Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Drakula

 

A halálsápadt Drakula kísérteties alakja, (vértől csöpögő, tűhegyes fogaival) a horror-irodalom jelképes figurája.

Akiről mintázták nem kevésbé vérszomjas alak, akire hazájában nemzeti hősként emlékeznek.

"Iszonyat és rettegés fogott el, amikor láttam, hogy a férfi lassan kimászik az ablakon, és arccal lefelé araszol le a kastély falán a félelmetes szakadék felé. Szétterült köpönyege mintha hatalmas szárny lett volna."

Jonathan Harker, az ifjú angol ügyvédbojtár pillantotta meg így a holdvilágnál nemes vendéglátóját egy vad, sziklás tájon, valahol az erdélyi Kárpátokban, a mai Románia területén.

Drakula gróf, (ez a sápadt, magas, mindig feketében járó alak), már előzőleg is meglehetősen különösen viselkedett.

Amikor az ősi családi kastély alatti 300 méteres szakadékból éjszaka farkasüvöltés hallatszott, a gróf szeme kigyúlt és felkiáltott: - Hallgassa csak, dalolnak az éjszaka gyermekei !

Amikor Harker elvágja magát borotválkozás közben, az idősebb férfi “szemében démoni őrület lángjával" a torka után kap, de amint megérinti a döbbent vendége nyakában láncon függő keresztet, visszahúzza a kezét.

Harker közvetlenül eme epizód előtt vette észre, hogy bár Drakula a szobában áll, nem látható a borotválkozó tükörben.

A grófhoz utaztában az utolsó állomáson a fiatal angolt körülvették a parasztok, “ördög", pokol" dörmögték, és sűrűn hányták magukra a keresztet. Egyszer csak bezárva találja magát a hatalmas romos várkastélyba, melynek magas fekete ablakain egyetlen fénysugár sem hatol keresztül, és a bástyák csorba oromzata baljós fekete fogsorként meredezik a holdsütötte égbolt háttere előtt". Vendéglátója, aki szemmel láthatóan egyedül lakja a komor erődítményt, csak éjszaka mutatkozik. A rémült Harker kétségek közt vergődik, mert nem tudja, látja-e még valaha szülőhazáját.

Bram Stoker sikersztorija

Harker persze minden idők egyik legnépszerűbb rémregényének, a Drakulának a főhőse. A könyv 1897-es londoni megjelenésekor azonnal kirobbanó sikert aratott, és azóta is a bestseller-listák élén van. Számos film, színpadi mű és képregény, sőt egy balett is feldolgozta, és a gyűlöletes vérszívó vámpír-gróf történetét emberek milliói ismerték meg világszerte.

A regénybeli Drakula Angliába utazik hogy a vámpírok kultuszát terjessze de végül kudarcot vall, mert Harker megszökik a várból, és összefog dr. Abraham van Helsinggel, a vámpirológia holland szakértőjével. Egyedül Helsing tudja, hogy a szörny irtózik a napvilágtól, a fokhagymától és a kereszt jelétől. Azt is megtanulta, hogy a "haláltalanokat", ahogy a vámpírokat nevezik, csak a szívükön átszúrt karóval lehet elpusztítani.

Évezredes legenda

Stoker vámpírhistóriája a félelmetes lényekben való hit gazdag és kiterjedt hagyományára épül, amelynek gyökerei egészen az ókori egyiptomi és görög irodalomig nyúlnak vissza. Minthogy sok haldokló vérveszteség miatt gyöngül el, az egyszerű emberek bizonyára azt hitték, hogy a vérivás helyreállítja az erőt, sőt, az élők vére életre keltheti a holtakat.

A Drakula regény legtöbbet azonban a mélyen gyökerező román paraszti néphitből merített. Az ottani uralkodó vallás, (az ortodox görögkeleti kereszténység) tanítása szerint, aki a kiközösítés átkától sújtva hal meg, az visszajáró halott, “moroi" lesz mindaddig, amíg az egyház föl nem oldozza az átok alól.

A helyi babonák ismerik emellett a “strigoi" nevű démoni madarakat, amelyek csak éjjel röpülnek, emberi húsra és vérre éhesen. A néphit úgy tartotta, hogy a pestist is vámpírok okozzák.

