Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Drakula

 

A halálsápadt Drakula kísérteties alakja, (vértől csöpögő, tűhegyes fogaival) a horror-irodalom jelképes figurája.

Akiről mintázták nem kevésbé vérszomjas alak, akire hazájában nemzeti hősként emlékeznek.

"Iszonyat és rettegés fogott el, amikor láttam, hogy a férfi lassan kimászik az ablakon, és arccal lefelé araszol le a kastély falán a félelmetes szakadék felé. Szétterült köpönyege mintha hatalmas szárny lett volna."

Jonathan Harker, az ifjú angol ügyvédbojtár pillantotta meg így a holdvilágnál nemes vendéglátóját egy vad, sziklás tájon, valahol az erdélyi Kárpátokban, a mai Románia területén.

Drakula gróf, (ez a sápadt, magas, mindig feketében járó alak), már előzőleg is meglehetősen különösen viselkedett.

Amikor az ősi családi kastély alatti 300 méteres szakadékból éjszaka farkasüvöltés hallatszott, a gróf szeme kigyúlt és felkiáltott: - Hallgassa csak, dalolnak az éjszaka gyermekei !

Amikor Harker elvágja magát borotválkozás közben, az idősebb férfi “szemében démoni őrület lángjával" a torka után kap, de amint megérinti a döbbent vendége nyakában láncon függő keresztet, visszahúzza a kezét.

Harker közvetlenül eme epizód előtt vette észre, hogy bár Drakula a szobában áll, nem látható a borotválkozó tükörben.

A grófhoz utaztában az utolsó állomáson a fiatal angolt körülvették a parasztok, “ördög", pokol" dörmögték, és sűrűn hányták magukra a keresztet. Egyszer csak bezárva találja magát a hatalmas romos várkastélyba, melynek magas fekete ablakain egyetlen fénysugár sem hatol keresztül, és a bástyák csorba oromzata baljós fekete fogsorként meredezik a holdsütötte égbolt háttere előtt". Vendéglátója, aki szemmel láthatóan egyedül lakja a komor erődítményt, csak éjszaka mutatkozik. A rémült Harker kétségek közt vergődik, mert nem tudja, látja-e még valaha szülőhazáját.

Bram Stoker sikersztorija

Harker persze minden idők egyik legnépszerűbb rémregényének, a Drakulának a főhőse. A könyv 1897-es londoni megjelenésekor azonnal kirobbanó sikert aratott, és azóta is a bestseller-listák élén van. Számos film, színpadi mű és képregény, sőt egy balett is feldolgozta, és a gyűlöletes vérszívó vámpír-gróf történetét emberek milliói ismerték meg világszerte.

A regénybeli Drakula Angliába utazik hogy a vámpírok kultuszát terjessze de végül kudarcot vall, mert Harker megszökik a várból, és összefog dr. Abraham van Helsinggel, a vámpirológia holland szakértőjével. Egyedül Helsing tudja, hogy a szörny irtózik a napvilágtól, a fokhagymától és a kereszt jelétől. Azt is megtanulta, hogy a "haláltalanokat", ahogy a vámpírokat nevezik, csak a szívükön átszúrt karóval lehet elpusztítani.

Évezredes legenda

Stoker vámpírhistóriája a félelmetes lényekben való hit gazdag és kiterjedt hagyományára épül, amelynek gyökerei egészen az ókori egyiptomi és görög irodalomig nyúlnak vissza. Minthogy sok haldokló vérveszteség miatt gyöngül el, az egyszerű emberek bizonyára azt hitték, hogy a vérivás helyreállítja az erőt, sőt, az élők vére életre keltheti a holtakat.

A Drakula regény legtöbbet azonban a mélyen gyökerező román paraszti néphitből merített. Az ottani uralkodó vallás, (az ortodox görögkeleti kereszténység) tanítása szerint, aki a kiközösítés átkától sújtva hal meg, az visszajáró halott, “moroi" lesz mindaddig, amíg az egyház föl nem oldozza az átok alól.

A helyi babonák ismerik emellett a “strigoi" nevű démoni madarakat, amelyek csak éjjel röpülnek, emberi húsra és vérre éhesen. A néphit úgy tartotta, hogy a pestist is vámpírok okozzák.

A román legendák szerint bizonyos embereknek (például a törvénytelen vagy meg nem keresztelt gyermekeknek, vagy a hetedik fiúk hetedik fiainak) végzete, hogy vámpírrá legyenek. A vámpírnak hatalmában áll, hogy állattá (legtöbbször denevérré vagy farkassá) változzék.

