Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Drakula

 

A halálsápadt Drakula kísérteties alakja, (vértől csöpögő, tűhegyes fogaival) a horror-irodalom jelképes figurája.

Akiről mintázták nem kevésbé vérszomjas alak, akire hazájában nemzeti hősként emlékeznek.

"Iszonyat és rettegés fogott el, amikor láttam, hogy a férfi lassan kimászik az ablakon, és arccal lefelé araszol le a kastély falán a félelmetes szakadék felé. Szétterült köpönyege mintha hatalmas szárny lett volna."

Jonathan Harker, az ifjú angol ügyvédbojtár pillantotta meg így a holdvilágnál nemes vendéglátóját egy vad, sziklás tájon, valahol az erdélyi Kárpátokban, a mai Románia területén.

Drakula gróf, (ez a sápadt, magas, mindig feketében járó alak), már előzőleg is meglehetősen különösen viselkedett.

Amikor az ősi családi kastély alatti 300 méteres szakadékból éjszaka farkasüvöltés hallatszott, a gróf szeme kigyúlt és felkiáltott: - Hallgassa csak, dalolnak az éjszaka gyermekei !

Amikor Harker elvágja magát borotválkozás közben, az idősebb férfi “szemében démoni őrület lángjával" a torka után kap, de amint megérinti a döbbent vendége nyakában láncon függő keresztet, visszahúzza a kezét.

Harker közvetlenül eme epizód előtt vette észre, hogy bár Drakula a szobában áll, nem látható a borotválkozó tükörben.

A grófhoz utaztában az utolsó állomáson a fiatal angolt körülvették a parasztok, “ördög", pokol" dörmögték, és sűrűn hányták magukra a keresztet. Egyszer csak bezárva találja magát a hatalmas romos várkastélyba, melynek magas fekete ablakain egyetlen fénysugár sem hatol keresztül, és a bástyák csorba oromzata baljós fekete fogsorként meredezik a holdsütötte égbolt háttere előtt". Vendéglátója, aki szemmel láthatóan egyedül lakja a komor erődítményt, csak éjszaka mutatkozik. A rémült Harker kétségek közt vergődik, mert nem tudja, látja-e még valaha szülőhazáját.

Bram Stoker sikersztorija

Harker persze minden idők egyik legnépszerűbb rémregényének, a Drakulának a főhőse. A könyv 1897-es londoni megjelenésekor azonnal kirobbanó sikert aratott, és azóta is a bestseller-listák élén van. Számos film, színpadi mű és képregény, sőt egy balett is feldolgozta, és a gyűlöletes vérszívó vámpír-gróf történetét emberek milliói ismerték meg világszerte.

A regénybeli Drakula Angliába utazik hogy a vámpírok kultuszát terjessze de végül kudarcot vall, mert Harker megszökik a várból, és összefog dr. Abraham van Helsinggel, a vámpirológia holland szakértőjével. Egyedül Helsing tudja, hogy a szörny irtózik a napvilágtól, a fokhagymától és a kereszt jelétől. Azt is megtanulta, hogy a "haláltalanokat", ahogy a vámpírokat nevezik, csak a szívükön átszúrt karóval lehet elpusztítani.

Évezredes legenda

Stoker vámpírhistóriája a félelmetes lényekben való hit gazdag és kiterjedt hagyományára épül, amelynek gyökerei egészen az ókori egyiptomi és görög irodalomig nyúlnak vissza. Minthogy sok haldokló vérveszteség miatt gyöngül el, az egyszerű emberek bizonyára azt hitték, hogy a vérivás helyreállítja az erőt, sőt, az élők vére életre keltheti a holtakat.

A Drakula regény legtöbbet azonban a mélyen gyökerező román paraszti néphitből merített. Az ottani uralkodó vallás, (az ortodox görögkeleti kereszténység) tanítása szerint, aki a kiközösítés átkától sújtva hal meg, az visszajáró halott, “moroi" lesz mindaddig, amíg az egyház föl nem oldozza az átok alól.

A helyi babonák ismerik emellett a “strigoi" nevű démoni madarakat, amelyek csak éjjel röpülnek, emberi húsra és vérre éhesen. A néphit úgy tartotta, hogy a pestist is vámpírok okozzák.

A román legendák szerint bizonyos embereknek (például a törvénytelen vagy meg nem keresztelt gyermekeknek, vagy a hetedik fiúk hetedik fiainak) végzete, hogy vámpírrá legyenek. A vámpírnak hatalmában áll, hogy állattá (legtöbbször denevérré vagy farkassá) változzék.