A román legendák szerint bizonyos embereknek (például a törvénytelen vagy meg nem keresztelt gyermekeknek, vagy a hetedik fiúk hetedik fiainak) végzete, hogy vámpírrá legyenek. A vámpírnak hatalmában áll, hogy állattá (legtöbbször denevérré vagy farkassá) változzék.

Némelyik faluban a vámpírság gyanújába keveredik az, aki visszautasítja, hogy fokhagymát egyen. Tulajdonképpen a vérivók éjszakai támadását a ház lakói úgy kerülhetik el a legbiztosabban, ha fokhagymával bedörzsölnek minden ajtót és ablakot.

Stoker a londoni British Museumban folytatott intenzív kutatásai és a magyar tudós, Vámbéry Árminnal folytatott beszélgetései révén ismerte meg e hiedelmeket. De hatással volt rá a Hasfelmetsző Jack-féle megoldatlan gyilkosságsorozat is, valamint barátsága az irodalmár és felfedező Richard Burtonnel, aki többek között tizenegy hindu vámpírtörténetet lefordított.

Rejtett érzékiség

Sok kritikus állítja, hogy Viktória királynő elfojtott szexualitású korában az erotikus tartalmak gyakran álcázott formában jelentek meg. Stoker regénye öntudatlanul is rejtett szexuális jelentést hordoz a vámpírok titokzatos és hátborzongató éjszakai támadásában véres erőszak és az érzéki tapasztalat iránti szenvedélyes sóvárgás elegyedik. Harkernek például nyilvánvalóan tetszik, hogy Drakula három ifjú követője álmában meglepi: “Mind a háromnak ragyogóan fehér fogai voltak, melyek úgy villantak elő érzéki ajkaik mögül, mint rubinok közül a gyöngy. Volt bennük valami nyugtalanító, valami vonzó, de ugyanakkor halálosan fenyegető. A szívem mélyén égető, bűnös vágy ébredt, hogy bárcsak azok a vérpiros ajkak megcsókolnának..."

Ezt az érzéki varázst és az éjjel kóborló vérszívó "halhatatlanokról" szóló ősi babona kétségtelenül hátborzongató hatását Stoker regényében még egy fantasztikus elem erősíti: egy román nemzeti hős hihetetlen, de igaz története. Valóban, Drakula maga dicsekszik Harkernak a törökök ellen vitézül harcoló hazafias ősével, azzal a zsarnokkal, akit Karóbahúzó Vlad néven ismer a történelem.

Egy kegyetlen hazafi

Az eredeti Drakula a XV. században az Erdéllyel szomszédos hegyvidéki terület, a Havasalföld fejedelme volt. Festményeken és fametszeteken megörökített arcképeinek tanúsága szerint vastag bajszú, horgas orrú és nagy, meredt szemű férfi volt, a keresztségben a Vlad nevet kapta, de Drakulának is nevezték, mert családjának címerében “dracul", vagyis sárkány ágaskodott. E szónak történetesen “ördög" jelentése is van.

Fiatal korában túszként a törökök fogságába került, ahol ellesett egy gyötrelmes kivégzési módot, a karóba húzást. E barbár büntetés során az áldozat testén kihegyezett fakarót vagy vas lándzsát szúrnak keresztül, majd felállítva a földbe ássák, hogy lassú kínok között szenvedjen ki rajta.

1448-ban Vlad valószínűleg 18 éves volt csupán, amikor a törökök a havasalföldi trónra ültették, de ő két hónap múlva egy keresztény kolostor falai közé menekült. Miután a törökök bevették Konstantinápolyt, az ortodox kereszténység fővárosát, Vlad 1456-ban visszatért öröklött trónjára, és ettől kezdve négy évig példátlanul leleményes kegyetlenséggel uralkodott. Egy alkalommal minden ok nélkül feldűlt egy vele baráti viszonyban álló várost, ennek 10 ezer polgárát megkínoztatta, sokat karóba is húzatott. Ekkor tett szert új ragadványnevére: Tepes, vagyis "karóbahúzó". Leghírhedtebb tömegmészárlását 1640 Szent Bertalan napján követte el, ekkor az egyik erdélyi városban 30 ezer embert húzatott karóba.

