Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Drakula

 

A halálsápadt Drakula kísérteties alakja, (vértől csöpögő, tűhegyes fogaival) a horror-irodalom jelképes figurája.

Akiről mintázták nem kevésbé vérszomjas alak, akire hazájában nemzeti hősként emlékeznek.

"Iszonyat és rettegés fogott el, amikor láttam, hogy a férfi lassan kimászik az ablakon, és arccal lefelé araszol le a kastély falán a félelmetes szakadék felé. Szétterült köpönyege mintha hatalmas szárny lett volna."

Jonathan Harker, az ifjú angol ügyvédbojtár pillantotta meg így a holdvilágnál nemes vendéglátóját egy vad, sziklás tájon, valahol az erdélyi Kárpátokban, a mai Románia területén.

Drakula gróf, (ez a sápadt, magas, mindig feketében járó alak), már előzőleg is meglehetősen különösen viselkedett.

Amikor az ősi családi kastély alatti 300 méteres szakadékból éjszaka farkasüvöltés hallatszott, a gróf szeme kigyúlt és felkiáltott: - Hallgassa csak, dalolnak az éjszaka gyermekei !

Amikor Harker elvágja magát borotválkozás közben, az idősebb férfi “szemében démoni őrület lángjával" a torka után kap, de amint megérinti a döbbent vendége nyakában láncon függő keresztet, visszahúzza a kezét.

Harker közvetlenül eme epizód előtt vette észre, hogy bár Drakula a szobában áll, nem látható a borotválkozó tükörben.

A grófhoz utaztában az utolsó állomáson a fiatal angolt körülvették a parasztok, “ördög", pokol" dörmögték, és sűrűn hányták magukra a keresztet. Egyszer csak bezárva találja magát a hatalmas romos várkastélyba, melynek magas fekete ablakain egyetlen fénysugár sem hatol keresztül, és a bástyák csorba oromzata baljós fekete fogsorként meredezik a holdsütötte égbolt háttere előtt". Vendéglátója, aki szemmel láthatóan egyedül lakja a komor erődítményt, csak éjszaka mutatkozik. A rémült Harker kétségek közt vergődik, mert nem tudja, látja-e még valaha szülőhazáját.

Bram Stoker sikersztorija

Harker persze minden idők egyik legnépszerűbb rémregényének, a Drakulának a főhőse. A könyv 1897-es londoni megjelenésekor azonnal kirobbanó sikert aratott, és azóta is a bestseller-listák élén van. Számos film, színpadi mű és képregény, sőt egy balett is feldolgozta, és a gyűlöletes vérszívó vámpír-gróf történetét emberek milliói ismerték meg világszerte.

A regénybeli Drakula Angliába utazik hogy a vámpírok kultuszát terjessze de végül kudarcot vall, mert Harker megszökik a várból, és összefog dr. Abraham van Helsinggel, a vámpirológia holland szakértőjével. Egyedül Helsing tudja, hogy a szörny irtózik a napvilágtól, a fokhagymától és a kereszt jelétől. Azt is megtanulta, hogy a "haláltalanokat", ahogy a vámpírokat nevezik, csak a szívükön átszúrt karóval lehet elpusztítani.

Évezredes legenda

Stoker vámpírhistóriája a félelmetes lényekben való hit gazdag és kiterjedt hagyományára épül, amelynek gyökerei egészen az ókori egyiptomi és görög irodalomig nyúlnak vissza. Minthogy sok haldokló vérveszteség miatt gyöngül el, az egyszerű emberek bizonyára azt hitték, hogy a vérivás helyreállítja az erőt, sőt, az élők vére életre keltheti a holtakat.

A Drakula regény legtöbbet azonban a mélyen gyökerező román paraszti néphitből merített. Az ottani uralkodó vallás, (az ortodox görögkeleti kereszténység) tanítása szerint, aki a kiközösítés átkától sújtva hal meg, az visszajáró halott, “moroi" lesz mindaddig, amíg az egyház föl nem oldozza az átok alól.

A helyi babonák ismerik emellett a “strigoi" nevű démoni madarakat, amelyek csak éjjel röpülnek, emberi húsra és vérre éhesen. A néphit úgy tartotta, hogy a pestist is vámpírok okozzák.

A román legendák szerint bizonyos embereknek (például a törvénytelen vagy meg nem keresztelt gyermekeknek, vagy a hetedik fiúk hetedik fiainak) végzete, hogy vámpírrá legyenek. A vámpírnak hatalmában áll, hogy állattá (legtöbbször denevérré vagy farkassá) változzék.