Némelyik faluban a vámpírság gyanújába keveredik az, aki visszautasítja, hogy fokhagymát egyen. Tulajdonképpen a vérivók éjszakai támadását a ház lakói úgy kerülhetik el a legbiztosabban, ha fokhagymával bedörzsölnek minden ajtót és ablakot.

Stoker a londoni British Museumban folytatott intenzív kutatásai és a magyar tudós, Vámbéry Árminnal folytatott beszélgetései révén ismerte meg e hiedelmeket. De hatással volt rá a Hasfelmetsző Jack-féle megoldatlan gyilkosságsorozat is, valamint barátsága az irodalmár és felfedező Richard Burtonnel, aki többek között tizenegy hindu vámpírtörténetet lefordított.

Rejtett érzékiség

Sok kritikus állítja, hogy Viktória királynő elfojtott szexualitású korában az erotikus tartalmak gyakran álcázott formában jelentek meg. Stoker regénye öntudatlanul is rejtett szexuális jelentést hordoz a vámpírok titokzatos és hátborzongató éjszakai támadásában véres erőszak és az érzéki tapasztalat iránti szenvedélyes sóvárgás elegyedik. Harkernek például nyilvánvalóan tetszik, hogy Drakula három ifjú követője álmában meglepi: “Mind a háromnak ragyogóan fehér fogai voltak, melyek úgy villantak elő érzéki ajkaik mögül, mint rubinok közül a gyöngy. Volt bennük valami nyugtalanító, valami vonzó, de ugyanakkor halálosan fenyegető. A szívem mélyén égető, bűnös vágy ébredt, hogy bárcsak azok a vérpiros ajkak megcsókolnának..."

Ezt az érzéki varázst és az éjjel kóborló vérszívó "halhatatlanokról" szóló ősi babona kétségtelenül hátborzongató hatását Stoker regényében még egy fantasztikus elem erősíti: egy román nemzeti hős hihetetlen, de igaz története. Valóban, Drakula maga dicsekszik Harkernak a törökök ellen vitézül harcoló hazafias ősével, azzal a zsarnokkal, akit Karóbahúzó Vlad néven ismer a történelem.

Egy kegyetlen hazafi

Az eredeti Drakula a XV. században az Erdéllyel szomszédos hegyvidéki terület, a Havasalföld fejedelme volt. Festményeken és fametszeteken megörökített arcképeinek tanúsága szerint vastag bajszú, horgas orrú és nagy, meredt szemű férfi volt, a keresztségben a Vlad nevet kapta, de Drakulának is nevezték, mert családjának címerében “dracul", vagyis sárkány ágaskodott. E szónak történetesen “ördög" jelentése is van.

Fiatal korában túszként a törökök fogságába került, ahol ellesett egy gyötrelmes kivégzési módot, a karóba húzást. E barbár büntetés során az áldozat testén kihegyezett fakarót vagy vas lándzsát szúrnak keresztül, majd felállítva a földbe ássák, hogy lassú kínok között szenvedjen ki rajta.

1448-ban Vlad valószínűleg 18 éves volt csupán, amikor a törökök a havasalföldi trónra ültették, de ő két hónap múlva egy keresztény kolostor falai közé menekült. Miután a törökök bevették Konstantinápolyt, az ortodox kereszténység fővárosát, Vlad 1456-ban visszatért öröklött trónjára, és ettől kezdve négy évig példátlanul leleményes kegyetlenséggel uralkodott. Egy alkalommal minden ok nélkül feldűlt egy vele baráti viszonyban álló várost, ennek 10 ezer polgárát megkínoztatta, sokat karóba is húzatott. Ekkor tett szert új ragadványnevére: Tepes, vagyis "karóbahúzó". Leghírhedtebb tömegmészárlását 1640 Szent Bertalan napján követte el, ekkor az egyik erdélyi városban 30 ezer embert húzatott karóba.

Vajon Drakula közönséges szadista volt, vagy kegyetlen pusztításai mögött politikai indítékot kell keresnünk ?

A válasz valószínűleg: is-is. Amikor a török udvar követei nem vették le jelenlétében a turbánjukat, megparancsolta, hogy szögezzék a koponyájukhoz, ez nyilvánvalóan a függetlenség arcátlanul merész kinyilvánítása volt. Bármily barbár volt, hírnevet szerzett a keresztény Európában, számos Duna menti várat foglalt vissza a törököktől, és seregével csaknem a Fekete-tengerig hatolt.