Némelyik faluban a vámpírság gyanújába keveredik az, aki visszautasítja, hogy fokhagymát egyen. Tulajdonképpen a vérivók éjszakai támadását a ház lakói úgy kerülhetik el a legbiztosabban, ha fokhagymával bedörzsölnek minden ajtót és ablakot.

Stoker a londoni British Museumban folytatott intenzív kutatásai és a magyar tudós, Vámbéry Árminnal folytatott beszélgetései révén ismerte meg e hiedelmeket. De hatással volt rá a Hasfelmetsző Jack-féle megoldatlan gyilkosságsorozat is, valamint barátsága az irodalmár és felfedező Richard Burtonnel, aki többek között tizenegy hindu vámpírtörténetet lefordított.

Rejtett érzékiség

Sok kritikus állítja, hogy Viktória királynő elfojtott szexualitású korában az erotikus tartalmak gyakran álcázott formában jelentek meg. Stoker regénye öntudatlanul is rejtett szexuális jelentést hordoz a vámpírok titokzatos és hátborzongató éjszakai támadásában véres erőszak és az érzéki tapasztalat iránti szenvedélyes sóvárgás elegyedik. Harkernek például nyilvánvalóan tetszik, hogy Drakula három ifjú követője álmában meglepi: “Mind a háromnak ragyogóan fehér fogai voltak, melyek úgy villantak elő érzéki ajkaik mögül, mint rubinok közül a gyöngy. Volt bennük valami nyugtalanító, valami vonzó, de ugyanakkor halálosan fenyegető. A szívem mélyén égető, bűnös vágy ébredt, hogy bárcsak azok a vérpiros ajkak megcsókolnának..."

Ezt az érzéki varázst és az éjjel kóborló vérszívó "halhatatlanokról" szóló ősi babona kétségtelenül hátborzongató hatását Stoker regényében még egy fantasztikus elem erősíti: egy román nemzeti hős hihetetlen, de igaz története. Valóban, Drakula maga dicsekszik Harkernak a törökök ellen vitézül harcoló hazafias ősével, azzal a zsarnokkal, akit Karóbahúzó Vlad néven ismer a történelem.

Egy kegyetlen hazafi

Az eredeti Drakula a XV. században az Erdéllyel szomszédos hegyvidéki terület, a Havasalföld fejedelme volt. Festményeken és fametszeteken megörökített arcképeinek tanúsága szerint vastag bajszú, horgas orrú és nagy, meredt szemű férfi volt, a keresztségben a Vlad nevet kapta, de Drakulának is nevezték, mert családjának címerében “dracul", vagyis sárkány ágaskodott. E szónak történetesen “ördög" jelentése is van.

Fiatal korában túszként a törökök fogságába került, ahol ellesett egy gyötrelmes kivégzési módot, a karóba húzást. E barbár büntetés során az áldozat testén kihegyezett fakarót vagy vas lándzsát szúrnak keresztül, majd felállítva a földbe ássák, hogy lassú kínok között szenvedjen ki rajta.

1448-ban Vlad valószínűleg 18 éves volt csupán, amikor a törökök a havasalföldi trónra ültették, de ő két hónap múlva egy keresztény kolostor falai közé menekült. Miután a törökök bevették Konstantinápolyt, az ortodox kereszténység fővárosát, Vlad 1456-ban visszatért öröklött trónjára, és ettől kezdve négy évig példátlanul leleményes kegyetlenséggel uralkodott. Egy alkalommal minden ok nélkül feldűlt egy vele baráti viszonyban álló várost, ennek 10 ezer polgárát megkínoztatta, sokat karóba is húzatott. Ekkor tett szert új ragadványnevére: Tepes, vagyis "karóbahúzó". Leghírhedtebb tömegmészárlását 1640 Szent Bertalan napján követte el, ekkor az egyik erdélyi városban 30 ezer embert húzatott karóba.

Vajon Drakula közönséges szadista volt, vagy kegyetlen pusztításai mögött politikai indítékot kell keresnünk ?

A válasz valószínűleg: is-is. Amikor a török udvar követei nem vették le jelenlétében a turbánjukat, megparancsolta, hogy szögezzék a koponyájukhoz, ez nyilvánvalóan a függetlenség arcátlanul merész kinyilvánítása volt. Bármily barbár volt, hírnevet szerzett a keresztény Európában, számos Duna menti várat foglalt vissza a törököktől, és seregével csaknem a Fekete-tengerig hatolt.