Vajon Drakula közönséges szadista volt, vagy kegyetlen pusztításai mögött politikai indítékot kell keresnünk ?

A válasz valószínűleg: is-is. Amikor a török udvar követei nem vették le jelenlétében a turbánjukat, megparancsolta, hogy szögezzék a koponyájukhoz, ez nyilvánvalóan a függetlenség arcátlanul merész kinyilvánítása volt. Bármily barbár volt, hírnevet szerzett a keresztény Európában, számos Duna menti várat foglalt vissza a törököktől, és seregével csaknem a Fekete-tengerig hatolt.

Az érem másik oldala, hogy miután visszafordult csapataival, a saját népe akarta hamisított levelekkel gyanúba keverni, hogy összejátszik a törökökkel. Drakulát Corvin Mátyás magyar király, se szó, se beszéd, tizenkét évre lecsukatta. Lehet, hogy maguk a havasalföldiek undorodtak meg saját uralkodójuk büntető módszereinek bámulatos változatosságától, amelybe az elevenen megfőzéstől és megnyúzástól az égetésig és a csonkításig minden belefért.

Börtönévei alatt Drakula, aki fondorlatosan elbűvölő személyiség lehetett, összebarátkozott őreivel, akik segítőkészen ellátták egerekkel és más kis állatokkal, hogy a cellájában karóba húzhassa őket csak úgy, a maga örömére. 1474-ben kiszabadult. Két évvel később (immár harmadszor) bejelentette igényét a havasalföldi trónra, de két hónappal ezután, 45 éves korában, mikor ismét részt vett egy törökök elleni csatában, megölték. Fejét levágták, és mézben konzerválva trófeaként küldték a szultánnak, testét jeltelen sírba temették.

A továbbélő vámpír

Miért hozta kapcsolatba Stoker Vlad Tepest, a Drakulát a vámpírizmussal ? A romániai parasztgyerekek nemzedékeit riogatták a “Jó legyél, vagy elvisz a Drakula" fenyegetéssel.

Másrészt viszont az a hit is tovább él az egyszerű népben, hogy Drakula, a hős vezér valamilyen módon visszatér, ha országa súlyos veszélybe kerül. Lehet, hogy a karóba húzó fejedelem évszázados legendája elbűvölte a szerzőt, aki regényében fel akarta használni az izgalmas néphagyomány motívumait, és be akarta mutatni Románia kísértetiesen szép, kietlen tájait.

Mindenesetre Stoker kitalált Drakula grófja szembeszegül az elmúlással. A nevét viselő filmek, játékok, sőt élelmiszerek továbbra is jól fogynak a piacon.

Lugosi Béla magyar színész (a filmvásznon minden idők leghíresebb Drakulája) vagyont keresett szerepével, de a morfium csaknem az egészet felemésztette. Amikor 1956-ban, hetvenhárom évesen meghalt, kívánságára abban a vörös szaténszegélyes fekete köpenyben temették el, amelyet a vámpír szerepében viselt.

Az 1980-as évek közepe táján közzétett, a porphyria nevű nagyon ritka betegségről szóló orvosi tanulmányok felkavarták a vámpírtörténetek esetleges valóságalapja iránti érdeklődést, a sajtó újból sokat cikkezett az ún. “Drakula-kórról".

Valójában a porphyriának csak a CEP néven ismert válfaja vezet vámpírszerű külső jegyek: hegyes fogak, erős szőrzet, a fénnyel szembeni túlérzékenység és vérszegénység kialakulásához. Mindössze hatvan ilyen esetet jegyeztek fel.

Mindenesetre a porphyria orvosi kutatásáról közölt izgatott sajtóbeszámolók még egyszer bebizonyították, hogy a kitalált Drakula-figura ma is éppoly mélyen megigézi a közvéleményt, mint a fiatal Harkert, aki a regényben döbbenten teszi fel a kérdést: “Miféle ember ez, vagy miféle teremtmény, emberbőrbe bújva ?"