Az érem másik oldala, hogy miután visszafordult csapataival, a saját népe akarta hamisított levelekkel gyanúba keverni, hogy összejátszik a törökökkel. Drakulát Corvin Mátyás magyar király, se szó, se beszéd, tizenkét évre lecsukatta. Lehet, hogy maguk a havasalföldiek undorodtak meg saját uralkodójuk büntető módszereinek bámulatos változatosságától, amelybe az elevenen megfőzéstől és megnyúzástól az égetésig és a csonkításig minden belefért.

Börtönévei alatt Drakula, aki fondorlatosan elbűvölő személyiség lehetett, összebarátkozott őreivel, akik segítőkészen ellátták egerekkel és más kis állatokkal, hogy a cellájában karóba húzhassa őket csak úgy, a maga örömére. 1474-ben kiszabadult. Két évvel később (immár harmadszor) bejelentette igényét a havasalföldi trónra, de két hónappal ezután, 45 éves korában, mikor ismét részt vett egy törökök elleni csatában, megölték. Fejét levágták, és mézben konzerválva trófeaként küldték a szultánnak, testét jeltelen sírba temették.

A továbbélő vámpír

Miért hozta kapcsolatba Stoker Vlad Tepest, a Drakulát a vámpírizmussal ? A romániai parasztgyerekek nemzedékeit riogatták a “Jó legyél, vagy elvisz a Drakula" fenyegetéssel.

Másrészt viszont az a hit is tovább él az egyszerű népben, hogy Drakula, a hős vezér valamilyen módon visszatér, ha országa súlyos veszélybe kerül. Lehet, hogy a karóba húzó fejedelem évszázados legendája elbűvölte a szerzőt, aki regényében fel akarta használni az izgalmas néphagyomány motívumait, és be akarta mutatni Románia kísértetiesen szép, kietlen tájait.

Mindenesetre Stoker kitalált Drakula grófja szembeszegül az elmúlással. A nevét viselő filmek, játékok, sőt élelmiszerek továbbra is jól fogynak a piacon.

Lugosi Béla magyar színész (a filmvásznon minden idők leghíresebb Drakulája) vagyont keresett szerepével, de a morfium csaknem az egészet felemésztette. Amikor 1956-ban, hetvenhárom évesen meghalt, kívánságára abban a vörös szaténszegélyes fekete köpenyben temették el, amelyet a vámpír szerepében viselt.

Az 1980-as évek közepe táján közzétett, a porphyria nevű nagyon ritka betegségről szóló orvosi tanulmányok felkavarták a vámpírtörténetek esetleges valóságalapja iránti érdeklődést, a sajtó újból sokat cikkezett az ún. “Drakula-kórról".

Valójában a porphyriának csak a CEP néven ismert válfaja vezet vámpírszerű külső jegyek: hegyes fogak, erős szőrzet, a fénnyel szembeni túlérzékenység és vérszegénység kialakulásához. Mindössze hatvan ilyen esetet jegyeztek fel.

Mindenesetre a porphyria orvosi kutatásáról közölt izgatott sajtóbeszámolók még egyszer bebizonyították, hogy a kitalált Drakula-figura ma is éppoly mélyen megigézi a közvéleményt, mint a fiatal Harkert, aki a regényben döbbenten teszi fel a kérdést: “Miféle ember ez, vagy miféle teremtmény, emberbőrbe bújva ?"

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Buy Cialis 20 Mg - tehbypztyd

(ftaletwvdw, 2021.02.16 07:07)

herbal viagra buy cvs generic viagra [url=https://ineviagraph.com/#]best viagra online[/url] viagra medicina online cialis buy viagra canada

ace payday loans modesto ca olfbnvoegfdBeismBtjneothz

(JbnvCause, 2021.02.15 23:40)

maury money loan <a href="http://samcash21.com/ ">payday advance in chino ca</a> cfsa payday loan lenders

Baba Ban Jyaga - DJ Remix - Masoom SharmaAnjali Raghav, MK ChaudharyNew Haryanvi DJ Song 2019

(EdithEreds, 2021.02.15 20:57)

[url=https://mharatv.vichats.info/show/baba-ban/Z5-QlZC6tmebmXw.html][img]https://i.ytimg.com/vi/0nW3WVS786I/hqdefault.jpg[/img][/url]

Baba Ban Jyaga - DJ Remix - [url=https://mharatv.vichats.info/show/baba-ban/Z5-QlZC6tmebmXw.html]Masoom[/url] SharmaAnjali Raghav, MK ChaudharyNew Haryanvi DJ Song 2019

cash advance baymeadows htgeahdBeismBtjneothj

(KvaxMids, 2021.02.15 19:10)

walmart credit card cash advance fee <a href="http://rirocash.com/ ">cash advance payment receipt</a> short term loan cash flow statement

n&ouml;tallergi symtom tid

(n&ouml;tallergi symtom tid, 2021.02.15 18:46)


