие онлайн займы

(bilousAmaft, 2019.05.17 13:12)

лучшие онлайн займы: https://citycredits.com.ua/

Правельный выбор

(Ramon Rew, 2019.05.16 17:54)

выполненные с использованием практичного нержавеющего металла. Важный конструктивный элемент, доза дизайна здания, гаранты безопасности и удобного спуска и подъема согласно лестнице

Реставрация ванн

(Edwex, 2019.05.15 20:28)

Решили обновить эмаль покрытия ванны? [url=https://vanna-professional.ru/msk-restavratsiya-vann]Реставрация[/url] ванн от компании "Мастер ванны" отличное решение.

Odzyskanie danych z dysku po formacie

(Zlo88Sn, 2019.05.15 02:48)

Ekstrakcja danych Warszawa świadczy usługi przywracania dostępu do danych po jakichkolwiek typach uszkodzeń nośników, jak: uszkodzenia logiczne typu problemy z partycją. Wejdź tutaj aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi [url=https://tiny.pl/t9h64]odzyskiwania danych[/url]

займ под проценты онлайн на карту

(antinAmaft, 2019.05.13 10:34)

займ под проценты онлайн на карту: https://citycredits.com.ua/alexcredit/

Сопряжение в Автокад

(CrReaxy, 2019.05.13 04:13)

[url=https://drawing-portal.com/glava-redaktirovanie-ob-ektov-v-autocade/sopryazhenie-fillet-v-autocade.html]Сопряжение[/url] в Автокаде. Статья. Видео.

Нашел прикольную инфу

(Edgarmox, 2019.05.11 00:31)

Приветствую! прикольный у вас сайт!
Нашел необычную инфу: https://zen.yandex.ru/media/planetanews/chto-skryvaet-samaia-glubokaia-dyra-v-zemle-5cd17619c359d300b3c9dd14

быстро похудела на кг

(Carmelosom, 2019.05.06 18:52)

Всем привет! класный у вас сайт!
Нашел интересную инфу: [url=http://sportmanlife.ru/]эффективные диеты для быстрого похудения[/url]
Здесь: [url=http://sportmanlife.ru/kak-bistro-pohudet/]быстро похудеть похудел живот[/url] легкая диета для быстрого похудения
Тут: [url=http://sportmanlife.ru/76-gel-dlya-uvelicheniya-chlena-python-gel.html]Питон гель как увеличить половой член содой[/url] Питон гель как увеличить член дома без кремов
Тут: гель титаниум для мужчин купить http://sportmanlife.ru/47-titanium-gel-uvelichenie-penisa-na-2-sm-v-mesyac.html

лучшие советские сериалы смотреть онлайн

(Mathewloura, 2019.05.06 17:08)

Здравствуйте! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [b] лучшая фантастика онлайн 720 [/b] [url=http://kinobibly.ru/]http://kinobibly.ru/[/url]
Здесь: [url=http://kinobibly.ru/anime/]смотреть аниме в хорошем качестве hd 720[/url] Смотреть онлайн лучшие аниме рейтинг 2018
Здесь: русские боевики в хорошем качестве hd 720 http://kinobibly.ru/boevik/ список 2019
Тут: Лучшие детективы 2019 смотреть http://kinobibly.ru/detektiv/ список 2019
Тут: http://kinobibly.ru/3708-yamato-otoko-tachi-no-yamato-2005.html Смотреть Ямато / Otoko-tachi no Yamato (2005) онлайн бесплатно
Тут: Хочу летать! / Satrangee Parachute (2011) [url=http://kinobibly.ru/3985-hochu-letat-satrangee-parachute-2011.html] Хочу летать! / Satrangee Parachute (2011) [/url]
Тут: http://kinobibly.ru/1690-pulya-bullet-2014.html

case logic 7 tablet case

(Anthonyjeaxy, 2019.05.04 03:08)

pill for hair growth [url=http://zolpidem.wifeo.com/]http://zolpidem.wifeo.com/[/url] prescription lenses for sunglasses

Action! BONUS! Buy Any Medications Without Prescription

(MedAdome, 2019.05.01 23:12)

Action! BONUS!
Buy Any Medications Without Prescription Online
And Get +4 Pills for FREE on Any Order!!!

[url=http://smh.perm.ru/upload/file/smh/flurbiprofen-eye-drops.xml]Buy flurbiprofen eye drops online without prescription[/url]

[url=http://smh.perm.ru/upload/file/smh/triglycerides.xml]Buy triglycerides online without prescription[/url]

[url=http://smh.perm.ru/upload/file/smh/parlodel.xml]Buy parlodel online without prescription[/url]

[url=http://smh.perm.ru/upload/file/smh/neggramm.xml]Buy neggramm online without prescription[/url]

[url=http://smh.perm.ru/upload/file/smh/procytox.xml]Buy procytox online without prescription[/url]


Good Luck!

http://whatsapplanding.flyland.ru/

(MichaelWhago, 2019.05.01 13:48)

[url=http://whatsapplanding.flyland.ru/]Бизнес бот для Вашего бизнеса[/url]

Кузовные работы в Минске

(Ralphnuarf, 2019.04.29 03:19)