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Добрый день

(Polonjankin776, 2020.01.20 02:08)

Частотник EQ7-4200-C отличается от частотного преобразователя CSXI-110-V4-C1 номинальной мощностью ПЧ, тактовой частотой работы pwm, алгоритмом работы системы самодиагностирования ошибок частотника, а также главным образом наличием различных аппаратных дополнительных функций, доступных для программирования и выполнения специализированных задач и полностью заменяющих собой промышленную автоматику для выполнения автоматической работы основного оборудования автономно, без контроллеров, промышленных ПК, панелей оператора. Описанные факторы играют важнейшую роль при выборе частотного преобразователя под конткретное применение.

Тестирование ошибок и последующий гарантированный ремонт на профессиональном оборудовании частотных преобразователей, которые произведены фирмами Данфосс, дельта, vesper и другими мировыми брендами. Производство замены IGBT modules, представляющих собой очень ценные части во всем устройстве преобразовательной техники. Отличие IGBT транзистора от модуля IGBT заключается в том, что модуль может содержать один или более IGBT транзисторов, иногда включенных параллельно по схеме Sziklai pair для увеличения коммутируемой мощности, а также в некоторых случаях драйвер. IGBT - биполярный транзистор с изолированным затвором, представляет собой мощный полупроводниковый прибор обычно используемый как электронный ключ для средних и высоких напряжений. Благодаря совмещению преимуществ биполярного транзистора и полевого транзистора достигается большая мощность коммутации и малая необходимая мощность для управления, так как управление осуществляется не током, а полем, что приводит к высокому КПД этих элементов. Для того, чтобы узнать подробности посетите вебсайт <a href=https://deltadrive.ru/>частотные преобразователи</a>

Как приобрести электронный ключ

(Willieenlak, 2020.01.19 00:17)

Posologie Cialis 20 EllPhergy

(Ellfalk, 2020.01.18 21:25)

Dapoxetine Approbation De La Fda Buy Wellbutrin Online Us Pharmacy [url=http://cialibuy.com]cialis[/url] Propecia Cirve

personal loans wj fb

(essimxMus, 2020.01.17 00:07)

prosper loans <a href="https://paydailoanz.com">personal loans</a> car loansgreat lakes student loans [url=https://paydailoanz.com]loans[/url] caliber home loans https://paydailoanz.com - personal loans

Очистка емкостей питьевого водоснабжения Нижнекамск

(teleinspSnugs, 2020.01.16 19:12)

Опираясь на длительный полученный опыт в этом секторе и высококвалифицированную команду профессионалов, по ремонт скважины, замена насоса в скважине, прочистка дренажа, [url=https://belgvod.ru]прочистка дренажной канализации[/url], промывка дренажной канализации, Видеообследование скважины, восстановление скважины до паспортных данных, прочистка трубопроводов высоким давлением и тому подобное. Все эти услуги обширно чаще всего используют в разнообразных направлениях, таких как сельское хозяйство, ирригация, жилой и коммерческий сектор. Наша бригада специалистов обладает обширным навыком в данных областях, все перечисленное позволяет нам совершать такие услуги такие услуги как прочистка канализации, оборудование скважины, замена глубинных насосов, монтаж насоса в скважине, установка пьезометрических трубок, очистка резервуаров питьевого водоснабжения, замена водоподъёмной колонны в скважине, восстановление эксплуатационных характеристик скважиныоперативно и легко. Представляемые услуги постоянно применяются нашими клиентами за их своевременное выполнение и гораздо лучшую ценовую программу.

Quality bathroom renovations

(Сontractormus, 2020.01.07 20:32)

When considering Interior renovators The big apple or even General building The big apple, experienced experts as well as effective structure components are preferred.

But we are being talked to not only for these reasons. Along with each customer of the company our company build the best having faith in relationships, because of the observing functions:

Preliminary budgeting and mistake of the expense of restoring an apartment;
Sending regular reports on the progress of repair work;
Interior improvements, General building and construction-- solutions that are actually offered through a lot of companies in New york. Yet our company continues to be the market place leader for years. On our profile, a significant number of instances of participation along with both people as well as legal entities. [url=https://grandeurhillsgroup.com/]General contractor manhattan[/url];
Discussing the degree of preferred expenses of property products;

The manufacture of aesthetic factors and also household furniture for an specific style that may enhance any type of space.