Némelyik faluban a vámpírság gyanújába keveredik az, aki visszautasítja, hogy fokhagymát egyen. Tulajdonképpen a vérivók éjszakai támadását a ház lakói úgy kerülhetik el a legbiztosabban, ha fokhagymával bedörzsölnek minden ajtót és ablakot.

Stoker a londoni British Museumban folytatott intenzív kutatásai és a magyar tudós, Vámbéry Árminnal folytatott beszélgetései révén ismerte meg e hiedelmeket. De hatással volt rá a Hasfelmetsző Jack-féle megoldatlan gyilkosságsorozat is, valamint barátsága az irodalmár és felfedező Richard Burtonnel, aki többek között tizenegy hindu vámpírtörténetet lefordított.

Rejtett érzékiség

Sok kritikus állítja, hogy Viktória királynő elfojtott szexualitású korában az erotikus tartalmak gyakran álcázott formában jelentek meg. Stoker regénye öntudatlanul is rejtett szexuális jelentést hordoz a vámpírok titokzatos és hátborzongató éjszakai támadásában véres erőszak és az érzéki tapasztalat iránti szenvedélyes sóvárgás elegyedik. Harkernek például nyilvánvalóan tetszik, hogy Drakula három ifjú követője álmában meglepi: “Mind a háromnak ragyogóan fehér fogai voltak, melyek úgy villantak elő érzéki ajkaik mögül, mint rubinok közül a gyöngy. Volt bennük valami nyugtalanító, valami vonzó, de ugyanakkor halálosan fenyegető. A szívem mélyén égető, bűnös vágy ébredt, hogy bárcsak azok a vérpiros ajkak megcsókolnának..."

Ezt az érzéki varázst és az éjjel kóborló vérszívó "halhatatlanokról" szóló ősi babona kétségtelenül hátborzongató hatását Stoker regényében még egy fantasztikus elem erősíti: egy román nemzeti hős hihetetlen, de igaz története. Valóban, Drakula maga dicsekszik Harkernak a törökök ellen vitézül harcoló hazafias ősével, azzal a zsarnokkal, akit Karóbahúzó Vlad néven ismer a történelem.

Egy kegyetlen hazafi

Az eredeti Drakula a XV. században az Erdéllyel szomszédos hegyvidéki terület, a Havasalföld fejedelme volt. Festményeken és fametszeteken megörökített arcképeinek tanúsága szerint vastag bajszú, horgas orrú és nagy, meredt szemű férfi volt, a keresztségben a Vlad nevet kapta, de Drakulának is nevezték, mert családjának címerében “dracul", vagyis sárkány ágaskodott. E szónak történetesen “ördög" jelentése is van.

Fiatal korában túszként a törökök fogságába került, ahol ellesett egy gyötrelmes kivégzési módot, a karóba húzást. E barbár büntetés során az áldozat testén kihegyezett fakarót vagy vas lándzsát szúrnak keresztül, majd felállítva a földbe ássák, hogy lassú kínok között szenvedjen ki rajta.

1448-ban Vlad valószínűleg 18 éves volt csupán, amikor a törökök a havasalföldi trónra ültették, de ő két hónap múlva egy keresztény kolostor falai közé menekült. Miután a törökök bevették Konstantinápolyt, az ortodox kereszténység fővárosát, Vlad 1456-ban visszatért öröklött trónjára, és ettől kezdve négy évig példátlanul leleményes kegyetlenséggel uralkodott. Egy alkalommal minden ok nélkül feldűlt egy vele baráti viszonyban álló várost, ennek 10 ezer polgárát megkínoztatta, sokat karóba is húzatott. Ekkor tett szert új ragadványnevére: Tepes, vagyis "karóbahúzó". Leghírhedtebb tömegmészárlását 1640 Szent Bertalan napján követte el, ekkor az egyik erdélyi városban 30 ezer embert húzatott karóba.

Vajon Drakula közönséges szadista volt, vagy kegyetlen pusztításai mögött politikai indítékot kell keresnünk ?

A válasz valószínűleg: is-is. Amikor a török udvar követei nem vették le jelenlétében a turbánjukat, megparancsolta, hogy szögezzék a koponyájukhoz, ez nyilvánvalóan a függetlenség arcátlanul merész kinyilvánítása volt. Bármily barbár volt, hírnevet szerzett a keresztény Európában, számos Duna menti várat foglalt vissza a törököktől, és seregével csaknem a Fekete-tengerig hatolt.