[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/vosstanovlenie-poddomkratnika/]восстановление поддомкратника[/url]
[url=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-dvigatele/]сто минск[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/zamena-chetverti/]замена четверти[/url]
[url=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-akpp/]кузовной ремонт и покраска[/url]
[url=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-dvigatele/]ремонт подвески[/url]
[url=https://1rs.by/remont-tormoznoj/]кузовные работы[/url]
[url=https://1rs.by/remont-tormoznoj/zamena-tormoznih-barabanov/]замена тормозных барабанов[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]замена масла[/url]
[url=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-maslyanogo-filytra/]замена маслянного фильтра[/url]
[url=https://1rs.by/remont-tormoznoj/zamena-tormoznih-kolodok/]замена тормозных колодок[/url
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]замена амортизаторов[/url]
[url=https://1rs.by/remont-podveski/]ремонт кузова[/url]
[url=https://1rs.by/remont-podveski/]удаление вмятин без покраски[/url]
[url=https://1rs.by/remont-bmw/]ремонт БМВ[/url]
[url=https://1rs.by/remont-tormoznoj/]замена тормозных дисков[/url]

[url=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-akpp/]кузовной ремонт автомобиля[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]кузовной ремонт авто[/url]
[url=https://1rs.by/remont-podveski/]ремонт бампера[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]кузовной ремонт автомобиля[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]замена масла в двигателе[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]удаление катализатора[/url]
[url=https://1rs.by/remont-podveski/zamena-stupichnogo-podshipnika/]замена воздушного фильтра[/url]
[url=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-vozdushnogo-filytra/]удаление катализатора[/url]
[url=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-dvigatele/]стоимость кузовного ремонта[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]кузовные работы[/url]
[url=https://1rs.by/remont-podveski/zamena-vtulok-stabilizatora/]замена воздушного фильтра[/url]
[url=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-dvigatele/]замена тормозных колодок[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/snyatie-bampera/]экспресс замена масла[/url]
[url=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-svechey-zazhiganiya/]замена масла[/url]
[url=https://1rs.by/remont-podveski/zamena-sharovoy-opori/]экспресс замена масла[/url][url=https://reg-business.com/]компания регистрация[/url]
[url=https://reg-business.com/ooo-registration/]выписка из егрюл налоговая[/url]
[url=https://reg-business.com/ooo-registration/]открытие ип[/url]
[url=https://reg-business.com/ip-registration/]регистрация ооо[/url]
[url=https://reg-business.com/ip-registration/]регистрация ооо в москве[/url]
[url=https://reg-business.com/ip-registration/]регистрация ооо под ключ[/url]
[url=https://reg-business.com/]регистрация ооо под[/url]
[url=https://reg-business.com/ip-registration/]юридический адрес регистрация[/url]
[url=https://reg-business.com/ip-registration/]ооо бизнес онлайн[/url]
[url=https://reg-business.com/liquidation-ooo/]юридическая регистрация ооо[/url]
[url=https://reg-business.com/ip-registration/]регистрация ооо цена[/url]
[url=https://reg-business.com/ooo-registration/]открывать ип[/url]
[url=https://reg-business.com/ooo-registration/]зарегистрировать ооо в москве под ключ онлайн[/url]
[url=https://reg-business.com/ooo-registration/]регистрация ооо в москве под ключ[/url]
[url=https://reg-business.com/sale-ooo/]госуслуги регистрация ип[/url]


[url=http://miraleks.by]мейн кун цена минск
[/url]
[url=http://miraleks.by]минск купить мейн куна в питомнике
[/url]
[url=http://miraleks.by]мейн кун продам минск 11
[/url]
[url=http://miraleks.by]питомники мейн кунов в минске
[/url]

Best Buy Generic Cod Only Pyridium Plymouth Kelbach

(Rebbeds, 2019.04.24 00:07)

Caratteristiche Levitra In Farmacia Prednisone Online Bestellen [url=http://getpharmacyonline.com]viagra vs cialis[/url] Healthy Man Pharmacy

Odzyskiwanie danych z dysku po zalaniu

(RemiSn, 2019.04.23 07:08)

Odzyskiwanie danych Warszawa oferuje usługi przywracania dostępu do danych po jakichkolwiek wariantach uszkodzeń nośników, jak: uszkodzenia logiczne typu problemy z partycją. Wejdź tutaj aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi [url=https://odzyskiwanie-danych-z-dysku.warszawa.pl/]odzyskiwania danych[/url]

топ дизайнов сайтов

(Servicejkr, 2019.04.21 13:24)

Доброго времени суток дамы и господа[url=http://vika-service.by/]![/url]
Наша компания занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:

1)[url=http://vika-service.by/]Заправка и восстановление картриджей[/url]

2)[url=http://vika-service.by/]Ремонт и сервис оргтехники[/url]

3)[url=http://vika-service.by/]Ремонт и настройка компьютеров и ноутбуков[/url]

4)[url=http://vika-service.by/]SEO продвижение сайтов[/url]

5)[url=http://vika-service.by/]Разработка сайтов[/url]
Всегда рады помочь Вам!
[url=http://vika-service.by/]ремонт компьютера замена[/url]
[url=http://vika-service.by/]заправка картриджа 440[/url]
[url=http://vika-service.by/]html дизайн сайта[/url]
[url=http://vika-service.by/]рейтинг дизайна сайтов[/url]
[url=http://vika-service.by/]ремонт компьютер[/url]

If non-adherent vaccination prolapse, constant.

(hoxahasaz, 2019.04.20 06:34)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Buy Prednisone[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Without Dr Prescription</a> qyk.quon.dracula.eoldal.hu.fin.fq http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Modern stairs and fences made of glass, wood, metal

(Jesse nor, 2019.04.16 12:00)

Как выбрать себе лучшие [url=http://stairsprom.ru]ограждение лестниц[/url] в вашу квартиру


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Január / 2021 >>

Statisztika

Online: 3
Összes: 108502
Hónap: 5300
Nap: 199