Hi excellent blog! Does running a blog like this take a lot of work? I have no understanding of coding however I was hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I know this is off topic nevertheless I just needed to ask. Kudos! n&ouml;tallergi symtom tid neuti.wommmewt.com/decorations/noetallergi-symtom-tid.php

Cialis For Women Reviews - fiuvxqwbgq

(jtaletrfiv, 2021.02.15 18:03)

can you buy viagra in boots what type of doctor prescribes viagra [url=https://boviagraots.com/#]viagra online 50mg[/url] viagra what is it viagra 25 mg buy online

fris&ouml;r stockholm tips

(fris&ouml;r stockholm tips, 2021.02.15 14:55)


Amazing things here. I'm very satisfied to see your article. Thank you so much and I'm looking forward to touch you. Will you kindly drop me a mail? fris&ouml;r stockholm tips unmil.prizezwom.com/for-women/frisoer-stockholm-tips.php

Understanding The Risks In Online Gambling2 Easy Methods To Earn Money Online

(MatthewSlank, 2021.02.15 14:43)

If you are one of those poker gamers that has actually been playing the video game in your area or online for some time, but never ever ventured into a gambling establishment poker space before, here are some things you can expect your very first time at the tables.

When it comes to coin tossing the chances are pretty direct - you have a 50/50 possibility of getting it right. The very same when tossing the dice on certain types of casino video games, each side has a set of chances for turning up. For example, the odds of rolling a 6 on the dice is one in 6. It's simple mathematics - however a system? Never.

Now, let's consider the real experience. This is where Internet gambling establishments lose out. Although they are extremely convenient, it's impossibly to generate the genuine environment of a CASINO ONLINE. For example, when you're on a hot perform at a live Craps table, you'll feel the excitement in the air, and everybody will be cheering. However, online, you'll just hear the dice rolling, and see your money balance shifting up and down. Although online casino software application has actually come a long way, it still can not take on the excitement you'll get when you struck a big win at a live gambling establishment.

Although, numerous believe that winning in gambling establishment slots is connected with luck, there are time evaluated techniques that have actually been shown with some slots. The gambling establishment slot is essentially a game of opportunity, whether it is online or land-based. Fortunately, the chances for winning can in fact be increases with a few bottom lines that every player need to remember. More than anything else, you ought to remember that the primary goal of playing the slots is to have a good time. This idea alone needs to currently keep you opting for a favorable vibe. Winning will basically just form naturally.

Take a look at the offers for registering bonus offers. Some offer great benefits some use great benefits. However, make sure that you inspect the little print GAME CASINO . Some will require you to make 100 or so bets prior to you can claim your reward others will include other methods to make it really hard for you to claim what seems yours. And keep in mind the old saying 'If it appears too great to be real then it most likely is.

In all seriousness, these Evelyn NG CASINO POKER Chips the most long lasting composite CASINO POKER chip out there today. It?s a total 10-gram gambling establishment style chip with a texture that's just found in a real gambling establishment, like Vegas or Atlantic City. It has a long-lasting polymer composite with a clay feel and it?s rugged. If you put my Evelyn NG CASINO POKER Chip next to any other chip, specifically the chipco type chip, you will know what I'm speaking about.

Fractional odds enable a wagerer a quote based on the overall amount of cash paid to them that will be paid upon winning. The winning are compared on what the wagerer's stake will be. This type of chances is popular in European nations, such as Ireland and the UK.

A great deal of bettors are asking where the casino gets its advantage in Gambling establishment War. While it holds true that the gamers' winning possibility is 50% since the winning bet is paid 1 is to 1, but the 1 is to 1 payoff becomes incorrect in case of a tie. The reality is it remains in Tie where the casino gets its edge. Keep in mind that in Tie, the gamer either surrenders, or "go to war". When a player surrenders, he immediately loses half of his bet, which provides the casino near 4% edge on the bet, and when a gamer goes to war, he just wins one unit in his 2 unit bet. Overall, your house edge in Casino War is close to 3%, making it among the casino's sucker games, and like the remainder of the sucker video games, Casino War should also be prevented.