Az érem másik oldala, hogy miután visszafordult csapataival, a saját népe akarta hamisított levelekkel gyanúba keverni, hogy összejátszik a törökökkel. Drakulát Corvin Mátyás magyar király, se szó, se beszéd, tizenkét évre lecsukatta. Lehet, hogy maguk a havasalföldiek undorodtak meg saját uralkodójuk büntető módszereinek bámulatos változatosságától, amelybe az elevenen megfőzéstől és megnyúzástól az égetésig és a csonkításig minden belefért.

Börtönévei alatt Drakula, aki fondorlatosan elbűvölő személyiség lehetett, összebarátkozott őreivel, akik segítőkészen ellátták egerekkel és más kis állatokkal, hogy a cellájában karóba húzhassa őket csak úgy, a maga örömére. 1474-ben kiszabadult. Két évvel később (immár harmadszor) bejelentette igényét a havasalföldi trónra, de két hónappal ezután, 45 éves korában, mikor ismét részt vett egy törökök elleni csatában, megölték. Fejét levágták, és mézben konzerválva trófeaként küldték a szultánnak, testét jeltelen sírba temették.

A továbbélő vámpír

Miért hozta kapcsolatba Stoker Vlad Tepest, a Drakulát a vámpírizmussal ? A romániai parasztgyerekek nemzedékeit riogatták a “Jó legyél, vagy elvisz a Drakula" fenyegetéssel.

Másrészt viszont az a hit is tovább él az egyszerű népben, hogy Drakula, a hős vezér valamilyen módon visszatér, ha országa súlyos veszélybe kerül. Lehet, hogy a karóba húzó fejedelem évszázados legendája elbűvölte a szerzőt, aki regényében fel akarta használni az izgalmas néphagyomány motívumait, és be akarta mutatni Románia kísértetiesen szép, kietlen tájait.

Mindenesetre Stoker kitalált Drakula grófja szembeszegül az elmúlással. A nevét viselő filmek, játékok, sőt élelmiszerek továbbra is jól fogynak a piacon.

Lugosi Béla magyar színész (a filmvásznon minden idők leghíresebb Drakulája) vagyont keresett szerepével, de a morfium csaknem az egészet felemésztette. Amikor 1956-ban, hetvenhárom évesen meghalt, kívánságára abban a vörös szaténszegélyes fekete köpenyben temették el, amelyet a vámpír szerepében viselt.

Az 1980-as évek közepe táján közzétett, a porphyria nevű nagyon ritka betegségről szóló orvosi tanulmányok felkavarták a vámpírtörténetek esetleges valóságalapja iránti érdeklődést, a sajtó újból sokat cikkezett az ún. “Drakula-kórról".

Valójában a porphyriának csak a CEP néven ismert válfaja vezet vámpírszerű külső jegyek: hegyes fogak, erős szőrzet, a fénnyel szembeni túlérzékenység és vérszegénység kialakulásához. Mindössze hatvan ilyen esetet jegyeztek fel.

Mindenesetre a porphyria orvosi kutatásáról közölt izgatott sajtóbeszámolók még egyszer bebizonyították, hogy a kitalált Drakula-figura ma is éppoly mélyen megigézi a közvéleményt, mint a fiatal Harkert, aki a regényben döbbenten teszi fel a kérdést: “Miféle ember ez, vagy miféle teremtmény, emberbőrbe bújva ?"

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Hello

(EPP2633, 2021.01.22 02:57)

https://stanokpo.ru/chastotnyj-preobrazovatel-shema-elektricheskaja-printsipialnaja-shema/

zlatan parfym online

(zlatan parfym online, 2021.01.22 02:49)


Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks <a href="http://unsub.goowommpri.com/beauty/zlatan-parfym-online.php">zlatan parfym online</a>

Hello

(WESTERVELT0946, 2021.01.21 18:09)

https://nmbg.ru/chastotnyj-preobrazovatel-c2000/

Ландшафтный дизайн под ключ

(Designmah, 2021.01.21 17:11)


Ландшафтный дизайн под ключ – это Ваше преимущество. Вы получаете готовый сад с гарантией в кратчайшие сроки. <a href="https://t.me/s/landscap_design">Ландшафтный дизайн под ключ</a> от нашей компании учитывает все виды проектных и строительных работ, а также работы по озеленению и уходу.