Az érem másik oldala, hogy miután visszafordult csapataival, a saját népe akarta hamisított levelekkel gyanúba keverni, hogy összejátszik a törökökkel. Drakulát Corvin Mátyás magyar király, se szó, se beszéd, tizenkét évre lecsukatta. Lehet, hogy maguk a havasalföldiek undorodtak meg saját uralkodójuk büntető módszereinek bámulatos változatosságától, amelybe az elevenen megfőzéstől és megnyúzástól az égetésig és a csonkításig minden belefért.

Börtönévei alatt Drakula, aki fondorlatosan elbűvölő személyiség lehetett, összebarátkozott őreivel, akik segítőkészen ellátták egerekkel és más kis állatokkal, hogy a cellájában karóba húzhassa őket csak úgy, a maga örömére. 1474-ben kiszabadult. Két évvel később (immár harmadszor) bejelentette igényét a havasalföldi trónra, de két hónappal ezután, 45 éves korában, mikor ismét részt vett egy törökök elleni csatában, megölték. Fejét levágták, és mézben konzerválva trófeaként küldték a szultánnak, testét jeltelen sírba temették.

A továbbélő vámpír

Miért hozta kapcsolatba Stoker Vlad Tepest, a Drakulát a vámpírizmussal ? A romániai parasztgyerekek nemzedékeit riogatták a “Jó legyél, vagy elvisz a Drakula" fenyegetéssel.

Másrészt viszont az a hit is tovább él az egyszerű népben, hogy Drakula, a hős vezér valamilyen módon visszatér, ha országa súlyos veszélybe kerül. Lehet, hogy a karóba húzó fejedelem évszázados legendája elbűvölte a szerzőt, aki regényében fel akarta használni az izgalmas néphagyomány motívumait, és be akarta mutatni Románia kísértetiesen szép, kietlen tájait.

Mindenesetre Stoker kitalált Drakula grófja szembeszegül az elmúlással. A nevét viselő filmek, játékok, sőt élelmiszerek továbbra is jól fogynak a piacon.

Lugosi Béla magyar színész (a filmvásznon minden idők leghíresebb Drakulája) vagyont keresett szerepével, de a morfium csaknem az egészet felemésztette. Amikor 1956-ban, hetvenhárom évesen meghalt, kívánságára abban a vörös szaténszegélyes fekete köpenyben temették el, amelyet a vámpír szerepében viselt.

Az 1980-as évek közepe táján közzétett, a porphyria nevű nagyon ritka betegségről szóló orvosi tanulmányok felkavarták a vámpírtörténetek esetleges valóságalapja iránti érdeklődést, a sajtó újból sokat cikkezett az ún. “Drakula-kórról".

Valójában a porphyriának csak a CEP néven ismert válfaja vezet vámpírszerű külső jegyek: hegyes fogak, erős szőrzet, a fénnyel szembeni túlérzékenység és vérszegénység kialakulásához. Mindössze hatvan ilyen esetet jegyeztek fel.

Mindenesetre a porphyria orvosi kutatásáról közölt izgatott sajtóbeszámolók még egyszer bebizonyították, hogy a kitalált Drakula-figura ma is éppoly mélyen megigézi a közvéleményt, mint a fiatal Harkert, aki a regényben döbbenten teszi fel a kérdést: “Miféle ember ez, vagy miféle teremtmény, emberbőrbe bújva ?"

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

ups sverige kundtjänst

(ups sverige kundtjänst, 2021.01.16 23:22)


Great goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you are just too excellent. I really like what you've acquired here, really like what you're saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart. I cant wait to read far more from you. This is really a terrific website. <a href="http://conte.girlsprizladies.com/music/ups-sverige-kundtjaenst.php">ups sverige kundtj&auml;nst</a>

LeapLead

(Williamsueby, 2021.01.16 20:02)

Рассмотрим практическую выгоду прямого эфира:Техническая. Менеджеры не совершают обзвон с длинных мобильных номеровЧувство вкуса. Как там говорят? Плохому фотографу камера мешает? =). Скорее нужда чувства вкуса. Эту «мышцу» накачать можно. А «тренажерки» три: фотостоки (там можно найти дождь годных absolute lay-фото, а сами фотостоки позволительно встречать в одной из наших статей), Pinterest (кладезь вдохновения №1) и красивые профили в Инстаграме (не было ни дня, воеже в ленте не была замечена объявление хотя бы одного, скажем беспричинно, «правильного» профиля). И поверьте, красивые аккаунты вы узнаете из тысячи. Когда сомневаетесь, вот успешный и неудачный образчик:
<a href=https://perm.leap-lead.ru>заказать создание сайта под ключ</a>
[url=https://perm.leap-lead.ru/kontekstnaya-reklama.php]настройка рекламы яндекс директ пермь[/url]
https://perm.leap-lead.ru/kontekstnaya-reklama.php - контекстная реклама в яндекс директ