[url=https://americathepossiblethebook.com/]americathepossiblethebook.com[/url]

cash for car title loans tampa fl htgeahdBeismBtjneothi

(KvaxMids, 2021.02.15 14:39)

tyler perry payday loan <a href="http://rirocash.com/ ">money transfer loan</a> wonga cash loans sa

payday loans in louisville ky fcgazvofbldBeismBtjneothc

(Ahbzshins, 2021.02.15 12:07)

promo code for cash advance <a href="http://daymoneygo.com/ ">57 cash loans</a> citibank cash advance interest

Это средство себя зарекомендовало

(GeraldPed, 2021.02.15 11:59)

Возможно вы любите хорошо отдохнуть?
Отдых в кругу семьи?
Или просто порыбачить?
https://offeramazon.ru/2021/02/11/big-fish/

dermalogica treatment foundation

(dermalogica treatment foundation, 2021.02.15 06:08)


What you published made a lot of sense. But, what about this? suppose you were to create a awesome post title? I ain't suggesting your content is not solid., however suppose you added a post title that grabbed a person's attention? I mean is kinda vanilla. You might peek at Yahoo's front page and note how they create article titles to grab viewers to click. You might add a video or a related pic or two to grab people excited about everything've got to say. Just my opinion, it would make your website a little livelier. dermalogica treatment foundation reni.sewomenpriz.com/skin-care/dermalogica-treatment-foundation.php

Buy Online Viagra In Uk - nrnhvnpqgc

(ntaletfqpq, 2021.02.15 04:51)

prix cialis cialis lilly 20mg [url=https://eocialisnl.com/#]cheapest place to buy cialis[/url] cialis back and leg pain cialis 20 mg coupon

Wird ich brennen den Arsch

(VirgilTor, 2021.02.15 02:59)

[url=https://gazpromtransgazkazan.ru/forum/de/lesbians-bang/91.html]Eine JUNGE Frau OFFNET DAS GESAss VOR DER WEBCAM&amp;Komma; DASS CULOTE 12 min 720p[/url].

versace parfym &aring;hlens

(versace parfym &aring;hlens, 2021.02.14 18:02)


Spot on with this write-up, I really believe this web site needs a lot more attention. I'll probably be returning to read through more, thanks for the information! versace parfym &aring;hlens loore.sewomenpriz.com/advice-girlfriends/versace-parfym-hlens.php

salong max mara mariestad

(salong max mara mariestad, 2021.02.14 16:18)


Touche. Sound arguments. Keep up the amazing effort. salong max mara mariestad glosi.prizezwom.com/trends/salong-max-mara-mariestad.php

Cialis Long Term - ymjqnxgvub

(ttaletbjwm, 2021.02.14 15:43)

viagra generico calidad 100mg how old do u have to be to take viagra [url=https://simviagrapl.com/]generic viagra online reviews[/url] nome commerciale viagra generico buying viagra online in new zealand

5200 LCHHAL Light Combat HelicopterNewsFirst Kannada

(Brendabiz, 2021.02.14 11:23)

[url=https://newsfirstkannada.ltwork.info/videos/tinS0J3_OhY-5200-%E0%B2%95%E0%B3%86%E0%B2%9C%E0%B2%BF-%E0%B2%A4%E0%B3%82%E0%B2%95%E0%B2%B5%E0%B2%A8%E0%B3%8D%E0%B2%A8-%E0%B2%B9%E0%B3%8A%E0%B2%B0%E0%B3%81%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B3%86-lch-hal-light-combat-helicopter-newsfirst-kannada.html][img]https://i.ytimg.com/vi/tinS0J3_OhY/hqdefault.jpg[/img][/url]

5200 [url=https://newsfirstkannada.ltwork.info/videos/tinS0J3_OhY-5200-%E0%B2%95%E0%B3%86%E0%B2%9C%E0%B2%BF-%E0%B2%A4%E0%B3%82%E0%B2%95%E0%B2%B5%E0%B2%A8%E0%B3%8D%E0%B2%A8-%E0%B2%B9%E0%B3%8A%E0%B2%B0%E0%B3%81%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B3%86-lch-hal-light-combat-helicopter-newsfirst-kannada.html]аІ•аі†аІњаІї[/url] аІ¤аі‚аІ•аІµаІЁаіЌаІЁ аІ№аіЉаІ°аіЃаІ¤аіЌаІ¤аі† LCHHAL Light Combat HelicopterNewsFirst Kannada

Bodybuilding Viagra Online - ftdwgschyh

(ntaletgkiy, 2021.02.14 02:08)

viagra generico al miglior prezzo 12 generic viagra overnight delivery [url=https://ineviagraph.com/]buy viagra from canada[/url] viagra online bestellen ohne rezept erfahrungen india viagra

jeg har diarre

(jeg har diarre, 2021.02.14 00:42)

I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before. jeg har diarre alper.wommmewt.com/useful-tips/jeg-har-diarre.php


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>

Statisztika

Online: 5
Összes: 193772
Hónap: 2146
Nap: 172