Hello

(POTTICHEN0881, 2021.01.21 16:41)

https://frequencydrive.ru/shemy-chastotnikov-vesper/

FULL MATCH - Royal Rumble Match: Royal Rumble 2000

(Dianneunwix, 2021.01.21 16:21)

[url=https://wwefannation.arcodes.info/full-match/2qSMyaWIqqOOp64.html][img]https://i.ytimg.com/vi/tBYeDSrm-uM/hqdefault.jpg[/img][/url]

FULL MATCH - Royal Rumble [url=https://wwefannation.arcodes.info/full-match/2qSMyaWIqqOOp64.html]Match:[/url] Royal Rumble 2000

Hello

(FRISON4497, 2021.01.21 16:20)

https://variablefrequencydrive.ru/kuplju-preobrazovateli-chastoty-danfoss/

price comparison viagra cialis levitra fhsggolthdBeismBtjneothn

(Fsbxshins, 2021.01.21 16:19)

viagra order <a href="http://genericrxxx.com/#">viagra online</a> brand viagra without a prescription [url=http://genericrxxx.com/]viagra 50mg[/url] ’

falafel kokta kik&auml;rtor

(falafel kokta kik&auml;rtor, 2021.01.21 16:18)


I am really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A number of my blog readers have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any advice to help fix this problem? <a href="http://dweloc.goowommpri.com/for-men/falafel-kokta-kikaertor.php">falafel kokta kik&auml;rtor</a>

Hello

(LEFCHIK7372, 2021.01.21 14:27)

https://chastotniki-spb.ru/chastotnyj-preobrazovatel-gost/

real cialis sublingual olfeedxoegfdBeismBtjneothq

(JvcbxCause, 2021.01.21 14:20)

cialisblack <a href="http://phrcialiled.com/#">walmart cialis</a> cialis dapoxetine australia [url=http://phrcialiled.com/]cialis in malaysia[/url] ’

Hello

(LENART9361, 2021.01.21 13:39)

https://variabledrive.ru/chastotnyj-preobrazovatel-3-fazy-tsena/

buy cialis onlin e afssxhfbcsoanikoqqg

(FbdhGerne, 2021.01.21 12:12)

gum cialis <a href="http://21cialismen.com/#">10 mg generic cialis</a> buy cialis cheap online [url=http://21cialismen.com/]cialis is for daily use[/url] ’

f&ouml;rstorad sk&ouml;ldk&ouml;rtel hosta

(f&ouml;rstorad sk&ouml;ldk&ouml;rtel hosta, 2021.01.21 10:56)


It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Maybe you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it! <a href="http://baamo.womenprizez.com/sport/foerstorad-skoeldkoertel-hosta.php">f&ouml;rstorad sk&ouml;ldk&ouml;rtel hosta</a>

Hello

(MAGNANI3422, 2021.01.21 08:52)

https://preobrazovateli-chastoti.ru/preobrazovateli-chastoty-ie-9405-8893/

telia privat om villkor

(telia privat om villkor, 2021.01.21 06:51)


I just like the valuable information you provide on your articles. I will bookmark your blog and take a look at once more here frequently. I'm moderately sure I will be informed a lot of new stuff right right here! Best of luck for the following! <a href="http://inam.goowommpri.com/music/telia-privat-om-villkor.php">telia privat om villkor</a>

Parley online talk about...

(GeraldAcupe, 2021.01.21 05:42)

Start a conversation and be undeviating that you are behind a stone
wall, no joined last wishes as for ever know anything exclusive upon you, which
allows you to dismiss the shackles of decency and shyness, [url=https://noname.fun/]https://noname.fun/[/url]
In totalling to the trite search on a fortuitous interlocutor,
you can also decide a themed room where you can descry someone
with whom you compel from something to talk more: https://noname.fun/

Go out with knock off offensive amount dispensary

(Zaviddrose, 2021.01.21 00:32)

is there any such thing as soft cialis
generic cialis usa without prescription
<a href="https://viawithoutdc.com/#">cheap viagra without doctor prescription
</a> - buy cialis online
[url=https://viawithoutdc.com/#]viagra without doctor prescription
[/url] cialis pills price edit options

Очень широкий ассортимент и отличные цены

(Aleshiacit, 2021.01.21 00:20)

Персональный аспект ко любому потребителю. Нашим покупателям
я рекомендуем выгодное совместная работа во области
осуществлении продуктов с целью спорта. Непосредственные
долговременные договоры со фирмами - изготовителями дают
мочь нам предлагать только чуть уникальные
высококачественные продукты согласно легкодоступным расценкам.
[url=http://life-running.ru/]кроссовки для бега мужские asics gel [/url]

gurkmeja ingef&auml;ra recept

(gurkmeja ingef&auml;ra recept, 2021.01.20 22:34)


Hi there, yup this article is truly nice and I have learned lot of things from it about blogging. thanks. <a href="http://ponthi.girlsprizladies.com/decorations/gurkmeja-ingefaera-recept.php">gurkmeja ingef&auml;ra recept</a>


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Január / 2021 >>

Statisztika

Online: 1
Összes: 109301
Hónap: 5366
Nap: 133