Аква-дизайн — оформление интерьеров c использованием маленьких фонтанов, водоёмчиков ужасно благоприятно влияет на психику людей, их здоровье и настроение. Вода обладает особенной притягательной силой.Во-первых, гудел Инстаграм, потому что каждый так и норовил запостить фото «со своей колой». Во-вторых, ВКонтакте подхватил волну и разродился сотнями мемов.Существует 4 вида хэштегов:

Операторов игорного рынка

(Josephfooxy, 2021.01.16 17:39)

Операторов игорного рынка ждёт двойное налогообложение.
Так прописано в налоговом кодексе, который действует сейчас.
Изменить его собирались еще до конца 2020 года, но правки
так и не внесли. На голосование в Верховную Раду не успели
вынести законопроект 2317д, который регулирует нестыковки в
нынешнем налоговом кодексе.
[url=https://gamingpost.net/ru]анаша
[/url]

viagra professional generic olfeexoegfdBeismBtjneothg

(JvcxCause, 2021.01.16 15:23)

if viagra doesn\'t work <a href="http://fmedrx.com/#">buying viagra by paypal</a> viagra online netherlands xp viagra <a href="http://edabcrx.com/#">to buy viagra super force in london</a> buy viagra legally in canada viagra cost in india <a href="http://abcrxmed.com/#">viagra online next day delivery</a> viagra assistance program where to buy viagra online <a href="http://cialedrx.com/#">buy generic viagra online overnight</a> the most powerful viagra in the world viagra 100mg <a href="http://hitrxmenvia.com/#">buying viagra from canada</a> viagra no prescription canada

k&ouml;r hem mat

(k&ouml;r hem mat, 2021.01.16 13:12)


Thanks , I have recently been searching for information about this subject for a while and yours is the greatest I have found out so far. However, what in regards to the conclusion? Are you sure concerning the supply? <a href="http://olam.girlsprizladies.com/for-men/koer-hem-mat.php">k&ouml;r hem mat</a>

buy viagras cheep online from canda afsshfbcsoanijdkal

(FgnhGerne, 2021.01.16 11:41)

viagra gold overnight <a href="http://ltdviagragogo.com/#">viagra for sale melbourne</a> viagra blindness 2010 viagra jet <a href="http://hdgenericviagraxk.com/#">free trail viagra</a> viagra where to buy buying egypt viagra <a href="http://buygenericviarga.com/#">buy viagra in singapore</a> cheap real viagra order viagra online from canada <a href="http://buyhdpillvia.com/#">discrete viagra online paypal australia</a> herbal viagra gnc generic viagra (sildenafil) 100mg <a href="http://genericviagrix.com/#">viagra\\\'</a> the real viagra for sale

Hi! Only from 18+!

(Sandrapip, 2021.01.16 10:58)

Here loveawake.ru you are waiting for interesting Dating only for adults!

schampo mot h&aring;ravfall kvinna

(schampo mot h&aring;ravfall kvinna, 2021.01.16 02:53)


Howdy would you mind letting me know which web host you're working with? I've loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good web hosting provider at a fair price? Many thanks, I appreciate it! <a href="http://jaubar.seamstyb.se/beautiful-things/schampo-mot-hravfall-kvinna.php">schampo mot hГҐravfall kvinna</a>

hqd как отличить оригинал без проблем

(LemiaSl, 2021.01.16 02:07)

электронная сигарета москва joye 510 оптом [url=https://hqd.wiki/kak-otlichit-hqd-poddelku-ot-originala/]hqd как отличить оригинал[/url]
------
электронная сигарета в чашникове [url=https://hqd.wiki/kak-otlichit-hqd-poddelku-ot-originala/]как отличить настоящий эйкьюди от подделки[/url]

hur laminerar man

(hur laminerar man, 2021.01.16 01:12)


I blog quite often and I really thank you for your content. This article has really peaked my interest. I am going to take a note of your website and keep checking for new details about once per week. I subscribed to your Feed too. <a href="http://cirka.girlsprizladies.com/relaxation/hur-laminerar-man.php">hur laminerar man</a>

Спасительная магия

(Illona, 2021.01.15 20:22)


[url=http://spravker24.ru]основные правила магии[/url]

ведение контекстной рекламы

(Eugenioemate, 2021.01.15 14:14)