Goo - Happy New Year 2020

(Rickynub, 2020.01.05 19:59)

usabuycialis delivery! Smile more. people
[url=https://usabuyciali.com]cialis price[/url]


See you later in USA
[url=https://usabuyciali.com]Cialis low price[/url]

real natural remedies

(Travisnix, 2020.01.05 18:11)

hypothyroid natural remedies [url=http://xanax.cdhost.com]http://xanax.cdhost.com[/url] natural gas remedy

Goo - Get health in USA

(JohaBek, 2019.12.31 14:26)

Generic! Happy New Year 2020 Canada
[url=https://usabuyciali.com]cialis buy usa[/url]


See you in New Year USA 2020
[url=https://usabuyciali.com]Buy cialis[/url]

Why she had to go I don't recollect she wouldn't remark

(JamesJoila, 2019.12.25 10:31)

Yesterday, all my troubles seemed so transcend away
[url=https://erectionpillsusa.com]https://erectionpillsusa.com[/url]
Age it looks as notwithstanding that they're here to stoppage
<a href="https://erectionpillsusa.com">...</a>
Suddenly, I'm not half the mankind I acclimatized to be

Интернет и IP телефония в Крыму

(minaoNEM, 2019.12.25 00:37)

[url=https://ecrimea.net/voip]Офисные АТС[/url] и [url=https://ecrimea.net/voip]IP телефония[/url] в Крыму.
Компания [url=https://tritel.net.ru]Tritel[/url], участник [url=https://zcosc.ru]Ассоциации Кабельных Операторов Связи Крыма[/url], предоставляет услуги безлимитного доступа к сети [url=https://tritel.net.ru/internet]Интернет[/url] для жителей Симферополя с возможностью подключения к сети на скорости 100Мбит/с.
[url=https://tritel.net.ru]Подключить интернет[/url] в Симферополе. Бесплатное [url=https://tritel.net.ru/ktv]кабельное телевидение[/url] в Симферополе. услуги [url=https://tritel.net.ru]безлимитного интернета[/url] всего за 360 рублей. У нас Вы можете [url=https://tritel.net.ru]подключить интернет[/url] всего за сутки.
Telco - [url=https://ecrimea.net/voip]Телефония в Крыму[/url].

Vonage Business Hands-on Overview & Admin Portal Walkthrough

(Alvinattit, 2019.12.23 08:39)

Vonage Business Hands-on Overview & Admin [url=https://vonagelike.tk/vonage-business/tKWw1tWTjat4l70]Portal[/url] Walkthrough

[url=https://vonagelike.tk/vonage-business/tKWw1tWTjat4l70][img]https://i.ytimg.com/vi/Omwss1ZwEdY/hqdefault.jpg[/img][/url]

Спортивные уличные тренажеры от производителя

(HunterBraxy, 2019.12.19 08:49)

Спортивные уличные тренажеры от производителя! Заказывайте в компании Спортбиз, наш сайт http://sportbiz.com.ua!
1.Официальный магазин
2.Низкая цена от производителя
3.Гарантия качества от 2 лет
4.Доставка и монтаж по Киеву и Украине.
Детальное описание, характеристики, фото, инструкции тренажеров для улицы и спортивных площадок смотрите на сайте.

Best Christmas Background Photos, Pictures and Images

(LisaToiz, 2019.12.11 04:20)

http://1to4.net/vb/member.php?action=profile&uid=69335 https://myeqeforum.mateo-vila.fr/member.php?action=profile&uid=10865 https://api.gridpointweather.com/community/member.php?action=profile&uid=10554 http://www.sinopcity.com/forum/member.php?action=profile&uid=42959 https://www.hdjseries.com/foro/member.php/12791-Inhew http://hdkaraokesong.com/space-uid-170454.html http://footballforum.ru/member.php?u=255488 http://www.comocreartuweb.com/consultas/member.php/46469-caush http://www1.xuesheng360.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=939517&do=index&view=foora http://minecraft.kginfoservs.com/forum/member.php?action=profile&uid=12598 http://fifasoccer.ru/forum/member.php?u=83259 http://monolit13.ru/user/Dotly/ https://free.edu.vn/member.php?438028-Icend https://cxlwethepeople.com/forum/member.php?action=profile&uid=7001 http://community.steampedia.com/member.php?action=profile&uid=6098 http://community.steampedia.com/member.php?action=profile&uid=6098 https://interpretation-reve.fr/forum/index.php?action=profile;u=76675 https://community.xim.tech/index.php?action=profile;u=170440 http://haistapaska.net/member.php?u=204487 http://forum.ll2.ru/member.php?13153-Phili http://bbs.zsukao.com/space-uid-1151185.html http://second.udomlya.ru/uf/member.php?u=35062 http://importer.in.ua/member.php?24450-tEs http://resteasyobjects.com.br/member.php?action=profile&uid=3041 http://www.soccerway123.xyz/member.php?106359-faisk
sdfadfhjdsfgnsdfgsdfg4357sdfh
[url=http://tsq.freeforums.net/thread/393/christmas-background-photos-pictures-images]Best Christmas Background Photos, Pictures and Images[/url]
[url=http://johnwestart.co.za/services/artrestoration]Best Christmas Background Photos, Pictures and Images[/url]
[url=http://stormwindsinfantry.com/community/main-forum/best-christmas-background-photos-pictures-and-images/]Best Christmas Background Photos, Pictures and Images[/url]
8d9b6ec

лучшие сериалы 2018 рейтинг топ 10

(Jeremyfet, 2019.12.08 17:29)

Приветствую всех! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [url=http://kinofly.xyz/]смотреть сериал сотня все сезоны в хорошем[/url]
Тут: [url=http://kinofly.xyz/istoricheskiy/]исторические фильмы русские смотреть бесплатно в хорошем[/url] лучшие исторические фильмы смотреть онлайн список 2018
Здесь: http://kinofly.xyz/2638-vyshel-novyy-treyler-chetvertyh-transformerov.html [b] Вышел новый трейлер четвертых «Трансформеров» смотреть онлайн бесплатно [/b]
Тут: http://kinofly.xyz/8533-fincher-sdelal-pauzu-v-semkah-komediynogo-seriala-dlya-hbo.html

bentyl buying

(StevenNow, 2019.12.04 04:18)

[url=http://alldrugsnorx.com][IMG]http://alldrugsnorx.com/images/3_en.jpg[/IMG][/url]
> FDA approved
> Best Prices
> Satisfaction Guarantee
> Complete Anonymity
> Fast Delivery
> Best Customer Support
Welcome!!!
can you buy bentyl otc 2018 appropriation - here are my problems -i feel like i can t think.
what is the prescription drug bentyl used for - all locked doors and containers have their lockpick difficulty set to 0 they can be bashed open by anyone in one blow .
over the counter equivalent to bentyl dosage - this component will affect all stores in the game, including ones introduced by mods.

Классная штука, но не работает (UKP-66)

(DarioTow, 2019.12.04 03:56)


Подскажите у нас в городе, есть специалисты, которые могут «подружить» УКП-66 (UKP-66) с подъездным домофоном

MichaelTer

(MichaelTer, 2019.11.27 14:47)

Александр Пушкин родился в Москве 6 июня 1799 г. Он рос вместе со старшей сестрой и младшим братом. Подробнее в [url=https://qwerty987.ru]яндексе[/url].

casino night

(GlennuImisk, 2019.11.06 18:37)

vegas lucky internet casino <a href="http://neoonlinecasino.com/">is online casino gambling legal in florida</a> [url=http://neoonlinecasino.com/]good online blackjack gambling[/url] 888 casino usa players

Is Amoxicillin A Penicillin The Same Keltreash

(Keltreash, 2019.11.05 18:57)

Cialis Generic 5mg [url=http://cialiorder.com]cialis generic[/url] Confronto Levitra Cialis Viagra Will Cephalexin Heal Tooth Infection


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Január / 2020 >>

Statisztika

Online: 1
Összes: 81032
Hónap: 1192
Nap: 28