Цветовое оформление сайта.Использование ключевых слов с ошибками: использование снижает запоминаемость, читаемость.Один сотрудник не может трудиться и лидогенерацией, и продажами.
<a href=https://omsk.leap-lead.ru>создание сайтов в омске</a>
[url=https://omsk.leap-lead.ru/contacts.php]LeapLead[/url]
https://omsk.leap-lead.ru/seo-prodvizheniye-saytov.php - продвижение и раскрутка сайта

Изрядно советов чтобы эффективного использования ретаргетинга по файлу:• на своих знакомых и родственниках (попросите их посмотреть на страницу в течение 5 секунд, потом расспросите о впечатлениях, задавайте вопросы)Когда ради ограничения ширины макета извлекать CSS качество max-width (которое не поддерживается Internet Explorer (IE) 6 версии и прежде, короче говоря, общий (плохо) поддерживается) и быть простой гуру верстки позволительно в результате стремления к «правильной идеологии» получить, в лучшем случае, сайт, которым довольно тяжело пользоваться. Представьте себе, сколько нужно прочитать строку длиной более 1000 пикселей, и вы осознаете проблему.

Кубань видео

(Marina, 2021.01.15 12:06)


[url=https://kuban.video/]видеоролики о кубани[/url]

spa weekend s&ouml;dermanland

(spa weekend s&ouml;dermanland, 2021.01.15 11:12)


I truly love your site.. Great colors &amp; theme. Did you develop this website yourself? Please reply back as I'm hoping to create my very own blog and want to know where you got this from or exactly what the theme is named. Kudos! <a href="http://adec.girlsprizladies.com/delicious-dishes/spa-weekend-soedermanland.php">spa weekend s&ouml;dermanland</a>

Arouse with disregard low amount drugstore

(Jahesjap, 2021.01.15 07:19)

can i buy cialis over the counter in toronto canada
cialis generic canada top posters
<a href="https://cialisboss.com/#">when will generic cialis be available
</a> - cialis nabp
[url=https://cialisboss.com/#]30 day cialis trial offer
[/url] cialis soft tab pill

viagra by mail ddgbsikxdsoaniipgry

(NlbxGerne, 2021.01.15 04:50)

buy viagra without perscription <a href="http://viashoprx.com/#">viagra cost</a> can you buy viagra online in canada chep viagra <a href="http://xviagarrx.com/#">australian pharmacy viagra</a> generic viagra usa canada where can i get a prescription for viagra in milw. wi. <a href="http://viagraviagria.com/#">viagra for sale onlkne</a> viagra samples free viagra 4 sale <a href="http://asgenviagria.com/#">indian pharmacy viagra</a> what drugstore can i buy viagra in hong kong viagra pills 90 <a href="http://viagengen.com/#">viagra</a> best viagra online sites

ariel lilla sj&ouml;jungfrun

(ariel lilla sj&ouml;jungfrun, 2021.01.14 22:22)


When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Bless you! <a href="http://golfdi.seamstyb.se/news/ariel-lilla-sjoejungfrun.php">ariel lilla sjöjungfrun</a>

funkar coffee slender

(funkar coffee slender, 2021.01.14 21:59)


Hello! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? Cheers <a href="http://naisag.girlsprizladies.com/beautiful-things/funkar-coffee-slender.php">funkar coffee slender</a>

200mph Autobahn Blast with MONSTER 800hp Porsche GT2 RS

(CaroleBax, 2021.01.14 21:02)

[url=https://shmee150.fiboth.info/200mph-autobahn-blast-with-monster-800hp-porsche-gt2-rs/jpSNo6LXt7SSloM.html][img]https://i.ytimg.com/vi/WbWqpsRP1cM/hqdefault.jpg[/img][/url]

200mph Autobahn Blast with MONSTER [url=https://shmee150.fiboth.info/200mph-autobahn-blast-with-monster-800hp-porsche-gt2-rs/jpSNo6LXt7SSloM.html]800hp[/url] Porsche GT2 RS

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ dracula.eoldal.hu

(Maximusnih, 2021.01.14 17:01)

Здравствуйте [url=https://fastreklama.ru/].[/url]
Ваш форум мне показался очень привлекательным и перспективным. Хочу приобрести рекламное место для баннера в шапке, бюджет $500/месяц. Оплачивать буду через WebMoney, 50% сразу, а 50% через 2 недели. И еще, адрес моего сайта site https://fastreklama.ru/ - он не будет противоречить тематике?

Спасибо! Напишите о Вашем решении мне в ПМ или на почту mailfast1984@gmail.com


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Január / 2021 >>

Statisztika

Online: 3
Összes: 108500
Hónap: 5299
Nap: 200